Forvaltning Konservativ

Blandede fonde til ikke erhvervsdrivende fonde

3,96 %

Pr. 16/07/24 11:01

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0061669702

Løbende omk.

0,92 %

Profil

Sydinvest Forvaltning er en familie af investeringsprodukter, der er skræddersyet til ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger. De forvaltede fonde henvender sig til investorer der ønsker formuen forvaltet uden at skulle følge med hele tiden, og som samtidigt ønsker at investere med afsæt i anbringelsesbekendtgørelsen. Fonden har den største andel af obligationer og mindste andel af aktier blandt de blandede fonde til forvaltning. Investerer du i Sydinvest Forvaltning, investerer du i en stærk konstruktion af nøje udvalgte aktier, obligationer og alternativer, som fx guld og ejendomme.


Månedskommentar: Sydinvest Formue - opdateret 1/7/24
Det globale aktieindeks steg med 3,5 % i juni, så den samlede stigning i år, målt i danske kr., er på 15,0 %. En stigning i kursen på USD på 1,2 % øgede månedens stigninger for en dansk investor. Udviklingen har været meget forskellig markederne imellem.
Bjørn Schwarz
Bjørn Schwarz
Chefporteføljemanager

Læs mere

Hvorfor investere i Forvaltning Konservativ?

 • Til ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger
  De forvaltede fonde henvender sig til investorer der ønsker formuen forvaltet uden at skulle følge med hele tiden.
 • Største andel af obligationer
  Fonden har den største andel af obligationer og mindste andel af aktier blandt de blandede fonde til forvaltning.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 16/07/24 11:01

Afkast i dag +0,11 %

Afkast i jun.: +1,11 %

År til dato +3,96 %

Afkast og kurser pr. 16/07/24 11:01

Afkast i dag 0,11 %
Afkast ÅTD, % 3,96 %
Salg 98,26
Køb 98,64
Indre værdi 98,45
Formue (mio.) 136 DKK

Afkast - Opdateret 01/07/24

Afkast ÅTD, % 3,23 %
1 år 8,00 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
 
Det viste afkast for 2021 dækker perioden fra fondens lancering 15.09.2021 til 31.12.2021
 
 
Kursudviklingen på afdelingen

Seneste udvikling

Forvaltning Konservativ Afkast i juni År til dato
Afkast i fonden 1,11 % 3,23 %
Afkast i fondens benchmark 1,16 % 2,48 %

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 6,92 % 0,00 0,00 0,00 0,00 94,70
2022 -11,85 % 0,00 0,00 0,00 0,00 88,57
2021 0,89 % 0,40 0,00 0,40 0,00 100,88
Hvordan læses tabellen?

Ansvarlighed

Forhold vedrørende miljø, sociale forhold og god selskabsledelse indgår i udvælgelsen af enkeltselskaber og obligationsudstedelser til og i sammensætningen af fondens investeringer. Det sker bl.a. ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i sammensætningen af aktieinvesteringerne. Obligationsinvesteringerne anvender ligeledes eksklusion og kan fx fremme miljø- og miljømæssige forhold gennem investering i udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

 
Beholdningsoversigten er opdateret 15.03.2022
 
 

Beholdning

10 største positioner Andel
Sydinvest Fonde 19,90 %
Sydinvest Korte Obligationer W DKK d 18,67 %
Sydinvest Mellemlange Obligationer W DKK d 18,54 %
Sydinvest Virksomhedsobl. IG Screened W DKK dh 6,76 %
Sydinvest Virksomhedsobl. HY Screened W DKK dh 5,21 %
Sydinvest HøjrenteLande W DKK d 4,75 %
5.00% Nykredit SDO 01.10.2053 3,49 %
BankInvest Globale Aktier Baeredygtig Udvikling 3,04 %
Bankinvest BIX USA Aktier ESG Universal W 2,25 %
Sydinvest USA Value W DKK d 1,60 %
Antal værdipapirer i fonden: 33
Vis alle værdipapirer

Aktivfordeling

Aktier 15,78 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 15,78 %
Alternativ inv. 0,99 %
Alternativ inv. 0,99 %
Obligationer 83,06 %
Danske stats- og realkreditobl. 62,17 %
Virksomhedsobl. IG 10,57 %
Virksomhedsobl. HY 5,21 %
Emerging Markets obl. 4,75 %
Udenlandske obligationer 0,37 %
Kontant 0,17 %
Kontant 0,17 %
I alt 100,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Forvaltning Konservativ 0,92 % 0,06 % 0,20 % 0,20 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/6-24

ISIN DK0061669702
Fondskode 6166970
Introduktionsdato 15.09.2021
Benchmark se benchmark
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 3 år
Porteføljemanager A. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,92 %
Transaktionsomk. 0,06 %
Andelsklasse formue(mio) 132 DKK
Formue i fonden (mio) 132 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 94,70 DKK
Indre værdi juni 2024 97,76
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 32
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 3,23 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 28/6-24) 3,48
Standardafvigelse 3 år (pr. 28/6-24) -
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/6-24) -