BRIK Akk.

Blandede fonde

3,28 %

Pr. 27/09/23 13:16

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060013001

Løbende omk.

1,53 %

Profil

Sydinvest BRIK investerer i øjeblikket i tre af de fire BRIK lande
Efter Ruslands invasion af Ukraine har vi for nuværende valgt at træde ud af vores investeringer i Rusland. Lige nu investerer vi derfor kun i Brasilien, Indien og Kina. Indien og Kina er fortsat drivkraften i den asiatiske økonomi, mens Brasilien er den største og vigtigste økonomi i Latinamerika. Emerging market landende er generelt kendetegnet ved at have en højere økonomisk vækst og et noget lavere velstands- og udviklingsniveau end de udviklede økonomier. Derfor er afkastpotentialet også markant større.

I BRIK fordeles formuen nu mellem Brasilien, Indien og Kina. Der fokuseres meget på at identificere selskaber, der har et solidt vækstpotentiale, og som også kan forventes at drage nytte af landenes strukturelle økonomiske forandringer. Kina og Indien fører an med høje vækstrater. Herudover har Indien en meget ung befolkning og en voksende arbejdsstyrke. Brasilien supplerer fint som storleverandører af råstoffer til den globale vækst, hvilket gør dem til en væsentlig del af den væksthistorie, som tiltrækker udenlandsk kapital.


I BRIK investeringerne fordeles formuen mellem de fire lande. Der fokuseres meget på at identificere selskaber, der har et solidt vækstpotentiale, og som også kan forventes at drage nytte af landenes strukturelle økonomiske forandringer. Kina og Indien fører an med høje vækstrater. Herudover har Indien en meget ung befolkning og en voksende arbejdsstyrke. Brasilien og Rusland supplerer fint som storleverandører af energi og råstoffer, hvilket gør dem til en væsentlig del af den væksthistorie, som tiltrækker udenlandsk kapital.

På den baggrund kan vi identificere en række lokale og regionale investeringstemaer og vurdere de individuelle selskabers forretningsmodel, kvalitet og afkastpotentiale. Der er fokus på at finde kvalitetsselskaber, der kan drage fordel af landenes økonomiske vækst og/eller nye reformer, som fx en reform af finanssektoren i Indien. Vi investerer i vækst via attraktivt prisfastsatte aktier.

Robuste porteføljer gennem spredning af investeringerne
Sydinvest BRIK søger at opbygge robuste porteføljer ved at sprede risikoen på en lang række forskellige faktorer. Især fordi afdelingen er investeret i få lande, investeres der med henblik på at undgå, at porteføljen kun indeholder en bestemt type af aktier. Vores analyse kombinerer en lang række elementer, så en analyse af lande og/eller investeringstemaer ses i sammenhæng med en systematisk analyse af individuelle aktier og deres specielle karakteristika, forretningsmodel og afkastpotentiale.
Når vi investerer, gør vi det med overbevisning. Risikoen spredes lande, brancher og aktier, så vi får præcis den type og størrelse af risiko, som vi går efter. I Sydinvest BRIK er investeringerne imidlertid kun spredt over fire lande, hvilket generelt er risikofyldt. Vi anbefaler derfor altid en lang investeringshorisont.

Hvorfor investere i BRIK Akk.?

 • Stor økonomisk vækst
  BRIK landene anses for at være udviklingslande, hvor den økonomiske vækst bl.a. er større, end vi kender det på de udviklede markeder.
 • Stor middelklasse med stor købekraft
  Den voksende middelklasse skaber et voksende forbrug, hvilket understøtter lokale investeringsmuligheder.
 • Lang erfaring med Emerging Markets
  Sydinvest har investeret i Emerging Markets siden 1994 og har en stor indsigt på markederne.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 27/09/23 13:16

Afkast i dag +0,39 %

Afkast i aug.: -4,67 %

År til dato +3,28 %

Afkast og kurser pr. 27/09/23 13:16

Afkast i dag 0,39 %
Afkast ÅTD, % 3,28 %
Salg 272,70
Køb 274,50
Indre værdi 273,68
Formue (mio.) 159 DKK

Afkast - Opdateret 01/09/23

Afkast ÅTD, % 2,00 %
1 år -5,15 %
3 år -3,74 %
5 år 5,13 %
7 år 32,31 %
10 år 72,55 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
 
* Vær opmærksom på, at benchmark data fra den 26. februar 2022 – 08. marts 2022 havde uændrede kurser på de russiske aktier, da den russiske børs i perioden var lukket. MSCI fastsatte pr. 9. marts kursen på alle russiske aktier handlet på den russiske børs til kurs 0,00001. Pr. 31. marts blev Rusland taget ud af benchmark for Sydinvest BRIK Akk.
 
