Mellemlange Obligationer

Basisobligationer

Nøgletal

Se mere

Profil

Sydinvest Mellemlange Obligationer
Sydinvest Mellemlange Obligationer investerer i danske obligationer. Afdelingen fokuserer på at holde udsvingsgrænserne for varigheden ret stramt omkring de 4 år og kan dermed betegnes som er ren mellemlang obligationsafdeling.


Investeringsprofil for Sydinvest Mellemlange Obligationer
Afdelingen investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Afdelingen er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 3 og 5 år. Det tilstræbes at holde en konstant gennemsnitlig varighed på 4 år. Afdelingen investerer i obligationer udstedt af stater, realkreditinstitutter og virksomheder.

Mere om Sydinvest Mellemlange Obligationer
Investeringsuniverset for Sydinvest Mellemlange Obligationer er primært stats- og realkreditobligationer, men afdelingerne vil også kunne investere op til 10 % i virksomhedsobligationer.
Afdelingen er en mellem lang obligationsafdeling, hvor vores mål er, at den samlede varighed af afdelingens obligationer skal ligge på omkring 4 år. Det betyder dog ikke, at afdelingen ikke kan investere i lange obligationer. Der kan investeres i obligationer over hele kurven – og altså også lange obligationer – bare den samlede varighed er omkring 4 år.

Benchmark er et simpelt gennemsnit af to indeks fra Nordea (50 pct. Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index & 50 pct. Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index). Indeksene består kun af statsobligationer, og de har en løbetid på henholdsvis ca. 3 og ca. 5 år. Løbetiden på benchmark vil derfor ligge på ca. 4 år.

Hvem kan investere i afdelingen?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Fusion med Sydinvest Dannebrog:
Bemærk at afdelingen er fusioneret med Sydinvest Dannebrog (ISIN: DK0016098908) ultimo august 2016, hvor Sydinvest Mellemlange Obligationer er den fortsættende afdeling. Læs mere om fusionen her.

Kvartalskommentar - opdateret 16/4/18

"Opadgående pres på de europæiske renter, mens de korte danske renter er låst fast en rum tid endnu."

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Nikolaj Fabricius

  • Porteføljemanager
  • Hvis du vil investere i Sydinvest Mellemlange Obligationer

Afkast

Pr. 20/04/18 15:36

Afkast i dag: -0,05 %

Afkast i mar.: +0,85 %

År til dato: -0,37 %

Afkast og kurser pr. 20/04/18 15:36

Dagens afkast -0,05 %
Afkast ÅtD, % -0,37 %
Salg 99,70
Køb 99,90
Indre værdi 99,79
Formue (mio.) 3.563 DKK

Afkast - Opdateret 01/04/18

Afkast ÅtD, % -0,11 %
1 år 1,20 %
3 år 2,65 %
5 år -
7 år -
10 år -

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20171,75 %1,000,001,000,00101,17
20163,06 %1,300,001,300,00100,73
2015-0,98 %1,300,001,300,0099,02

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Mellemlange ObligationerAfkast i martsÅr til dato
Afkast i fonden0,85 %-0,11 %
Afkast i fondens benchmark0,52 %-0,07 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

3 år

100 kr

Pr. 01-04-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
RD 10F22 01.04.20221,00DanmarkDKK7,71 %
Nordea Kredit 01.10.20371,50DanmarkDKK6,78 %
Nordea Kredit 01.10.20502,00DanmarkDKK6,60 %
Danmarks Skibskreditforn 01.01.20222,00DanmarkDKK6,58 %
Nordea Kredit 01.10.20401,50DanmarkDKK6,44 %
Nykredit 21E 01.07.20210,04DanmarkDKK4,27 %
1RD10F21JARF 21 092 01.01.20211,00DanmarkDKK3,07 %
Danske Stat St.l. 15.11.20231,50DanmarkDKK2,95 %
RD 10F21 01.04.20211,00DanmarkDKK2,54 %
Nykredit 21R 01.07.20211,00DanmarkDKK2,20 %
Antal værdipapirer i afd.: 125
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Mellemlange Obligationer0,54 %0,56 %0.12 %0,10 %0,10 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060585073
Effektiv rente0,92 %
Gennemsnitlig varighed4,06
Standardafvigelse 1 år1,32
Standardafvigelse 3 år1,77
Fondskode6058507
Sharpe Ratio (3 år)0,01
Indre værdi ultimo 2017101,17 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)-0,11 %
Introduktionsdato07.01.2015
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmark½NordeaCM3Gov+½NordeaCM5Gov
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)3.563 DKK
Formue i afdelingen (mio)6.443 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato22.03.2018
Udbytte (regnskab 2017)1,00
Forventet årlig omk.0,54 %
ÅOP0,56 %
Indirekte handelsomk.0.12 %
Forventet afkast pr. år1,50 % p.a.
Min. 1 års afkast-2,25 %
Max. 1 års afkast4,50 %
Antal værdipapirer i afd.125
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerNikolaj Fabricius
IV. marts 2018100,05