HøjrenteLande Akk

Højrenteobligationer

0,83 %

Pr. 16/07/24 11:01

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0062496717

Løbende omk.

1,30 %

Profil

 
Ændringer pr. 3. juni 2024
Fonden har skiftet navn.
Få mere information her

 

Fonden investerer i statsobligationer og statsejede virksomhedsobligationer fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika, Mellemøsten og Afrika. Obligationerne er udstedt i dollar og euro samt i landenes egne valutaer, og andelen vil variere baseret på forventninger til udviklingen i renter og valutakurser.

Fonden fører en aktiv valutapolitik og vil blive påvirket af udviklingen i valutakurserne i de lande, der investeres i.

Højrentelandene spås fremgang
Højrentelandene har mange af de råstoffer, råvarer og fødevarer, som verdensøkonomien efterspørger. Samtidig er højrentelandenes andel af den globale økonomi i vækst, og det forventes, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for en overskuelig årrække.


Hvorfor investere i HøjrenteLande Akk?

 • Løbende tilpasning af obligationer
  HøjrenteLande tilpasser løbende forholdet mellem obligationer udstedt i landenes egne valutaer og obligationer udstedt i dollar og euro.
 • Renteforskellen udnyttes
  I HøjrenteLande udnytter vi renteforskellen på de lavere renter på de udviklede markeder og de høje renter i højrentelandene. Obligationerne giver en merrente i forhold til renten på eksempelvis danske obligationer.
 • Stor erfaring med højrentelande
  Sydinvest har stor erfaring med investeringer i Emerging Markets og har investeret i højrentelande siden år 2000.
Kvartalskommentar for HøjrenteLande - opdateret 17/10/23
"Det netop overståede kvartal bød på meget store rentestigninger i USA, Europa og Emerging Markets. Det er primært drevet af styrken i den amerikanske økonomi, som har ført til, at ”higher for longer” blev kvartalets ordsprog."
Hans Christian Bachmann
Hans Christian Bachmann
Senioranalytiker

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Fonden havde første handelsdag på Nasdaq Copenhagen den 19. oktober 2023.

Afkast

Pr. 16/07/24 11:01

Afkast i dag +0,19 %

Afkast i jun.: +0,16 %

År til dato +0,83 %

Afkast og kurser pr. 16/07/24 11:01

Afkast i dag 0,19 %
Afkast ÅTD, % 0,83 %
Salg 107,85
Køb 108,35
Indre værdi 108,30
Formue (mio.) 367 DKK

Afkast - Opdateret 01/07/24

Afkast ÅTD, % -0,52 %
1 år -
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 7,41 % 0,00 0,00 0,00 0,00 107,41

Seneste udvikling

HøjrenteLande Akk Afkast i juni År til dato
Afkast i fonden 0,16 % -0,52 %
Afkast i fondens benchmark 0,33 % 0,32 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

0 år

10000 kr

Pr. 01-07-2024. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved at investere i udstedelser fra lande og statsejede selskaber, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan bl.a. ske gennem udstedelser med et label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 01.01.20299,76BrasilienBRL3,44 %
Malaysia Government Bond 15.06.20283,73MalaysiaMYR3,28 %
Malaysia Government Bond 05.07.20343,83MalaysiaMYR2,07 %
Mexico Government International Bond 09.02.20356,35MexicoUSD1,94 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 01.01.20319,76BrasilienBRL1,76 %
Hungary Government International Bond 22.05.20286,13UngarnUSD1,67 %
South Africa Government Bond 31.01.20409,00SydafrikaZAR1,67 %
International Bank for Reconstruction & 17.04.20306,50SupraNationalINR1,60 %
Indonesia 15.03.20348,38IndonesienIDR1,60 %
Poland 25.07.20262,50PolenPLN1,59 %
Antal værdipapirer i fonden: 149
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
HøjrenteLande Akk 1,30 % 0,47 % 0,41 % 0,41 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/6-24

ISIN DK0062496717
Fondskode 6249671
Introduktionsdato 13.10.2023
Benchmark EMBI GD & GBI-EM GD i DKK
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Nej
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,30 %
Transaktionsomk. 0,47 %
Andelsklasse formue(mio) 367 DKK
Formue i fonden (mio) 1.156 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 107,41 DKK
Indre værdi juni 2024 106,85
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 149
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Lagerbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) -
Afkast i år (ultimo mdr.) -0,52 %
Standardafvigelse 1 år -
Standardafvigelse 3 år -
Sharpe Ratio (3 år) -
Effektiv rente 7,83 %
Gennemsnitlig varighed 6,00