Indeks Morningstar Leaders

Indeks Morningstar Leaders

25,32 %

Pr. 21/06/24 16:31

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0061111572

Løbende omk.

0,50 %

Profil

 
Ændringer pr. 3. juni 2024
Fonden har skiftet navn.
Få mere information her

 

Fonden investerer i ca. 100 selskaber, som er globalt førende inden for bæredygtighed. Investeringerne foretages under hensyntagen til en fornuftig spredning på regioner og sektorer.

Passiv forvaltet fond
Fonden styres passivt og følger Morningstars Global Markets Sustainability Leaders Index. Forvaltningen af fonden tilrettelægges med fokus på at afspejle udviklingen i det bagvedliggende indeks så tæt som muligt. Da passive fonde alene skal følge et bestemt indeks, er de som regel billigere end andre aktiefonde. Omkostningerne kan på den måde holdes på et minimum, så man får et afkast så tæt på markedsafkastet som muligt.

VIGTIGT: Denne fond er ikke en ”grøn” miljøinvesteringsfond, som udelukkende investerer i eksempelvis vindenergi eller lignende. Det er i stedet en ESG-fond.

I fonden benytter vi Morningstars afgrænsninger for bæredygtighed.
I udvælgelsen af selskaber til fonden tages udgangspunkt i de såkaldte ESG-faktorer. E står for Environmental, S for Social og G for Governance. På godt dansk betyder det, at miljø, sociale forhold og god selskabsledelse er afgørende faktorer for udvælgelsen af selskaber. Udvælgelsen sker ved, at selskaberne i investeringsuniverset rates på de tre parametre.

Denne fond bygger således på et ”best in class”-princip ifm. ESG-faktorerne.


Hvorfor investere i Indeks Morningstar Leaders?

 • Globalt førende selskaber
  Investér i ca. 100 selskaber, som er globalt førende inden for bæredygtighed målt på ESG.
 • En billig investering
  Fonden er en indeksfond, hvor omkostningerne typisk er på et minimum.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 21/06/24 16:31

Afkast i dag -1,38 %

Afkast i maj: +3,70 %

År til dato +25,32 %

Afkast og kurser pr. 21/06/24 16:31

Afkast i dag -1,38 %
Afkast ÅTD, % 25,32 %
Salg 206,30
Køb 206,80
Indre værdi 206,41
Formue (mio.) 2.092 DKK

Afkast - Opdateret 01/06/24

Afkast ÅTD, % 17,19 %
1 år 29,76 %
3 år 50,10 %
5 år 112,69 %
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 31,46 % 16,10 16,10 0,00 0,00 179,88
2022 -21,73 % 7,30 7,30 0,00 0,00 143,74
2021 39,29 % 0,00 0,00 0,00 0,00 185,40
2020 14,17 % 0,00 0,00 0,00 0,00 131,85
2019 27,43 % 4,90 4,90 0,00 0,00 120,22
2018 -5,66 % 0,00 0,00 0,00 0,00 94,34
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Indeks Morningstar Leaders Afkast i maj År til dato
Afkast i fonden 3,70 % 17,19 %
Afkast i fondens benchmark 3,69 % 17,33 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Nvidia Halvlederproducenter USA 13,73 %
ASML Halvlederudstyr Holland 8,75 %
Adobe Systems Softwareprogrammer USA 4,71 %
SAP Softwareprogrammer Tyskland 4,51 %
Home Depot Byggemarkeder USA 4,45 %
Applied Materials Halvlederudstyr USA 4,19 %
Accenture A IT Konsulent- & Andre Serviceydelser USA 4,15 %
LVMH Moet Hennessy Beklædning, Tilbehør & Luksusvarer Frankrig 2,74 %
Walt Disney Film og underholdning USA 2,54 %
Danaher Biovidenskab USA 2,32 %
Antal værdipapirer i fonden: 102
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Informationsteknologi 47,41 % 7,15 %
Forbrugsgoder 16,24 % -2,62 %
Industri 9,86 % -0,50 %
Finans 8,28 % -1,24 %
Sundhedspleje og personlig service 5,43 % -0,26 %
Ejendomssektoren 5,16 % -1,47 %
Telekommunikationsservices 3,66 % -0,23 %
Materialer 2,81 % -0,45 %
Konsumentvarer 0,46 % -0,10 %
Øvrige 0,70 % -0,18 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
USA 54,82 % -0,82 %
Holland 9,30 % 2,19 %
Frankrig 9,18 % -0,99 %
Tyskland 5,87 % 0,76 %
Japan 5,12 % 0,09 %
England 2,36 % -0,13 %
Taiwan 2,29 % 0,49 %
Australien 1,66 % -0,13 %
Sverige 1,59 % -0,04 %
Øvrige 7,82 % -1,52 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Indeks Morningstar Leaders 0,50 % 0,04 % 0,19 % 0,16 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/5-24

ISIN DK0061111572
Fondskode 6111157
Introduktionsdato 26.11.2018
Benchmark Morningstar GM Sustainab. leaders
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 5 år
Porteføljemanager Sydinvest Investeringsafdeling
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,50 %
Transaktionsomk. 0,04 %
Andelsklasse formue(mio) 1.908 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 179,88 DKK
Indre værdi maj 2024 193,02
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 101
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 16,10
Afkast i år (ultimo mdr.) 17,19 %
Active Share 0,7
Tracking Error 0,1 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 30/4-24) 15,65
Standardafvigelse 3 år (pr. 30/4-24) 19,51
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 30/4-24) 0,55