Tyskland

Få del i potentialet på tyske aktier

19,89 %

Pr. 01/12/21 16:31

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060033116

ÅOP

1,68 %

Indirekte omk.

0,04 %

Profil

Få del i potentialet på tyske aktier

Tyskland bygger på industriproduktionen
Tyskland er kendetegnet ved at være en industrination, hvorfor en stor andel af fondens investeringer også er placeret i industrivirksomheder. Fonden investerer i ca. 50 tyske selskaber.


Investeringsprofil
Fonden investerer i tyske aktier. Investeringerne er spredt på forskellige brancher og selskaber. Fonden er aktivt forvaltet. Udvælgelsen af aktier er baseret på grundig analyse af selskabernes regnskaber, og i sammensætningen af afdelingens investeringer er der lagt vægt på at tilpasse porteføljerisikoen for at udnytte markedets bevægelser.

Rådgivere:
DWS & Sydbank

  

Store kursudsving – mulighed for højt afkast
Tyske selskaber er karakteriseret ved at have en stærk konkurrencekraft og meget høj grad af innovation. Mange tyske selskaber er markedsledere inden for deres område. Tyskland har en god infrastruktur i global sammenhæng. Husholdninger og virksomheder har en relativ stærk finansiel position, og Tyskland oplever en stigende indenlandsk efterspørgsel. Sydinvest Tyskland er en af de mest risikable fonde i Sydinvest, hvilket giver mulighed for et højt afkast.

Hvem kan investere i fonden?
Når du investere i en investeringsforening, kan du investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i fonden. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.

Hvorfor investere i Sydinvest Tyskland?

 • Sydinvest Tyskland investerer bredt inden for tyske aktier og giver således en god risikospredning på det tyske aktiemarked.
 • Vi investerer i selskaber, der i kraft af en stærk markedsposition lokalt og/eller globalt forventes at opnå en høj og stabil indtjening.
 • Tyskland er kendetegnet ved at være en industrination, hvorfor en stor andel af fondens investeringer også er placeret i industrivirksomheder.
 • I fonden indgår både store og små selskaber.

Afkast og kursudsving
Fonden har en højere risiko end obligationsfonde, men der er også udsigt til højere afkast på længere sigt. På kort sigt vil kursudsvingene normalt være større end på obligationer, og der kan også være perioder med negativt afkast. Afkastet i fonden består af kursændringer og udbytte.

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 01/12/21 16:31

Afkast i dag: +1,19 %

Afkast i nov.: -3,26 %

År til dato: +19,89 %

Afkast og kurser pr. 01/12/21 16:31

Afkast i dag 1,19 %
Afkast ÅTD, % 19,89 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 133,57
Formue (mio.) 402 DKK

Afkast - Opdateret 01/12/21

Afkast ÅTD, % 17,36 %
1 år 23,93 %
3 år 41,95 %
5 år 50,14 %
7 år 58,68 %
10 år 144,10 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20204,21 %10,0010,000,000,00121,00
201926,28 %13,2013,200,000,00129,05
2018-21,34 %6,006,000,000,00107,79
201714,24 %0,000,000,000,00137,03
20164,95 %0,000,000,000,00119,95
20159,47 %0,000,000,000,00114,30
2014-0,03 %0,000,000,000,00104,42
201323,19 %0,000,000,000,00104,45
201228,30 %1,501,280,220,0085,95
2011-18,46 %1,001,000,000,0068,09
201014,60 %1,251,250,000,0084,71
200923,45 %1,501,500,000,0075,38
2008-46,27 %2,002,000,000,0063,22
200712,74 %2,752,750,000,00121,10
20067,34 %0,000,000,000,00107,34
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

TysklandAfkast i novemberÅr til dato
Afkast i fonden-3,26 %17,36 %
Afkast i fondens benchmark-3,99 %9,30 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-12-2021. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
SiemensIndustrielle KonglomeraterTyskland7,41 %
SAPSoftwareprogrammerTyskland7,18 %
AllianzDiversificeret ForsikringTyskland5,75 %
DaimlerChryslerBilfabrikanterTyskland5,59 %
Deutsche PostLuftfragt & LogistikTyskland4,51 %
Infineon TechnologyHalvlederproducenterTyskland3,45 %
BechtleIT Konsulent- & Andre ServiceydelserTyskland3,44 %
BASFDiverse KemikalierTyskland3,41 %
Adidas-SalomonBeklædning, Tilbehør & LuksusvarerTyskland2,89 %
Amadeus Fire AGHR & JobformidlingTyskland2,83 %
Antal værdipapirer i fonden: 50
Vis alle værdipapirer

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Industri24,76 %4,08 %
Informationsteknologi21,04 %2,90 %
Forbrugsgoder17,38 %-6,55 %
Finans11,83 %-0,18 %
Materialer6,81 %-2,55 %
Sundhedspleje og personlig service6,74 %1,82 %
Energi3,63 %3,19 %
Konsumentvarer3,51 %2,60 %
Telekommunikationsservices2,43 %-0,95 %
Øvrige1,88 %-3,25 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Tyskland1,58 %1,68 %0.04 %0,15 %0,15 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/11-21

ISINDK0060033116
Fondskode6003311
Introduktionsdato25.04.2006
BenchmarkCDAX Performance Index
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato01.04.2021
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerDeutsche AM & Sydbank
ValutaDKK
Forv. årlig omk.1,58 %
ÅOP1,68 %
Indirekte handelsomk.0.04 %
Andelsklasse formue(mio)402 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 2020121,00 DKK
Indre værdi november 2021130,75
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden50
Udbytte (regnskab 2020)10,00
Afkast i år (ultimo mdr.)17,36 %
Active Share37,3
Tracking Error3,0 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 29/10-21)17,50
Standardafvigelse 3 år (pr. 29/10-21)22,66
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 29/10-21)0,55