 
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2022 -23,69 % 0,00 0,00 0,00 0,00 265,00
2021 8,34 % 0,00 0,00 0,00 0,00 340,30
2020 -4,46 % 0,00 0,00 0,00 0,00 320,20
2019 28,62 % 0,00 0,00 0,00 0,00 335,47
2018 -0,08 % 0,00 0,00 0,00 0,00 260,83
2017 20,30 % 0,00 0,00 0,00 0,00 261,03
2016 26,64 % 0,00 0,00 0,00 0,00 216,98
2015 -2,52 % 0,00 0,00 0,00 0,00 171,34
2014 4,37 % 0,00 0,00 0,00 0,00 175,76
2013 -10,96 % 0,00 0,00 0,00 0,00 168,39
2012 14,25 % 0,00 0,00 0,00 0,00 186,90
2011 -26,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 165,52
2010 22,64 % 0,00 0,00 0,00 0,00 223,69
2009 112,87 % 0,00 0,00 0,00 0,00 182,39
2008 -59,80 % 0,00 0,00 0,00 0,00 85,68
2007 43,66 % 0,00 0,00 0,00 0,00 213,14
2006 38,79 % 0,00 0,00 0,00 0,00 148,37
2005 6,90 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

BRIK Akkumulerende Afkast i august År til dato
Afkast i fonden -4,67 % 2,00 %
Afkast i fondens benchmark -4,90 % 3,57 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-09-2023. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

 
Beholdningsoversigten er opdateret 15.03.2022
 
 

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Vale Rio Doce Jern & Stål Brasilien 5,97 %
Icici Bank Diversificerede Banker Indien 5,49 %
Petroleo Brasileiro Totalleverandør af Olie & Gas Brasilien 4,79 %
Tencent Interaktive medier og tjenester Kina 4,67 %
Alibaba Group Holding Ltd Kontant, afledte finansielle instr. m.v. Kina 4,54 %
Infosys Technologies IT Konsulent- & Andre Serviceydelser Indien 3,64 %
Itausa - Investimentos Diversificerede Banker Brasilien 3,20 %
PDD Holdings Inc Kontant, afledte finansielle instr. m.v. Kina 2,98 %
Reliance Industries Raffinering & Markedsføring af Olie & Gas Indien 2,73 %
HDFC Bank Diversificerede Banker Indien 2,50 %
Antal værdipapirer i fonden: 67
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Finans 21,01 % 1,06 %
Forbrugsgoder 14,20 % -3,10 %
Materialer 11,59 % -0,35 %
Energi 10,16 % 1,76 %
Informationsteknologi 7,53 % 0,65 %
Konsumentvarer 6,41 % -0,86 %
Telekommunikationsservices 6,25 % -1,85 %
Sundhedspleje og personlig service 5,48 % -1,39 %
Industri 4,73 % -1,37 %
Øvrige 12,64 % 2,58 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Kina 32,24 % -7,61 %
Indien 32,19 % 1,54 %
Brasilien 31,84 % 3,32 %
Hongkong 0,28 % -0,13 %
Øvrige 3,45 % 0,00 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
BRIK Akk. 1,53 % 0,62 % 0,35 % 0,35 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/8-23

ISIN DK0060013001
Fondskode 6001300
Introduktionsdato 18.11.2005
Benchmark 25%MSCI-index: BR, RU, IN, CN
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Nej
Generalforsamlingsdato 29.03.2023
Investeringshorisont Min. 5 år
Porteføljemanager Jesper Engedal
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,53 %
Transaktionsomk. 0,62 %
Andelsklasse formue(mio) 164 DKK
Formue i fonden (mio) 169 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2021 265,00 DKK
Indre værdi august 2023 270,29
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 67
Udbytte (regnskab 2022) -
Afkast i år (ultimo mdr.) 2,00 %
Active Share 54,2
Tracking Error 14,6 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 31/7-23) 15,71
Standardafvigelse 3 år (pr. 31/7-23) 18,77
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-23) -0,03