02 | 06 - Forskellige investeringsmuligheder

Hvad er en obligation?

Obligationer er forbundet med lavere risiko end aktier, og derfor er obligationer et populært valg for mange. Her kan du blive klogere på, hvad en obligation er, og hvordan de forskellige obligationer adskiller sig fra hinanden.

I korte træk: Hvad er en obligation?

 • En obligation er et lån til eksempelvis en virksomhed. De penge, du investerer, låner du altså ud. 
 • Obligationer har en rente og en løbetid. Udstederen er forpligtet til at betale obligationsejeren tilbage over en given periode. 
 • Sammenlignet med aktier er obligationer generelt forbundet med lavere risiko. 
 • Obligationer deles ind i tre kategorier - korte, mellemlange og lange obligationer, der har en restløbetid på hhv. 3, 3-7 og over 7 år. 
 • De mest almindelige obligationer er danske obligationer, internationale obligationer, højrenteobligationer og virksomhedsobligationer.

En obligation er typisk et lån til enten en virksomhed, et realkreditinstitut eller til staten. Så når du køber obligationer, låner du altså de penge ud, du har valgt at investere.

En obligation har tilknyttet en kupon, som også kaldes rente, og en løbetid. Udstederen forpligter sig til at betale den fastlagte rente til obligationsejeren én eller flere gange om året. Renten og løbetiden på obligationen er dermed afgørende for din investering over tid. På traditionelle obligationer er løbetiden på imellem 1 og 30 år.

Lavere risiko

I forhold til aktier er investering i obligationer generelt forbundet med lavere risiko. Eksempelvis opfattes det danske og meget unikke realkreditsystem som en sikker investering i krisetider, og risikoen er derfor lav. Modsat er virksomhedsobligationer forbundet med større risiko, fordi virksomheden kan gå konkurs, og du er ligestillet med de øvrige kreditorer, når konkursboet gøres op. Dog står du bedre end aktieinvestorerne, som står bagerst i køen for at få deres penge.

Obligationsmarkedet

Korte obligationer
Korte obligationer har en restløbetid på op til 3 år. Kurserne på korte obligationer er meget stabile, og kursdannelsen på korte danske obligationer er især afhængig af den pengepolitik, som Danmarks Nationalbank fører.

Mellemlange obligationer
Mellemlange obligationer har en restløbetid på 3-7 år. Kurserne på mellemlange obligationer svinger mere end på korte obligationer og mindre end på lange obligationer. Kursdannelsen er både afhængig af pengepolitik og faktorer som bl.a. inflation og vækst.

Lange obligationer
Lange obligationer har en restløbetid på mere end 7 år. Kurserne på lange obligationer kan svinge meget. Kursdannelsen er afhængig af forventningerne til den fremtidige udvikling i inflation og vækst. Disse faktorer påvirkes af udviklingen i bl.a. den aktuelle inflation, statsgæld, kreditværdighed, valuta og pengepolitik.

De mest almindelige obligationer

For danske investorer er de mest almindelige obligationer: danske obligationer, internationale obligationer, højrenteobligationer og virksomhedsobligationer.


 • Danske obligationer
  Investerer du i danske obligationer, er det ofte statsobligationer eller realkreditobligationer. I Sydinvests fonde med danske obligationer er der ofte en solid spredning på begge dele. Her kan det være vigtigt at vælge mellem korte, mellemlange og lange obligationer.
 • Internationale obligationer
  Vil du gerne investere i obligationer og valuta fra lande med en høj kreditværdighed, er der mange muligheder for det. Investeringerne spredes på mange lande, idet der tages hensyn til regionale konjunkturudsving for at stabilisere afkastet.
 • Højrentelandeobligationer
  En mulighed for et lidt højere afkast kunne være obligationer fra højrentelande (også kaldet Emerging Markets-obligationer) i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika. Læs mere her
 • Virksomhedsobligationer
  Virksomhedsobligationer er udstedt af virksomheder og udgør en speciel aktivklasse. Risikomæssigt kan de opfattes som en blanding af almindelige obligationer og aktier. Virksomhedsobligationer er derfor et godt supplement til en opsparing i obligationer og aktier.
  Læs mere her

Der er mange muligheder for at investere i obligationsfonde. I Sydinvest er cirka halvdelen af fondene obligationsfonde. Du kan læse mere her.

Det tidsrum, der går, fra en obligation udstedes, og indtil obligationen efter planen skal indfries (hvor alle pengene skal være betalt tilbage).

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Oversigt