Forvaltning Vækstorienteret Udb

Blandede fonde til ikke erhvervsdrivende fonde

4,69 %

Pr. 27/09/23 13:16

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0061669892

Løbende omk.

1,39 %

Profil

Sydinvest Forvaltning er en familie af investeringsprodukter, der er skræddersyet til ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger. De forvaltede fonde henvender sig til investorer der ønsker formuen forvaltet uden at skulle følge med hele tiden, og som samtidigt ønsker at investere med afsæt i anbringelsesbekendtgørelsen. Fonden har den mindste andel af obligationer og største andel af aktier blandt de blandede fonde til forvaltning. Investerer du i Sydinvest Forvaltning, investerer du i en stærk konstruktion af nøje udvalgte aktier, obligationer og alternativer, som fx guld og ejendomme.


Hvorfor investere i Forvaltning Vækstorienteret Udb?

 • Til ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger
  De forvaltede fonde henvender sig til investorer der ønsker formuen forvaltet uden at skulle følge med hele tiden.
 • Største andel af aktier
  Fonden har den mindste andel af obligationer og største andel af aktier blandt de blandede fonde til forvaltning.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 27/09/23 13:16

Afkast i dag +0,08 %

Afkast i aug.: -0,61 %

År til dato +4,69 %

Afkast og kurser pr. 27/09/23 13:16

Afkast i dag 0,08 %
Afkast ÅTD, % 4,69 %
Salg 92,80
Køb 93,22
Indre værdi 93,03
Formue (mio.) 234 DKK

Afkast - Opdateret 01/09/23

Afkast ÅTD, % 6,06 %
1 år 1,75 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Seneste udvikling

Forvaltning Vækstorienteret Udb Afkast i august År til dato
Afkast i fonden -0,61 % 6,06 %
Afkast i fondens benchmark -0,63 % 8,23 %

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2022 -13,43 % 0,10 0,00 0,00 0,00 88,96
2021 4,10 % 1,30 0,00 0,00 0,00 104,10

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Aktier: Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

 • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
 • korruptionsniveauet
 • miljøet
 • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Andel
Sydinvest Fonde 19,55 %
Sydinvest Bæredygtige Aktier W DKK d 9,82 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist 6,36 %
Sydinvest Virksomhedsobl. IG Etik W DKK d h 6,30 %
Sydinvest Verden Ligevægt & Value W DKK d 5,74 %
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY ETIK W DKK d 4,98 %
Sydinvest HøjrenteLande W DKK d 4,91 %
Sydinvest USA Ligevægt & Value W DKK d 4,78 %
Bankinvest BIX USA Aktier ESG Universal W 4,39 %
BankInvest Hojt Udbytte Aktier 3,91 %
Antal værdipapirer i fonden: 39
Vis alle værdipapirer

Aktivfordeling

Aktier 55,06 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 45,00 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 10,06 %
Alternativ inv. 1,08 %
Alternativ inv. 1,08 %
Obligationer 43,66 %
Danske stats- og realkreditobl. 25,49 %
Virksomhedsobl. IG 8,29 %
Emerging Markets obl. 4,97 %
Virksomhedsobl. HY 4,91 %
Kontant 0,20 %
Kontant 0,20 %
I alt 100,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Forvaltning Vækstorienteret Udb 1,39 % 0,07 % 0,22 % 0,22 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/8-23

ISIN DK0061669892
Fondskode 6166989
Introduktionsdato 15.09.2021
Benchmark
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 29.03.2023
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager A. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,39 %
Transaktionsomk. 0,07 %
Andelsklasse formue(mio) 238 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2021 88,96 DKK
Indre værdi august 2023 94,25
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 36
Udbytte (regnskab 2022) 0,10
Afkast i år (ultimo mdr.) 6,06 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 31/7-23) 9,50
Standardafvigelse 3 år (pr. 31/7-23) -
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-23) -