Europa Ligevægt & Value

Basisaktier

11,88 %

Pr. 27/09/23 12:06

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0015323406

Løbende omk.

1,39 %

Profil

Få en god spredning på europæiske aktier
Et godt alternativ til at investere direkte i europæiske aktier og en nem adgang til en bred investering i verdens næststørste region. Fonden investerer i ca. 100 forskellige aktier.

Fokus på aktieudvælgelse
Aktieteamet bag Sydinvest Europa Ligevægt & Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen.


Hvorfor investere i Europa Ligevægt & Value?

 • Nem adgang til europæiske aktier
  Få adgang til aktier fra flere toneangivende europæiske lande.
 • Unik ligevægt & valuestrategi
  Investér i en unik investeringsstrategi, hvor mindre og mellemstore valueselskaber har størst fokus.
 • Fokus på value
  Vi stiller skarpt på billigt prisfastsatte selskaber, som efter vores vurdering har potentiale.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 27/09/23 12:06

Afkast i dag +0,12 %

Afkast i aug.: -1,92 %

År til dato +11,88 %

Afkast og kurser pr. 27/09/23 12:06

Afkast i dag 0,12 %
Afkast ÅTD, % 11,88 %
Salg 79,50
Køb 79,88
Indre værdi 79,65
Formue (mio.) 268 DKK

Afkast - Opdateret 01/09/23

Afkast ÅTD, % 12,73 %
1 år 15,67 %
3 år 38,41 %
5 år 18,61 %
7 år 38,03 %
10 år 66,71 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2022 -13,27 % 0,00 0,00 0,00 0,00 71,19
2021 24,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 82,44
2020 -9,27 % 0,00 0,00 0,00 0,00 66,40
2019 21,65 % 1,00 1,00 0,00 0,00 73,96
2018 -12,47 % 4,80 4,80 0,00 0,00 65,34
2017 9,45 % 4,10 4,10 0,00 0,00 78,64
2016 5,98 % 0,00 0,00 0,00 0,00 71,85
2015 8,34 % 0,00 0,00 0,00 0,00 67,80
2014 2,96 % 0,00 0,00 0,00 0,00 62,58
2013 17,08 % 0,00 0,00 0,00 0,00 60,78
2012 15,02 % 1,50 1,48 0,02 0,00 53,15
2011 -7,72 % 1,25 1,25 0,00 0,00 47,58
2010 8,52 % 1,25 1,23 0,02 0,00 52,77
2009 34,14 % 1,25 1,25 0,00 0,00 49,84
2008 -46,20 % 1,50 1,50 0,00 0,00 38,73
2007 1,07 % 1,25 1,25 0,00 0,00 73,61
2006 15,94 % 1,50 1,49 0,01 0,00 74,05
2005 23,56 % 1,75 1,73 0,02 0,00 65,49
2004 6,34 % 0,00 0,00 0,00 0,00 53,01
2003 14,21 % 1,00 0,01 0,99 0,00 50,85
2002 -34,41 % 1,50 1,48 0,02 0,00 46,68
2001 -18,58 % 1,75 1,63 0,12 0,00 73,00
2000 -0,46 % 3,75 1,26 2,49 0,00 94,96
1999 45,75 % 7,75 3,84 3,91 0,00 383,24
1998 14,35 % 10,00 3,65 6,35 0,00 280,25
1997 28,94 % 8,00 2,86 5,14 0,00 247,00
1996 30,87 % 13,00 7,84 5,16 0,00 202,25
1995 10,09 % 2,00 1,46 0,54 0,00 152,00
1994 -10,50 % 2,00 0,00 0,00 0,00 143,00
1993 34,11 % 3,00 0,00 0,00 0,00 157,75
1992 1,88 % 2,00 0,00 0,00 0,00 119,50
1991 15,27 % 1,00 0,00 0,00 0,00 116,25
1990 -13,17 % 1,50 0,00 0,00 0,00 111,00
1989 21,02 % 3,00 0,00 0,00 0,00 123,05
1988 24,61 % 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00
1987 -18,30 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Europa Ligevægt & Value Afkast i august År til dato
Afkast i fonden -1,92 % 12,73 %
Afkast i fondens benchmark -2,44 % 10,80 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-09-2023. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
3I Group Kapitalforvaltning & Depotbanker England 2,00 %
Phillips Electronics Sundhedsudstyr Holland 1,86 %
Kuehne & Nagel Intl-Reg Marine Schweiz 1,68 %
Whitebread Hoteller, Feriesteder & Krydstogtskibe England 1,67 %
Stellantis NV Bilfabrikanter Italien 1,60 %
Ipsen SA Medicinalindustri Frankrig 1,54 %
Brenntag AG Handelsselskaber og Distributører Tyskland 1,54 %
Barratt Developments Husbyggeri England 1,53 %
Hikma Pharmaceuticals Medicinalindustri England 1,50 %
Unicredito Italiano Diversificerede Banker Italien 1,50 %
Antal værdipapirer i fonden: 75
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Finans 17,61 % 1,98 %
Sundhedspleje og personlig service 16,26 % 0,33 %
Industri 14,82 % 0,33 %
Konsumentvarer 11,82 % -1,60 %
Forbrugsgoder 10,18 % 1,09 %
Informationsteknologi 7,42 % -0,32 %
Energi 6,63 % -0,09 %
Materialer 6,30 % -0,20 %
Forsyning 4,00 % 0,16 %
Øvrige 4,97 % -1,31 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
England 25,37 % 3,00 %
Frankrig 24,60 % 5,60 %
Tyskland 13,68 % -3,87 %
Holland 9,71 % 1,48 %
Italien 9,64 % 0,22 %
Schweiz 6,23 % 0,34 %
Sverige 4,80 % -3,04 %
Spanien 2,70 % -0,13 %
Finland 1,10 % -0,17 %
Øvrige 2,17 % -3,05 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Europa Ligevægt & Value 1,39 % 0,13 % 0,30 % 0,19 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/8-23

ISIN DK0015323406
Fondskode 1532340
Introduktionsdato 01.05.1986
Benchmark MSCI Europe
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 29.03.2023
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager M. Thomassen & R. Narusis
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,39 %
Transaktionsomk. 0,13 %
Andelsklasse formue(mio) 274 DKK
Formue i fonden (mio) 321 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2021 71,19 DKK
Indre værdi august 2023 80,25
Skattekurs 19. maj 1993 31,38
Antal værdipapirer i fonden 75
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 12,73 %
Active Share 70,7
Tracking Error 4,7 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 31/7-23) 17,06
Standardafvigelse 3 år (pr. 31/7-23) 17,18
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-23) 0,68