07 | 08 - Før du investerer

Økonomiske kriser kommer og går

En økonomisk krise er ikke nødvendigvis en negativ ting for dig som investor. For historikken viser, at en krise altid bliver afløst af et opsving, og derfor kan du ofte gøre de bedste investeringer, når krisen topper.

Økonomiske kriser kommer og går

  • Det kan virke ulogisk - men du kan sagtens få noget godt ud af at investere i krisetider 
  • Selv efter historiens største dyk, har markedet altid formået at springe tilbage. 
  • Selv de største investeringsmarkeder, har de seneste 30 år oplevet store udsving. 
  • Sydinvest anbefaler en investeringshorisont på minimum fire år
  • Spreder du dine investeringer over tid er du mindre sårbar overfor uforudsete hændelser.

Er du ny på investeringsmarkedet, kan det måske virke ulogisk at investere i dårlige tider, men økonomiske kriser kommer og går, og det kan du udnytte. Er du allerede investeret i markedet, er det også vigtigt at holde sig for øje, at kriser kommer og går, og at markederne ofte retter sig igen. Her ser vi nærmere på flere af Sydinvests fonde for at give dig et billede af, hvordan tingene har udviklet sig over årene.

Store afkastudsving over årene

Har du været med fra starten i en eller flere af Sydinvests første aktiefonde, har du opnået en rigtig fornuftig forrentning af din investering. Men du har også oplevet store afkastvariationer fra år til år.

Kigger vi overordnet på fondenes afkasthistorik, kan du se, at fondene har en tendens til at følge hinanden og levere enten positive eller negative afkast i de samme år, selv om deres investeringsområder er vidt forskellige. Men figuren viser også meget store afkastudsving inden for de samme år.

Figur 1 viser, at især årene 1998, 1999, 2002, 2008 og 2009 skiller sig ud, og de fleste af os har da også stadig finanskrisen i frisk erindring. Investeringsårene 2008 og 2009 er også nogle af de mest volatile afkastår i flere årtier, hvilket altså vil sige, at vi oplevede store udsving inden for et kort tidsrum. Et eksempel på det er Sydinvest Latinamerika, som præsterede et afkast på -45,7 % i 2008 for så at stige 105,6 % året efter.

Figur 1

Danmark - også et marked med store udsving

Men også investeringsmarkeder, som mange investorer ellers anser for at være mindre volatile, har oplevet store udsving. I de 30 år, Sydinvest Danmark har eksisteret, har fonden 18 gange leveret et årligt afkast på over 20 % eller under - 20 %, mens det kun 5 gange har ligget i intervallet +/- 5 % (pr. ultimo 2015).

Figur 2

Hvilken investeringshorisont skal du have?

Som hovedregel anbefaler vi en investeringshorisont på minimum fire år, når du investerer i aktiefonde. Kigger du på figuren, kan du se, at det giver god mening at have en længerevarende investeringshorisont, så enkelte års negative afkast kan udlignes, og du får et langsigtet positivt afkast. Ser du fx på Sydinvest Danmark, har fonden over en 30-årig periode otte gange givet et negativt årsafkast, mens den 22 gange har givet et positivt årsafkast. Det gennemsnitlige årlige afkast i Sydinvest Danmark er på knap 10 % siden start.

Investering i krisetid

Som nævnt er kriser noget, der kommer, for igen at blive afløst af bedre tider. Det er de færreste af os, som kan forudsige recessioner, kriser og korrektioner, så vi kan altså blot konstatere dem, når vi står midt i dem. Men med en viden om, at kriser kommer og går, kan de bedste investeringer ofte gøres, når krisen er på toppen, og du virkelig ikke har stor lyst til at investere. Den ubekendte faktor er selvfølgelig uvisheden om, hvornår udviklingen vender, og de gode tider kommer igen.

Al erfaring viser, at de færreste har talent for at time værdipapirmarkederne på kort sigt.

Spredning over tid

Al erfaring viser, at de færreste har talent for at time værdipapirmarkederne på kort sigt. Derfor er et af de vigtigste investeringsråd, at du skal sprede dine investeringer over tid, så du er mindre sårbar over for uforudsete hændelser. Det er altså vigtigt, at du har en plan for, hvornår du løbende vil investere, så du kan fange sådanne tidspunkter. Uanset om du køber enkeltaktier eller investerer via investeringsforeninger, mindsker du afkastudsvingene væsentligt ved at følge dette simple råd: Husk at sprede dine investeringer over tid.

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Oversigt