Mellemlange Obligationer Akk.

Basisobligationer

Nøgletal

Se mere

Profil

Sydinvest Mellemlange Obligationer Akkumulerende
Sydinvest Mellemlange Obligationer investerer i danske obligationer. Fonden fokuserer på at holde udsvingsgrænserne for varigheden ret stramt omkring de 4 år og kan dermed betegnes som er ren mellemlang obligationsafdeling. Fonden er akkumulerende.


Investeringsprofil for Sydinvest Mellemlange Obligationer Akk.
Fonden investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Afdelingen er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 3 og 5 år. Det tilstræbes at holde en konstant gennemsnitlig varighed på 4 år. Fonden investerer i obligationer udstedt af stater, realkreditinstitutter og virksomheder. Afdelingen er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.

Mere om Sydinvest Mellemlange Obligationer Akk.
Investeringsuniverset for Sydinvest Mellemlange Obligationer er primært stats- og realkreditobligationer, men fondene vil også kunne investere op til 10 % i virksomhedsobligationer.

Fonden er en mellem lang obligationsafdeling, hvor vores mål er, at den samlede varighed af afdelingens obligationer skal ligge på omkring 4 år. Det betyder dog ikke, at afdelingen ikke kan investere i lange obligationer. Der kan investeres i obligationer over hele kurven – og altså også lange obligationer – bare den samlede varighed er omkring 4 år.

Benchmark er et simpelt gennemsnit af to indeks fra Nordea (50 pct. Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index & 50 pct. Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index). Indeksene består kun af statsobligationer, og de har en løbetid på henholdsvis ca. 3 og ca. 5 år. Løbetiden på benchmark vil derfor ligge på ca. 4 år.

Hvem kan investere i fonden?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i fonden. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Fusion med Sydinvest Dannebrog Akk.:
Bemærk at fonden er fusioneret med Sydinvest Dannebrog Akk. (ISIN: DK0060282093) ultimo august 2016, hvor Sydinvest Mellemlange Obligationer Akk. er den fortsættende fond - læs mere om fusionen her.

Kvartalskommentar - opdateret 17/1/19

"I Danmark forventer vi stadig, at Nationalbanken vil afvente ECB med at ændre på styringsrenten"

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Nikolaj Fabricius

  • Porteføljemanager
  • Hvis du vil investere i Mellemlange Obligationer Akkumulerende?

Afkast

Pr. 24/05/19 15:34

Afkast i dag: +0,03 %

Afkast i apr.: -0,16 %

År til dato: +1,80 %

Afkast og kurser pr. 24/05/19 15:34

Afkast i dag 0,03 %
Afkast ÅTD, % 1,80 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 105,92
Formue (mio.) 470 DKK

Afkast - Opdateret 01/05/19

Afkast ÅTD, % 1,41 %
1 år 1,95 %
3 år 5,06 %
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20180,27 %-0,000,000,00104,05
20171,73 %-0,000,000,00103,77
20163,09 %-0,000,000,00102,00
2015-1,05 %-0,000,000,0098,95

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Mellemlange Obligationer AkkumulerendeAfkast i aprilÅr til dato
Afkast i fonden-0,16 %1,41 %
Afkast i fondens benchmark-0,32 %0,59 %

Hvad er 100 kr. blevet til? (ultimo måned)

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

3 år

100 kr

Pr. 01-05-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Nordea Kredit 01.10.20401,50DanmarkDKK16,72 %
Danmarks Skibskreditforn 01.01.20222,00DanmarkDKK8,35 %
Real Kredit 01.10.20351,00DanmarkDKK6,97 %
6NYK32GDKKj 23 095 01.07.20230,00DanmarkDKK6,57 %
Nordea Kredit 01.10.20502,00DanmarkDKK6,00 %
Real Kredit 01.10.20502,00DanmarkDKK5,00 %
Nykredit 32Hjul 01.07.2023-0,14DanmarkDKK4,90 %
SK jan 25 25 041 01.01.20251,00DanmarkDKK4,55 %
Nykredit A35 01.10.20351,00DanmarkDKK4,01 %
Nykredit 21E 01.07.20210,07DanmarkDKK3,97 %
Antal værdipapirer i fonden: 85
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Mellemlange Obligationer Akk.0,53 %0,56 %0.11 %0,10 %0,10 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060585156
Effektiv rente1,04 %
Gennemsnitlig varighed3,62
Standardafvigelse 1 år0,98
Standardafvigelse 3 år1,33
Fondskode6058515
Sharpe Ratio (3 år)0,01
Indre værdi ultimo 2018104,05 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)1,41 %
Introduktionsdato07.01.2015
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmarkse benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Andelsklasse formue(mio)470 DKK
Formue i fonden (mio)908 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)-
Forv. årlig omk.0,53 %
ÅOP0,56 %
Indirekte handelsomk.0.11 %
Forventet afkast pr. år1,50 % p.a.
Min. 1 års afkast-2,25 %
Max. 1 års afkast4,50 %
Antal værdipapirer i fonden85
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerNikolaj Fabricius
Indre værdi april 2019105,52