Bæredygtige Aktier

Globale bæredygtige aktier

2,41 %

Pr. 20/04/21 16:29

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0061533643

ÅOP

1,66 %

Indirekte omk.

0,04 %

Profil

Ny fond i Sydinvest
Sydinvest Bæredygtige Aktier er til dig, der ønsker, at dine penge gør en forskel for dig selv og for kommende generationer. Historisk set har afkastet inden for dette område været fuldt konkurrencedygtigt med afkast fra det brede aktiemarked – faktisk har det i længere perioder overgået det.

Det bedste af to verdener
Med Sydinvest Bæredygtige Aktier får du det bedste fra to verdener: et stærkt bæredygtigt bidrag til verden omkring os og muligheden for et pænt investeringsafkast. Med denne fond får du en god mulighed for at bruge et af de stærkeste redskaber – kapital – til at gøre verden til et endnu bedre sted at være. For dig selv, dine nærmeste og de kommende generationer. Det kan ske gennem investering i de selskaber, som bedst evner at tænke i nye baner og forretningsmodeller, der adresserer udfordringerne i verden. Det betyder, at selskaberne har fokus på at inddrage faktorer som miljø, sociale forhold og god selskabsledelse i måden at drive forretning på.

Investeringsuniverset tager sit udgangspunkt i det brede globale aktieindeks. Herfra bygges en portefølje af både nuværende ledere inden for bæredygtighed og morgendagens stjerner. Sidstnævnte er ikke nødvendigvis i mål med den bæredygtige rejse, men forventes at have et større kurspotentiale og er derfor interessante ud fra en finansiel betragtning.


Investeringsprofil for Sydinvest Bæredygtige Aktier
Fonden investerer globalt i aktier. Investeringerne er spredt på forskellige lande og brancher. Andelsklassens største investeringer ligger i USA og Europa. Andelsklassen investerer i selskaber, som generelt scorer meget højt på ansvarlighed og meget lavt på udledning af CO2.

Fonden er underlagt ESG-analyse, mindst halvdelen af formuen skal være placeret i selskaber med gode ESG-egenskaber.

 

 • Porteføljemanager

Afkast

Afkasttal for Bæredygtige Aktier vises efter. 1. maj 2021.
Fonden er nyoprettet pr. 26. marts 2021.

Ansvarlighed

Sydinvest Bæredygtige Aktier investerer globalt i aktier med en stærk bæredygtighedsprofil (målt på ESG). Det betyder, at vi frasorterer en række selskaber, som opererer inden for fx fossile brændstoffer og andre ikke-bæredygtige industrier, mens vi tilvælger de selskaber, som står godt ift. bæredygtighed. Herudover går vi i dialog med de selskaber, vi investerer i, med henblik på at påvirke dem i en positiv retning.

Vi har en klar ambition om, at fondens CO2-udledning (CO2-intensitet) skal være mindre end fondens sammenligningsindeks. Og for at sætte barren for bæredygtighed højt har vi en stærk ambition om at få svanemærket fonden i løbet af 2021. Det betyder, at der vil være en lang række krav, som fonden skal leve op til.

Svanemærkning
De fleste kender Svanemærket fra deres daglige tur i indkøbscenteret. Her går svanemærkede varer for at være de mindst miljøbelastende inden for de enkelte varegrupper. En svanemærkning af en investeringsfond kræver, at fonden lever op til en række krav til investeringerne.

Vi arbejder på at få svanemærket fonden, da det er en ekstra sikkerhed for, at pengene investeres globalt på en ordentlig og bæredygtig måde. 

Som investor i en svanemærket fond får man derfor tryghed for, at fonden har fokus på bæredygtighed i tilrettelæggelsen af investeringerne.

Et bredt fokus på bæredygtighed
Sydinvest Bæredygtige Aktier forventes at have investeringer i alle større regioner og sektorer på globalt plan. Fonden investerer ikke kun i bæredygtighed inden for klima og miljø, men har i stedet også et bredt fokus på bæredygtighed inden for sociale forhold og god selskabsledelse. Vi investerer i bæredygtige virksomheder, som også har en bæredygtig forretningsmodel. Det vil sige, at virksomhederne skal være bæredygtige, men også have en sund forretningsmodel. Det er for os at se en vigtig del af fundamentet for langsigtet bæredygtighed.

* Målt på CO2-intensitet imod fondens benchmark pr. 26.02.2021. Tallet vil variere over tid. Fonden har en ambition om at have lavere CO2-intensitet end benchmark.

Beholdning

Beholdningsliste for Bæredygtige Aktier vises efter. 1. maj 2021.
Fonden er nyoprettet pr. 26. marts 2021.

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Bæredygtige Aktier1,53 %1,66 %0.04 %0,18 %0,14 %

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/3-21

ISINDK0061533643
Fondskode6153364
Introduktionsdato29.03.2021
BenchmarkMSCI All Country World
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato-
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerM. Thomassen & R. Narusis
ValutaDKK
Forv. årlig omk.1,53 %
ÅOP1,66 %
Indirekte handelsomk.0.04 %
Andelsklasse formue(mio)165 DKK
Formue i fonden (mio)305 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 2020 DKK
Indre værdi marts 2021100,58
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden129
Udbytte (regnskab 2020)-
Afkast i år (ultimo mdr.)0,00 %
Active Share75,0
Tracking Error-
Standardafvigelse 1 år-
Standardafvigelse 3 år-
Sharpe Ratio (3 år)-