Mellemlange Obligationer Akk.

Basisobligationer

Nøgletal

Se mere

Profil

Sydinvest Mellemlange Obligationer Akkumulerende
Sydinvest Mellemlange Obligationer investerer i danske obligationer. Afdelingen fokuserer på at holde udsvingsgrænserne for varigheden ret stramt omkring de 4 år og kan dermed betegnes som er ren mellemlang obligationsafdeling. Bemærk at afdelingen er akkumulerende.


Investeringsprofil for Sydinvest Mellemlange Obligationer Akk.
Afdelingen investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Afdelingen er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 3 og 5 år. Det tilstræbes at holde en konstant gennemsnitlig varighed på 4 år. Afdelingen investerer i obligationer udstedt af stater, realkreditinstitutter og virksomheder. Afdelingen er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.

Mere om Sydinvest Mellemlange Obligationer Akk.
Investeringsuniverset for Sydinvest Mellemlange Obligationer er primært stats- og realkreditobligationer, men afdelingerne vil også kunne investere op til 10 % i virksomhedsobligationer.

Afdelingen er en mellem lang obligationsafdeling, hvor vores mål er, at den samlede varighed af afdelingens obligationer skal ligge på omkring 4 år. Det betyder dog ikke, at afdelingen ikke kan investere i lange obligationer. Der kan investeres i obligationer over hele kurven – og altså også lange obligationer – bare den samlede varighed er omkring 4 år.

Benchmark er et simpelt gennemsnit af to indeks fra Nordea (50 pct. Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index & 50 pct. Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index). Indeksene består kun af statsobligationer, og de har en løbetid på henholdsvis ca. 3 og ca. 5 år. Løbetiden på benchmark vil derfor ligge på ca. 4 år.

Hvem kan investere i afdelingen?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Fusion med Sydinvest Dannebrog Akk.:
Bemærk at afdelingen er fusioneret med Sydinvest Dannebrog Akk. (ISIN: DK0060282093) ultimo august 2016, hvor Sydinvest Mellemlange Obligationer Akk. er den fortsættende afdeling. Læs mere om fusionen her.

Kvartalskommentar - opdateret 15/1/18

"I Europa er de økonomiske konjunkturer gode, og den positive udvikling ventes at fortsætte i 2018"

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Nikolaj Fabricius

  • Porteføljemanager
  • Hvis du vil investere i Mellemlange Obligationer Akkumulerende?

Afkast

Pr. 16/3/18 15:35

Afkast i dag: -0,03 %

Afkast i feb.: -0,51 %

År til dato: -0,49 %

Afkast og kurser pr. 16/3/18 15:35

Dagens afkast -0,03 %
Afkast ÅtD, % -0,49 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 103,26
Formue (mio.) 443 DKK

Afkast - Opdateret 01/3/18

Afkast ÅtD, % -0,95 %
1 år 0,16 %
3 år 1,82 %
5 år -
7 år -
10 år -

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20171,73 %-0,000,000,00103,77
20163,09 %-0,000,000,00102,00
2015-1,05 %-0,000,000,0098,95

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Mellemlange Obligationer AkkumulerendeAfkast i februarÅr til dato
Afkast i fonden-0,51 %-0,95 %
Afkast i fondens benchmark0,01 %-0,59 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

3 år

100 kr

Pr. 01-03-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Nordea Kredit 01.10.20401,50DanmarkDKK6,63 %
Nordea Kredit 01.10.20502,00DanmarkDKK6,50 %
Nordea Kredit 01.10.20371,50DanmarkDKK5,80 %
Danmarks Skibskreditforn 01.01.20222,00DanmarkDKK5,66 %
RD 10F22 01.04.20221,00DanmarkDKK5,32 %
Danmarks Skibskreditforn 01.01.20240,34DanmarkDKK4,63 %
Real Kredit 01.10.20351,00DanmarkDKK3,77 %
Nykredit 13 GAP 01.04.20211,00DanmarkDKK3,22 %
Nykredit Bank 01.07.20221,00DanmarkDKK3,22 %
Nykredit 21E 01.07.20210,04DanmarkDKK3,18 %
Antal værdipapirer i afd.: 106
Vis Alle Positioner

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndtrædelseUdtrædelse
Mellemlange Obligationer Akk.0,53 %0,56 %0,10 %0,10 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060585156
Effektiv rente1,17 %
Gennemsnitlig varighed4,17
Standardafvigelse 1 år1,06
Standardafvigelse 3 år1,71
Fondskode6058515
Sharpe Ratio (3 år)0,01
Indre værdi ultimo 2017103,77 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)-0,95 %
Introduktionsdato07.01.2015
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmark½NordeaCM3Gov+½NordeaCM5Gov
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Andelsklasse formue(mio)443 DKK
Formue i afdelingen (mio)1.005 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato22.03.2018
Udbytte (regnskab 2017)
Forventet årlig omk.0,53 %
ÅOP0,56 %
Forventet afkast pr. år1,50 % p.a.
Min. 1 års afkast-2,25 %
Max. 1 års afkast4,50 %
Antal værdipapirer i afd.106
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerNikolaj Fabricius
IV. februar 2018102,78