Virksomhedsobl. HY Etik

Højrenteobligationer

Nøgletal

 • ISIN

  DK0061148574

 • Startdato

  30.09.2019

 • Type

  Udbyttebetalende

 • Udbytte

  1,80 DKK

 • Risikoklasse

  4

 • Risikomærkning

  Gul

 • Formue (mio.)

  5 DKK

 • ÅOP

  1,35 %

 • Indirekte handelsomk.

  0.15 %

 •  
 • Central investorinformation

 • Faktaark

 • Prospekt

Se flere nøgletal

Profil

Markedet for virksomhedsobligationer er vokset markant
Interessen for virksomhedsobligationer med lav kreditrating er fortsat intakt. Med virksomhedsobligationer i porteføljen får du mulighed for at få højere afkast. Sydinvest har mange års erfaring med markedet for virksomhedsobligationer.

Investeringsprofil for Virksomhedsobligationer HY Etik
I Virksomhedsobligationer HY Etik investeres der som i alle Sydinvests fonde efter ansvarlige principper. Herudover tilbyder Virksomhedsobligationer HY Etik et endnu større fokus på ansvarlighed med specielle og skærpede krav til de selskaber, der udvælges til porteføljen. Fonden investerer primært i højtforrentede virksomhedsobligationer udstedt af europæiske virksomheder med lav kreditværdighed. Statsobligationer kan i perioder udgøre en del af porteføljen. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.


Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 6/7/20

"Den seneste tids tiltagende smittespredning i USA har øget frygten for nye restriktioner, og dermed risiko for at den økonomiske genopretning ender med at tage længere tid end hidtil forventet."

Læs kvartalskommentaren her

Af Porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen

 • Porteføljemanager
 • Vil du investere i Virksomhedsobligationer HY Etik?

Afkast

Pr. 13/08/20 15:34

Afkast i dag: +0,12 %

Afkast i jul.: +1,59 %

År til dato: -3,82 %

Afkast og kurser pr. 13/08/20 15:34

Afkast i dag 0,12 %
Afkast ÅTD, % -3,82 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 96,63
Formue (mio.) 5 DKK

Afkast - Opdateret 01/08/20

Afkast ÅTD, % -5,11 %
1 år -
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20192,25 %1,800,001,800,00102,25

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HY EtikAfkast i juliÅr til dato
Afkast i fonden1,59 %-5,11 %
Afkast i fondens benchmark1,79 %-3,36 %

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: Etik

Alle Sydinvests fonde investerer efter ansvarlige principper. Herudover tilbyder vi tre Etik-fonde, som har specielle og skærpede krav til ansvarlighed. I porteføljearbejdet udelukker fonden specifikke selskaber med aktiviteter inden for forretningsområder, som ikke er forenelige med fondens etiske investeringsrammer. Alle tre fonde følger de samme principper i forhold til engagement og inddragelse af ESG-faktorerne i investeringsprocessen, som resten af Sydinvests fonde.

Udelukkelse
Fondene er underlagt skærpede restriktioner for, hvad de må investere i. Her udelukkes selskaber, som fx opererer inden for specifikke områder. Her er det ikke kun et spørgsmål om problemer med overtrædelse af konventioner, men også et aktivt fravalg af visse aktivitetsområder.

Fonden bliver screenet af Sustainalytics for at sikre, at de ikke har aktiviteter inden for følgende seks forretningsområder: Alkohol, Tobak, Våben, Voksenunderholdning, Hasardspil og Fossile brændstoffer.

For at kunne arbejde med det i praksis er der en tolerancegrænse på 5 % for de forskellige forretningsområder med undtagelse af leverandører af udstyr og serviceydelser til producenter af fossilt brændsel, hvor grænsen er 50 %.
Rationalet bag grænsen på 5 % er, at der i mange brancher, som man ikke forbinder med de udelukkede forretningsområder, findes et lille hjørne, hvor man har aktiviteter, som falder ind under de ekskluderede forretningsområder. Fx sælger hoteller både tobak og alkohol.

50 %-grænsen for leverandører af udstyr og serviceydelser skal sikre, at disse virksomheder ikke har det som hovedaktivitet. 

Forretningsområde Max. omsætningsgrænse

Tobak
- produktion
- distribution


5%
5%

Alkohol 5%
Hasardspil 5%
Voksenunderholdning 5%
Våben 5%
Fossile brændstoffer
(udvinding, produktion, moderation, distribution og salg)
 
5%
Fossile brændstoffer
(leverandør af udstyr og serviceydelser)

50%

 

Dialog (engagement) og eksklusion
Udover udelukkelsen af selskaber med aktiviteter inden for de fravalgte forretningsområder arbejder fonden via dialog med de selskaber, der investeres i. Dette kaldes ”engagement” på engelsk.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers. Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Fiat Chrysler Automobiles NV 05.01.20263,88HollandEUR1,83 %
Commerzbank AG 31.12.21776,13TysklandEUR1,09 %
Unione di Banche Italiane SpA 15.09.20274,45ItalienEUR0,92 %
Telefonica Europe BV 31.12.21673,88HollandEUR0,90 %
ams AG 31.07.20256,00ØstrigEUR0,87 %
Telecom Italia Finance 24.01.20337,75ItalienEUR0,84 %
Altice France SA/France 01.02.20275,88FrankrigEUR0,78 %
SoftBank Group Corp 19.09.20294,00JapanEUR0,75 %
UniCredit SpA 31.10.20226,95ItalienEUR0,66 %
Telecom Italia SpA 17.03.20555,25ItalienEUR0,65 %
Antal værdipapirer i fonden: 222
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Holland15,02 %-1,00 %
Frankrig12,90 %0,09 %
USA11,53 %1,50 %
Italien11,47 %0,52 %
Tyskland11,14 %2,07 %
Luxembourg7,46 %1,14 %
England5,77 %0,94 %
Spanien3,37 %-0,24 %
Sverige2,77 %0,52 %
Øvrige18,58 %-0,99 %

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Banking10,43 %10,43 %
Media4,74 %4,74 %
Ejendomssektoren0,00 %-4,23 %
Cyklisk forbrug0,00 %-0,52 %
Ejendomssektoren0,00 %-0,55 %
Cyklisk forbrug0,00 %-1,00 %
Teknologi & Elekronik0,00 %-1,91 %
Cyklisk forbrug0,00 %-6,38 %
Services, konjunkturbetinget0,00 %-7,12 %
Øvrige84,82 %-67,88 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Virksomhedsobl. HY Etik1,17 %1,35 %0.15 %0,55 %0,55 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0061148574
Standardafvigelse 1 år-
Standardafvigelse 3 år-
Fondskode6114857
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2019102,25 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)-5,11 %
Introduktionsdato30.09.2019
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkMerrill Lynch Euro HY Index h/DKK
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)5 DKK
Formue i fonden (mio)265 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato01.04.2020
Udbytte (regnskab 2019)1,80
Forv. årlig omk.1,17 %
ÅOP1,35 %
Indirekte handelsomk.0.15 %
Gennemsnitlige rating -
Antal værdipapirer i fonden222
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerAlex Hauge Andersen
Indre værdi juli 202095,33