Fjernøsten Akk.

Vækstaktier

9,37 %

Pr. 17/09/21 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060036994

ÅOP

2,21 %

Indirekte omk.

0,3 %

Profil

Sydinvest Fjernøsten investerer i kvalitets- og vækstaktier fra verdens vækst-lokomotiv
Fjernøsten er den region i verden, som har den stærkeste vækst. Sydinvest Fjernøsten har investeret i Asien ekskl. Japan siden 1994, og vi ser fortsat gode investeringsmuligheder i regionen.

Det langsigtede potentiale i Fjernøsten underbygges af udsigten til stigende privatforbrug, strukturelle behov for bedre sundhed, uddannelse og investeringer i digitalisering og bedre miljø. Privatforbruget understøttes af en voksende middelklasse, høj opsparing og politisk stabilitet. Samtidig har de fjernøstlige regeringer fokus på samhandel og langsigtede reformer. Tidligere tiders ensidige fokus på fx sværindustri og infrastruktur-investeringer, bliver nu afløst af fokus på high-end produkter, miljøteknologi og digitale løsninger. Dette vil understøtte regionens vækst på den lange bane. Aktier fra Kina er en stor del af fondens investeringsunivers.

Sydinvest tager afsæt i at forstå dynamikken i de enkelte landes økonomi. Men vi har især fokus på at finde kvalitetsselskaber, der kan drage fordel af landets økonomiske vækst og/eller nye reformer, som fx en reform af finanssektoren i Indien. Vi investerer i vækst via attraktivt prisfastsatte aktier.


Robuste portefølje gennem spredning af investeringerne
Sydinvest Fjernøsten søger at opbygge en robust portefølje ved at sprede risikoen på en lang række forskellige faktorer. Vi ønsker ikke udelukkende at være investeret i et eller få lande, ligesom vi typisk også helst vil undgå, at porteføljen kun indeholder en bestemt type af aktier. Vi finder mest værdi ved at kombinere vores analyse af disse elementer, så en analyse af lande og/eller investeringstemaer ses i sammenhæng med en systematisk analyse af individuelle aktier og deres specielle karakteristika, forretningsmodel og afkastpotentiale.

Når vi investerer, gør vi det med overbevisning. Men vi spreder også risikoen på flere lande, brancher og aktier, så vi får præcis den type og størrelse af risiko, som vi går efter. I Sydinvest Fjernøsten er investeringerne spredt over 10 lande i forskellige brancher. Højvækstlande er generelt risikofyldte, og vi anbefaler derfor altid en lang investeringshorisont.

Investeringsprofil for afdeling Fjernøsten Akkumulerende
Fonden investerer aktivt i selskaber fra lande i Fjernøsten (Asien ex. Japan). Porteføljens filosofi er baseret på en omfattende analyse af globale og lokale markedsforhold. Fire idegeneratorer kombineres i form af analyse af makroøkonomi, strukturelle temaer, stilanalyse og en vurdering af de individuelle selskabers forretningsmodel, kvalitet og afkastpotentiale. Processen fokuserer på at identificere en robust portefølje af aktier, som forventes at levere vækst og kvalitet til en attraktiv pris. Typisk består porteføljen af 70 til 100 aktier, der er spredt på tværs af lande, brancher og selskaber. Det er en af fordelene ved at investere i investeringsforeninger. Fonden er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.

Kvartalskommentar: Fjernøsten - opdateret 9/7/21

"Væksten i Kina vil bøje af i 2. halvår, og dette medfører en justering over mod ”vækstlommer”. Vi har øget fokus på ”Fintech” temaet, hvor online-aktører i fremtiden vil tage markedsandele fra traditionelle finansinstitutioner"

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Bjarne Gier

 • Porteføljemanager
 • Vil du investere i Sydinvest Fjernøsten Akk.?

