02 | 07 - Godt i gang med investering

Derfor skal du tilpasse dine investeringer

Inden du sætter dine penge i aktier eller obligationer, er det en god idé at lægge en strategi for investeringerne sammen med en rådgiver. Men lige meget hvilken strategi du vælger, skal du huske at følge op på strategien.

I korte træk

  • Hvis du selv holder styr på dine investeringer, er det vigtigt, at du løbende holder øje med markederne - og tilpasser dine investeringer derefter. 
  • Det er en god idé at lægge en strategi for dine investeringer, som du kan bruge som rettesnor, når de skal tilpasses.
  • Din investeringsprofil og andel af hhv. aktier og obligationer afhænger af, hvor risikovillig du er. 
  • Vi anbefaler, at du tilpasser din investeringer ca. en gang om året. 
  • Investerer du i en investeringsforening, står professionelle porteføljemanagere for at tilpasse dine investeringer.
  • Investerer du i investeringsfonde, rebalanceres dine investeringer også automatisk.

Mange danskere investerer med en lang tidshorisont. Det kan fx være en del af pensionsopsparingen, som lægges i aktier, obligationer eller i en investeringsforening. Investerer du selv i aktier eller obligationer, er det vigtigt, at du holder øje med markederne og de pågældende værdipapirer. Investerer du derimod i en investeringsforening, står de professionelle porteføljemanagere for den daglige justering af investeringerne.

Hold investeringsprofilen ved lige

Selvom du benytter investeringsforeninger, betyder det dog ikke, at du helt kan slippe roret. Har du lagt en strategi, der passer til din investeringsprofil, er det vigtigt at holde den ved lige ca. en gang om året. Markederne ændrer sig hele tiden, og det betyder, at den fordeling mellem aktier og obligationer, du havde i går, ikke er den samme som den, du har i dag.

Når man får udarbejdet en investeringsstrategi sammen med en rådgiver, vil den ofte give en indikation af, hvor mange obligationer og hvor mange aktier, man skal have i sin portefølje. Er man risikovillig, skal man måske have 80 % i aktier, mens den mere forsigtige investor i stedet kun skal have 20 %. Men hvis fordelingen ændrer sig, så man nogle år efter har 50 % i aktier, er man ikke længere en lige så forsigtig investor. 

”For at følge sin investeringsstrategi skal man se på sin portefølje ca. en gang om året”.

Rebalancering af porteføljen

For at følge sin investeringsstrategi skal man se på sin portefølje ca. en gang om året. Hvis investeringerne i porteføljen ikke længere passer til strategien, bør man købe til eller sælge ud af aktier og obligationer, så man igen følger sin investeringsstrategi. Det kalder man at rebalancere sin portefølje.

En analyse af afkastet på danske aktier har vist, at det kan give en betydelig gevinst at rebalancere porteføljen hvert år. Hvor stor gevinsten er, afhænger selvfølgelig af investeringsstrategien og udviklingen på markedet.

Eksempel: Derfor er rebalancering vigtig

Du har en investering på 200.000 kr. med 50 % i obligationer og 50 % i aktier. Det er et fantastisk aktieår, og aktiemarkedet stiger med 100 %. I samme periode holder obligationerne formuen på de 100.000 kr.

Nu er fordelingen pludselig rykket en hel del. Nu er 200.000 kr. investeret i aktier, mens 100.000 kr. ligger i obligationer. Det vil sige 67 % i aktier og 33 % i obligationer. I stedet for at beholde den nye fordeling vælger vi at sælge aktier for 50.000 og købe tilsvarende i obligationer for at følge vores originale investeringsstrategi.

Dermed har vi igen 50 % i aktier og obligationer. Hvis aktierne stiger igen året efter, vil du tjene mindre, end hvis du ikke havde rebalanceret porteføljen. Men falder aktierne derimod, vil du have sikret en del af gevinsten ved stigningen. Det vigtigste er, at du igen har den risiko, som du besluttede dig for, da du valgte 50/50-fordelingen.

 

Automatisk rebalancering i blandede fonde

Har du ikke selv lyst til at stå for rebalanceringen, er det muligt at vælge
investeringsfonde, hvor andelen af obligationer og aktier hele tiden sammensættes, så den rigtige risikoprofil rammes. Du kan eksempelvis investere i det, man kalder for blandede fonde.

Sydinvest har 8 blandede fonde med fire investeringsprofiler, der går fra konservativ med få aktier til aggressiv med en stor andel aktier. Lige meget hvilke investeringer du vælger, er det bedste råd dog, at du følger med i, hvordan det går investeringerne. Hvis du ikke synes, det er spændende, behøver du ikke at følge dem tæt, men derfor er det alligevel en god idé at følge op på dem en gang imellem og tjekke, at afkastet og risikoen stadig stemmer overens.

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Oversigt