Europa Ligevægt & Value

Basisaktier

Nøgletal

 • ISIN

  DK0015323406

 • Startdato

  01.05.1986

 • Type

  Udbyttebetalende

 • Udbytte

  1,00 DKK

 • Risikoklasse

  6

 • Risikomærkning

  Gul

 • Formue (mio.)

  238 DKK

 • ÅOP

  1,81 %

 • Indirekte handelsomk.

  0.04 %

 •  
 • Central investorinformation

 • Faktaark

 • Prospekt

Se flere nøgletal

Profil

Få en god spredning på europæiske aktier
Et godt alternativ til at investere direkte i europæiske aktier og en nem adgang til en bred investering i verdens næststørste region. Fonden investerer i ca. 100 forskellige aktier.

Fokus på aktieudvælgelse
To-mands teamet bag Sydinvest Europa Ligevægt & Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen.


Investeringsprofil for Sydinvest Europa Ligevægt og Value
Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægts- og valuestrategi. Strategien går i al sin enkelthed ud på to ting. For det første investeres der i aktier, som handler til en lav pris, de såkaldte valueaktier. For det andet vægtes alle porteføljens aktier ens, hvilket medfører, at det meste af formuen investeres i små- og mellemstore aktier. Grunden til, at vi følger en ligevægts- og valuestrategi er, at billige og små aktier historisk set har vist sig at slå aktiemarkedet over tid. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektorrisikoen minimeret i forhold til fondens sammenligningsindeks. Det gøres for ikke at tage unødig risiko på tværs af sektorer.

Hvem kan investere i fonden?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i fonden. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Hvorfor investere i Sydinvest Europa?
I Europa har en række af verdens førende selskaber hjemme. De europæiske selskaber fremstiller produkter, som efterspørges overalt i verden, hvorfor selskaberne nyder godt af økonomisk fremgang i Europa såvel som i resten af verden.

 • Fonden er et godt alternativ til din investering i danske aktier. Fonden investerer i Vesteuropa. Fondens største investeringer ligger i England, Frankrig og Tyskland. 
   
 • Vi investerer aktivt efter et ligevægts- og valueprincip, som historisk har givet et merafkast.
   
 • Fonden er et alternativ til selv at investere i europæiske aktier. Du slipper blot for besværet med at købe og sælge udenlandske aktier, og du bliver medejer af mange selskaber på tværs af Europa.
   
 • Fonden investerer i ca. 100 selskaber spredt på forskellige brancher

Afkast og kursudsving
På kort sigt kan kursudsvingene være større end på øvrige obligations- og aktiefon-de, og der kan også være perioder med negativt afkast. Afkastet i fonden består af kursændringer og udbytte.
 

Kvartalskommentar - opdateret 6/7/20

"Med en stigning på 16,3 % bød 2. kvartal på store aktiekursstigninger."

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Michael Dahlwad Thomassen

 • Porteføljemanager

Afkast

Pr. 13/08/20 16:01

Afkast i dag: -0,92 %

Afkast i jul.: -1,82 %

År til dato: -18,26 %

Afkast og kurser pr. 13/08/20 16:01

Afkast i dag -0,92 %
Afkast ÅTD, % -18,26 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 59,64
Formue (mio.) 238 DKK

