Mellemlange Obligationer

Basisobligationer

Nøgletal

 • ISIN

  DK0060585073

 • Startdato

  07.01.2015

 • Type

  Udbyttebetalende

 • Udbytte

  0,80

 • Risikoklasse

  2

 • Risikomærkning

  Gul

 • Formue (mio.)

  3.463 DKK

 • ÅOP

  0,56 %

 • Indirekte handelsomk.

  0.11 %

 •  
 • Central investorinformation

 • Faktaark

 • Prospekt

Se mere

Profil

Sydinvest Mellemlange Obligationer
Sydinvest Mellemlange Obligationer investerer i danske obligationer. Fonden fokuserer på at holde udsvingsgrænserne for varigheden ret tæt på 4 år og kan dermed betegnes som er ren mellemlang obligationsafdeling.


Investeringsprofil for Sydinvest Mellemlange Obligationer
Fonden investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Afdelingen er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 3 og 5 år. Det tilstræbes at holde en konstant gennemsnitlig varighed på 4 år. Fonden investerer i obligationer udstedt af stater, realkreditinstitutter og virksomheder.

Mere om Sydinvest Mellemlange Obligationer
Investeringsuniverset for Sydinvest Mellemlange Obligationer er primært stats- og realkreditobligationer, men fondene vil også kunne investere op til 10 % i virksomhedsobligationer.
Fonden er en mellemlang obligationsafdeling, hvor vores mål er, at den samlede varighed af afdelingens obligationer skal ligge på omkring 4 år. Det betyder dog ikke, at fonden ikke kan investere i lange obligationer. Der kan investeres i obligationer over hele rentekurven – og altså også lange obligationer – bare den gennemsnitlige varighed er omkring 4 år.

Benchmark er et simpelt gennemsnit af to indeks fra Nordea (50 pct. Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index & 50 pct. Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index). Indeksene består kun af statsobligationer, og de har en løbetid på henholdsvis ca. 3 og ca. 5 år. Løbetiden på benchmark vil derfor ligge på ca. 4 år.

Hvem kan investere i afdelingen?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i fonden. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Fusion med Sydinvest Dannebrog:
Bemærk at fonden er fusioneret med Sydinvest Dannebrog (ISIN: DK0016098908) ultimo august 2016, hvor Sydinvest Mellemlange Obligationer er den fortsættende fond. Læs mere om fusionen her.

Kvartalskommentar - opdateret 12/7/19

"I Danmark er renterne fulgt med de globale renter ned og vi står nu overfor for en rekordstor konverteringsbølge."

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Nikolaj Fabricius

 • Porteføljemanager
 • Hvis du vil investere i Sydinvest Mellemlange Obligationer

Afkast

Pr. 16/07/19 15:38

Afkast i dag: +0,04 %

Afkast i jun.: +0,39 %

År til dato: +2,05 %

Afkast og kurser pr. 16/07/19 15:38

Afkast i dag 0,04 %
Afkast ÅTD, % 2,05 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 101,65
Formue (mio.) 3.463 DKK

Afkast - Opdateret 01/07/19

Afkast ÅTD, % 2,31 %
1 år 2,38 %
3 år 4,42 %
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20180,23 %0,800,000,800,00100,40
20171,75 %1,000,001,000,00101,17
20163,06 %1,300,001,300,00100,73
2015-0,98 %1,300,001,300,0099,02

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Mellemlange ObligationerAfkast i juniÅr til dato
Afkast i fonden0,39 %2,31 %
Afkast i fondens benchmark0,48 %1,57 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

3 år

100 kr

Pr. 01-07-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Nordea Kredit 01.10.20401,50DanmarkDKK17,51 %
SK jan 25 25 041 01.01.20251,00DanmarkDKK13,73 %
6NYK32GDKKj 23 095 01.07.20230,00DanmarkDKK6,98 %
Real Kredit 01.10.20351,00DanmarkDKK5,90 %
Nykredit 21E 01.07.20210,07DanmarkDKK4,81 %
Nykredit 32Hjul 01.07.2023-0,14DanmarkDKK4,35 %
Nordea Kredit 01.10.20502,00DanmarkDKK4,01 %
Nykredit A35 01.10.20351,00DanmarkDKK2,68 %
11.E.35 35 093 01.10.20351,00DanmarkDKK2,41 %
Real Kredit 01.10.20502,00DanmarkDKK2,40 %
Antal værdipapirer i fonden: 96
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Mellemlange Obligationer0,53 %0,56 %0.11 %0,10 %0,10 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060585073
Effektiv rente0,21 %
Gennemsnitlig varighed2,51
Standardafvigelse 1 år1,01
Standardafvigelse 3 år1,30
Fondskode6058507
Sharpe Ratio (3 år)0,01
Indre værdi ultimo 2018100,40 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)2,31 %
Introduktionsdato07.01.2015
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmarkse benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)3.463 DKK
Formue i fonden (mio)5.887 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)0,80
Forv. årlig omk.0,53 %
ÅOP0,56 %
Indirekte handelsomk.0.11 %
Antal værdipapirer i fonden96
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerNikolaj Fabricius
Indre værdi juni 2019101,90