03 | 07 - Godt i gang med investering

Hvad er en aktiesparekonto?

Aktiesparekontoen er en investeringsmulighed for dig, der ønsker at investere i aktier eller aktieindkomstbeskattede aktiefonde – enkelt og ukompliceret.

Der er flere, der stiller sig spørgsmålet: Hvad er en aktiesparekonto? Aktiesparekontoen er en investeringsform, der gør det enklere og mere attraktivt at investere i aktier og aktiebaserede fonde. På en aktiesparekonto kan du løbende indskyde et beløb (op til et maksimum), som du kan bruge til at investere i aktier eller aktiefonde.

I korte træk: Hvad er en aktiesparekonto?

  • En aktiesparekonto er en konto, du kan spare op på og bruge til investering
  • Du kan investere i aktier og aktiefonde
  • Kontoen er for de fleste skattemæssigt fordelagtig.

Hvorfor vælge en aktiesparekonto?

Der er to faktorer, der kan gøre aktiesparekontoen attraktiv for dig:
- Afkastet på investeringerne bliver beskattet lavere end ved normal aktieindkomstbeskatning.
- Dit pengeinstitut tager sig af skatteindberetningerne.

Hvad kan du investere i med en aktiesparekonto?

Med en aktiesparekonto kan du investere i danske og udenlandske børsnoterede aktier samt aktiebaserede investeringsforeninger. Du skal være opmærksom på, at det kun er muligt at investere i aktiefonde, hvis du ønsker at investere i investeringsbeviser på din aktiesparekonto.

Hvor meget kan der sættes ind på en aktiesparekonto?

Du kan indsætte op til 135.900 kr. på en aktiesparekonto (pr. 1/1-2024). Pengene kan du derefter investere i aktier eller udbyttebetalende aktiefonde. Der knyttes ét separat depot til din aktiesparekonto. Du kan også indskyde et beløb, der svarer til en evt. skattebetaling. 

"Du kan indsætte op til 135.900 kr. på en aktiesparekonto"

Sådan beskattes dit afkast på en aktiesparekonto

Med en aktiesparekonto skal du betale 17 % i afkastskat. Det er dermed en væsentligt lavere sats end den skatteprocent, du betaler uden for aktiesparekontoen. Her er de gældende satser nemlig 27 % eller 42 %, afhængigt af aktieindkomstens størrelse (pr. 1/1-2024). 

Vær opmærksom på, at afkastet på aktiesparekontoen beskattes efter lagerbeskatningsprincippet. Det betyder, at værdien af dit depot opgøres ved afslutningen af hvert kalenderår, hvorefter evt. beskatning finder sted, uanset om du sælger eller beholder værdipapirerne.

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Oversigt