Korte Obligationer

Basisobligationer

-0,02 %

Pr. 19/01/21 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0015916225

ÅOP

0,24 %

Indirekte omk.

0,09 %

Profil

I Korte Obligationer investerer du i kursstabile obligationer
Korte Obligationer er Sydinvests mest stabile fond og udmærker sig specielt ved at være mere kursstabil end Sydinvests øvrige obligationsfonde. Formuen er p.t. investeret i flere end 70 forskellige obligationer.


Korte Obligationer udbetaler udbytte
Hovedparten af fondens afkast udbetales hvert forår som udbytte. Fonden udbetaler som minimum renteindtægter fratrukket administrationsomkostninger.

Fonden er specielt egnet til dem, der ønsker at investere et beløb, som med kort varsel kan realiseres. Kursudsvingene i fonden vil være meget begrænsede.

Investeringsprofil for Sydinvest Korte Obligationer
Fonden investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Fonden er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 0 og 3 år. Vi forventer, at den lave risiko kan levere et stabilt afkast både på kort og på lang sigt.

Kvartalskommentar - opdateret 23/10/20

"Fortsat god stemning på markedet for danske obligationer, og med ECB’s massive køb af obligationer i eurozonen, ser dansk realkredit stadig attraktiv ud."

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Nikolaj Fabricius

 • Porteføljemanager
 • Hvis du vil investere i Sydinvest Korte Obligationer

Afkast

Afkast

Pr. 19/01/21 16:30

Afkast i dag: -0,01 %

Afkast i dec.: +0,04 %

År til dato: -0,02 %

Afkast og kurser pr. 19/01/21 16:30

Afkast i dag -0,01 %
Afkast ÅTD, % -0,02 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 99,55
Formue (mio.) 559 DKK

Afkast - Opdateret 01/01/21

Afkast ÅTD, % 0,00 %
1 år 1,24 %
3 år 2,25 %
5 år 5,31 %
7 år 6,20 %
10 år 11,95 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20201,24 %-0,000,000,0099,57
20190,57 %0,800,001,200,0099,15
20180,43 %1,200,001,200,0099,78
20171,30 %1,100,001,100,00100,46
20161,67 %1,000,001,000,00100,17
20150,15 %1,200,001,200,0099,72
20140,70 %1,200,001,200,00100,76
20130,91 %1,500,001,500,00101,56
20121,76 %2,000,001,810,19102,60
20112,65 %1,750,001,750,00102,60
20103,29 %4,250,192,631,43104,23
20095,04 %4,500,002,901,60105,34
20084,97 %4,000,002,961,04104,20
20073,16 %2,500,001,990,51101,74
20061,92 %2,000,002,000,00100,61
20051,47 %2,000,001,940,06100,72
20042,75 %3,000,002,010,99102,24
20033,28 %3,000,003,000,00102,46
20026,14 %5,500,003,781,72105,80
20015,76 %6,000,004,431,57104,50
20004,50 %4,250,004,250,00102,95
19992,29 %4,000,004,000,00103,25
19985,16 %5,500,004,471,03105,55
19973,87 %4,500,004,350,15105,00
19964,50 %3,500,003,310,19105,75
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Korte ObligationerAfkast i decemberÅr til dato
Afkast i fonden0,04 %1,24 %
Afkast i fondens benchmark-0,10 %-0,65 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-01-2021. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som på relevant vis er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af relevante sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

 • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
 • korruptionsniveauet
 • miljøet
 • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
ar SK 26 26 041 01.01.20260,46DanmarkDKK15,38 %
Nordea Kredit 01.10.20401,50DanmarkDKK11,57 %
,0NDASDRO40 40 020 01.10.20400,00DanmarkDKK5,67 %
Danske Stat I/L 15.11.20230,10DanmarkDKK5,04 %
D12F6JU23RF 23 046 01.07.2023-0,14DanmarkDKK4,70 %
,5NDASDROOA 50 020 01.10.20501,50DanmarkDKK3,82 %
6NYK32GDKKj 23 095 01.07.2023-0,03DanmarkDKK3,21 %
Spar Nord Bank A/S 05.12.20250,78DanmarkDKK2,59 %
6NYK32Hjan2 24 095 01.01.2024-0,11DanmarkDKK2,58 %
SK jan 27 27 041 01.01.20271,00DanmarkDKK2,55 %
Antal værdipapirer i fonden: 50
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Korte Obligationer0,23 %0,24 %0.09 %0,05 %0,05 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/12-20

ISINDK0015916225
Fondskode1591622
Introduktionsdato22.05.1996
BenchmarkNordea CM 2 Gov.Bond Index
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato01.04.2021
InvesteringshorisontMin. 2 år
PorteføljemanagerNikolaj Fabricius
ValutaDKK
Forv. årlig omk.0,23 %
ÅOP0,24 %
Indirekte handelsomk.0.09 %
Andelsklasse formue(mio)559 DKK
Formue i fonden (mio)782 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 202099,57 DKK
Indre værdi december 202099,57
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden50
Udbytte (regnskab 2019)-
Afkast i år (ultimo mdr.)0,00 %
Standardafvigelse 1 år1,53
Standardafvigelse 3 år0,99
Sharpe Ratio (3 år)1,12
Effektiv rente0,20 %
Horisontafkast (1år)0,07 %
Gennemsnitlig varighed1,94