Tyskland

Få del i potentialet på tyske aktier

3,12 %

Pr. 01/03/24 16:29

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060033116

Løbende omk.

1,48 %

Profil

Få del i potentialet på tyske aktier

Tyskland bygger på industriproduktionenTyskland er kendetegnet ved at være en industrination, hvorfor en stor andel af fondens investeringer også er placeret i industrivirksomheder. Fonden investerer i ca. 50 tyske selskaber.

Afkast og kursudsving
Fonden har en højere risiko end obligationsfonde, men der er også udsigt til højere afkast på længere sigt. På kort sigt vil kursudsvingene normalt være større end på obligationer, og der kan også være perioder med negativt afkast. Afkastet i fonden består af kursændringer og udbytte.


Hvorfor investere i Tyskland?

 • Stærke selskaber
  Fokus på tyske selskaber, der har en stærk markedsposition lokalt og/eller globalt, og som forventes at opnå en høj og stabil indtjening.
 • Stor andel i industrivirksomheder
  Tyskland er en stor industrination, hvorfor en stor andel af investeringerne er placeret i industrivirksomheder.
 • God risikospredning på tyske aktier
  Få en bred investering inden for tyske aktier.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 01/03/24 16:29

Afkast i dag +0,09 %

Afkast i feb.: +2,78 %

År til dato +3,12 %

Afkast og kurser pr. 01/03/24 16:29

Afkast i dag 0,09 %
Afkast ÅTD, % 3,12 %
Salg
Køb
Indre værdi 105,50
Formue (mio.) 251 DKK

Afkast - Opdateret 01/03/24

Afkast ÅTD, % 2,88 %
1 år 6,34 %
3 år 8,86 %
5 år 31,59 %
7 år 27,27 %
10 år 48,85 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 14,16 % - 3,50 0,00 0,00 105,80
2022 -22,23 % 4,60 4,60 0,00 0,00 96,91
2021 21,38 % 10,10 10,10 0,00 0,00 135,45
2020 4,21 % 10,00 10,00 0,00 0,00 121,00
2019 26,28 % 13,20 13,20 0,00 0,00 129,05
2018 -21,34 % 6,00 6,00 0,00 0,00 107,79
2017 14,24 % 0,00 0,00 0,00 0,00 137,03
2016 4,95 % 0,00 0,00 0,00 0,00 119,95
2015 9,47 % 0,00 0,00 0,00 0,00 114,30
2014 -0,03 % 0,00 0,00 0,00 0,00 104,42
2013 23,19 % 0,00 0,00 0,00 0,00 104,45
2012 28,30 % 1,50 1,28 0,22 0,00 85,95
2011 -18,46 % 1,00 1,00 0,00 0,00 68,09
2010 14,60 % 1,25 1,25 0,00 0,00 84,71
2009 23,45 % 1,50 1,50 0,00 0,00 75,38
2008 -46,27 % 2,00 2,00 0,00 0,00 63,22
2007 12,74 % 2,75 2,75 0,00 0,00 121,10
2006 7,34 % 0,00 0,00 0,00 0,00 107,34
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Tyskland Afkast i februar År til dato
Afkast i fonden 2,78 % 2,88 %
Afkast i fondens benchmark 4,07 % 4,39 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-03-2024. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
SAP Softwareprogrammer Tyskland 9,74 %
Allianz Diversificeret Forsikring Tyskland 8,73 %
Siemens Industrielle Konglomerater Tyskland 8,23 %
Infineon Technology Halvlederproducenter Tyskland 5,07 %
Deutsche Telekom Telekommunikation Tyskland 4,04 %
BASF Diverse Kemikalier Tyskland 3,68 %
Munchener Ruckversicherung Genforsikring Tyskland 3,55 %
Kontanter og Diverse Kontant, afledte finansielle instr. m.v. KONTANT 3,55 %
Deutsche Post Luftfragt & Logistik Tyskland 3,54 %
Adidas-Salomon Beklædning, Tilbehør & Luksusvarer Tyskland 3,42 %
Antal værdipapirer i fonden: 48
Vis alle værdipapirer

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Finans 20,07 % 0,89 %
Industri 19,60 % -0,80 %
Informationsteknologi 19,33 % 2,43 %
Forbrugsgoder 12,38 % 0,18 %
Sundhedspleje og personlig service 8,91 % 0,73 %
Telekommunikationsservices 6,62 % 1,55 %
Materialer 5,46 % -0,98 %
Forsyning 1,72 % -1,80 %
Konsumentvarer 1,63 % -0,13 %
Øvrige 4,29 % -1,13 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Forklaringer til afkastudsving

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Tyskland 1,48 % 0,11 % 0,17 % 0,17 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 29/2-24

ISIN DK0060033116
Fondskode 6003311
Introduktionsdato 25.04.2006
Benchmark CDAX Performance Index
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager Deutsche AM & Sydbank
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,48 %
Transaktionsomk. 0,11 %
Andelsklasse formue(mio) 251 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 105,80 DKK
Indre værdi februar 2024 105,26
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 47
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) -
Afkast i år (ultimo mdr.) 2,88 %
Active Share 28,9
Tracking Error 4,3 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 31/1-24) 12,36
Standardafvigelse 3 år (pr. 31/1-24) 17,64
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/1-24) 0,09