Afkast - Opdateret 01/08/20

Afkast ÅTD, % -22,52 %
1 år -14,28 %
3 år -15,79 %
5 år -11,25 %
7 år 16,50 %
10 år 42,46 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
201921,65 %1,001,000,000,0073,96
2018-12,47 %4,804,800,000,0065,34
20179,45 %4,104,100,000,0078,64
20165,98 %0,000,000,000,0071,85
20158,34 %0,000,000,000,0067,80
20142,96 %0,000,000,000,0062,58
201317,08 %0,000,000,000,0060,78
201215,02 %1,501,480,020,0053,15
2011-7,72 %1,251,250,000,0047,58
20108,52 %1,251,230,020,0052,77
200934,14 %1,251,250,000,0049,84
2008-46,20 %1,501,500,000,0038,73
20071,07 %1,251,250,000,0073,61
200615,94 %1,501,490,010,0074,05
200523,56 %1,751,730,020,0065,49
20046,34 %0,000,000,000,0053,01
200314,21 %1,000,010,990,0050,85
2002-34,41 %1,501,480,020,0046,68
2001-18,58 %1,751,630,120,0073,00
2000-0,46 %3,751,262,490,0094,96
199945,75 %7,753,843,910,00383,24
199814,35 %10,003,656,350,00280,25
199728,93 %8,002,865,140,00247,00
199630,87 %13,007,845,160,00202,25
199510,09 %2,001,460,540,00152,00
1994-10,50 %2,000,000,000,00143,00
199334,11 %3,000,000,000,00157,75
19921,88 %2,000,000,000,00119,50
199115,27 %1,000,000,000,00116,25
1990-13,17 %1,500,000,000,00111,00
198921,02 %3,000,000,000,00123,05
198824,61 %0,000,000,000,00101,00
1987-18,30 %0,000,000,000,000,00
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Europa Ligevægt & ValueAfkast i juliÅr til dato
Afkast i fonden-1,82 %-22,52 %
Afkast i fondens benchmark-1,44 %-14,31 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-08-2020. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

På Emerging Markets screenes yderligere for selskaber med store ESG-risici og et lavt beredskab til at håndtere disse.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
UcbMedicinalindustriBelgien1,90 %
Group 4 SecuricorSikkerheds & alarm systemerEngland1,81 %
Brenntag AGHandelsselskaber og DistributørerTyskland1,71 %
Cap GeminiIT Konsulent- & Andre ServiceydelserFrankrig1,70 %
Saint GobainByggeprodukterFrankrig1,68 %
SageSoftwareprogrammerEngland1,66 %
CentricaDiverse ForsyningEngland1,66 %
Ipsen SAMedicinalindustriFrankrig1,62 %
SKFIndustrielle MaskinerSverige1,62 %
Danske BankDiversificerede BankerDanmark1,60 %
Antal værdipapirer i fonden: 76
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Sundhedspleje og personlig service17,18 %4,15 %
Finans15,42 %-3,04 %
Konsumentvarer14,58 %0,34 %
Industri13,70 %0,13 %
Forbrugsgoder8,88 %-0,74 %
Materialer7,77 %1,67 %
Informationsteknologi7,64 %1,89 %
Energi4,90 %-2,42 %
Forsyning4,37 %0,52 %
Øvrige5,56 %-0,60 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Frankrig24,76 %1,78 %
England24,61 %-1,37 %
Tyskland15,84 %2,16 %
Holland9,86 %2,95 %
Schweiz6,51 %2,70 %
Spanien3,31 %0,47 %
Belgien3,30 %0,30 %
Sverige2,97 %-0,50 %
Danmark2,91 %-1,52 %
Øvrige5,93 %-5,05 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Europa Ligevægt & Value1,58 %1,81 %0.04 %0,25 %0,14 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0015323406
Active Share76,9
Tracking Error2,9 %
Standardafvigelse 1 år29,06
Standardafvigelse 3 år19,37
Fondskode1532340
Sharpe Ratio (3 år)-0,35
Indre værdi ultimo 201973,96 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)-22,52 %
Introduktionsdato01.05.1986
Skattekurs 19. maj 199331,38
BenchmarkMSCI Europe
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)238 DKK
Formue i fonden (mio)276 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato01.04.2020
Udbytte (regnskab 2019)1,00
Forv. årlig omk.1,58 %
ÅOP1,81 %
Indirekte handelsomk.0.04 %
Antal værdipapirer i fonden76
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerM. Thomassen & R. Narusis
Indre værdi juli 202056,53