04 | 06 - Forskellige investeringsmuligheder

Blandede fonde spreder risikoen

Husk at sprede din risiko! Det er et af de råd, du oftest får i investeringssammenhænge. Ved at investere i blandede fonde, får du automatisk spredt din formue på mange forskellige aktivklasser og værdipapirer. Her går vi mere i dybden med blandede fonde.

I korte træk: Blandede fonde spreder risikoen

  • Blandede fonde investerer i en blanding af obligationer, aktier, investeringsbeviser, EFT’er og alternative investeringer. 
  • Blandede fonde er en let måde at sprede dine investeringer.
  • Investerer du i blandede fonde, behøver du ikke tænke på at omlægge dine investeringer, da de tilpasses løbende af porteføljeteamet. 
  • Afhængigt af din risikovillighed kan du vælge den blandede fond, der passer bedst til dig: konservativ, balanceret, vækstorienteret eller aggressiv.

Blandede fonde er fonde, som ikke udelukkende investerer i én aktivklasse som fx aktier eller obligationer. Hos Sydinvest findes otte forskellige blandede fonde baseret på fire forskellige strategier. I fondene indgår både obligationer, aktier, investeringsbeviser, ETF’er (børshandlede fonde) samt alternative investeringer som fx investeringer i ejendomme.

Med blandede fonde behøver du ikke at tænke på at omlægge dine investeringer. De otte fonde forvaltes aktivt, da porteføljeteamet løbende arbejder med at optimere andelen af aktier og obligationer i forhold til, hvordan man forventer, de finansielle markeder vil udvikle sig.

”De blandede fonde er tilpasset fire forskellige typer af investorer”

Porteføljeteamet overvåger investeringerne og sørger løbende for, at der er den optimale sammensætning af aktier og obligationer ud fra vores forventninger og fondenes risikoprofil. På den måde kan du få spredt din opsparing på både aktier og obligationer – indenlands og udenlands – med én enkelt investering.

Henvendt til fire typer af investorer

De blandede fonde er tilpasset fire forskellige typer af investorer baseret på graden af risikovillighed og har forskellige investeringsprofiler: konservativ, balanceret, vækstorienteret og aggressiv.

De konservative og balancerede fonde har forholdsvis mange obligationer og få aktier og passer til investorer med lav risikovillighed. De vækstorienterede og aggressive fonde har flere aktier og passer til investorer med større risikovillighed.

Stor spredning

Generelt er formuen i de blandede fonde spredt på mange aktier, obligationer og en mindre andel på alternative investeringer. Det er alt sammen med til at øge sikkerheden for, at kursfald på enkelte aktier eller regioner ikke fylder for meget i den samlede portefølje.

Hvad skal du vælge?

Det er altid en god idé at tage en rådgiver med på råd for at finde ud af, hvilke fonde der passer bedst til dig. Forventningerne er, at de fonde, der har flest aktier, vil give de højeste afkast på langt sigt, men på kort sigt kan uro på aktiemarkederne trække afkastene ned i enkelte å̊r.

De fire fondes investeringsrammer

Fond Konservativ Balanceret Vækstorienteret Aggressiv
Aktier 0-20 % 20-50 % 45-75 % 60-100 %
Obligationer 75-100 % 50-80 % 20-55 % 0-40 %
Alternative investeringer 0-10 % 0-15 % 0-15 % 0-15 %

 

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Oversigt