Mellemlange Obligationer Akk.

Basisobligationer

Nøgletal

Se mere

Profil

Sydinvest Mellemlange Obligationer Akkumulerende
Sydinvest Mellemlange Obligationer investerer i danske obligationer. Fonden fokuserer på at holde udsvingsgrænserne for varigheden ret stramt omkring de 4 år og kan dermed betegnes som er ren mellemlang obligationsafdeling. Fonden er akkumulerende.


Investeringsprofil for Sydinvest Mellemlange Obligationer Akk.
Fonden investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Afdelingen er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 3 og 5 år. Det tilstræbes at holde en konstant gennemsnitlig varighed på 4 år. Fonden investerer i obligationer udstedt af stater, realkreditinstitutter og virksomheder. Afdelingen er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.

Mere om Sydinvest Mellemlange Obligationer Akk.
Investeringsuniverset for Sydinvest Mellemlange Obligationer er primært stats- og realkreditobligationer, men fondene vil også kunne investere op til 10 % i virksomhedsobligationer.

Fonden er en mellem lang obligationsafdeling, hvor vores mål er, at den samlede varighed af afdelingens obligationer skal ligge på omkring 4 år. Det betyder dog ikke, at afdelingen ikke kan investere i lange obligationer. Der kan investeres i obligationer over hele kurven – og altså også lange obligationer – bare den samlede varighed er omkring 4 år.

Benchmark er et simpelt gennemsnit af to indeks fra Nordea (50 pct. Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index & 50 pct. Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index). Indeksene består kun af statsobligationer, og de har en løbetid på henholdsvis ca. 3 og ca. 5 år. Løbetiden på benchmark vil derfor ligge på ca. 4 år.

Hvem kan investere i fonden?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i fonden. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Fusion med Sydinvest Dannebrog Akk.:
Bemærk at fonden er fusioneret med Sydinvest Dannebrog Akk. (ISIN: DK0060282093) ultimo august 2016, hvor Sydinvest Mellemlange Obligationer Akk. er den fortsættende fond - læs mere om fusionen her.

Kvartalskommentar - opdateret 12/7/19

"I Danmark er renterne fulgt med de globale renter ned og vi står nu overfor for en rekordstor konverteringsbølge."

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Nikolaj Fabricius

  • Porteføljemanager
  • Hvis du vil investere i Mellemlange Obligationer Akkumulerende?

Afkast

Pr. 16/07/19 15:38

Afkast i dag: +0,04 %

Afkast i jun.: +0,38 %

År til dato: +2,07 %

Afkast og kurser pr. 16/07/19 15:38

Afkast i dag 0,04 %
Afkast ÅTD, % 2,07 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 106,20
Formue (mio.) 473 DKK

Afkast - Opdateret 01/07/19

Afkast ÅTD, % 2,32 %
1 år 2,39 %
3 år 4,48 %
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20180,27 %-0,000,000,00104,05
20171,73 %-0,000,000,00103,77
20163,09 %-0,000,000,00102,00
2015-1,05 %-0,000,000,0098,95

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Mellemlange Obligationer AkkumulerendeAfkast i juniÅr til dato
Afkast i fonden0,38 %2,32 %
Afkast i fondens benchmark0,48 %1,57 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

3 år

100 kr

Pr. 01-07-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Nordea Kredit 01.10.20401,50DanmarkDKK16,51 %
SK jan 25 25 041 01.01.20251,00DanmarkDKK13,33 %
6NYK32GDKKj 23 095 01.07.20230,00DanmarkDKK6,96 %
Real Kredit 01.10.20351,00DanmarkDKK6,69 %
Nykredit 32Hjul 01.07.2023-0,14DanmarkDKK4,58 %
Nordea Kredit 01.10.20502,00DanmarkDKK4,38 %
Nykredit 21E 01.07.20210,07DanmarkDKK4,08 %
Nykredit A35 01.10.20351,00DanmarkDKK3,38 %
11.E.35 35 093 01.10.20351,00DanmarkDKK2,69 %
Real Kredit 01.10.20502,00DanmarkDKK2,41 %
Antal værdipapirer i fonden: 87
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Mellemlange Obligationer Akk.0,53 %0,56 %0.11 %0,10 %0,10 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060585156
Effektiv rente0,22 %
Gennemsnitlig varighed2,50
Standardafvigelse 1 år1,03
Standardafvigelse 3 år1,31
Fondskode6058515
Sharpe Ratio (3 år)0,01
Indre værdi ultimo 2018104,05 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)2,32 %
Introduktionsdato07.01.2015
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmarkse benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Andelsklasse formue(mio)473 DKK
Formue i fonden (mio)905 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)-
Forv. årlig omk.0,53 %
ÅOP0,56 %
Indirekte handelsomk.0.11 %
Antal værdipapirer i fonden87
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerNikolaj Fabricius
Indre værdi juni 2019106,47