04 | 05 - Følg dine investeringer

Sådan udbetales udbytte

Investerer du i en eller flere udbytte-betalende fonde, udbetales der udbytte én gang om året. På sydinvest.dk kan du se, hvornår det sker.

I korte træk

  • Hvis du investerer i en udbyttebetalende fond, udbetales der udbytte én gang om året. 
  • Du kan se på sydinvest.dk, hvornår udbyttet udbetales.
  • Udbyttet udbetales fra en del af foreningens formue - og derfor falder kurserne altid, når der er udbetalt udbytte.
  • Udbyttet udbetales ‘foreløbigt’ - inden det er godkendt på en generalforsamling - og derfor kan dit udbytte blive justeret.

Hvornår udbetales udbyttet?

Hvis du får udbetalt udbytte af dine investeringer, bliver pengene automatisk overført til din konto. Udbetalingen sker normalt i begyndelsen af året (ultimo januar eller primo februar), hvis du ejer beviser i en udbyttebetalende investeringsfond. Når udbytteperioden i Sydinvest nærmer sig, kan du læse mere om udbyttedatoen på sydinvest.dk. Her kan du også se, hvilke fonde der forventes at betale udbytte.

Hvis du ejer aktier i et selskab på børsen, udbetales udbyttet typisk umiddelbart efter afholdelsen af selskabets generalforsamling. Det er dog ikke alle selskaber, der udbetaler udbytte.  

Udbytte betyder kursfald

Når Sydinvest har udbetalt udbytte, falder kurserne, hvilket der er en god forklaring på. For når foreningen udbetaler udbytte, bliver der jo taget en del af formuen i afdelingerne, som udbetales til investorerne. Det vil sige, at investorerne får flere penge på kontoen, mens formuen i afdelingerne bliver mindre. Derfor vil kurserne alt andet lige falde med værdien af udbyttebetalingen.

Foreløbigt udbytte

Det udbytte, du får udbetalt, kaldes for et foreløbigt udbytte. Det skyldes, at vi udbetaler udbyttet, før det er blevet godkendt på foreningens årlige generalforsamling, der som regel ligger i marts eller april måned. Det er på generalforsamlingen, størrelsen af det endelige udbytte godkendes. Derfor er der en mulighed for, at det foreløbige udbytte, du har fået udbetalt, bliver justeret. Hvis der er udbetalt for meget, vil det blive betragtet som frivilligt udbytte.

Skat

Det er altid de gældende regler i skattelovgivningen, der afgør, hvor stor en del af fondes afkast der udbetales som udbytte.

Hvor meget skat du skal betale af din fortjeneste, afhænger af de generelle regler om beskatning. Hvert år laver Sydinvest en skattefolder om beskatning af investeringsbeviser. Du kan læse mere om skattereglerne her.

Aktieudbytte

Udbyttet i aktiefonde omfatter udbytter fra de virksomheder, som fonden har investeret i, realiserede nettokursgevinster på aktier samt renteindtægter fra kontantbeholdningen fratrukket administrationsomkostningerne.

Obligationsudbytte

Udbyttet i obligationsfonde omfatter kuponbetalinger fra obligationer, renteindtægter fra kontantbeholdningen samt realiserede netto-kursgevinster fratrukket administrationsomkostningerne.

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Oversigt