Mellemlange Obligationer Akk.

Basisobligationer

Nøgletal

Se mere

Profil

Sydinvest Mellemlange Obligationer Akkumulerende
Sydinvest Mellemlange Obligationer investerer i danske obligationer. Afdelingen fokuserer på at holde udsvingsgrænserne for varigheden ret stramt omkring de 4 år og kan dermed betegnes som er ren mellemlang obligationsafdeling. Bemærk at afdelingen er akkumulerende.


Investeringsprofil for Sydinvest Mellemlange Obligationer Akk.
Afdelingen investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Afdelingen er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 3 og 5 år. Det tilstræbes at holde en konstant gennemsnitlig varighed på 4 år. Afdelingen investerer i obligationer udstedt af stater, realkreditinstitutter og virksomheder. Afdelingen er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.

Mere om Sydinvest Mellemlange Obligationer Akk.
Investeringsuniverset for Sydinvest Mellemlange Obligationer er primært stats- og realkreditobligationer, men afdelingerne vil også kunne investere op til 10 % i virksomhedsobligationer.

Afdelingen er en mellem lang obligationsafdeling, hvor vores mål er, at den samlede varighed af afdelingens obligationer skal ligge på omkring 4 år. Det betyder dog ikke, at afdelingen ikke kan investere i lange obligationer. Der kan investeres i obligationer over hele kurven – og altså også lange obligationer – bare den samlede varighed er omkring 4 år.

Benchmark er et simpelt gennemsnit af to indeks fra Nordea (50 pct. Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index & 50 pct. Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index). Indeksene består kun af statsobligationer, og de har en løbetid på henholdsvis ca. 3 og ca. 5 år. Løbetiden på benchmark vil derfor ligge på ca. 4 år.

Hvem kan investere i afdelingen?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Fusion med Sydinvest Dannebrog Akk.:
Bemærk at afdelingen er fusioneret med Sydinvest Dannebrog Akk. (ISIN: DK0060282093) ultimo august 2016, hvor Sydinvest Mellemlange Obligationer Akk. er den fortsættende afdeling. Læs mere om fusionen her.

Kvartalskommentar - opdateret 16/4/18

"Opadgående pres på de europæiske renter, mens de korte danske renter er låst fast en rum tid endnu."

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Nikolaj Fabricius

  • Porteføljemanager
  • Hvis du vil investere i Mellemlange Obligationer Akkumulerende?

Afkast

Pr. 15/06/18 15:41

Afkast i dag: +0,20 %

Afkast i maj.: +0,36 %

År til dato: +0,04 %

Afkast og kurser pr. 15/06/18 15:41

Afkast i dag 0,20 %
Afkast ÅtD, % 0,04 %
Salg 103,70
Køb 103,90
NAV 103,81
Formue (mio.) 428 DKK

Afkast - Opdateret 01/06/18

Afkast ÅtD, % 0,11 %
1 år 1,15 %
3 år 4,51 %
5 år -
7 år -
10 år -

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20171,73 %-0,000,000,00103,77
20163,09 %-0,000,000,00102,00
2015-1,05 %-0,000,000,0098,95

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Mellemlange Obligationer AkkumulerendeAfkast i majÅr til dato
Afkast i fonden0,36 %0,11 %
Afkast i fondens benchmark0,73 %0,56 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

3 år

100 kr

Pr. 01-06-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Nordea Kredit 01.10.20401,50DanmarkDKK11,04 %
Danmarks Skibskreditforn 01.01.20222,00DanmarkDKK8,71 %
RD 10F22 01.04.20221,00DanmarkDKK7,35 %
Nordea Kredit 01.10.20371,50DanmarkDKK6,64 %
Nordea Kredit 01.10.20502,00DanmarkDKK4,23 %
RD 10F21 01.04.20211,00DanmarkDKK4,13 %
Nykredit 21E 01.07.20210,04DanmarkDKK3,95 %
Nykredit 13 GAP 01.04.20211,00DanmarkDKK3,60 %
BRFKredit 321 E 01.01.20211,00DanmarkDKK2,75 %
Danske Stat St.l. 15.11.20231,50DanmarkDKK2,38 %
Antal værdipapirer i fonden: 107
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Mellemlange Obligationer Akk.0,53 %0,56 %0.12 %0,10 %0,10 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060585156
Effektiv rente1,01 %
Gennemsnitlig varighed4,00
Standardafvigelse 1 år1,37
Standardafvigelse 3 år1,61
Fondskode6058515
Sharpe Ratio (3 år)0,01
Indre værdi ultimo 2017103,77 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)0,11 %
Introduktionsdato07.01.2015
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmarkse sydinvest.dk/benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Andelsklasse formue(mio)428 DKK
Formue i fonden (mio)1.007 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato22.03.2018
Udbytte (regnskab 2017)-
Forv. årlig omk.0,53 %
ÅOP0,56 %
Indirekte handelsomk.0.12 %
Forventet afkast pr. år1,50 % p.a.
Min. 1 års afkast-2,25 %
Max. 1 års afkast4,50 %
Antal værdipapirer i fonden107
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerNikolaj Fabricius
IV. maj 2018103,88