03 | 06 - Forskellige investeringsmuligheder

Sammensætningen og spredning af aktier og obligationer

Aktier og obligationer supplerer hinanden godt og sikrer en god risikospredning. Derfor er det klogt at lade både aktier og obligationer indgå i din opsparingsløsning. Før du investerer, er det godt at kende til begrebet spredning og til de vigtigste forskelle mellem aktier og obligationer.

I korte træk: Sammensætning og spredning af aktier og obligationer

  • Et af de bedste investeringsråd er at sprede dine investeringer ud - både på aktier og obligationer og i en blanding af flere forskellige fonde. 
  • Generelt er der større risiko forbundet med at investere i aktier end i obligationer.
  • Din spredning og andel af aktier og obligationer bør ændre sig, afhængigt af hvor i livet du er.
  • Investering gennem investeringsforeninger er en let måde at sprede dine investeringer ud på.

Når du investerer, er spredning et af de vigtigste investeringsråd, du får. Spredning betyder, at du ikke lægger alle æg i samme kurv, men spreder din portefølje over mange forskellige værdipapirer. Det vil altså sige, at der er en blanding af aktier og obligationer og en blanding af flere fonde, der passer til din profil.

Investering i aktier er forbundet med højere risiko

Historisk set har der været større risiko ved at investere i aktier end obligationer. Kursen svinger mere ved en aktieinvestering, hvilket kan betyde større kursfald, men også større kursstigninger. Større risiko er da i reglen også ensbetydende med et højere forventet afkast. Derfor bør du som udgangspunkt have flere aktier, når du er yngre, mens andelen af aktier bør være faldende over årene. Når du når pensionsalderen, bør din andel af aktier som udgangspunkt være forholdsvis lav, mens andelen af obligationer bør være forholdsvis høj.

Investering i obligationer er mindre risikobetonet

Risikoen ved at investere i obligationer er generelt lavere end ved aktier. Obligationer er i bund og grund et lån til staten, et realkreditinstitut eller en virksomhed. For obligationer gælder det, at det forud er aftalt, hvor meget der skal afholdes i rente, ligesom obligationen som hovedregel har indskrevet en tidshorisont. Løbetiden på en obligation kan fx variere fra 1-30 år. 

Spredning i investeringsforening

Køber du beviser i en investeringsforening, gør du det nemt for dig selv. Et enkelt investeringsbevis giver dig mulighed for at sprede din investering over mange forskellige værdipapirer, eksempelvis i flere lande, brancher, selskaber eller obligationstyper. I en investeringsforening er det desuden et lovmæssigt krav, at investeringerne bliver spredt over mange forskellige værdipapirer. I obligationsfondene spreder porteføljemanagerne derfor formuen over de mest lovende obligationer, mens man i aktiefonde spreder investeringerne på mange selskaber i forskellige brancher og lande, alt efter hvilken fond du har
investeret i.

I en investerings-forening er det et lovmæssigt krav, at investeringerne bliver spredt over mange forskellige værdipapirer.

Uanset hvilken fond du køber beviser i, og uanset om du investerer for 1.000 kr., 100.000 kr. eller en million kr., er du sikker på, at din opsparing bliver spredt på mange værdipapirer. I Sydinvest råder vi dog vores investorer til også at sprede investeringerne over flere fonde. Du kan sammen med din rådgiver finde de fonde, der passer til din investeringsprofil.

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Oversigt