Aggressiv Akk

Blandede fonde

Nøgletal

Se mere

Profil

Den euforiske stemning på aktiemarkederne fortsatte i april. Det globale aktieindeks steg 3,4 % og er nu steget i alt 18,4% i år målt i kr. Det er gået bedst for amerikanske aktier efterfulgt af europæiske og EM–aktier. Japanske aktier ligger i bunden i år - dog med kursstigninger på lidt over 10 %.
Den gode stemning skyldes, at væksten i verdensøkonomien, selvom den er lavere end sidste år, fortsat er fornuftig, og samtidig er inflationen lav. I USA viste væksttallene for 1. kvartal desuden, at tilbagegangen i væksten blev mindre end ventet, så amerikansk økonomi er fortsat ganske robust. De amerikanske virksomheder har desuden generelt aflagt gode regnskaber for 1. kvartal. Langt de fleste selskaber har rapporteret om overraskende god indtjeningsvækst.
De internationale renter steg en smule i april, men forblev på et lavt niveau. De danske realkreditobligationer klarede sig igen godt i forhold til statsobligationer. Virksomhedsobligationer klarede sig også godt, og der var også mindre positive afkast på vores EM-obligationer i april.

Afkast
Afdelingen har klaret sig på niveau med benchmark i april. Vores globale og amerikanske aktier har klaret sig lidt bedre end benchmark i måneden, mens vores aktier i Emerging Markets har klaret sig lidt dårligere. Vores danske realkreditobligationer og EM-obligationer har gjort det godt i forhold til benchmark.

Porteføljeudvikling:
På aktiesiden har vi en lille taktisk overvægt i forhold til benchmark. Vi er overvægtet europæiske og Emerging Markets aktier og undervægtet japanske aktier. På obligationssiden har vi en overvægt i EM-obligationer, en mindre undervægt i HY-obligationer og i danske obligationer i forhold til benchmark.

Udsigt:
Vi tvivler på, at den meget positive udvikling på aktiemarkederne kan fortsætte resten af året. Vi er forsigtige optimister og tror på, at USA og Kina bliver enige om en handelsaftale i nær fremtid. Men om den kan opfylde forventningerne og føre til yderligere kursstigninger på aktiemarkederne er usikkert. Det vil kræve en stærk og omfattende handelsaftale med fjernelse af nuværende toldtariffer og klare aftaler om it-rettigheder, patenter mm. Vi venter, at de internationale renter forbliver lave et godt stykke tid endnu.


Investeringsprofil
Fonden investerer i aktier, obligationer og afdelinger i danske investeringsforeninger og de såkaldte ETF’er (udenlandske investerings- eller indeksfonde).
Fonden har som udgangspunkt en fordeling på 20 % i obligationer og 80 % i aktier. Aktier kan udgøre 100 % af fonden.

Hvem kan investere i fonden?
Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden.

Generelt anbefaler vi:

 • udbyttebetalende fonde for frie midler
 • akkumulerende fonde for selskaber og for pensionsmidler.
  - midler i virksomhedsskatteordningen kan kun investere i de akkumulerende fonde.


Fonden er akkumulerende
Vælger du en akkumulerende fond, får du ikke udbytte udbetalt, men hele afkastet forbliver i fonden og kommer til udtryk gennem kursændringer på beviserne.

 • Porteføljemanager

Afkast

Pr. 24/05/19 15:34

Afkast i dag: +0,32 %

Afkast i apr.: +2,83 %

År til dato: +10,05 %

Afkast og kurser pr. 24/05/19 15:34

Afkast i dag 0,32 %
Afkast ÅTD, % 10,05 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 112,09
Formue (mio.) 29 DKK

Afkast - Opdateret 01/05/19

Afkast ÅTD, % 14,28 %
1 år 6,49 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-8,32 %-0,000,000,00101,86
20175,72 %-0,000,000,00111,10
20165,09 %-0,000,000,00105,09

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Aggressiv AkkAfkast i aprilÅr til dato
Afkast i fonden2,83 %14,28 %
Afkast i fondens benchmark2,90 %15,25 %

Hvad er 100 kr. blevet til? (ultimo måned)

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

1 år

100 kr

Pr. 01-05-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerAndel
Sydinvest Verden Ligevægt & Value W DKK Acc16,33 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF13,22 %
iShares Core MSCI World11,57 %
Sydinvest USA Ligevægt & Value W DKK d8,34 %
Sydinvest Verden Ligevægt & Value W DKK d5,22 %
Bankinvest Engros Akk Danske Aktier KL4,38 %
Sydinvest HøjrenteLande W DKK Acc h4,08 %
Sydinvest Europa Ligevægt Value Akk W DKK4,01 %
BankInvest Globale Aktier Akk. KL3,74 %
Sydinvest Globale EM-Aktier W DKK Acc3,47 %
Antal værdipapirer i fonden: 29
Vis alle værdipapirer
Fakta om fondene Konservativ Balanceret Vækstorienteret Aggressiv
Investerer i Obligationer, aktier, investeringsbeviser i danske investeringsforeninger og ETF’er
Maksimal andel aktier 20% 50% 75% 100%
Forventet afkast p.a. på 5 års sigt 2,2% 4,0% 5,7% 6,9%
Udbyttebetalende/akkumulerende Findes som både udbyttebetalende og akkumulerende fonde
ÅOP 1,14% 1,56% 1,90% 2,08%
Beløbsgrænser Ingen Ingen Ingen Ingen
Risiko for tab 2 4 4 5
Finanstilsynets risikomærkning Gul Gul Gul Gul

  
   Forventningerne udtrykker de langsigtede afkastforventninger på årsbasis til fondene i Værdipapirfonden Sydinvest set over en investeringshorisont på 5 år.
   Afkastforventningerne er før omkostninger.

 

 

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Sektorfordelingen

Kontant 0,48 %
Kontant 0,48 %
Aktier 81,33 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 55,59 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 25,74 %
Obligationer 16,47 %
Emerging Markets obl. 7,35 %
Danske stats- og realkreditobl. 3,18 %
Virksomhedsobl. HY 3,09 %
Virksomhedsobl. IG 2,86 %
Alternativ inv. 1,72 %
Alternativ inv. 1,72 %
I alt 100,00 %

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Aggressiv Akk1,98 %2,05 %0.10 %0,18 %0,18 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060749950
Standardafvigelse 1 år12,20
Standardafvigelse 3 år-
Fondskode6074995
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2018101,86 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)14,28 %
Introduktionsdato14.11.2016
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmarkse benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Andelsklasse formue(mio)29 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)-
Forv. årlig omk.1,98 %
ÅOP2,05 %
Indirekte handelsomk.0.10 %
Forventet afkast pr. år6,90 % p.a.
Min. 1 års afkast-22,60 %
Max. 1 års afkast36,30 %
Antal værdipapirer i fonden29
InvesteringshorisontMin. 5 år
PorteføljemanagerA. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
Indre værdi april 2019116,41