06 | 07 - Godt i gang med investering

Aktiefonde - forskellen på basis- og vækstaktier

Aktiefonde er forbundet med en højere risiko end obligationsfonde, men der er samtidig udsigt til højere afkast på længere sigt. Her kan du læse om aktiefondene i Sydinvest.

I korte træk

  • En af de største fordele ved en aktiefond er, at din investering er spredt ud på mange aktier. 
  • Fondene har en højere risiko - men også udsigt til højere afkast på langt sigt. 
  • Sydinvest skelner mellem to typer aktiefonde: basisaktier og vækstaktier.
  • Basisaktiefonde investerer bredt i danske, europæiske og globale aktier og har stor risikospredning.
  • Fonde med vækstaktier investerer primært i Emerging Markets og har en høj risiko. Derfor anbefales de som supplement til anden investering.

Når du investerer i aktier, er det et godt råd at sørge for en god spredning. For at du kan være sikker på en vis stabilitet i afkastet, skal dine investeringer spredes over mange aktier.

Netop spredning er en af de store fordele ved at investere i en aktiefond gennem en investeringsforening. Aktiefondene i Sydinvest tilbyder en spredning, som er helt afgørende, hvis du ikke vil være afhængig af, hvordan enkeltselskaber klarer sig. Fondene har en højere risiko og dermed større kursudsving end obligationsfonde, men der er samtidig også udsigt til højere afkast på længere sigt. På kort sigt kan der også være perioder med negativt afkast. I Sydinvest skelner vi mellem to typer af aktiefonde: basisaktiefonde og fonde med vækstaktier.

Basisaktier

Basisaktiefondene investerer bredt i danske, europæiske eller globale aktier. De brede fonde har en stor risikospredning på aktier, sektorer og lande, mens landespecifikke fonde spreder investeringerne over mange aktier og flere sektorer. Tidshorisonten for din investering bør være minimum 4 år, og det er en god idé at supplere med andre investeringer.

  • Kendetegn
    Bred investering i danske, europæiske og globale aktier, stor risikospredning, tidshorisont på minimum 4 år.

Vækstaktier

Fondene med vækstaktier investerer på markeder med store positive og negative kursudsving, og derfor har de en høj risiko. Vækstaktiefonde investerer primært i det, vi kalder Emerging Markets, som er lande i udvikling med højt økonomisk vækstpotentiale. Forventningerne til afkastet er højere til disse fonde end til basisaktiefondene, og risikoen og dermed kurssvingningerne vil også være større. Vækstaktiefonde er de mest risikobetonede fonde i Sydinvest. Da kursudsvingene kan være meget store i disse fonde, anbefaler vi, at fondene bliver brugt som supplement til de lidt bredere fonde, og at man har en tidshorisont på minimum fem år.

Kendetegn
Investering på markeder med store udsving, primært Emerging Markets, høj risiko, tidshorisont på minimum fem år.

Se alle aktiefonde i Sydinvest her.

Risiko i forbindelse med investeringsbeviser i en fond handler om, hvor store kursudsving du kan opleve, mens du ejer investeringsbeviserne, både på kort og langt sigt – og dermed hvor store gevinster og tab du kan opleve på kor

Figur 1: Forskel i afkast.

Figuren viser de historisk laveste og højeste afkast i procent p.a. i forskellige Sydinvest-aktieafdelinger målt på 3-års-perioder inden for de seneste 10 år. Kilde: Sydinvest og Bloomberg.

Emerging Markets er lande i en rivende udvikling med lav indkomst pr. indbygger, hvor det økonomiske vækstpotentiale er højere end i de mere udviklede lande og regioner. Der er p.t. ca. 40 Emerging Markets-lande rundt om i verden. Den kinesiske og den indiske økonomi anses for klart de største. BRIK-landene udgør en stor del af Emerging Markets (Brasilien, Rusland, Indien, Kina).

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Oversigt