Verden Ligevægt & Value

Basisaktier

-17,05 %

Pr. 19/10/20 16:31

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0010101740

ÅOP

1,72 %

Indirekte omk.

0,03 %

Profil

Nem adgang til globale aktier
Sydinvest Verden Ligevægt & Value er et godt alternativ til at investere direkte i globale aktier. Fonden giver nem adgang til verdens største og mest toneangivende aktiemarkeder fra Japan i øst til USA i vest. Fonden har en stor spredning med investeringer i ca. 200 forskellige aktier spredt på tværs af regioner, lande og brancher.

Fokus på aktieudvælgelse
To-mands teamet bag Sydinvest Verden Ligevægt & Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen. 


Investeringsprofil for Sydinvest Verden Ligevægt & Value
Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægts- og valuestrategi. Strategien går i al sin enkelthed ud på to ting. For det første investeres der i aktier, som handler til en lav pris, de såkaldte valueaktier. For det andet vægtes alle porteføljens aktier ens, hvilket medfører, at det meste af formuen investeres i små- og mellemstore aktier. Grunden til, at vi følger en ligevægts- og valuestrategi er, at billige og små aktier historisk set har vist sig at slå aktiemarkedet over tid. Ved sammensætningen af porteføljen søges regions- og sektorrisikoen minimeret i forhold til afdelingens sammenligningsindeks. Det gøres for ikke at tage unødig risiko på tværs regioner og sektorer.

Kvartalskommentar - opdateret 6/10/20

"Globale aktier steg som helhed i 3. kvartal. Men om opsvinget kan bide sig fast, afhænger af de fortsatte hjælpepakker og en evt. opblussen af COVID-19."

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Michael Dahlwad Thomassen

 • Porteføljemanager
 • Vil du investere i Sydinvest Verden Ligevægt & Value?

Afkast

Afkast

Pr. 19/10/20 16:31

Afkast i dag: -0,54 %

Afkast i sep.: -1,64 %

År til dato: -17,05 %

Afkast og kurser pr. 19/10/20 16:31

Afkast i dag -0,54 %
Afkast ÅTD, % -17,05 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 64,79
Formue (mio.) 207 DKK

Afkast - Opdateret 01/10/20

Afkast ÅTD, % -19,66 %
1 år -14,51 %
3 år -4,88 %
5 år 18,95 %
7 år 48,03 %
10 år 90,09 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
201923,43 %4,004,000,000,0082,02
2018-7,23 %6,206,200,000,0072,18
20174,10 %6,306,300,000,0083,95
201617,07 %7,007,000,000,0087,69
20157,26 %7,107,100,000,0082,14
201415,88 %15,1015,100,000,0089,85
201316,10 %9,609,600,000,0087,22
201212,13 %1,251,210,040,0076,45
2011-4,91 %1,251,250,000,0069,21
201025,42 %1,501,500,000,0074,30
200928,97 %0,000,000,000,0059,24
2008-41,01 %1,751,680,070,0047,64
2007-4,06 %1,501,500,000,0082,49
20065,91 %2,000,002,000,0087,92
200522,79 %0,000,000,000,0083,02
20043,21 %1,001,000,000,0068,56
200311,94 %0,000,000,000,0066,43
2002-35,41 %1,251,230,020,0061,40
2001-16,33 %2,252,080,170,0094,50
2000-6,81 %3,251,281,970,00121,01
199952,28 %8,502,755,750,00261,52
199811,60 %1,000,890,110,00171,50
199716,09 %1,000,770,230,00158,00
199615,20 %3,002,510,490,00133,50
19954,97 %1,000,750,250,00117,00
1994-13,87 %1,000,000,000,00117,00
199328,55 %0,000,000,000,00132,50
1992-2,89 %1,000,000,000,00100,50
199111,75 %1,000,000,000,00105,00
1990-19,45 %1,500,000,000,0098,00
198920,39 %14,000,000,000,00141,90
198818,99 %9,000,000,000,00126,10
198719,50 %1,000,000,000,00108,00
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Verden Ligevægt & ValueAfkast i septemberÅr til dato
Afkast i fonden-1,64 %-19,66 %
Afkast i fondens benchmark-1,31 %-3,34 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-10-2020. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

På Emerging Markets screenes yderligere for selskaber med store ESG-risici og et lavt beredskab til at håndtere disse.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
Samsung Electronics PreferedTeknologi Hardware, Harddiske m.v.Sydkorea0,84 %
MetroPCS CommunicationsTrådløs TelekommunikationUSA0,83 %
MicrosoftSystemsoftwareUSA0,82 %
OracleSystemsoftwareUSA0,79 %
VisaDatabeh. & Outsourcede ServiceUSA0,76 %
Cognizant Tech SolutionsIT Konsulent- & Andre ServiceydelserUSA0,71 %
Open TextSoftwareprogrammerCanada0,68 %
ActivisionInteraktiv hjemmeunderholdningUSA0,68 %
NN Group NVLivs- & SygeforsikringerHolland0,67 %
PaychexDatabeh. & Outsourcede ServiceUSA0,66 %
Antal værdipapirer i fonden: 197
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Informationsteknologi21,74 %5,44 %
Finans13,57 %-3,34 %
Sundhedspleje og personlig service12,83 %1,11 %
Forbrugsgoder11,57 %1,61 %
Industri10,43 %0,94 %
Konsumentvarer8,50 %0,65 %
Telekommunikationsservices8,07 %-0,10 %
Materialer4,24 %0,02 %
Energi3,65 %-2,95 %
Øvrige5,41 %-2,74 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
USA56,57 %2,53 %
Japan6,81 %-0,03 %
Kina5,47 %1,06 %
Frankrig5,18 %-0,50 %
England4,40 %0,85 %
Canada3,65 %-1,67 %
Sydkorea2,57 %0,22 %
Holland2,03 %0,09 %
Tyskland1,98 %-0,95 %
Øvrige11,33 %-0,96 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Verden Ligevægt & Value1,59 %1,72 %0.03 %0,18 %0,14 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/9-20

ISINDK0010101740
Fondskode1010174
Introduktionsdato16.11.1987
BenchmarkMSCI All Country World
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato01.04.2020
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerM. Thomassen & R. Narusis
ValutaDKK
Forv. årlig omk.1,59 %
ÅOP1,72 %
Indirekte handelsomk.0.03 %
Andelsklasse formue(mio)202 DKK
Formue i fonden (mio)448 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 201982,02 DKK
Indre værdi september 202062,75
Skattekurs 19. maj 199357,50
Antal værdipapirer i fonden197
Udbytte (regnskab 2019)4,00
Afkast i år (ultimo mdr.)-19,66 %
Active Share82,8
Tracking Error2,5 %
Standardafvigelse 1 år26,36
Standardafvigelse 3 år18,85
Sharpe Ratio (3 år)-0,07