Mellemlange Obligationer

Basisobligationer

Nøgletal

 • ISIN

  DK0060585073

 • Startdato

  07.01.2015

 • Type

  Udbyttebetalende

 • Udbytte

  0,80 DKK

 • Risikoklasse

  2

 • Risikomærkning

  Gul

 • Formue (mio.)

  3.240 DKK

 • ÅOP

  0,46 %

 • Indirekte handelsomk.

  0.11 %

 •  
 • Central investorinformation

 • Faktaark

 • Prospekt

Se flere nøgletal

Profil

Sydinvest Mellemlange Obligationer
Sydinvest Mellemlange Obligationer investerer i danske obligationer. Fonden fokuserer på at holde udsvingsgrænserne for varigheden ret tæt på 4 år og kan dermed betegnes som er ren mellemlang obligationsafdeling.


Investeringsprofil for Sydinvest Mellemlange Obligationer
Fonden investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Afdelingen er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 3 og 5 år. Det tilstræbes at holde en konstant gennemsnitlig varighed på 4 år. Fonden investerer i obligationer udstedt af stater, realkreditinstitutter og virksomheder.

Mere om Sydinvest Mellemlange Obligationer
Investeringsuniverset for Sydinvest Mellemlange Obligationer er primært stats- og realkreditobligationer, men fondene vil også kunne investere op til 10 % i virksomhedsobligationer.
Fonden er en mellemlang obligationsafdeling, hvor vores mål er, at den samlede varighed af afdelingens obligationer skal ligge på omkring 4 år. Det betyder dog ikke, at fonden ikke kan investere i lange obligationer. Der kan investeres i obligationer over hele rentekurven – og altså også lange obligationer – bare den gennemsnitlige varighed er omkring 4 år.

Benchmark er et simpelt gennemsnit af to indeks fra Nordea (50 pct. Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index & 50 pct. Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index). Indeksene består kun af statsobligationer, og de har en løbetid på henholdsvis ca. 3 og ca. 5 år. Løbetiden på benchmark vil derfor ligge på ca. 4 år.

Hvem kan investere i afdelingen?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i fonden. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Fusion med Sydinvest Dannebrog:
Bemærk at fonden er fusioneret med Sydinvest Dannebrog (ISIN: DK0016098908) ultimo august 2016, hvor Sydinvest Mellemlange Obligationer er den fortsættende fond. Læs mere om fusionen her.

Kvartalskommentar - opdateret 12/7/19

"I Danmark er renterne fulgt med de globale renter ned og vi står nu overfor for en rekordstor konverteringsbølge."

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Nikolaj Fabricius

 • Porteføljemanager
 • Hvis du vil investere i Sydinvest Mellemlange Obligationer

Afkast

Pr. 17/10/19 15:37

Afkast i dag: -0,03 %

Afkast i sep.: -0,53 %

År til dato: +2,17 %

Afkast og kurser pr. 17/10/19 15:37

Afkast i dag -0,03 %
Afkast ÅTD, % 2,17 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 101,76
Formue (mio.) 3.240 DKK

Afkast - Opdateret 01/10/19

Afkast ÅTD, % 2,66 %
1 år 2,82 %
3 år 4,15 %
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20180,23 %0,800,000,800,00100,40
20171,75 %1,000,001,000,00101,17
20163,06 %1,300,001,300,00100,73
2015-0,98 %1,300,001,300,0099,02

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Mellemlange ObligationerAfkast i septemberÅr til dato
Afkast i fonden-0,53 %2,66 %
Afkast i fondens benchmark-0,53 %2,12 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

3 år

100 kr

Pr. 01-10-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

 • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
 • korruptionsniveauet
 • miljøet
 • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
SK jan 25 25 041 01.01.20251,00DanmarkDKK19,37 %
Nordea Kredit 01.10.20401,50DanmarkDKK11,95 %
Nykredit 32Hjul 01.07.2023-0,24DanmarkDKK8,17 %
,5NDASDRO40 40 020 01.10.20400,50DanmarkDKK6,01 %
Real Kredit 01.10.20351,00DanmarkDKK5,14 %
Nykredit 21E 01.07.20210,00DanmarkDKK4,75 %
Danske Stat 29 099 15.11.20290,50DanmarkDKK3,65 %
,5RD22SSA40 40 046 01.10.20400,50DanmarkDKK3,24 %
Nordea Kredit 01.10.20502,00DanmarkDKK3,17 %
Nykredit A35 01.10.20351,00DanmarkDKK2,75 %
Antal værdipapirer i fonden: 83
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Mellemlange Obligationer0,43 %0,46 %0.11 %0,10 %0,10 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060585073
Effektiv rente0,01 %
Gennemsnitlig varighed3,30
Standardafvigelse 1 år1,28
Standardafvigelse 3 år1,35
Fondskode6058507
Sharpe Ratio (3 år)0,01
Indre værdi ultimo 2018100,40 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)2,66 %
Introduktionsdato07.01.2015
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmarkse benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)3.240 DKK
Formue i fonden (mio)5.472 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)0,80
Forv. årlig omk.0,43 %
ÅOP0,46 %
Indirekte handelsomk.0.11 %
Antal værdipapirer i fonden83
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerNikolaj Fabricius
Indre værdi september 2019102,26