Virksomhedsobl. IG Etik

Virksomhedsobligationer

2,89 %

Pr. 08/02/23 11:07

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0061148491

Løbende omk.

0,81 %

Profil

De mest sikre virksomhedsobligationer er IG
Virksomhedsobligationer deles typisk op i to risikogrupper: Investment Grade (IG) og High Yield (HY). Førstnævnte er den mest sikre, og sidstnævnte er den mest risikable. Falder dit investeringsvalg på Virksomhedsobligationer IG Etik, så investerer du i nogle af verdens økonomisk bedst stillede virksomheder.

Kreditvurderingen er afgørende
Virksomhedsobligationer IG Etik er obligationer udstedt af virksomheder, som af de internationale kreditvurderingsbureauer vurderes at have en meget lille sandsynlighed for at misligholde deres gældsforpligtelser.
Investerer du i virksomhedsobligationer med Investment Grade, så kan du på sigt forvente et højere afkast, end hvis du investere i danske stats- og realkreditobligationer.


Hvorfor investere i Virksomhedsobl. IG Etik?

 • Forventeligt stabilt afkast
  Vi forventer et stabilt afkast der er højere end renten på danske obligationer, eller renten for indlån i pengeinstitutterne.
 • Stor spredning på over 100 virksomheder
  Fondens investeringer er spredt på mere end 100 virksomheder, og er derfor ikke særlig udsat hvis en enkelt virksomhed kommer i modvind.
 • Aktiv investering - også i nyudstedelser
  Vi investerer aktivt, og tager del i nyudstedelser som private investorer ikke selv har adgang til.
Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 1/7/22
"Rentestigninger har gjort ondt på afkastet hos obligationsinvestorerne i 1. halvår. Til gengæld kan de højere renter betyde større afkastmuligheder i fremtiden."
Niels Mellemgaard Sørensen
Niels Mellemgaard Sørensen
Porteføljemanager

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 08/02/23 11:07

Afkast i dag: -0,21 %

Afkast i jan.: +2,52 %

År til dato: +2,89 %

Afkast og kurser pr. 08/02/23 11:07

Afkast i dag -0,21 %
Afkast ÅTD, % 2,89 %
Salg 87,26
Køb 87,88
Indre værdi 87,58
Formue (mio.) 18 DKK

Afkast - Opdateret 01/02/23

Afkast ÅTD, % 2,52 %
1 år -11,63 %
3 år -10,24 %
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2022-15,15 %-0,000,000,0085,11
2021-1,78 %0,200,000,000,00100,52
20207,04 %4,100,004,100,00106,37
20190,13 %0,700,000,700,00100,13

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer IG EtikAfkast i januarÅr til dato
Afkast i fonden2,52 %2,52 %
Afkast i fondens benchmark2,01 %2,01 %

Ansvarlighed

Alle Sydinvests fonde investerer efter ansvarlige principper. Herudover tilbyder vi tre Etik-fonde, som har specielle og skærpede krav til ansvarlighed. I porteføljearbejdet udelukker fonden specifikke selskaber med aktiviteter inden for forretningsområder, som ikke er forenelige med fondens etiske investeringsrammer. Alle tre fonde følger de samme principper i forhold til engagement og inddragelse af ESG-faktorerne i investeringsprocessen, som resten af Sydinvests fonde.

Udelukkelse
Fondene er underlagt skærpede restriktioner for, hvad de må investere i. Her udelukkes selskaber, som fx opererer inden for specifikke områder. Her er det ikke kun et spørgsmål om problemer med overtrædelse af konventioner, men også et aktivt fravalg af visse aktivitetsområder.

Fonden bliver screenet af Sustainalytics for at sikre, at de ikke har aktiviteter inden for følgende seks forretningsområder: Alkohol, Tobak, Våben, Voksenunderholdning, Hasardspil og Fossile brændstoffer.

For at kunne arbejde med det i praksis er der en tolerancegrænse på 5 % for de forskellige forretningsområder med undtagelse af leverandører af udstyr og serviceydelser til producenter af fossilt brændsel, hvor grænsen er 50 %.
Rationalet bag grænsen på 5 % er, at der i mange brancher, som man ikke forbinder med de udelukkede forretningsområder, findes et lille hjørne, hvor man har aktiviteter, som falder ind under de ekskluderede forretningsområder. Fx sælger hoteller både tobak og alkohol.

50 %-grænsen for leverandører af udstyr og serviceydelser skal sikre, at disse virksomheder ikke har det som hovedaktivitet. 

Forretningsområde Max. omsætningsgrænse

Tobak
- produktion
- distribution


5%
5%

Alkohol 5%
Hasardspil 5%
Voksenunderholdning 5%
Våben 5%
Fossile brændstoffer
(udvinding, produktion, moderation, distribution og salg)
 
5%
Fossile brændstoffer
(leverandør af udstyr og serviceydelser)

50%

 

Dialog (engagement) og eksklusion
Udover udelukkelsen af selskaber med aktiviteter inden for de fravalgte forretningsområder arbejder fonden via dialog med de selskaber, der investeres i. Dette kaldes ”engagement” på engelsk.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers. Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
BNP Paribas SA 31.12.21777,38FrankrigEUR0,96 %
0.64% DLR St. 01.07.20242,42DanmarkDKK0,93 %
BNP Paribas SA 25.07.20282,75FrankrigEUR0,85 %
Traton Finance Luxembourg SA 18.01.20254,13LuxembourgEUR0,81 %
Nidec Corp 30.03.20260,05JapanEUR0,79 %
Groupe Bruxelles Lambert SA 28.01.20310,13BelgienEUR0,77 %
Nordea Bank AB 18.08.20310,63FinlandEUR0,74 %
Athene Global Funding 10.09.20260,37USAEUR0,72 %
Allianz SE 31.12.21772,60TysklandEUR0,72 %
Novartis Finance SA 23.09.20280,00LuxembourgEUR0,71 %
Antal værdipapirer i fonden: 328
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Holland15,76 %8,74 %
Frankrig15,18 %5,31 %
USA9,57 %-13,80 %
Danmark8,11 %2,37 %
Luxembourg7,18 %0,38 %
Tyskland5,88 %0,12 %
England4,63 %-1,08 %
Spanien4,00 %-0,97 %
Finland3,64 %0,01 %
Øvrige26,06 %8,58 %

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Kontant, afledte finansielle instr. m.v.71,22 %-2,90 %
Banking26,52 %3,85 %
Media2,26 %-0,95 %
Øvrige0,00 %0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerLøbende omk.Transaktionsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Virksomhedsobl. IG Etik0,81 %0,07 %0,35 %0,35 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/1-23

ISINDK0061148491
Fondskode6114849
Introduktionsdato30.09.2019
BenchmarkICE BofA Euro Corp. Index h/DKK
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato27.03.2023
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerNiels Mellemgaard Sørensen
ValutaDKK
Løbende omkostninger0,81 %
Transaktionsomk.0,07 %
Andelsklasse formue(mio)18 DKK
Formue i fonden (mio)2.559 DKK
Stykstørrelse100
Skattekurs ultimo 202285,11 DKK
Indre værdi januar 202387,24
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden328
Udbytte (regnskab 2022)-
Afkast i år (ultimo mdr.)2,52 %
Standardafvigelse 1 år9,94
Standardafvigelse 3 år7,77
Sharpe Ratio (3 år)-0,47
Effektiv rente4,33 %
Horisontafkast (1år)4,34 %
Gennemsnitlig varighed4,30
Gennemsnitlige rating BBB+