Aggressiv Akk

Blandede fonde

Nøgletal

Se mere

Profil

Den positive stemning på aktiemarkederne vendte tilbage i juni. Præsident Trump twittede, at forhandlingerne med Kina gik i den rigtige retning, og de to lande ville have vigtige forhandlin-ger på G20-mødet ultimo juni måned.
Desuden kom verdens to førende centralbanker amerikanske FED og europæiske ECB med nye bløde pengepolitiske signaler til gavn for den fremtidige vækst i verdensøkonomien. Nu forventes der rentenedsættelser både i USA og i Europa i sommer eller det tidlige efterår.
Det globale aktieindeks steg 4,6% i juni, så den samlede stigning i år nu igen er over 17% målt i kr. De amerikanske aktier er igen i front med kursstigninger på 5,1%, og endnu en gang steg de amerikanske teknologiaktier mest. Europæiske aktier og aktier fra EM-landene steg 4,8%, mens de japanske aktier haltede lidt efter med en stigning på 1,9 % i juni.
De internationale renter faldt yderligere pga. de bløde signaler fra FED og ECB. De danske realkreditobligationer med kupon over 1,5% faldt i kurs i juni, da der er udsigt til en ny stor konverteringsbølge med store førtidige udtrækninger til følge. Virksomheds- og EM-obligationer klarede sig flot i juni.

Afkast:
Afdelingen har klaret sig lidt dårligere end benchmark i juni. Vores globale og amerikanske aktier har klaret sig dårligere end benchmark i måneden, hvilket er den primære årsag til det lavere afkast i forhold til benchmark. Vores danske realkreditobligationer trak lidt ned i afka-stet i måneden, mens vores overvægt i EM-obligationer bidrog positivt i forhold til benchmark-afkastet i juni.

Porteføljeudvikling:
På aktiesiden har vi en neutral vægt i forhold til benchmark. Vi er overvægtet europæiske og Emerging Markets aktier og undervægtet japanske aktier. På obligationssiden har vi en over-vægt i EM-obligationer, en mindre undervægt i HY-obligationer og i danske obligationer i for-hold til benchmark. I juni har vi købt lange danske statsobligationer og 1% i guld relaterede ETF’ere samt 1% i finansielle alternative investeringer.

Udsigt:
Udviklingen på aktiemarkederne afhænger meget af om USA og Kina finder sammen om en aftale på handelsområdet. Efter G20 mødet virker det som om, at begge parter er interesse-rede i at finde en løsning, men uenighederne på fx teknologiområdet er store, så forhandlin-gerne kommer formentlig til at trække i langdrag. I mellemtiden har landene indgået en form for våbenhvile, hvor de ikke forhøjer toldsatserne på hinandens varer.
Vi forventer, at de lave internationale renter stimulerer væksten i verdens økonomien, og det vil være med til at holde en hånd under aktiemarkederne og sikre, at renterne forbliver lave i resten af 2019.

 


Investeringsprofil
Fonden investerer i aktier, obligationer og afdelinger i danske investeringsforeninger og de såkaldte ETF’er (udenlandske investerings- eller indeksfonde).
Fonden har som udgangspunkt en fordeling på 20 % i obligationer og 80 % i aktier. Aktier kan udgøre 100 % af fonden.

Hvem kan investere i fonden?
Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden.

Generelt anbefaler vi:

 • udbyttebetalende fonde for frie midler
 • akkumulerende fonde for selskaber og for pensionsmidler.
  - midler i virksomhedsskatteordningen kan kun investere i de akkumulerende fonde.


Fonden er akkumulerende
Vælger du en akkumulerende fond, får du ikke udbytte udbetalt, men hele afkastet forbliver i fonden og kommer til udtryk gennem kursændringer på beviserne.

 • Porteføljemanager

Afkast

Pr. 16/07/19 15:38

Afkast i dag: +0,32 %

Afkast i jun.: +2,83 %

År til dato: +14,49 %

Afkast og kurser pr. 16/07/19 15:38

Afkast i dag 0,32 %
Afkast ÅTD, % 14,49 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 116,62
Formue (mio.) 32 DKK

Afkast - Opdateret 01/07/19

Afkast ÅTD, % 11,87 %
1 år 3,12 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-8,32 %-0,000,000,00101,86
20175,72 %-0,000,000,00111,10
20165,09 %-0,000,000,00105,09

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Aggressiv AkkAfkast i juniÅr til dato
Afkast i fonden2,83 %11,87 %
Afkast i fondens benchmark3,14 %14,34 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

1 år

100 kr

Pr. 01-07-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerAndel
Sydinvest Verden Ligevægt & Value W DKK Acc16,19 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF12,81 %
iShares Core MSCI World11,93 %
Sydinvest USA Ligevægt & Value W DKK d7,06 %
Sydinvest Verden Ligevægt & Value W DKK d5,17 %
Bankinvest Engros Akk Danske Aktier KL4,63 %
Sydinvest Fjernøsten W DKK Acc4,24 %
Sydinvest HøjrenteLande W DKK Acc h4,20 %
BankInvest Globale Aktier Akk. KL3,90 %
Sydinvest Globale EM-Aktier W DKK Acc3,03 %
Antal værdipapirer i fonden: 29
Vis alle værdipapirer
Fakta om fondene Konservativ Balanceret Vækstorienteret Aggressiv
Investerer i Obligationer, aktier, investeringsbeviser i danske investeringsforeninger og ETF’er
Maksimal andel aktier 20% 50% 75% 100%
Forventet afkast p.a. på 5 års sigt 2,2% 4,0% 5,7% 6,9%
Udbyttebetalende/akkumulerende Findes som både udbyttebetalende og akkumulerende fonde
Beløbsgrænser Ingen Ingen Ingen Ingen
Risiko for tab 2 3 4 5
Finanstilsynets risikomærkning Gul Gul Gul Gul

Forventningerne udtrykker de langsigtede afkastforventninger på årsbasis til fondene i Værdipapirfonden Sydinvest set over en investeringshorisont på 5 år.
Afkastforventningerne er før omkostninger.

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Sektorfordelingen

Kontant 0,32 %
Kontant 0,32 %
Aktier 80,04 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 54,32 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 25,72 %
Obligationer 14,99 %
Emerging Markets obl. 7,36 %
Virksomhedsobl. HY 3,01 %
Virksomhedsobl. IG 2,98 %
Danske stats- og realkreditobl. 1,64 %
Alternativ inv. 4,65 %
Alternativ inv. 3,63 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 1,01 %
I alt 100,00 %

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Aggressiv Akk1,98 %2,05 %0.10 %0,18 %0,18 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060749950
Standardafvigelse 1 år13,22
Standardafvigelse 3 år-
Fondskode6074995
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2018101,86 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)11,87 %
Introduktionsdato14.11.2016
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmarkse benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Andelsklasse formue(mio)32 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)-
Forv. årlig omk.1,98 %
ÅOP2,05 %
Indirekte handelsomk.0.10 %
Antal værdipapirer i fonden29
InvesteringshorisontMin. 5 år
PorteføljemanagerA. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
Indre værdi juni 2019113,95