Mellemlange Obligationer

Basisobligationer

Nøgletal

Se mere

Profil

Sydinvest Mellemlange Obligationer
Sydinvest Mellemlange Obligationer investerer i danske obligationer. Afdelingen fokuserer på at holde udsvingsgrænserne for varigheden ret stramt omkring de 4 år og kan dermed betegnes som er ren mellemlang obligationsafdeling.


Investeringsprofil for Sydinvest Mellemlange Obligationer
Afdelingen investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Afdelingen er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 3 og 5 år. Det tilstræbes at holde en konstant gennemsnitlig varighed på 4 år. Afdelingen investerer i obligationer udstedt af stater, realkreditinstitutter og virksomheder.

Mere om Sydinvest Mellemlange Obligationer
Investeringsuniverset for Sydinvest Mellemlange Obligationer er primært stats- og realkreditobligationer, men afdelingerne vil også kunne investere op til 10 % i virksomhedsobligationer.
Afdelingen er en mellem lang obligationsafdeling, hvor vores mål er, at den samlede varighed af afdelingens obligationer skal ligge på omkring 4 år. Det betyder dog ikke, at afdelingen ikke kan investere i lange obligationer. Der kan investeres i obligationer over hele kurven – og altså også lange obligationer – bare den samlede varighed er omkring 4 år.

Benchmark er et simpelt gennemsnit af to indeks fra Nordea (50 pct. Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index & 50 pct. Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index). Indeksene består kun af statsobligationer, og de har en løbetid på henholdsvis ca. 3 og ca. 5 år. Løbetiden på benchmark vil derfor ligge på ca. 4 år.

Hvem kan investere i afdelingen?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Fusion med Sydinvest Dannebrog:
Bemærk at afdelingen er fusioneret med Sydinvest Dannebrog (ISIN: DK0016098908) ultimo august 2016, hvor Sydinvest Mellemlange Obligationer er den fortsættende afdeling. Læs mere om fusionen her.

Kvartalskommentar - opdateret 15/1/18

"I Europa er de økonomiske konjunkturer gode, og den positive udvikling ventes at fortsætte i 2018"

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Nikolaj Fabricius

  • Porteføljemanager
  • Hvis du vil investere i Sydinvest Mellemlange Obligationer

Afkast

Afkast og kurser pr. 19/1/18 15:35

Dagens afkast -1,04 %
Afkast ÅtD, % -0,22 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 99,94
Formue (mio.) 3.669 DKK

Afkast - Opdateret 01/1/18

Afkast ÅtD, % 1,75 %
1 år 1,75 %
3 år 3,83 %
5 år -
7 år -
10 år -

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20171,75 %-0,000,000,00101,17
20163,06 %1,300,001,300,00100,73
2015-0,98 %1,300,001,300,0099,02

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Mellemlange ObligationerAfkast i decemberÅr til dato
Afkast i fonden-0,17 %1,75 %
Afkast i fondens benchmark-0,33 %-0,15 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

3 år

100 kr

Pr. 01-01-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Nykredit Bank 01.07.20221,00DanmarkDKK7,37 %
Danmarks Skibskreditforn 01.01.20222,00DanmarkDKK7,08 %
Nordea Kredit OA47 01.10.20472,00DanmarkDKK7,04 %
Nordea Kredit 01.10.20502,00DanmarkDKK5,55 %
Nordea Kredit 01.10.20371,50DanmarkDKK5,50 %
Danmarks Skibskreditforn 01.01.20240,41DanmarkDKK5,04 %
Nykredit 21E 01.07.20210,11DanmarkDKK3,84 %
RD 10F22 01.04.20221,00DanmarkDKK3,60 %
Danske Stat 27 099 15.11.20270,50DanmarkDKK3,18 %
Nordea Kredit 01.10.20401,50DanmarkDKK2,78 %
Antal værdipapirer i afd.: 123
Vis Alle Positioner

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
Mellemlange Obligationer0,54 %0,57 %0,10 %0,10 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060585073
Effektiv rente0,99 %
Gennemsnitlig varighed4,24
Standardafvigelse 1 år1,21
Standardafvigelse 3 år-
Fondskode6058507
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2017101,17 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)0,00 %
Introduktionsdato07.01.2015
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmark½NordeaCM3Gov+½Norde
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)3.669 DKK
Formue i afdelingen (mio)6.483 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato28.03.2017
Udbytte (regnskab 2016)
Administrationsomk.0,54 %
ÅOP0,57 %
Forventet afkast pr. år1,75 % p.a.
Min. 1 års afkast-2,00 %
Max. 1 års afkast4,50 %
Antal værdipapirer i afd.123
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerNikolaj Fabricius
IV. december 2017101,17