Korte Obligationer

Basisobligationer

2,3 %

Pr. 15/07/24 10:46

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0015916225

Løbende omk.

0,25 %

Profil

Korte Obligationer er Sydinvests afdeling med lavest renterisiko. Afdelingen henvender sig både til private investorer og virksomheder, der ønsker en eksponering mod obligationer med lav renterisiko.

Hovedparten af beholdningen i Sydinvest Korte Obligationer består primært af danske realkredit-obligationer, men den indeholder også statsobligationer og en mindre andel virksomhedsobligationer. Den gennemsnitlige varighed i afdelingen skal være mellem 0 og 3 år, men vil i praksis ligge forholdsvis tæt omkring 2 år.


Hvorfor investere i Korte Obligationer?

 • Vi sørger for geninvesteringen
  Du skal ikke tænke på at geninvestere udtrukne obligationer og renter – det sørger vi for.
 • Godt samspil med andre aktiver
  Danske obligationer har et godt samspil med andre typer af investeringsaktiver og giver særligt god mening i en porteføljesammenhæng.
 • Udbytte
  Størstedelen af afkastet i fonden udbetales som udbytte.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 15/07/24 10:46

Afkast i dag +0,05 %

Afkast i jun.: +0,64 %

År til dato +2,30 %

Afkast og kurser pr. 15/07/24 10:46

Afkast i dag 0,05 %
Afkast ÅTD, % 2,30 %
Salg 95,66
Køb 95,76
Indre værdi 95,67
Formue (mio.) 1.153 DKK

Afkast - Opdateret 01/07/24

Afkast ÅTD, % 1,88 %
1 år 5,68 %
3 år 0,63 %
5 år 0,50 %
7 år 2,52 %
10 år 5,24 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 5,32 % 2,00 0,00 2,00 0,00 95,51
2022 -6,47 % 0,80 0,00 0,80 0,00 91,48
2021 -0,67 % 0,50 0,00 0,50 0,00 98,24
2020 1,24 % 0,60 0,00 0,60 0,00 99,50
2019 0,57 % 0,80 0,00 0,80 0,00 99,15
2018 0,43 % 1,20 0,00 1,20 0,00 99,78
2017 1,30 % 1,10 0,00 1,10 0,00 100,46
2016 1,67 % 1,00 0,00 1,00 0,00 100,17
2015 0,15 % 1,20 0,00 1,20 0,00 99,72
2014 0,70 % 1,20 0,00 1,20 0,00 100,76
2013 0,91 % 1,50 0,00 1,50 0,00 101,56
2012 1,76 % 2,00 0,00 1,81 0,19 102,60
2011 2,65 % 1,75 0,00 1,75 0,00 102,60
2010 3,29 % 4,25 0,19 2,63 1,43 104,23
2009 5,04 % 4,50 0,00 2,90 1,60 105,34
2008 4,97 % 4,00 0,00 2,96 1,04 104,20
2007 3,16 % 2,50 0,00 1,99 0,51 101,74
2006 1,92 % 2,00 0,00 2,00 0,00 100,61
2005 1,47 % 2,00 0,00 1,94 0,06 100,72
2004 2,75 % 3,00 0,00 2,01 0,99 102,24
2003 3,29 % 3,00 0,00 3,00 0,00 102,46
2002 6,14 % 5,50 0,00 3,78 1,72 105,80
2001 5,76 % 6,00 0,00 4,43 1,57 104,50
2000 4,50 % 4,25 0,00 4,25 0,00 102,95
1999 2,29 % 4,00 0,00 4,00 0,00 103,25
1998 5,16 % 5,50 0,00 4,47 1,03 105,55
1997 3,87 % 4,50 0,00 4,35 0,15 105,00
1996 4,48 % 3,50 0,00 3,31 0,19 105,75
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Korte Obligationer Afkast i juni År til dato
Afkast i fonden 0,64 % 1,88 %
Afkast i fondens benchmark 0,62 % 0,54 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-07-2024. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den
bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i udstedelser, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan fx ske gennem generelle udstedelser eller udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
4.26% RD SDRO 01.07.20274,02DanmarkDKK8,41 %
4.03% Nordea SDRO 01.01.20263,82DanmarkDKK5,04 %
5.00% Nykredit SDO 01.10.20435,00DanmarkDKK4,83 %
4.00% Nordea SDRO 01.10.20464,00DanmarkDKK3,84 %
4.44% DK Skibe 01.01.20274,44DanmarkDKK3,59 %
1.00% Nykredit SDO 01.07.20271,00DanmarkDKK3,09 %
4.00% Nykredit SDO 01.10.20464,00DanmarkDKK3,05 %
4.00% RD SDRO 01.10.20464,00DanmarkDKK2,97 %
1.00% Nordea SDRO 01.04.20271,00DanmarkDKK2,65 %
5.00% RD SDRO 01.10.20565,00DanmarkDKK2,56 %
Antal værdipapirer i fonden: 119
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Korte Obligationer 0,25 % 0,05 % 0,10 % 0,10 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/6-24

ISIN DK0015916225
Fondskode 1591622
Introduktionsdato 22.05.1996
Benchmark Nordea CM 2 Gov.Bond Index
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 2 år
Porteføljemanager Nikolaj Fabricius
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,25 %
Transaktionsomk. 0,05 %
Andelsklasse formue(mio) 1.097 DKK
Formue i fonden (mio) 2.542 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 95,51 DKK
Indre værdi juni 2024 95,28
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 119
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 2,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 1,88 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 28/6-24) 1,61
Standardafvigelse 3 år (pr. 28/6-24) 2,80
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/6-24) -0,62
Effektiv rente 3,68 %
Horisontafkast (1år) 4,08 %
Gennemsnitlig varighed 2,72