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 17/09/21 16:30

Afkast i dag: +0,30 %

Afkast i aug.: +3,52 %

År til dato: +9,37 %

Afkast og kurser pr. 17/09/21 16:30

Afkast i dag 0,30 %
Afkast ÅTD, % 9,37 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 360,15
Formue (mio.) 499 DKK

Afkast - Opdateret 01/09/21

Afkast ÅTD, % 10,87 %
1 år 28,63 %
3 år 50,84 %
5 år 69,12 %
7 år 100,83 %
10 år 178,97 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
202023,06 %0,000,000,000,00327,20
201926,11 %0,000,000,000,00267,58
2018-17,66 %0,000,000,000,00212,18
201724,41 %-0,000,000,00257,70
20163,12 %-0,000,000,00207,14
20152,63 %-0,000,000,00200,88
201423,58 %-0,000,000,00195,73
20130,74 %-0,000,000,00158,37
201221,70 %-0,000,000,00159,30
2011-16,92 %-0,000,000,00129,18
201027,02 %-0,000,000,00155,50
200960,37 %-0,000,000,00122,42
2008-52,40 %-0,000,000,0076,33
200733,31 %-0,000,000,00160,77
200620,29 %-0,000,000,00120,29
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Fjernøsten AkkumulerendeAfkast i augustÅr til dato
Afkast i fonden3,52 %10,87 %
Afkast i fondens benchmark2,73 %4,26 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-09-2021. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
Taiwan Semiconductor ManufacHalvlederproducenterTaiwan8,72 %
Samsung Electronics PreferedTeknologi Hardware, Harddiske m.v.Sydkorea5,15 %
TencentInteraktive medier og tjenesterKina4,85 %
Alibaba Group Holding LtdInternetdetailsalgKina4,57 %
Sea LtdInteraktiv hjemmeunderholdningSingapore4,31 %
ASMLHalvlederudstyrHolland3,52 %
AIALivs- & SygeforsikringerHongkong3,50 %
Icici BankDiversificerede BankerIndien2,45 %
Chailease Holding Co LtdSpecialiseret Finansiel ServiceTaiwan2,34 %
China Merchants BankDiversificerede BankerKina2,13 %
Antal værdipapirer i fonden: 77
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Informationsteknologi29,95 %-1,15 %
Finans20,99 %3,94 %
Forbrugsgoder13,87 %-2,63 %
Telekommunikationsservices9,75 %0,53 %
Industri9,17 %-2,17 %
Materialer7,43 %0,66 %
Sundhedspleje og personlig service2,75 %0,76 %
Ejendomssektoren2,51 %1,16 %
Konsumentvarer1,56 %-0,61 %
Øvrige2,04 %-0,31 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Kina33,34 %-9,21 %
Taiwan15,39 %2,73 %
Sydkorea14,67 %-1,44 %
Indien14,28 %4,24 %
Hongkong7,40 %1,78 %
Singapore7,33 %2,35 %
Holland3,52 %2,55 %
Filippinerne1,50 %0,18 %
Indonesien1,40 %-1,73 %
Øvrige1,18 %-1,31 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Fjernøsten Akk.1,59 %2,21 %0.30 %0,31 %0,37 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/8-21

ISINDK0060036994
Fondskode6003699
Introduktionsdato24.05.2006
BenchmarkMSCI AC Asia Ex Japan
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Generalforsamlingsdato01.04.2021
InvesteringshorisontMin. 5 år
PorteføljemanagerBjarne Gier
ValutaDKK
Forv. årlig omk.1,59 %
ÅOP2,21 %
Indirekte handelsomk.0.30 %
Andelsklasse formue(mio)505 DKK
Formue i fonden (mio)1.879 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 2020327,20 DKK
Indre værdi august 2021365,08
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden77
Udbytte (regnskab 2020)0,00
Afkast i år (ultimo mdr.)10,87 %
Active Share60,8
Tracking Error4,1 %
Standardafvigelse 1 år10,32
Standardafvigelse 3 år17,43
Sharpe Ratio (3 år)0,81