01 | 06 - Hvad er investering?

Hvad vil det sige at investere?

Investering handler om at få penge til at blive til flere. Det kan gøres på mange måder, men uanset hvordan du vælger at investere, er målet det samme, nemlig at få penge til at blive til flere penge – og dermed få værdien af formuen til at vokse i fremtiden.

I korte træk

  • Investering kan ses som et alternativ til at opspare penge på en bankkonto - og giver ofte bedre afkast.
  • Investering er en mulighed for alle, der vil have mere ud af deres penge.
  • Som privat investor kan du investere i tre typer værdipapirer: aktier, obligationer og investeringsbeviser.
  • Du kan vælge selv at stå for dine investeringer eller investere igennem en investeringsforening.

Investering kan ses som et alternativ til at spare penge op på en bankkonto. Historisk set har investering givet et bedre afkast end forrentede konti i banken, men der gives ingen garantier, når du investerer. Det er vigtigt at huske.

Hvem kan investere?

Investering er en mulighed for alle, der gerne vil have mere ud af deres penge, end man kan få på en bankkonto, hvor pengene ikke vokser, men snarere bliver mindre værd pga. inflationen. Der kan være mange forskellige bevæggrunde for at investere sine penge, men kort sagt kan gode investeringer bane vejen for at opfylde ønsker, drømme og nå økonomiske mål.

Hvad sker der, hvis jeg ikke investerer?

I bund og grund sker der ingenting, hvis du ikke investerer. Men det er en god idé at tage stilling til, hvordan du forvalter din opsparing. Det er også et valg ikke at investere og lade opsparingen stå på en lønkonto. Det vil nemlig betyde, at din opsparing er relativt sikker, men til gengæld vil afkastet være lavt, og dine penge vil altså ikke blive til flere. Det er vigtigt at være opmærksom på.  

Overstiger inflationen renten på en indlånskonto, vil den reelle værdi af opsparingen falde. Det betyder, at du senere ikke vil være i stand til at købe den samme mængde varer, som da du satte pengene ind på indlånskontoen. Købekraften af opsparingen er simpelthen faldet.

Ikke at tage et aktivt valg om at investere, men i stedet lade opsparingen stå på en ganske almindelig lønkonto, er også et valg.

Hvad kan jeg investere i?

For dig som privat investor er det relevant at have fokus på langsigtet investering i tre typer af værdipapirer: aktier, obligationer og investeringsbeviser. Ved at købe investeringsbeviser investerer du i flere aktier og/eller obligationer på én gang igennem en investeringsforening, fx Sydinvest.

Bliv klogere på investering:

Hvor meget kan jeg selv stå for?

Du kan sagtens vælge selv at stå for dine investeringer og dermed have fuld kontrol over, hvad dine penge bliver investeret i. Det kræver dog, at du sætter dig godt ind i stoffet og følger investeringsmarkederne tæt. Du kan også vælge at investere igennem en investeringsforening, hvor professionelle porteføljemanagere tager sig af at investere dine penge, eller du kan vælge en kombination, hvor du selv står for dele af din investering. Uanset hvordan du vælger at investere, råder vi altid til, at du kontakter en rådgiver. Du skal også være opmærksom på, at der kan være omkostninger forbundet med at investere i en investeringsforening.

Hvor mange investerer i investeringsbeviser?

I Danmark er der ca. 800.000 private investorer, som investerer direkte i investeringsbeviser i en af Danmarks investeringsforeninger. Med ”direkte” menes de penge, som ikke er bundet i fx en pensionsopsparing. Det svarer til ca. 14 % af befolkningen eller hver syvende dansker. Reelt investerer langt flere danskere indirekte i investeringsbeviser, fordi pensionskasser og forsikringsselskaber mv. investerer gennem investeringsforeningerne med henblik på at sikre så stort et afkast som muligt.

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Oversigt