Mellemlange Obligationer

Basisobligationer

Nøgletal

 • ISIN

  DK0060585073

 • Startdato

  07.01.2015

 • Type

  Udbyttebetalende

 • Udbytte

  0,80

 • Risikoklasse

  2

 • Risikomærkning

  Gul

 • Formue (mio.)

  3.472 DKK

 • ÅOP

  0,56 %

 • Indirekte handelsomk.

  0.11 %

 •  
 • Central investorinformation

 • Faktaark

 • Prospekt

Se mere

Profil

Sydinvest Mellemlange Obligationer
Sydinvest Mellemlange Obligationer investerer i danske obligationer. Fonden fokuserer på at holde udsvingsgrænserne for varigheden ret tæt på 4 år og kan dermed betegnes som er ren mellemlang obligationsafdeling.


Investeringsprofil for Sydinvest Mellemlange Obligationer
Fonden investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Afdelingen er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 3 og 5 år. Det tilstræbes at holde en konstant gennemsnitlig varighed på 4 år. Fonden investerer i obligationer udstedt af stater, realkreditinstitutter og virksomheder.

Mere om Sydinvest Mellemlange Obligationer
Investeringsuniverset for Sydinvest Mellemlange Obligationer er primært stats- og realkreditobligationer, men fondene vil også kunne investere op til 10 % i virksomhedsobligationer.
Fonden er en mellemlang obligationsafdeling, hvor vores mål er, at den samlede varighed af afdelingens obligationer skal ligge på omkring 4 år. Det betyder dog ikke, at fonden ikke kan investere i lange obligationer. Der kan investeres i obligationer over hele rentekurven – og altså også lange obligationer – bare den gennemsnitlige varighed er omkring 4 år.

Benchmark er et simpelt gennemsnit af to indeks fra Nordea (50 pct. Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index & 50 pct. Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index). Indeksene består kun af statsobligationer, og de har en løbetid på henholdsvis ca. 3 og ca. 5 år. Løbetiden på benchmark vil derfor ligge på ca. 4 år.

Hvem kan investere i afdelingen?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i fonden. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Fusion med Sydinvest Dannebrog:
Bemærk at fonden er fusioneret med Sydinvest Dannebrog (ISIN: DK0016098908) ultimo august 2016, hvor Sydinvest Mellemlange Obligationer er den fortsættende fond. Læs mere om fusionen her.

Kvartalskommentar - opdateret 17/1/19

"I Danmark forventer vi stadig, at Nationalbanken vil afvente ECB med at ændre på styringsrenten"

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Nikolaj Fabricius

 • Porteføljemanager
 • Hvis du vil investere i Sydinvest Mellemlange Obligationer

Afkast

Pr. 24/05/19 15:34

Afkast i dag: +0,03 %

Afkast i apr.: -0,16 %

År til dato: +1,78 %

Afkast og kurser pr. 24/05/19 15:34

Afkast i dag 0,03 %
Afkast ÅTD, % 1,78 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 101,38
Formue (mio.) 3.472 DKK

Afkast - Opdateret 01/05/19

Afkast ÅTD, % 1,39 %
1 år 1,90 %
3 år 5,00 %
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20180,23 %0,800,000,800,00100,40
20171,75 %1,000,001,000,00101,17
20163,06 %1,300,001,300,00100,73
2015-0,98 %1,300,001,300,0099,02

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Mellemlange ObligationerAfkast i aprilÅr til dato
Afkast i fonden-0,16 %1,39 %
Afkast i fondens benchmark-0,32 %0,59 %

Hvad er 100 kr. blevet til? (ultimo måned)

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

3 år

100 kr

Pr. 01-05-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Nordea Kredit 01.10.20401,50DanmarkDKK16,69 %
Danmarks Skibskreditforn 01.01.20222,00DanmarkDKK9,31 %
Real Kredit 01.10.20351,00DanmarkDKK6,69 %
6NYK32GDKKj 23 095 01.07.20230,00DanmarkDKK6,00 %
Nordea Kredit 01.10.20502,00DanmarkDKK5,77 %
Real Kredit 01.10.20502,00DanmarkDKK5,35 %
Nykredit 21E 01.07.20210,07DanmarkDKK4,74 %
Nykredit 32Hjul 01.07.2023-0,14DanmarkDKK4,50 %
SK jan 25 25 041 01.01.20251,00DanmarkDKK4,47 %
Kommunekredit 01.01.20220,11DanmarkDKK3,83 %
Antal værdipapirer i fonden: 97
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Mellemlange Obligationer0,53 %0,56 %0.11 %0,10 %0,10 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060585073
Effektiv rente1,02 %
Gennemsnitlig varighed3,62
Standardafvigelse 1 år0,96
Standardafvigelse 3 år1,32
Fondskode6058507
Sharpe Ratio (3 år)0,01
Indre værdi ultimo 2018100,40 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)1,39 %
Introduktionsdato07.01.2015
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmarkse benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)3.472 DKK
Formue i fonden (mio)5.971 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)0,80
Forv. årlig omk.0,53 %
ÅOP0,56 %
Indirekte handelsomk.0.11 %
Forventet afkast pr. år1,50 % p.a.
Min. 1 års afkast-2,25 %
Max. 1 års afkast4,50 %
Antal værdipapirer i fonden97
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerNikolaj Fabricius
Indre værdi april 2019100,99