Verden Ligevægt & Value Etik

Basisaktier

-15,14 %

Pr. 23/10/20 16:23

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0061148657

ÅOP

1,67 %

Indirekte omk.

0,04 %

Profil

Nem adgang til globale aktier
Verden Ligevægt & Value Etik er et godt alternativ til at investere direkte i globale aktier. Fonden giver nem adgang til verdens største og mest toneangivende aktiemarkeder fra Japan i øst til USA i vest. Fonden har en stor spredning med investeringer i ca. 200 forskellige aktier spredt på tværs af regioner, lande og brancher.

Fokus på aktieudvælgelse
To-mands teamet bag Verden Ligevægt & Value Etik har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen.

Investeringsprofil for Verden Ligevægt & Value Etik
I Verden Ligevægt & Value Etik investeres der som i alle Sydinvests fonde efter ansvarlige principper. Herudover tilbyder fonden et endnu større fokus på ansvarlighed med specielle og skærpede krav til de selskaber, der udvælges til porteføljen. Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægts- og valuestrategi. Strategien går i al sin enkelthed ud på to ting. For det første investeres der i aktier, som handler til en lav pris, de såkaldte valueaktier. For det andet vægtes alle porteføljens aktier ens, hvilket medfører, at det meste af formuen investeres i små- og mellemstore aktier. Grunden til, at vi følger en ligevægts- og valuestrategier, at billige og små aktier historisk set har vist sig at slå aktiemarkedet over tid. Ved sammensætningen af porteføljen søges regions- og sektorrisikoen minimeret i forhold til afdelingens sammenligningsindeks. Det gøres for ikke at tage unødig risiko på tværs regioner og sektorer.


Kvartalskommentar - opdateret 6/10/20

"Globale aktier steg som helhed i 3. kvartal. Men om opsvinget kan bide sig fast, afhænger af de fortsatte hjælpepakker og en evt. opblussen af COVID-19."

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Michael Dahlwad Thomassen

 • Porteføljemanager
 • Vil du investere i Verden Ligevægt & Value Etik?

Afkast

Afkast

Pr. 23/10/20 16:23

Afkast i dag: +0,79 %

Afkast i sep.: -1,10 %

År til dato: -15,14 %

Afkast og kurser pr. 23/10/20 16:23

Afkast i dag 0,79 %
Afkast ÅTD, % -15,14 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 86,97
Formue (mio.) 9 DKK

Afkast - Opdateret 01/10/20

Afkast ÅTD, % -17,39 %
1 år -11,11 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20198,06 %5,705,700,000,00108,06

Seneste udvikling

Verden Ligevægt Value EtikAfkast i septemberÅr til dato
Afkast i fonden-1,10 %-17,39 %
Afkast i fondens benchmark-1,31 %-3,34 %

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: Etik

Alle Sydinvests fonde investerer efter ansvarlige principper. Herudover tilbyder vi Etik-fonde, som har specielle og skærpede krav til ansvarlighed. I porteføljearbejdet udelukker fonden specifikke selskaber med aktiviteter inden for forretningsområder, som ikke er forenelige med fondens etiske investeringsrammer. Alle Etik-fonde følger de samme principper i forhold til engagement og inddragelse af ESG-faktorerne i investeringsprocessen, som resten af Sydinvests fonde.

Udelukkelse
Fondene er underlagt skærpede restriktioner for, hvad de må investere i. Her udelukkes selskaber, som fx opererer inden for specifikke områder. Her er det ikke kun et spørgsmål om problemer med overtrædelse af konventioner, men også et aktivt fravalg af visse aktivitetsområder. Fonden bliver screenet af Sustainalytics for at sikre, at de ikke har aktiviteter inden for følgende seks forretningsområder: Alkohol, Tobak, Våben, Voksenunderholdning, Hasardspil og Fossile brændstoffer.

For at kunne arbejde med det i praksis er der en tolerancegrænse på 5 % for de forskellige forretningsområder med undtagelse af leverandører af udstyr og serviceydelser til producenter af fossilt brændsel, hvor grænsen er 50 %.
Rationalet bag grænsen på 5 % er, at der i mange brancher, som man ikke forbinder med de udelukkede forretningsområder, findes et lille hjørne, hvor man har aktiviteter, som falder ind under de ekskluderede forretningsområder. Fx sælger hoteller både tobak og alkohol.

50 %-grænsen for leverandører af udstyr og serviceydelser skal sikre, at disse virksomheder ikke har det som hovedaktivitet. 

Forretningsområde Max. omsætningsgrænse

Tobak
- produktion
- distribution


5%
5%

Alkohol 5%
Hasardspil 5%
Voksenunderholdning 5%
Våben 5%
Fossile brændstoffer
(udvinding, produktion, moderation, distribution og salg)
 
5%
Fossile brændstoffer
(leverandør af udstyr og serviceydelser)

50%

 

Dialog (engagement) og eksklusion
Udover udelukkelsen af selskaber med aktiviteter inden for de fravalgte forretningsområder arbejder fonden via dialog med de selskaber, der investeres i. Dette kaldes ”engagement” på engelsk.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers. Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
MetroPCS CommunicationsTrådløs TelekommunikationUSA1,34 %
Dow ChemicalKemiske VarerUSA1,00 %
Pulte HomesHusbyggeriUSA0,91 %
BorgWarner IncBiler & MC UdstyrUSA0,81 %
Steel Dynamics IncJern & StålUSA0,77 %
Cognizant Tech SolutionsIT Konsulent- & Andre ServiceydelserUSA0,77 %
MicrosoftSystemsoftwareUSA0,75 %
Rock-Tenn CoPapiremballageUSA0,74 %
ActivisionInteraktiv hjemmeunderholdningUSA0,74 %
XilinxHalvlederproducenterUSA0,72 %
Antal værdipapirer i fonden: 177
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Informationsteknologi20,84 %3,51 %
Finans15,12 %-2,56 %
Sundhedspleje og personlig service14,14 %1,62 %
Forbrugsgoder12,85 %1,26 %
Industri10,00 %0,14 %
Konsumentvarer9,06 %0,26 %
Telekommunikationsservices9,04 %0,53 %
Materialer5,28 %0,73 %
Ejendomssektoren2,02 %-1,11 %
Øvrige1,63 %0,00 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
USA58,27 %4,31 %
Japan7,02 %0,64 %
Frankrig5,54 %0,89 %
Kina4,26 %-0,43 %
England3,31 %-0,20 %
Canada3,06 %-0,12 %
Holland2,79 %1,21 %
Sydkorea2,42 %0,80 %
Tyskland2,28 %-1,23 %
Øvrige11,05 %-1,49 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Verden Ligevægt & Value Etik1,54 %1,67 %0.04 %0,18 %0,14 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/9-20

ISINDK0061148657
Fondskode6114865
Introduktionsdato30.09.2019
BenchmarkMSCI All Country World
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato01.04.2020
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerM. Thomassen & R. Narusis
ValutaDKK
Forv. årlig omk.1,54 %
ÅOP1,67 %
Indirekte handelsomk.0.04 %
Andelsklasse formue(mio)9 DKK
Formue i fonden (mio)163 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 2019108,06 DKK
Indre værdi september 202084,66
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden177
Udbytte (regnskab 2019)5,70
Afkast i år (ultimo mdr.)-17,39 %
Active Share-
Tracking Error-
Standardafvigelse 1 år25,54
Standardafvigelse 3 år-
Sharpe Ratio (3 år)-