Mellemlange Obligationer

Basisobligationer

Nøgletal

 • ISIN

  DK0060585073

 • Startdato

  07.01.2015

 • Type

  Udbyttebetalende

 • Udbytte

  0,80

 • Risikoklasse

  2

 • Risikomærkning

  Gul

 • Formue (mio.)

  3.479 DKK

 • ÅOP

  0,56 %

 • Indirekte handelsomk.

  0.11 %

 •  
 • Central investorinformation

 • Faktaark

 • Prospekt

Se mere

Profil

Sydinvest Mellemlange Obligationer
Sydinvest Mellemlange Obligationer investerer i danske obligationer. Fonden fokuserer på at holde udsvingsgrænserne for varigheden ret stramt omkring de 4 år og kan dermed betegnes som er ren mellemlang obligationsafdeling.


Investeringsprofil for Sydinvest Mellemlange Obligationer
Fonden investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Afdelingen er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 3 og 5 år. Det tilstræbes at holde en konstant gennemsnitlig varighed på 4 år. Fonden investerer i obligationer udstedt af stater, realkreditinstitutter og virksomheder.

Mere om Sydinvest Mellemlange Obligationer
Investeringsuniverset for Sydinvest Mellemlange Obligationer er primært stats- og realkreditobligationer, men fondene vil også kunne investere op til 10 % i virksomhedsobligationer.
Fonden er en mellem lang obligationsafdeling, hvor vores mål er, at den samlede varighed af afdelingens obligationer skal ligge på omkring 4 år. Det betyder dog ikke, at fonden ikke kan investere i lange obligationer. Der kan investeres i obligationer over hele kurven – og altså også lange obligationer – bare den samlede varighed er omkring 4 år.

Benchmark er et simpelt gennemsnit af to indeks fra Nordea (50 pct. Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index & 50 pct. Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index). Indeksene består kun af statsobligationer, og de har en løbetid på henholdsvis ca. 3 og ca. 5 år. Løbetiden på benchmark vil derfor ligge på ca. 4 år.

Hvem kan investere i afdelingen?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i fonden. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Fusion med Sydinvest Dannebrog:
Bemærk at fonden er fusioneret med Sydinvest Dannebrog (ISIN: DK0016098908) ultimo august 2016, hvor Sydinvest Mellemlange Obligationer er den fortsættende fond. Læs mere om fusionen her.

Kvartalskommentar - opdateret 17/1/19

"I Danmark forventer vi stadig, at Nationalbanken vil afvente ECB med at ændre på styringsrenten"

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Nikolaj Fabricius

 • Porteføljemanager
 • Hvis du vil investere i Sydinvest Mellemlange Obligationer

Afkast

Pr. 21/03/19 16:13

Afkast i dag: +0,11 %

Afkast i feb.: +0,37 %

År til dato: +1,33 %

Afkast og kurser pr. 21/03/19 16:13

Afkast i dag 0,11 %
Afkast ÅtD, % 1,33 %
Salg 100,80
Køb 100,90
NAV 100,92
Formue (mio.) 3.479 DKK

Afkast - Opdateret 01/03/19

Afkast ÅtD, % 0,83 %
1 år 2,04 %
3 år 4,69 %
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20180,23 %0,800,000,800,00100,40
20171,75 %1,000,001,000,00101,17
20163,06 %1,300,001,300,00100,73
2015-0,98 %1,300,001,300,0099,02

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Mellemlange ObligationerAfkast i februarÅr til dato
Afkast i fonden0,37 %0,83 %
Afkast i fondens benchmark-0,04 %0,21 %

Hvad er 100 kr. blevet til? (ultimo sidste måned)

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

3 år

100 kr

Pr. 01-03-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Danmarks Skibskreditforn 01.01.20222,00DanmarkDKK13,69 %
Nordea Kredit 01.10.20401,50DanmarkDKK13,65 %
Nordea Kredit 01.10.20502,00DanmarkDKK5,61 %
Real Kredit 01.10.20351,00DanmarkDKK5,42 %
Real Kredit 01.10.20502,00DanmarkDKK4,96 %
Nykredit 21E 01.07.20210,07DanmarkDKK4,74 %
Nykredit 32Hjul 01.07.2023-0,14DanmarkDKK4,47 %
Kommunekredit 01.01.20220,14DanmarkDKK3,34 %
NYK13Gap23D 23 095 01.04.20231,00DanmarkDKK3,20 %
Nykredit Bank 01.07.20221,00DanmarkDKK2,41 %
Antal værdipapirer i fonden: 107
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Mellemlange Obligationer0,53 %0,56 %0.11 %0,10 %0,10 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060585073
Effektiv rente1,16 %
Gennemsnitlig varighed3,89
Standardafvigelse 1 år1,22
Standardafvigelse 3 år1,27
Fondskode6058507
Sharpe Ratio (3 år)0,01
Indre værdi ultimo 2018100,40 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)0,83 %
Introduktionsdato07.01.2015
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmarkse benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)3.479 DKK
Formue i fonden (mio)6.044 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)0,80
Forv. årlig omk.0,53 %
ÅOP0,56 %
Indirekte handelsomk.0.11 %
Forventet afkast pr. år1,50 % p.a.
Min. 1 års afkast-2,25 %
Max. 1 års afkast4,50 %
Antal værdipapirer i fonden107
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerNikolaj Fabricius
Indre værdi februar 2019100,43