Indeks Tyskland

Få del i potentialet på tyske aktier

2,15 %

Pr. 14/06/24 16:33

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060033116

Løbende omk.

0,50 %

Profil

Få del i potentialet på tyske aktier

 
Ændringer pr. 3. juni 2024
Fonden har skiftet navn. Samtidig er der sket en ændring i strategien, og fondens benchmark er blevet udskiftet.
Få mere information her

 

Spred din investering over mange tyske aktier.
Indeks Tyskland investerer passivt i det store tyske indeks, som du nu får adgang til i blot én investering.

Passiv forvaltet fond
Fonden styres passivt og følger MSCI Germany Index. Forvaltningen af fonden tilrettelægges med fokus på at afspejle udviklingen i det bagvedliggende indeks så tæt som muligt. Da passive fonde alene skal følge et bestemt indeks, er de som regel billigere end andre aktiefonde. Omkostningerne kan på den måde holdes på et minimum, så man får et afkast så tæt på markedsafkastet som muligt.

Fonden er et godt supplement til Sydinvest’s eksisterende fonde og enkeltpapirer. Den kan fx have interesse for investorer i tyske aktier, som ønsker en større spredning eller en passiv investering, der følger det tyske aktiemarked.

Afkast og kursudsving
På kort sigt vil kursudsvingene normalt være større end på obligationer, og der kan være perioder med negativt afkast. Afkastet i fonden består af kursændringer og udbytte.


Hvorfor investere i Indeks Tyskland?

 • Solid spredning
  Fonden investerer bredt i det store tyske aktiemarked.
 • Stor andel i industrivirksomheder
  Tyskland er en stor industrination, hvorfor en stor andel af investeringerne er placeret i industrivirksomheder.
 • En billig investering
  Indeks Tyskland er en indeksfond, hvor omkostningerne typisk er på et minimum.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 14/06/24 16:33

Afkast i dag -1,71 %

Afkast i maj: +1,76 %

År til dato +2,15 %

Afkast og kurser pr. 14/06/24 16:33

Afkast i dag -1,71 %
Afkast ÅTD, % 2,15 %
Salg
Køb
Indre værdi 104,51
Formue (mio.) 244 DKK

Afkast - Opdateret 01/06/24

Afkast ÅTD, % 4,59 %
1 år 8,14 %
3 år 0,45 %
5 år 27,62 %
7 år 20,12 %
10 år 48,97 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
 
Benchmark note: Fondens benchmark var indtil 1/6-2024 CDAX Performance Index. Herefter MSCI Germany Index
 
 
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 14,16 % 3,50 3,50 0,00 0,00 105,80
2022 -22,23 % 4,60 4,60 0,00 0,00 96,91
2021 21,38 % 10,10 10,10 0,00 0,00 135,45
2020 4,21 % 10,00 10,00 0,00 0,00 121,00
2019 26,28 % 13,20 13,20 0,00 0,00 129,05
2018 -21,34 % 6,00 6,00 0,00 0,00 107,79
2017 14,24 % 0,00 0,00 0,00 0,00 137,03
2016 4,95 % 0,00 0,00 0,00 0,00 119,95
2015 9,47 % 0,00 0,00 0,00 0,00 114,30
2014 -0,03 % 0,00 0,00 0,00 0,00 104,42
2013 23,19 % 0,00 0,00 0,00 0,00 104,45
2012 28,30 % 1,50 1,28 0,22 0,00 85,95
2011 -18,46 % 1,00 1,00 0,00 0,00 68,09
2010 14,60 % 1,25 1,25 0,00 0,00 84,71
2009 23,45 % 1,50 1,50 0,00 0,00 75,38
2008 -46,27 % 2,00 2,00 0,00 0,00 63,22
2007 12,74 % 2,75 2,75 0,00 0,00 121,10
2006 7,34 % 0,00 0,00 0,00 0,00 107,34
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Indeks Tyskland Afkast i maj År til dato
Afkast i fonden 1,76 % 4,59 %
Afkast i fondens benchmark 3,21 % 9,34 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-06-2024. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
SAP Softwareprogrammer Tyskland 13,63 %
Siemens Industrielle Konglomerater Tyskland 9,98 %
Allianz Diversificeret Forsikring Tyskland 7,75 %
Deutsche Telekom Telekommunikation Tyskland 5,25 %
Munchener Ruckversicherung Genforsikring Tyskland 4,63 %
DaimlerChrysler Bilfabrikanter Tyskland 3,93 %
Infineon Technology Halvlederproducenter Tyskland 3,63 %
BASF Diverse Kemikalier Tyskland 3,17 %
Deutsche Post Luftfragt & Logistik Tyskland 2,86 %
Adidas-Salomon Beklædning, Tilbehør & Luksusvarer Tyskland 2,76 %
Antal værdipapirer i fonden: 58
Vis alle værdipapirer

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Industri 20,33 % -0,07 %
Finans 19,68 % 0,50 %
Informationsteknologi 17,92 % 1,02 %
Forbrugsgoder 14,63 % 2,43 %
Sundhedspleje og personlig service 7,02 % -1,16 %
Materialer 6,34 % -0,09 %
Telekommunikationsservices 5,64 % 0,57 %
Forsyning 3,69 % 0,18 %
Konsumentvarer 2,70 % 0,93 %
Øvrige 2,05 % 0,37 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Forklaringer til afkastudsving

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Indeks Tyskland 0,50 % 0,04 % 0,17 % 0,17 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/5-24

ISIN DK0060033116
Fondskode 6003311
Introduktionsdato 25.04.2006
Benchmark CDAX Performance Index
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager Sydinvest Investeringsafdeling
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,50 %
Transaktionsomk. 0,04 %
Andelsklasse formue(mio) 247 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 105,80 DKK
Indre værdi maj 2024 107,01
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 57
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 3,50
Afkast i år (ultimo mdr.) 4,59 %
Active Share 1,4
Tracking Error 4,3 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 30/4-24) 13,27
Standardafvigelse 3 år (pr. 30/4-24) 17,43
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 30/4-24) -0,09