01 | 08 - Før du investerer

Sådan kommer du godt i gang

Hvad skal du overveje, når du gerne vil i gang med at investere? I Sydinvest anbefaler vi altid, at du tænker over, hvad du gerne vil med din investering, og sætter dig ind i emnet, før du går i gang. Her får du vores anbefaling til, hvor du kan starte allerede i dag. Husk, det er nemmere at komme i gang, end du tror!

I korte træk

  • Begynd med at få lavet en investeringsprofil, der tegner et billede af din risikovillighed, din tidshorisont og formålet med dine investeringer.
  • Lav et depot, hvorfra du kan købe og sælge investeringsbeviser - det kan du gøre hos din bank eller online-børsmægler. 
  • Få hjælp af en professionel rådgiver til at sammensætte et investeringsforslag baseret på din økonomi og din baggrund. 
  • Vi anbefaler, at du gennemgår og tilpasser dine investeringer årligt med din rådgiver, så din portefølje altid er up to date.

Investering handler kort sagt om at se muligheder i fremtiden. Det gælder både muligheder i virksomheder, muligheder på forskellige markeder rundt om i verden, i forskellige brancher eller inden for rente-udviklingen. Desuden handler investering om at sprede risikoen. Kunsten er kort sagt at få størst muligt afkast ud fra den risiko, du er villig til at tage. Men hvor skal du starte?

Start med at få lavet en investeringsprofil af dig selv.

Investeringsprofil

For at vide, hvordan du skal sammensætte dine investeringer bedst muligt, er det en god idé, at du starter med at få lavet en investeringsprofil. Den tegner et samlet billede af, hvor risikovillig du er, hvad din tidshorisont er, hvad du vil bruge dit afkast til og så videre. Du kan finde forskellige tests på nettet, som giver dig en indikation af, hvilken investeringsprofil du har. Men for at du får en så præcis profil som muligt, anbefaler vi, at du får en professionel rådgiver, fx i din bank, til at lave din profil. Han eller hun ser dig med professionelle briller, og det er et godt udgangspunkt for at få succes på investeringsmarkedet.

Læs mere om, hvad en investeringsprofil er, lige her.

Tag kontakt til en rådgiver

Der er mange forskellige investeringsmuligheder at vælge imellem, og det er individuelt, hvor man henter sin viden fra. I Sydinvest er det altid vores klare anbefaling, at du tager kontakt til en professionel rådgiver, fx i din bank. Han eller hun har som regel en god forståelse for din økonomi og kan på baggrund af din investeringsprofil sammensætte et investeringsforslag, som er skræddersyet til dig. Herefter anbefaler vi, at du gennemgår dine investeringer med din rådgiver én gang om året for at lave en løbende tilpasning. Stiger kurserne på dine investeringsbeviser med aktier fx mere end på dine investeringsbeviser med obligationer, kan det være, at du skal have tilpasset din portefølje, så den igen passer til din risikoprofil.

Opret et depot, og du er i gang

Det første skridt til at investere er at få oprettet et depot, hvorfra du kan købe og sælge investeringsbeviser. Det kan du nemt gøre i din bank eller hos en onlinebørsmægler.

Beholdning af værdipapirer, fx i en fond i en investeringsforening eller hos en privat investor. Værdipapirerne kan fx være aktier, obligationer eller investeringsbeviser.

Betegnelsen dækker flere forskellige ting, fx obligationer eller aktier. Generelt er et værdipapir en samlebetegnelse for forskellige typer aftaler, der angiver, at man ejer en andel af noget (en aktie) eller har et tilgodehavende (en obligation). I dag er de fleste værdipapirer digitale.

Betegnelse for den periode, du ønsker, din investering skal løbe over. En kort investeringshorisont er typisk 2-3 år, mens en lang investeringshorisont kan være 8-10 år eller længere.

En slags digital ”konto”, hvor du opbevarer dine værdipapirer. Herfra kan du købe og sælge dine aktier og obligationer.

Oversigt

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet