Afkast

Afkast er en betegnelse for gevinst eller tab på din investering

Opnår du en gevinst ved din investering har du opnået et positivt afkast, mens et tab giver dig et negativt afkast. Afkastet er altså resultatet af din investering. I en investeringsforening er afkastet det økonomiske resultat af din investering i investeringsbeviser (aktie og obligationer). Afkastet på en aktie består en kursgevinst og et eventuelt udbytte. Mens afkastet på en obligation består en fast pålydende rente og en kursgevinst ved salg eller ved udtrækning. Afkastet kan være såvel negativt som positivt.

Korte og lange afkast
I nedenstående tabel kan du se de historiske afkast på de afdelinger der har eksisteret i 10 år (tallene opdateret pr. seneste måned). Foreningens historiske afkast finder du på siden Fonde. Her kan du både se de korte afkast dvs. fx år til dato afkastene eller de længere historiske afkaste, såsom fem års afkast og ti års afkast.

Bliv klogere på udbytte og afkast

Afdelinger Afkast 3 år Afkast 5 år Afkast 10 år
Fonde 4,58 % 7,31 % 33,71 %
HøjrenteLande 11,05 % 11,05 % 124,90 %
HøjrenteLande Akk. 10,75 % 10,68 % 122,75 %
HøjrenteLande Lokal Valuta 13,40 % 14,84 % 82,25 %
HøjrenteLande Mix 11,54 % 12,21 % 104,27 %
HøjrenteLande Valuta 10,59 % 11,80 % 59,55 %
International -5,30 % 7,72 % 57,47 %
Korte Obligationer 3,47 % 4,54 % 18,42 %
Virksomhedsobl. HY 14,60 % 3,44 % 177,21 %
Virksomhedsobl. HY Akk 14,37 % 6,19 % 180,95 %
BRIK 79,89 % 77,10 % 229,38 %
BRIK Akk. 79,85 % 78,61 % 229,06 %
Danmark 9,28 % 45,47 % 309,76 %
Europa Ligevægt & Value 22,72 % 23,01 % 168,83 %
Fjernøsten 29,49 % 46,02 % 221,28 %
Fjernøsten Akk. 28,71 % 44,30 % 209,24 %
Latinamerika 34,85 % 24,46 % 128,35 %
SCANDI 5,18 % 19,78 % 236,16 %
Tyskland 18,29 % 13,12 % 168,45 %
USA Ligevægt & Value 34,95 % 87,10 % 338,87 %
Verden Ligevægt Value 31,46 % 57,56 % 241,14 %

 

Afkast i investeringsforeninger

Investeringsforeningerne har valgt at gøre afkastet op på en måde, som er så retvisende som muligt. Afkastet beregnes ud fra den regnskabsmæssige værdi af investeringerne og tager højde for de udbytter, investorerne kan få udbetalt undervejs. Det er international standard.

  • Formlen er som følger:
    Årets afkast i procent = ((Indre værdi ultimo året + geninvesteret udlodning) / (indre værdi primo året)- 1) x 100

Hvor geninvesteret udlodning opgøres således: Udlodning x indre værdi ultimo året / indre værdi umiddelbart efter udlodning

Hvad kan du forvente at få i afkast på din investering? 
Du har mulighed for at beregne det forventede afkast af en porteføljeinvestering i Sydinvest. I vores beregningsmodul kan du indtaste fordelingen mellem afdelingerne og vælge den investeringshorisonten som passer til dig. Afkastforventningerne er baseret på Sydinvests bedste skøn. Investorer skal være opmærksom på, at faktiske realiserede afkast kan afvige fra forventningerne

Beregn det forventede afkast af en porteføljeinvestering i Sydinvest