Verden Ligevægt & Value Akk

Basisaktier

Nøgletal

Se flere nøgletal

Profil

Nem adgang til globale aktier
Sydinvest Verden Ligevægt & Value er et godt alternativ til at investere direkte i globale aktier. Fonden giver nem adgang til verdens største og mest toneangivende aktiemarkeder fra Japan i øst til USA i vest. Fonden har en stor spredning med investeringer i ca. 200 forskellige aktier spredt på tværs af regioner, lande og brancher.

Fokus på aktieudvælgelse
To-mands teamet bag Sydinvest Verden Ligevægt & Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen. 


Investeringsprofil for Sydinvest Verden Ligevægt & Value
Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægts- og valuestrategi. Strategien går i al sin enkelthed ud på to ting. For det første investeres der i aktier, som handler til en lav pris, de såkaldte valueaktier. For det andet vægtes alle porteføljens aktier ens, hvilket medfører, at det meste af formuen investeres i små- og mellemstore aktier. Grunden til, at vi følger en ligevægts- og valuestrategi er, at billige og små aktier historisk set har vist sig at slå aktiemarkedet over tid. Ved sammensætningen af porteføljen søges regions- og sektorrisikoen minimeret i forhold til afdelingens sammenligningsindeks. Det gøres for ikke at tage unødig risiko på tværs regioner og sektorer.

Kvartalskommentar - opdateret 6/7/20

"Med en stigning på 16,3 % bød 2. kvartal på store aktiekursstigninger."

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Michael Dahlwad Thomassen

  • Porteføljemanager
  • Vil du investere i Sydinvest Verden Ligevægt & Value?

Afkast

Pr. 13/08/20 16:01

Afkast i dag: -0,82 %

Afkast i jul.: -2,53 %

År til dato: -16,75 %

Afkast og kurser pr. 13/08/20 16:01

Afkast i dag -0,82 %
Afkast ÅTD, % -16,75 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 117,39
Formue (mio.) 56 DKK

Afkast - Opdateret 01/08/20

Afkast ÅTD, % -20,27 %
1 år -13,06 %
3 år -3,98 %
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
201923,61 %0,000,000,000,00141,02
2018-7,54 %0,000,000,000,00114,08
20173,84 %0,000,000,000,00123,39
201616,83 %-0,000,000,00118,83
2015-4,88 %-0,000,000,00101,71

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Verden Ligevægt & Value AkkAfkast i juliÅr til dato
Afkast i fonden-2,53 %-20,27 %
Afkast i fondens benchmark-0,06 %-6,61 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

3 år

100 kr

Pr. 01-08-2020. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

På Emerging Markets screenes yderligere for selskaber med store ESG-risici og et lavt beredskab til at håndtere disse.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
MetroPCS CommunicationsTrådløs TelekommunikationUSA1,26 %
MicrosoftSystemsoftwareUSA0,93 %
Dr HortonHusbyggeriUSA0,87 %
WhirlpoolHusholdningsapparaterUSA0,80 %
Pulte HomesHusbyggeriUSA0,76 %
XilinxHalvlederproducenterUSA0,75 %
Lennar-Cl AHusbyggeriUSA0,75 %
Applied MaterialsHalvlederudstyrUSA0,72 %
Koninklijke Ahold Delhaize NVFødevarebutikkerHolland0,71 %
UcbMedicinalindustriBelgien0,70 %
Antal værdipapirer i fonden: 194
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Informationsteknologi18,93 %2,63 %
Finans13,92 %-2,78 %
Sundhedspleje og personlig service13,07 %1,65 %
Forbrugsgoder11,07 %1,25 %
Industri9,39 %-0,02 %
Konsumentvarer9,03 %1,34 %
Telekommunikationsservices8,43 %0,36 %
Energi4,17 %-2,37 %
Materialer3,80 %-0,44 %
Øvrige8,17 %-1,36 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
USA56,67 %3,70 %
Japan5,69 %-1,36 %
Frankrig5,58 %0,20 %
Kina4,95 %0,26 %
England4,20 %0,82 %
Canada3,89 %-1,15 %
Holland2,24 %0,39 %
Tyskland2,07 %-0,71 %
Sydkorea1,93 %-0,72 %
Øvrige12,78 %-1,16 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Verden Ligevægt & Value Akk1,58 %1,71 %0.04 %0,18 %0,14 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060669091
Active Share82,3
Tracking Error-
Standardafvigelse 1 år27,56
Standardafvigelse 3 år18,85
Fondskode6066909
Sharpe Ratio (3 år)-0,04
Indre værdi ultimo 2019141,02 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)-20,27 %
Introduktionsdato23.11.2015
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkMSCI All Country World
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Andelsklasse formue(mio)56 DKK
Formue i fonden (mio)297 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato01.04.2020
Udbytte (regnskab 2019)0,00
Forv. årlig omk.1,58 %
ÅOP1,71 %
Indirekte handelsomk.0.04 %
Antal værdipapirer i fonden194
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerM. Thomassen & R. Narusis
Indre værdi juli 2020112,44