06 | 08 - Før du investerer

Risiko kan også ses som mulighed

Risikostyring er en del af alle de handlinger, vi foretager os. Når vi spænder sikkerhedsselen, er det for at gardere os mod risiciene i trafikken. Når vi investerer, er risikostyring ligefrem systematiseret, fordi risiko er en del af det at investere.

I korte træk

  • Du kommer ikke uden om risiko, når du investerer - men risiko kan også ses som en mulighed for at få et udbytte.
  • Godt udbytte kræver ofte en lang investeringshorisont. 
  • Risiko vurderes på den fælles europæiske risikoskala, der går fra kategori 1 (de mindst risikable fonde) – til kategori 7 (de mest risikable fonde). 
  • Der findes mange former for risiko - og de er forskellige for aktier og obligationer.

Når du investerer, kommer du ikke uden om risiko. Jo større risiko, du er villig til at påtage dig, desto højere afkast har du mulighed for at få. Du forbinder måske ordet risiko med noget negativt, men ofte overses det, at risiko også er mulighed. Et ord som markedsrisiko kunne lige så godt ende på -mulighed, altså markedsmulighed. Det er den anden side af mønten og den mere positive udlægning af begrebet risiko i finansielle sammenhænge, nemlig muligheden for gevinst. Risiko kan ofte betale sig, men mange gange kræver godt udbytte, at man som investor er tålmodig og har en lang investeringshorisont.

Vi oplever ulykken ved at tabe en sum penge som dobbelt så stor som glæden ved at tjene den samme sum.

At fokus ofte er på tabsmulighederne, skyldes den menneskelige psyke. Selvom vi synes, det er sjovt at tjene penge, er der endnu større ulykke forbundet med at tabe dem, end der er glæde ved at tjene dem. Man kan sige, at vi oplever ulykken ved at tabe en sum penge som dobbelt så stor som glæden ved at tjene den samme sum. Derfor er det meget relevant at fokusere på risiko.

Risikoskalaen

I 2011 indførte man risikoskalaen, som er en fælles europæisk målestok for, hvordan man beregner risiko. Fordelen er, at det er muligt at sammenligne risiko på tværs af investeringsforeninger i hele Europa.

Baggrunden for beregning af risiko er den samme, som Sydinvest altid har brugt. Det vil sige, at de historiske udsving i afkastene er sammenlignelige. Jo højere udsvingene i de historiske afkast har været, desto mere risikabel vurderes investeringen at være. De mest risikable fonde er i kategori 7 – og de mest sikre i kategori 1.

Risiko og afkast

Et godt eksempel på risiko kan ses i forskellen på kursudsvingene i fondene Sydinvest Korte Obligationer og Sydinvest Danmark. Figuren viser de årlige afkastudsving i Sydinvest Korte Obligationer, som er den mest kursstabile fond i Sydinvest og placeret i kategori 2 på risikoskalaen, og Sydinvest Danmark, der er placeret i kategori 5 og således er blandt de mere risikable fonde i Sydinvest.

Figuren viser, at Sydinvest Korte Obligationer er en meget kursstabil fond, hvorimod kursudsvingene i Sydinvest Danmark er markant mere udtalte. Det gjorde sig især gældende under finanskrisen i 2008. Her blev man straffet for at påtage sig risiko, hvis man havde investeret i Sydinvest Danmark. I den efterfølgende periode er man til gengæld blevet belønnet for at påtage sig risiko (bortset fra 2011, 2016 og 2018). Sydinvest Korte Obligationer har i en 10-årig periode givet et afkast på knap 25 %, hvorimod fonden Sydinvest Danmark har givet et afkast på over 100 procent i afkast, men med store udsving undervejs (pr. 1. januar 2019).

Risiko

Inden for investeringsverdenen opererer man med mange former for risiko. Aktieinvesteringer indebærer fx markedsrisiko, selskabsrisiko og valutarisiko. Obligationsinvesteringer indebærer fx renterisiko, inflationsrisiko, udtrækningsrisiko og geninvesteringsrisiko.

Oversigt

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet