Aggressiv Akk

Blandede fonde

Nøgletal

Se mere

Profil

Markedskommentar

Markedskommentar: De globale aktier er samlet steget 1,7 % i august, og det skyldes især amerikanske aktier, der er steget 4,3% målt i DKK, plus et lille positivt bidrag fra japanske aktier. Derimod har usikkerheden som følge af den igangværende handelskrig mellem USA og især Kina medført, at europæiske aktier og aktier fra Emerging Markets er faldet med ca. 2 % i august. Renterne i de modne markeder fx Tyskland og Danmark har igen været en sikker havn for investorerne, mens renterne i Sydeuropa og EM-landene er steget.

Afkast: Afdelingen har klaret sig dårligere end benchmark i august. Vores obligationer fra EM-landene er blevet negativt påvirket pga. store kursfald både på obligationer og valutaer fra disse lande. Aktieporteføljen har klaret sig dårligere end benchmark i august, hvilket primært skyldes udviklingen i vores underliggende valueinvesteringer og vores overvægt i europæiske aktier.

Porteføljeudvikling: På obligationssiden har vi reduceret vores andel i EM-obligationer, så vi nu kun har en lille overvægt i forhold til benchmark.  Vi har en lille undervægt i HY samt danske obligationer. På aktiesiden har vi en overvægt i europæiske og en undervægt i japanske aktier. Vi er neutrale i forhold til afdelingens benchmark på amerikanske og Emerging Markets aktier.

Udsigt: De spændte handelsrelationerne mellem USA og Kina vil givet præge finansmarkederne betydeligt i de kommende måneder. Trump har ingen interesse i at bilægge striden forud for det amerikanske midtvejsvalg i november, medmindre han opnår store indrømmelser fra kineserne, og det virker ikke sandsynligt, at Kina bøjer sig. Vi venter, at usikkerheden på aktiemarkederne fortsætter, og renterne i de modne lande forbliver på de nuværende lave niveauer et stykke tid endnu.


Investeringsprofil
Fonden investerer i aktier, obligationer og afdelinger i danske investeringsforeninger og de såkaldte ETF’er (udenlandske investerings- eller indeksfonde).
Fonden har som udgangspunkt en fordeling på 20 % i obligationer og 80 % i aktier. Aktier kan udgøre 100 % af fonden.

Hvem kan investere i fonden?
Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden.

Generelt anbefaler vi:

 • udbyttebetalende fonde for frie midler
 • akkumulerende fonde for selskaber og for pensionsmidler.
  - midler i virksomhedsskatteordningen kan kun investere i de akkumulerende fonde.


Fonden er akkumulerende
Vælger du en akkumulerende fond, får du ikke udbytte udbetalt, men hele afkastet forbliver i fonden og kommer til udtryk gennem kursændringer på beviserne.

 • Porteføljemanager

Afkast

Pr. 24/09/18 15:32

Afkast i dag: -0,69 %

Afkast i aug.: +0,48 %

År til dato: +1,41 %

Afkast og kurser pr. 24/09/18 15:32

Afkast i dag -0,69 %
Afkast ÅtD, % 1,41 %
Salg -
Køb -
NAV 112,67
Formue (mio.) 37 DKK

Afkast - Opdateret 01/09/18

Afkast ÅtD, % 2,17 %
1 år 7,82 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20175,72 %-0,000,000,00111,10
20165,09 %-0,000,000,00105,09

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Aggressiv AkkAfkast i augustÅr til dato
Afkast i fonden0,48 %2,17 %
Afkast i fondens benchmark1,06 %5,16 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

1 år

100 kr

Pr. 01-09-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerAndel
Sydinvest Verden Ligevægt & Value W DKK Acc18,49 %
iShares Core MSCI World11,50 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF10,39 %
Sydinvest USA Ligevægt & Value W DKK d6,83 %
BankInvest Globale Aktier KL6,13 %
Bankinvest Danske Aktier AKK6,12 %
Real Kredit 01.10.20404,76 %
Sydinvest Verden Ligevægt & Value W DKK d4,49 %
Sydinvest Europa Ligevægt Value Akk W DKK3,82 %
Sydinvest Fjernøsten W DKK Acc3,45 %
Antal værdipapirer i fonden: 27
Vis alle værdipapirer
Fakta om fondene Konservativ Balanceret Vækstorienteret Aggressiv
Investerer i Obligationer, aktier, investeringsbeviser i danske investeringsforeninger og ETF’er
Maksimal andel aktier 20% 50% 75% 100%
Forventet afkast p.a. på 5 års sigt 2,2% 4,0% 5,7% 6,9%
Udbyttebetalende/akkumulerende Findes som både udbyttebetalende og akkumulerende fonde
ÅOP 1,14% 1,56% 1,90% 2,08%
Beløbsgrænser Ingen Ingen Ingen Ingen
Risiko for tab 2 4 4 5
Finanstilsynets risikomærkning Gul Gul Gul Gul

  
   Forventningerne udtrykker de langsigtede afkastforventninger på årsbasis til fondene i Værdipapirfonden Sydinvest set over en investeringshorisont på 5 år.
   Afkastforventningerne er før omkostninger.

 

 

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Sektorfordelingen

Kontant 0,76 %
Kontant 0,76 %
Aktier 77,82 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 55,21 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 22,62 %
Obligationer 20,08 %
Danske stats- og realkreditobl. 10,20 %
Emerging Markets obl. 5,60 %
Virksomhedsobl. IG 2,41 %
Virksomhedsobl. HY 1,88 %
Alternativ inv. 1,34 %
Alternativ inv. 1,34 %
I alt 100,00 %

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Aggressiv Akk1,99 %2,08 %0.12 %0,22 %0,22 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060749950
Standardafvigelse 1 år7,19
Standardafvigelse 3 år-
Fondskode6074995
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2017111,10 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)2,17 %
Introduktionsdato14.11.2016
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmarkse sydinvest.dk/benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Andelsklasse formue(mio)37 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato22.03.2018
Udbytte (regnskab 2017)-
Forv. årlig omk.1,99 %
ÅOP2,08 %
Indirekte handelsomk.0.12 %
Forventet afkast pr. år6,90 % p.a.
Min. 1 års afkast-22,60 %
Max. 1 års afkast36,30 %
Antal værdipapirer i fonden27
InvesteringshorisontMin. 5 år
PorteføljemanagerA. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
IV. august 2018113,52