Virksomhedsobl. HY Etik

Højrenteobligationer

2,46 %

Pr. 22/10/21 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0061148574

ÅOP

1,38 %

Indirekte omk.

0,13 %

Profil

Markedet for virksomhedsobligationer er vokset markant
Interessen for virksomhedsobligationer med lav kreditrating er fortsat intakt. Med virksomhedsobligationer i porteføljen får du mulighed for at få højere afkast. Sydinvest har mange års erfaring med markedet for virksomhedsobligationer.

Investeringsprofil
I Virksomhedsobligationer HY Etik investeres der som i alle Sydinvests fonde efter ansvarlige principper. Herudover tilbyder Virksomhedsobligationer HY Etik et endnu større fokus på ansvarlighed med specielle og skærpede krav til de selskaber, der udvælges til porteføljen. Fonden investerer primært i højtforrentede virksomhedsobligationer udstedt af europæiske virksomheder med lav kreditværdighed. Statsobligationer kan i perioder udgøre en del af porteføljen. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.


Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 12/7/21

"Tidligere på året førte det tiltagende inflationspres til kraftigt stigende renter, men i det forgange kvartal er renterne kommet ned igen oven på centralbankernes udmelding."

Læs kvartalskommentaren her

Af porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen

 • Porteføljemanager
 • Vil du investere i Virksomhedsobligationer HY Etik?

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 22/10/21 16:30

Afkast i dag: -0,07 %

Afkast i sep.: -0,22 %

År til dato: +2,46 %

Afkast og kurser pr. 22/10/21 16:30

Afkast i dag -0,07 %
Afkast ÅTD, % 2,46 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 101,94
Formue (mio.) 16 DKK

Afkast - Opdateret 01/10/21

Afkast ÅTD, % 3,39 %
1 år 9,80 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20201,70 %2,700,002,700,00102,08
20192,25 %1,800,001,800,00102,25

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HY EtikAfkast i septemberÅr til dato
Afkast i fonden-0,22 %3,39 %
Afkast i fondens benchmark-0,08 %3,80 %

Ansvarlighed

Alle Sydinvests fonde investerer efter ansvarlige principper. Herudover tilbyder vi tre Etik-fonde, som har specielle og skærpede krav til ansvarlighed. I porteføljearbejdet udelukker fonden specifikke selskaber med aktiviteter inden for forretningsområder, som ikke er forenelige med fondens etiske investeringsrammer. Alle tre fonde følger de samme principper i forhold til engagement og inddragelse af ESG-faktorerne i investeringsprocessen, som resten af Sydinvests fonde.

Udelukkelse
Fondene er underlagt skærpede restriktioner for, hvad de må investere i. Her udelukkes selskaber, som fx opererer inden for specifikke områder. Her er det ikke kun et spørgsmål om problemer med overtrædelse af konventioner, men også et aktivt fravalg af visse aktivitetsområder.

Fonden bliver screenet af Sustainalytics for at sikre, at de ikke har aktiviteter inden for følgende seks forretningsområder: Alkohol, Tobak, Våben, Voksenunderholdning, Hasardspil og Fossile brændstoffer.

For at kunne arbejde med det i praksis er der en tolerancegrænse på 5 % for de forskellige forretningsområder med undtagelse af leverandører af udstyr og serviceydelser til producenter af fossilt brændsel, hvor grænsen er 50 %.
Rationalet bag grænsen på 5 % er, at der i mange brancher, som man ikke forbinder med de udelukkede forretningsområder, findes et lille hjørne, hvor man har aktiviteter, som falder ind under de ekskluderede forretningsområder. Fx sælger hoteller både tobak og alkohol.

50 %-grænsen for leverandører af udstyr og serviceydelser skal sikre, at disse virksomheder ikke har det som hovedaktivitet. 

Forretningsområde Max. omsætningsgrænse

Tobak
- produktion
- distribution


5%
5%

Alkohol 5%
Hasardspil 5%
Voksenunderholdning 5%
Våben 5%
Fossile brændstoffer
(udvinding, produktion, moderation, distribution og salg)
 
5%
Fossile brændstoffer
(leverandør af udstyr og serviceydelser)

50%

 

Dialog (engagement) og eksklusion
Udover udelukkelsen af selskaber med aktiviteter inden for de fravalgte forretningsområder arbejder fonden via dialog med de selskaber, der investeres i. Dette kaldes ”engagement” på engelsk.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers. Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Standard Profil Automotive GmbH 30.04.20266,25TysklandEUR1,78 %
Telefonica Europe BV 31.12.21673,88HollandEUR0,92 %
La Financiere Atalian SAS 15.05.20244,00FrankrigEUR0,82 %
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 01.09.20293,00USAEUR0,79 %
Herens Midco Sarl 15.05.20295,25LuxembourgEUR0,79 %
Renault SA 25.05.20262,38FrankrigEUR0,77 %
SoftBank Group Corp 15.04.20285,00JapanEUR0,74 %
Maxeda DIY Holding BV 01.10.20265,88HollandEUR0,73 %
Energizer Gamma Acquisition BV 30.06.20293,50USAEUR0,71 %
UPC Holding BV 15.06.20293,88HollandEUR0,71 %
Antal værdipapirer i fonden: 290
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Frankrig15,35 %0,29 %
Tyskland13,01 %1,69 %
Italien11,30 %-0,74 %
Holland10,82 %-2,18 %
USA9,54 %-0,44 %
England7,50 %2,06 %
Luxembourg6,49 %-0,99 %
Spanien5,36 %0,10 %
Sverige5,02 %0,67 %
Øvrige15,62 %1,31 %

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Banking4,81 %-4,94 %
Media4,51 %-0,85 %
Øvrige90,68 %0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Virksomhedsobl. HY Etik1,22 %1,38 %0.13 %0,55 %0,55 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/9-21

ISINDK0061148574
Fondskode6114857
Introduktionsdato30.09.2019
BenchmarkMerrill Lynch Euro HY Index h/DKK
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato01.04.2021
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerAlex Hauge Andersen
ValutaDKK
Forv. årlig omk.1,22 %
ÅOP1,38 %
Indirekte handelsomk.0.13 %
Andelsklasse formue(mio)14 DKK
Formue i fonden (mio)1.672 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 2020102,08 DKK
Indre værdi september 2021102,86
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden290
Udbytte (regnskab 2020)2,70
Afkast i år (ultimo mdr.)3,39 %
Standardafvigelse 1 år4,63
Standardafvigelse 3 år-
Sharpe Ratio (3 år)-
Effektiv rente3,51 %
Gennemsnitlig varighed3,23
Gennemsnitlige rating B+