Forvaltning Vækstorienteret Udb

Blandede fonde under Forvaltningsloven

-

Pr. 17/09/21 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0061669892

ÅOP

1,57 %

Indirekte omk.

0,14 %

Profil

Ser du muligheder i aktier, giver Vækstorienteret dig en mellem til høj risiko. Aktier giver traditionelt set det højeste afkast over tid, men man skal acceptere udsving undervejs. Sydinvest Forvaltning er en familie af investeringsprodukter, der er skræddersyet til dig, der gerne vil have forvaltet din formue uden at skulle følge med hele tiden. Det er let at finde en investering, der passer til dine behov og dit temperament. Du kan nemlig vælge mellem 2 fonde med forskellige risikoprofiler, hertil kan de kombineres. Investerer du i Sydinvest Forvaltning, investerer du i en stærk konstruktion af nøje udvalgte aktier, obligationer og alternativer, som fx guld og ejendomme.

Investeringsprofil
Fonden investerer i aktier, obligationer og afdelinger i danske investeringsforeninger og de såkaldte ETF’er (udenlandske investerings- eller indeksfonde). Fonden har som udgangspunkt en fordeling på 40 % i obligationer, 55 % i aktier og 5 % i alternativer. Aktier kan maksimalt udgøre 65 % af fonden.


 • Porteføljemanager
 • Hvem kan investere i fonden?

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 17/09/21 16:30

Afkast i dag: -0,08 %

Afkast i sep.: -

År til dato: +0,05 %

Bemærk at fonden er lanceret 15. september 2021. Afkasttal vises her på siden efter 1. oktober.
 
 

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Aktier: Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

 • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
 • korruptionsniveauet
 • miljøet
 • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerAndel
Antal værdipapirer i fonden: 1
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Forvaltning Vækstorienteret Udb1,49 %1,57 %0.14 %0,17 %0,17 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/8-21

ISINDK0061669892
Fondskode6166989
Introduktionsdato15.09.2021
Benchmark-
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato-
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerA. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
ValutaDKK
Forv. årlig omk.1,49 %
ÅOP1,57 %
Indirekte handelsomk.0.14 %
Andelsklasse formue(mio)
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 2020 DKK
Indre værdi august 2021-
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden-
Udbytte (regnskab 2020)-
Afkast i år (ultimo mdr.)-
Standardafvigelse 1 år-
Standardafvigelse 3 år-
Sharpe Ratio (3 år)-