Forvaltning Vækstorienteret

Blandede fonde til ikke erhvervsdrivende fonde

7,77 %

Pr. 14/06/24 16:33

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0061669892

Løbende omk.

1,55 %

Profil

Sydinvest Forvaltning er en familie af investeringsprodukter, der er skræddersyet til ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger. De forvaltede fonde henvender sig til investorer der ønsker formuen forvaltet uden at skulle følge med hele tiden, og som samtidigt ønsker at investere med afsæt i anbringelsesbekendtgørelsen. Fonden har den mindste andel af obligationer og største andel af aktier blandt de blandede fonde til forvaltning. Investerer du i Sydinvest Forvaltning, investerer du i en stærk konstruktion af nøje udvalgte aktier, obligationer og alternativer, som fx guld og ejendomme.


Månedskommentar: Blandede fonde - opdateret 3/4/24
Opturen på aktiemarkederne fortsætter. Det globale aktieindeks steg med 3,3 % i marts, så den samlede stigning i år målt i danske kr. er på 11,0 %. Stort set alle aktiemarkeder har bidraget positivt i marts, og i år. Det kinesiske aktiemarked er dog endnu en gang en undtagelse med et lille fald i marts. Kursstigningerne er nu mere bredt funderet, så det ikke længere især er de store amerikanske teknologiselskaber, som driver fremgangen.
Bjørn Ernst Johannes Schwarz
Bjørn Ernst Johannes Schwarz
Chefporteføljemanager

Læs mere

Hvorfor investere i Forvaltning Vækstorienteret?

 • Til ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger
  De forvaltede fonde henvender sig til investorer der ønsker formuen forvaltet uden at skulle følge med hele tiden.
 • Største andel af aktier
  Fonden har den mindste andel af obligationer og største andel af aktier blandt de blandede fonde til forvaltning.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 14/06/24 16:33

Afkast i dag +0,30 %

Afkast i maj: +1,21 %

År til dato +7,77 %

Afkast og kurser pr. 14/06/24 16:33

Afkast i dag 0,30 %
Afkast ÅTD, % 7,77 %
Salg
Køb
Indre værdi 101,35
Formue (mio.) 287 DKK

Afkast - Opdateret 01/06/24

Afkast ÅTD, % 5,66 %
1 år 12,57 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Seneste udvikling

Forvaltning Vækstorienteret Afkast i maj År til dato
Afkast i fonden 1,21 % 5,66 %
Afkast i fondens benchmark 1,55 % 5,86 %

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 10,16 % 3,90 3,90 0,00 0,00 97,89
2022 -13,43 % 0,10 0,10 0,00 0,00 88,96
2021 4,10 % 1,30 1,30 0,00 0,00 104,10

Ansvarlighed

Forhold vedrørende miljø, sociale forhold og god selskabsledelse indgår i udvælgelsen af enkeltselskaber og obligationsudstedelser til og i sammensætningen af fondens investeringer. Det sker bl.a. ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i sammensætningen af aktieinvesteringerne. Obligationsinvesteringerne anvender ligeledes eksklusion og kan fx fremme miljø- og miljømæssige forhold gennem investering i udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Andel
Sydinvest Fonde 18,04 %
Bankinvest BIX USA Aktier ESG Universal W 8,88 %
Sydinvest Kvalitetsaktier W DKK d 8,35 %
Sydinvest Virksomhedsobl. IG Screened W DKK dh 6,11 %
Sydinvest Virksomhedsobl. HY Screened W DKK dh 5,05 %
Sydinvest Global Value W DKK d 5,03 %
Sydinvest HøjrenteLande W DKK d 4,42 %
BankInvest Hojt Udbytte Aktier 4,34 %
Bankinvest BIX Akt ESG Universal KL 4,26 %
Sydinvest USA Value W DKK d 4,18 %
Antal værdipapirer i fonden: 34
Vis alle værdipapirer

Aktivfordeling

Aktier 54,90 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 54,90 %
Alternativ inv. 0,96 %
Alternativ inv. 0,96 %
Obligationer 43,71 %
Danske stats- og realkreditobl. 26,03 %
Virksomhedsobl. IG 8,33 %
Virksomhedsobl. HY 4,80 %
Emerging Markets obl. 4,55 %
Kontant 0,43 %
Kontant 0,43 %
I alt 100,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Forvaltning Vækstorienteret 1,55 % 0,18 % 0,22 % 0,22 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/5-24

ISIN DK0061669892
Fondskode 6166989
Introduktionsdato 15.09.2021
Benchmark se benchmark
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager A. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,55 %
Transaktionsomk. 0,18 %
Andelsklasse formue(mio) 281 DKK
Formue i fonden (mio) 281 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 97,89 DKK
Indre værdi maj 2024 99,37
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 33
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 3,90
Afkast i år (ultimo mdr.) 5,66 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 30/4-24) 6,27
Standardafvigelse 3 år (pr. 30/4-24) -
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 30/4-24) -