Virksomhedsobl. IG Etik

Højrenteobligationer

-1,5 %

Pr. 22/10/21 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0061148491

ÅOP

0,94 %

Indirekte omk.

0,09 %

Profil

De mest sikre virksomhedsobligationer er IG
Virksomhedsobligationer deles typisk op i to risikogrupper: Investment Grade (IG) og High Yield (HY). Førstnævnte er den mest sikre, og sidstnævnte er den mest risikable. Falder dit investeringsvalg på Virksomhedsobligationer IG Etik, så investerer du i nogle af verdens økonomisk bedst stillede virksomheder.

Kreditvurderingen er afgørende
Virksomhedsobligationer IG Etik er obligationer udstedt af virksomheder, som af de internationale kreditvurderingsbureauer vurderes at have en meget lille sandsynlighed for at misligholde deres gældsforpligtelser.
Investerer du i virksomhedsobligationer med Investment Grade, så kan du på sigt forvente et højere afkast, end hvis du investere i danske stats- og realkreditobligationer.


Investeringsprofil
I Virksomhedsobligationer IG Etik investeres der som i alle Sydinvests fonde efter ansvarlige principper. Herudover tilbyder Virksomhedsobligationer IG Etik et endnu større fokus på ansvarlighed med specielle og skærpede krav til de selskaber, der udvælges til porteføljen. Fonden investerer globalt i virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed, som har en rating svarende til ”Investment Grade”. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.

Kvartalskommentar: Virksomhedsobligationer - opdateret 12/7/21

"Tidligere på året førte det tiltagende inflationspres til kraftigt stigende renter, men i det forgange kvartal er renterne kommet ned igen oven på centralbankernes udmelding."

Læs kvartalskommentaren her

Af porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen

 • Porteføljemanager
 • Vil du investere i Virksomhedsobligationer IG Etik?

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 22/10/21 16:30

Afkast i dag: -0,05 %

Afkast i sep.: -0,64 %

År til dato: -1,50 %

Afkast og kurser pr. 22/10/21 16:30

Afkast i dag -0,05 %
Afkast ÅTD, % -1,50 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 100,79
Formue (mio.) 7 DKK

Afkast - Opdateret 01/10/21

Afkast ÅTD, % -0,80 %
1 år 1,67 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20207,04 %4,100,004,100,00106,37
20190,13 %0,700,000,700,00100,13

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer IG EtikAfkast i septemberÅr til dato
Afkast i fonden-0,64 %-0,80 %
Afkast i fondens benchmark-0,65 %-0,25 %

Ansvarlighed

Alle Sydinvests fonde investerer efter ansvarlige principper. Herudover tilbyder vi tre Etik-fonde, som har specielle og skærpede krav til ansvarlighed. I porteføljearbejdet udelukker fonden specifikke selskaber med aktiviteter inden for forretningsområder, som ikke er forenelige med fondens etiske investeringsrammer. Alle tre fonde følger de samme principper i forhold til engagement og inddragelse af ESG-faktorerne i investeringsprocessen, som resten af Sydinvests fonde.

Udelukkelse
Fondene er underlagt skærpede restriktioner for, hvad de må investere i. Her udelukkes selskaber, som fx opererer inden for specifikke områder. Her er det ikke kun et spørgsmål om problemer med overtrædelse af konventioner, men også et aktivt fravalg af visse aktivitetsområder.

Fonden bliver screenet af Sustainalytics for at sikre, at de ikke har aktiviteter inden for følgende seks forretningsområder: Alkohol, Tobak, Våben, Voksenunderholdning, Hasardspil og Fossile brændstoffer.

For at kunne arbejde med det i praksis er der en tolerancegrænse på 5 % for de forskellige forretningsområder med undtagelse af leverandører af udstyr og serviceydelser til producenter af fossilt brændsel, hvor grænsen er 50 %.
Rationalet bag grænsen på 5 % er, at der i mange brancher, som man ikke forbinder med de udelukkede forretningsområder, findes et lille hjørne, hvor man har aktiviteter, som falder ind under de ekskluderede forretningsområder. Fx sælger hoteller både tobak og alkohol.

50 %-grænsen for leverandører af udstyr og serviceydelser skal sikre, at disse virksomheder ikke har det som hovedaktivitet. 

Forretningsområde Max. omsætningsgrænse

Tobak
- produktion
- distribution


5%
5%

Alkohol 5%
Hasardspil 5%
Voksenunderholdning 5%
Våben 5%
Fossile brændstoffer
(udvinding, produktion, moderation, distribution og salg)
 
5%
Fossile brændstoffer
(leverandør af udstyr og serviceydelser)

50%

 

Dialog (engagement) og eksklusion
Udover udelukkelsen af selskaber med aktiviteter inden for de fravalgte forretningsområder arbejder fonden via dialog med de selskaber, der investeres i. Dette kaldes ”engagement” på engelsk.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers. Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Athene Global Funding 12.01.20280,63USAEUR1,38 %
Novartis Finance SA 23.09.20280,00LuxembourgEUR1,36 %
KKR Group Finance Co V LLC 22.05.20291,63USAEUR1,07 %
Medtronic Global Holdings SCA 07.03.20271,13LuxembourgEUR0,98 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV 05.06.20260,38HollandEUR0,95 %
Nidec Corp 30.03.20260,05JapanEUR0,93 %
Allianz SE 31.12.21772,60TysklandEUR0,92 %
Nordea Bank AB 18.08.20310,63FinlandEUR0,92 %
ING Groep NV 01.02.20300,00HollandEUR0,90 %
Groupe Bruxelles Lambert SA 28.01.20310,13BelgienEUR0,90 %
Antal værdipapirer i fonden: 309
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Holland16,21 %9,20 %
USA13,75 %-9,63 %
Frankrig13,14 %3,27 %
Luxembourg8,66 %1,86 %
Tyskland8,24 %2,48 %
England4,59 %-1,13 %
Spanien4,46 %-0,51 %
Danmark4,43 %-1,31 %
Italien4,02 %2,30 %
Øvrige22,52 %4,29 %

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Banking20,18 %-2,49 %
Media1,78 %-1,43 %
Øvrige78,04 %0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Varighedsfordeling

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Virksomhedsobl. IG Etik0,83 %0,94 %0.09 %0,40 %0,40 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/9-21

ISINDK0061148491
Fondskode6114849
Introduktionsdato30.09.2019
BenchmarkICE BofA Euro Corp. Index h/DKK
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato01.04.2021
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerNiels Mellemgaard Sørensen
ValutaDKK
Forv. årlig omk.0,83 %
ÅOP0,94 %
Indirekte handelsomk.0.09 %
Andelsklasse formue(mio)8 DKK
Formue i fonden (mio)2.404 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 2020106,37 DKK
Indre værdi september 2021101,51
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden309
Udbytte (regnskab 2020)4,10
Afkast i år (ultimo mdr.)-0,80 %
Standardafvigelse 1 år3,03
Standardafvigelse 3 år-
Sharpe Ratio (3 år)-
Effektiv rente0,70 %
Gennemsnitlig varighed4,85
Gennemsnitlige rating BBB+