03 | 08 - Før du investerer

Hvad er en investeringsprofil?

Måske overvejer du, om investering er noget for dig? Første skridt er at få lavet en investeringsprofil. Det er nemt og bare et opkald væk. Her kan du læse lidt mere om, hvad rådgiveren spørger om – og hvorfor.

I korte træk

  • En investeringsprofil er et professionelt kig på dine muligheder som investor - det er til for at klæde dig godt på og gøre dig tryg ved dine investeringer. 
  • Til en investeringsprofil kigges der på din risikoevne og din risikovillighed - hvad du kan tåle at miste; hvor meget du har lyst til at satse; og hvilke afkast du kan forvente.
  • Når din investeringsprofil er fastlagt, bliver der ofte sammensat et investeringsforslag, der giver dig et overblik over dine muligheder.
  • Vi anbefaler dig altid at sprede dine investeringer ud på flere forskellige investeringsforeninger eller fonde - det giver ekstra sikkerhed.

Hvordan får jeg det bedste afkast, mens mine penge samtidig er placeret så sikkert som muligt? Det spørgsmål har du måske selv tænkt på at stille din investerings- eller bankrådgiver. Du kan i hvert fald være sikker på, at din rådgiver har hørt det før. Når han eller hun mødes med dig for at lave en investeringsprofil, er det for at klæde dig godt på i forhold til dine pengesager og gøre dig tryg ved dine investeringer. Sådan et spørgsmål vil være ét blandt mange, du kan stille. På baggrund af svaret kan du få en snak om, hvor risikovillig du er.

Risiko

For at din rådgiver kan give dig de bedste investeringsforslag, vil han/hun formentlig spørge ind til din privatøkonomi og de krav og ønsker, du har til din opsparing. Sammen får I et overblik over din risikoevne og risikovillighed.

Mange tror, at det er forbundet med stor risiko at investere. Det er helt op til dig, hvor stor en risiko du vil investere med, da dine investeringer skal passe til dine ønsker og dine behov. Men det er vigtigt, at du er bevidst om, at det netop er risikoen, der forøger muligheden for et godt afkast. Høj risiko og højt afkast går hånd i hånd.

Risikoevne

Risikoevnen viser, hvor stor finansiel modgang du som investor kan klare, samtidig med at du stadig kan leve op til vigtige finansielle målsætninger på kort og langt sigt. En god tommelfingerregel er, at risikoevnen er højere, hvis du først skal bruge pengene om lang tid.

Risikovillighed

Risikovilligheden er meget forskellig fra person til person, da risikovillighed er et udtryk for en investors forhold til risiko og afkast. For at vurdere din risikovillighed vil rådgiveren spørge ind til, hvor meget du ønsker at tjene på din investering, og hvor meget du kan tåle, at din opsparing svinger i værdi. Du vil måske også blive spurgt, om du kan sove godt om natten, hvis din opsparing er faldet med 20 %, eller om din opsparing aldrig må falde i værdi. Svarene på disse spørgsmål siger meget om din risikovillighed.

Tip!

De fleste banker har forskellige systemer, der kan tilpasse investeringsforslag til hver enkelt kunde, og som gennem spredning kan minimere risikoen og samtidig give et afkast, der kan overstige det, man kan få i rente på en bankkonto.

Når din investeringsprofil er fastlagt

Investeringsforslag
Når din risikoprofil er fastlagt, sammensættes ofte et investeringsforslag. I investeringsforslaget kan du se, hvordan din formue bliver fordelt – både på værdipapirer og lande. Det indeholder også information om forslagets risiko og forventede afkast, så du får det bedst mulige overblik.

Spredning giver bedre sikkerhed

Ofte vil investeringsforslaget sprede investeringerne på flere forskellige investeringsforeninger eller fonde. Det er vigtigt at huske, at der er stor forskel på, om du selv investerer, eller om du går via en forening. Investerer du på egen hånd, bestemmer du selv, hvad du præcis vil investere i, men det kræver, at du sætter dig godt ind i stoffet. Investerer du gennem en forening, placeres og spredes dine penge af en porteføljemanager, som løbende overvåger din investering. Det kan være en stor fordel at gå via investeringsforeningerne, fordi de automatisk spreder investeringerne over mange forskellige aktier eller obligationer, og fordi du ikke selv skal følge markederne. De gør arbejdet for dig og giver dig desuden adgang til investeringsmarkeder, der er svært tilgængelige for private investorer.

Risikovilligheden er meget forskellig fra person til person, da risikovillighed er et udtryk for en investors forhold til risiko og afkast.

Investeringsforeninger - en ekstra sikkerhed

De danske investeringsforeninger er underlagt mange regler og kontrol-mekanismer. Investorerne har altså en høj sikkerhed for, at pengene, som de har købt investeringsbeviser for, er investeret som forventet.

Investeringsforeningerne kan ikke selv gå ud af markedet, og derfor er det vigtigt, at du henvender dig til din rådgiver og sælger dine beviser, hvis du har negative forventninger til et aktie- eller obligationsmarked og ikke ønsker at være investeret dér mere. Du kan også selv købe og sælge investeringsbeviser via din netbank.

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Oversigt