Verden Ligevægt & Value Akk

Basisaktier

10,54 %

Pr. 11/12/23 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060669091

Løbende omk.

1,40 %

Profil

Nem adgang til globale aktier
Sydinvest Verden Ligevægt & Value er et godt alternativ til at investere direkte i globale aktier. Fonden giver nem adgang til verdens største og mest toneangivende aktiemarkeder fra Japan i øst til USA i vest. Fonden har en stor spredning med investeringer i ca. 200 forskellige aktier spredt på tværs af regioner, lande og brancher.

Fokus på aktieudvælgelse
Aktieteamet bag Sydinvest Verden Ligevægt & Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen.


Hvorfor investere i Verden Ligevægt & Value Akk?

 • Nem adgang til globale aktier
  Få adgang til aktier fra flere toneangivende markeder - fra Japan til USA.
 • Unik ligevægt & valuestrategi
  Investér i en unik investeringsstrategi, hvor mindre og mellemstore valueselskaber har størst fokus.
 • Fokus på value
  Vi stiller skarpt på billigt prisfastsatte selskaber, som efter vores vurdering har potentiale.
Kvartalskommentar - opdateret 9/10/23
"Vi ser desværre fortsat en høj sandsynlighed for recession, og vores bedste bud er, at den vil starte i løbet af 3-6 måneder. Til trods for en økonomi, som indtil videre har holdt sig godt, er vi i både USA og Europa lige nu vidne til en langsom afmatning i jobmarkedet og andre vigtige nøgletal."
Michael Thomassen
Michael Thomassen
Seniorporteføljemanager

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 11/12/23 16:30

Afkast i dag +0,54 %

Afkast i nov.: +4,71 %

År til dato +10,54 %

Afkast og kurser pr. 11/12/23 16:30

Afkast i dag 0,54 %
Afkast ÅTD, % 10,54 %
Salg 169,60
Køb 170,20
Indre værdi 169,88
Formue (mio.) 99 DKK

Afkast - Opdateret 01/12/23

Afkast ÅTD, % 7,34 %
1 år 0,92 %
3 år 30,89 %
5 år 31,61 %
7 år 42,67 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2022 -7,91 % 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68
2021 30,10 % 0,00 0,00 0,00 0,00 166,90
2020 -9,03 % 0,00 0,00 0,00 0,00 128,15
2019 23,61 % 0,00 0,00 0,00 0,00 141,02
2018 -7,54 % 0,00 0,00 0,00 0,00 114,08
2017 3,84 % 0,00 0,00 0,00 0,00 123,39
2016 16,83 % 0,00 0,00 0,00 0,00 118,83
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Verden Ligevægt & Value Akk Afkast i november År til dato
Afkast i fonden 4,71 % 7,34 %
Afkast i fondens benchmark 5,70 % 14,35 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

7 år

10000 kr

Pr. 01-12-2023. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Facebook Inc Interaktive medier og tjenester USA 1,28 %
Avago Technologies Halvlederproducenter USA 0,84 %
Microsoft Systemsoftware USA 0,81 %
Kla-Tencororation Halvlederudstyr USA 0,78 %
Lam Research Halvlederudstyr USA 0,76 %
Network Appliance Teknologi Hardware, Harddiske m.v. USA 0,72 %
Paccar Bygge- & Landbrugsmaskiner & Lastvogne USA 0,72 %
WH Group Ltd Pakkede Varer & Kød Hongkong 0,72 %
Arc Energy Trust-Units Udvinding & Produktion af Olie & Gas Canada 0,72 %
Applied Materials Halvlederudstyr USA 0,71 %
Antal værdipapirer i fonden: 188
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Informationsteknologi 20,37 % 0,92 %
Finans 16,70 % 1,99 %
Sundhedspleje og personlig service 12,56 % -1,30 %
Industri 10,49 % 1,94 %
Forbrugsgoder 9,88 % -1,06 %
Konsumentvarer 7,19 % -1,01 %
Telekommunikationsservices 6,74 % -0,60 %
Energi 5,45 % 0,30 %
Materialer 4,60 % 0,69 %
Øvrige 6,02 % -0,50 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
USA 55,70 % 0,09 %
Canada 8,94 % 2,79 %
Japan 5,12 % -0,06 %
Kina 4,86 % -1,37 %
Frankrig 4,24 % -0,60 %
England 3,22 % 1,36 %
Tyskland 3,10 % 0,02 %
Italien 1,47 % 0,43 %
Sydkorea 1,26 % 0,30 %
Øvrige 12,10 % -1,60 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Forklaringer til afkastudsving

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Verden Ligevægt & Value Akk 1,40 % 0,13 % 0,19 % 0,16 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/11-23

ISIN DK0060669091
Fondskode 6066909
Introduktionsdato 23.11.2015
Benchmark MSCI All Country World
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Nej
Generalforsamlingsdato 29.03.2023
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager M. Thomassen & R. Narusis
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,40 %
Transaktionsomk. 0,13 %
Andelsklasse formue(mio) 97 DKK
Formue i fonden (mio) 293 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2021 153,68 DKK
Indre værdi november 2023 164,96
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 188
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Lagerbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) -
Afkast i år (ultimo mdr.) 7,34 %
Active Share 79,8
Tracking Error 6,1 %
Standardafvigelse 1 år 30/11-23 11,87
Standardafvigelse 3 år 30/11-23 13,17
Sharpe Ratio (3 år) 30/11-23 0,60