Verden Ligevægt Value

Basisaktier

Nøgletal

 • ISIN

  DK0010101740

 • Startdato

  16.11.1987

 • Type

  Udbyttebetalende

 • Udbytte

  6,20 DKK

 • Risikoklasse

  5

 • Risikomærkning

  Gul

 • Formue (mio.)

  279 DKK

 • ÅOP

  1,77 %

 • Indirekte handelsomk.

  0.05 %

 •  
 • Central investorinformation

 • Faktaark

 • Prospekt

Se flere nøgletal

Profil

Nem adgang til globale aktier
Sydinvest Verden Ligevægt & Value er et godt alternativ til at investere direkte i globale aktier. Fonden giver nem adgang til verdens største og mest toneangivende aktiemarkeder fra Japan i øst til USA i vest. Fonden har en stor spredning med investeringer i ca. 200 forskellige aktier spredt på tværs af regioner, lande og brancher.

Fokus på aktieudvælgelse
To-mands teamet bag Sydinvest Verden Ligevægt & Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen. 


Investeringsprofil for Sydinvest Verden Ligevægt & Value
Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægts- og valuestrategi. Strategien går i al sin enkelthed ud på to ting. For det første investeres der i aktier, som handler til en lav pris, de såkaldte valueaktier. For det andet vægtes alle porteføljens aktier ens, hvilket medfører, at det meste af formuen investeres i små- og mellemstore aktier. Grunden til, at vi følger en ligevægts- og valuestrategi er, at billige og små aktier historisk set har vist sig at slå aktiemarkedet over tid. Ved sammensætningen af porteføljen søges regions- og sektorrisikoen minimeret i forhold til afdelingens sammenligningsindeks. Det gøres for ikke at tage unødig risiko på tværs regioner og sektorer.

Kvartalskommentar - opdateret 9/10/19

"God kvartalsafslutning for globale valueaktier"

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Michael Dahlwad Thomassen

 • Porteføljemanager
 • Vil du investere i Sydinvest Verden Ligevægt & Value?

Afkast

Pr. 17/10/19 16:14

Afkast i dag: -0,25 %

Afkast i sep.: +5,94 %

År til dato: +15,68 %

Afkast og kurser pr. 17/10/19 16:14

Afkast i dag -0,25 %
Afkast ÅTD, % 15,68 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 76,88
Formue (mio.) 279 DKK

Afkast - Opdateret 01/10/19

Afkast ÅTD, % 15,98 %
1 år 1,63 %
3 år 23,91 %
5 år 45,38 %
7 år 91,22 %
10 år 169,76 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-7,23 %6,206,200,000,0072,18
20174,10 %6,306,300,000,0083,95
201617,07 %7,007,000,000,0087,69
20157,26 %7,107,100,000,0082,14
201415,88 %15,1015,100,000,0089,85
201316,10 %9,609,600,000,0087,22
201212,13 %1,251,210,040,0076,45
2011-4,91 %1,251,250,000,0069,21
201025,42 %1,501,500,000,0074,30
200928,97 %0,000,000,000,0059,24
2008-41,01 %1,751,680,070,0047,64
2007-4,06 %1,501,500,000,0082,49
20065,91 %2,000,002,000,0087,92
200522,79 %0,000,000,000,0083,02
20043,21 %1,001,000,000,0068,56
200311,94 %0,000,000,000,0066,43
2002-35,41 %1,251,230,020,0061,40
2001-16,33 %2,252,080,170,0094,50
2000-6,81 %3,251,281,970,00121,01
199952,28 %8,502,755,750,00261,52
199811,60 %1,000,890,110,00171,50
199716,09 %1,000,770,230,00158,00
199615,20 %3,002,510,490,00133,50
19954,97 %1,000,750,250,00117,00
1994-13,87 %1,000,000,000,00117,00
199328,55 %0,000,000,000,00132,50
1992-2,89 %1,000,000,000,00100,50
199111,75 %1,000,000,000,00105,00
1990-19,45 %1,500,000,000,0098,00
198912,44 %14,000,000,000,00141,90
198817,88 %9,000,000,000,00126,10
198719,50 %1,000,000,000,00108,00
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Verden Ligevægt & ValueAfkast i septemberÅr til dato
Afkast i fonden5,94 %15,98 %
Afkast i fondens benchmark3,28 %21,90 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-10-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

På Emerging Markets screenes yderligere for selskaber med store ESG-risici og et lavt beredskab til at håndtere disse.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
Flextronics InternationalProducenter af elektronisk serviceUSA0,70 %
AppleTeknologi Hardware, Harddiske m.v.USA0,70 %
Owens CorningByggeprodukterUSA0,69 %
Western UnionDatabeh. & Outsourcede ServiceUSA0,67 %
CvsSundhedsserviceUSA0,66 %
Huaneng RenewablesVedvarende energiKina0,65 %
Open TextSoftwareprogrammerCanada0,65 %
AT&TTelekommunikationUSA0,65 %
Kimco RealtyDetailhandelUSA0,63 %
Comcast A NewKabel og satellitUSA0,63 %
Antal værdipapirer i fonden: 198
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Finans16,43 %-0,35 %
Informationsteknologi15,00 %0,53 %
Sundhedspleje og personlig service11,99 %-0,61 %
Industri10,45 %0,26 %
Forbrugsgoder9,94 %-0,26 %
Telekommunikationsservices8,38 %-0,12 %
Konsumentvarer7,43 %-0,69 %
Energi7,21 %0,66 %
Materialer4,79 %-0,21 %
Øvrige8,37 %1,06 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
USA53,27 %2,05 %
Japan7,23 %-0,53 %
Canada5,56 %0,53 %
Frankrig5,49 %1,75 %
Kina5,04 %0,07 %
England3,80 %-3,14 %
Tyskland2,90 %0,28 %
Sydkorea2,50 %-0,10 %
Australien1,93 %0,37 %
Øvrige12,28 %-1,03 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Verden Ligevægt Value1,63 %1,77 %0.05 %0,18 %0,14 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0010101740
Active Share84,1
Tracking Error1,5 %
Standardafvigelse 1 år18,58
Standardafvigelse 3 år12,48
Fondskode1010174
Sharpe Ratio (3 år)0,01
Indre værdi ultimo 201872,18 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)15,98 %
Introduktionsdato16.11.1987
Skattekurs 19. maj 199357,50
BenchmarkMSCI All Country World
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)279 DKK
Formue i fonden (mio)1.093 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)6,20
Forv. årlig omk.1,63 %
ÅOP1,77 %
Indirekte handelsomk.0.05 %
Antal værdipapirer i fonden198
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerM. Thomassen & R. Narusis
Indre værdi september 201977,08