05 | 08 - Før du investerer

Hvad betyder afkast og risiko?

Risiko og afkast er to sider af samme sag, da et højt afkast er forbundet med høj risiko. Her kan du blive lidt klogere på, hvor dit risikoniveau ligger. Men det kræver, at du har gjort dig det klart, hvad målet er med din opsparing.

I korte træk

  • Mulighed for højt afkast hænger sammen med en høj risiko.
  • Der er risiko forbundet med alle former for investering.
  • Afstem din risikovillighed med dit mål for investeringerne - altså med dine forventninger til afkast.
  • Det anbefales, at du spreder dine investeringer - og dermed også din risiko.
  • Du kan sprede dine investeringer ved at investere i: både obligationer og aktier – både danske og udenlandske værdipapirer – og forskellige danske og udenlandske obligationer og aktier.

Der er en risiko forbundet med alle former for investering. Kunsten er at finde den balance, der er helt rigtig for dig, så du fortsat kan sove godt om natten. Risiko er et begreb, som kan anskues fra flere forskellige vinkler, og som ofte kan koges ned til: ”Risikoen for, at man ikke når de mål, man har sat sig”. Hvad målet er, afhænger af, om man er pensionskasse, porteføljemanager i en investeringsforening eller privatperson.

For pensionskasser er der risiko for ikke at kunne betale de pensioner, man har stillet folk i udsigt. For porteføljemanagere er risikoen, at afkast ikke er på niveau med de sammenligningsindeks, foreningerne måler sig op imod. For privatpersoner er risikoen, at man ikke når det forventede afkast eller mister en del af opsparingen.

Hvis du ikke påtager dig en risiko i forbindelse med din investering, har du udsigt til en meget lav forrentning af din opsparing.

Hvad er dit mål?

Hvis du ikke påtager dig en risiko i forbindelse med din investering, har du udsigt til en meget lav forrentning af din opsparing. Ved at investere med en vis risiko får du til gengæld en større sandsynlighed for, at du når dit finansielle mål hurtigere og kan bringe ellers utænkelige mål inden for rækkevidde. Men det kræver, at du har gjort dig nogle tanker om, hvad målet er med din opsparing

Eksempel

Forestil dig, at du fysisk bevæger dig frem mod et mål. Du kan vælge at gå, hvilket er en langsom, men ret sikker måde. Du kan også cykle for at komme hurtigere frem til dit mål. Men det er samtidig mere risikabelt, fordi du kan risikere at punktere undervejs og ende med at komme senere frem end planlagt.

Historisk set har aktier givet et højere afkast end obligationer. Kursudsvingene på aktier har imidlertid været større end på obligationer. Obligationerne har til gengæld givet et højere afkast end indestående på en bankbog, som ikke udviser de store ud-sving i værdien

Afkast

Du kan sammenligne afkastet med den hastighed, man bevæger sig med i den finansielle verden. Synes du, at din opsparing på en bankkonto udvikler sig for langsomt, kan du vælge at investere opsparingen helt eller delvist i obligationer, hvilket giver et højere forventet afkast, men også indebærer en ekstra risiko. Og skal der endnu mere fart på udviklingen i opsparingen, kan du inddrage aktier i din opsparingsløsning. Aktier tilbyder et højere forventet afkast, men aktier er også forbundet med en større risiko.

Hvor ligger dit risikoniveau?

Afkast og risiko er to sider af samme sag. En forventning om et højere afkast indebærer en accept af en højere risiko. Det store spørgsmål er derfor, hvor store udsving i værdien af din opsparing du som investor kan acceptere – og dermed hvor det rigtige risikoniveau ligger for dig. Svaret på dette spørgsmål er meget afgørende for, hvordan din opsparing skal sammensættes. Det finder du ud af gennem dialog med din investeringsrådgiver.

Spredning, spredning, spredning

Når du har fastlagt et risikoniveau, du har det godt med, handler det om at sammensætte din opsparing, så den både har den risiko, du ønsker, og samtidig giver forventninger om et afkast, som svarer til risikoniveauet. Og her er spredning et godt ord at huske!

Spredning på tre måder

Du kan med fordel sprede dine investeringer på tre måder: Ved at du både investerer i obligationer og aktier – både i danske og udenlandske værdipapirer – og i forskellige danske og udenlandske obligationer/aktier.

Når du spreder dine investeringer på de tre måder, opnår du et højere forventet afkast, end hvis du vælger investering i en enkelt obligation eller aktie med samme risikoniveau.

Én ting kan du være sikker på: Risiko – og dermed behovet for risikospredning – er kommet for at blive.

Risikoniveauet måles som udsving i værdien af den samlede investering over forskellige tidshorisonter. Ved at sprede dine investeringer i flere dimensioner udnytter du det forhold, at de forskellige værdipapirer ikke svinger i takt, og at investeringen derfor ikke er så følsom over for udviklingen i en enkelt obligation eller aktie. For én ting kan du være sikker på: Risiko – og dermed behovet for risikospredning – er kommet for at blive.

Risiko i forbindelse med investeringsbeviser i en fond handler om, hvor store kursudsving du kan opleve, mens du ejer investeringsbeviserne, både på kort og langt sigt – og dermed hvor store gevinster og tab du kan opleve på kort og langt sigt.

De fleste fonde i Sydinvest har et sammenligningsindeks/benchmark. Et benchmark er et indeks, som fortæller, hvordan kursudviklingen er på et bestemt investeringsmarked

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Oversigt