04 | 08 - Før du investerer

Styrker og svagheder hos investeringsforeningerne

Hvordan klarer den ene investeringsforening sig i forhold til den anden? Før du investerer, kan det være en god idé, at du sætter dig ind i de forskellige investeringsforeningers styrker og svagheder. ”Investering Danmark” og ”Morningstar” er gode steder at søge viden.

I korte træk

  • Det er værd at sætte sig ind i en investeringsforenings styrker og svagheder, inden du investerer.
  • Investering Danmark er brancheforeningen for investeringsforeningerne i Danmark; brancheforeningen udgiver månedlige statistikker om afkast, formuer og omkostninger for foreninger.
  • Morningstar er et uafhængigt analysebureau, der vurderer investeringsforeninger fra 1-5 stjerner på baggrund af afkast, risiko og omkostninger.
  • Husk, at en høj score og gode afkast bagudrettet ikke er en garanti for fremtidig gevinst - og vælg altid den løsning, der passer bedst til din investeringsprofil.

Investering Danmark

Investering Danmark er en brancheforening for investeringsforeningerne i Danmark. Et af målene for Investering Danmark er – i samarbejde med investeringsforeningerne – at udbrede kendskabet til og værdien af investeringer gennem investeringsforeninger. Investering Danmark arbejder desuden for at sikre tilgængelig, relevant og sammenlignelig information til investorerne. Derfor indsamler og offentliggør organisationen hver måned statistikker om afkast, branchens formue og omkostningerne i foreningerne.

Tip!

investering.dk kan du sammenligne og vurdere de forskellige foreninger og investeringsmuligheder.

Morningstar

Morningstar er et uafhængigt analysebureau med speciale i vurdering af afkastkvaliteten i investeringsforeninger. Morningstar giver investeringsfonde et antal stjerner baseret på bureauets vurdering af, hvor godt fondene har klaret sig historisk, når man sammenligner dem med tilsvarende fonde.

1-5 stjerner

Fonde, som har eksisteret i mere end tre år, får tildelt et antal stjerner. Fem stjerner er den højeste vurdering, mens én stjerne er den laveste vurdering. Morningstar kommer frem til denne vurdering ved at sammenligne fondene med europæiske investeringsforeninger på parametrene afkast, risiko og omkostninger. Det er altså ikke udelukkende danske foreninger, der sammenlignes med.

Fem stjerner er den højeste vurdering – og én stjerne den laveste.

Fonde grupperes

For at man kan sammenligne på et fornuftigt grundlag, grupperes de fonde i Morningstar, som har nogenlunde den samme investeringspolitik. Du skal dog være opmærksom på, at der ofte vil være en større eller mindre forskel på de enkelte fondes investeringsunivers, selv om de er grupperet i samme kategori.

Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast

Blot fordi en fond har haft flere år med gode afkast og endda har fem stjerner hos Morningstar, er det ikke en garanti for, at den er en vinder fremadrettet. Derudover kan fonde med fem stjerner også være et forkert valg i forhold til din investeringsprofil. Ratings kan altså være et godt supplement, men vi anbefaler altid, at du får lavet en investeringsprofil og sammensat dine investeringer derefter, så de tilpasses til netop dine behov.

Det er både nemt og hurtigt at få lavet en investeringsprofil. Læs mere her.

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Oversigt