BRIK Akk.

80 sekunders videopræsentation om BRIK

Nøgletal

Se mere

Profil

Sydinvest BRIK Akkumulerende investerer aktivt i verdens fire store vækstlande
I Sydinvest BRIK investerer du i selskaber fra de fire store BRIK lande: Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Disse fire emerging markets lande udgør tilsammen et firkløver af vækstlokomotiver, som på hver deres måde er drivkraften i de store regioner Asien, Latinamerika og Østeuropa. Emerging market landende er generelt kendetegnet ved at have en højere økonomisk vækst og et noget lavere velstands- og udviklingsniveau end de udviklede økonomier. Derfor er afkastpotentialet også markant større.


I BRIK investeringerne fordeles formuen mellem de fire lande. Der fokuseres meget på at identificere selskaber, der har et solidt vækstpotentiale, og som også kan forventes at drage nytte af landenes strukturelle økonomiske forandringer. Kina og Indien fører an med høje vækstrater. Herudover har Indien en meget ung befolkning og en voksende arbejdsstyrke. Brasilien og Rusland supplerer fint som storleverandører af energi og råstoffer, hvilket gør dem til en væsentlig del af den væksthistorie, som tiltrækker udenlandsk kapital.

På den baggrund kan vi identificere en række lokale og regionale investeringstemaer og vurdere de individuelle selskabers forretningsmodel, kvalitet og afkastpotentiale. Der er fokus på at finde kvalitetsselskaber, der kan drage fordel af landenes økonomiske vækst og/eller nye reformer, som fx en reform af finanssektoren i Indien. Vi investerer i vækst via attraktivt prisfastsatte aktier.

Robuste porteføljer gennem spredning af investeringerne
Sydinvest BRIK søger at opbygge robuste porteføljer ved at sprede risikoen på en lang række forskellige faktorer. Især fordi afdelingen er investeret i få lande, investeres der med henblik på at undgå, at porteføljen kun indeholder en bestemt type af aktier. Vores analyse kombinerer en lang række elementer, så en analyse af lande og/eller investeringstemaer ses i sammenhæng med en systematisk analyse af individuelle aktier og deres specielle karakteristika, forretningsmodel og afkastpotentiale.
Når vi investerer, gør vi det med overbevisning. Risikoen spredes lande, brancher og aktier, så vi får præcis den type og størrelse af risiko, som vi går efter. I Sydinvest BRIK er investeringerne imidlertid kun spredt over fire lande, hvilket generelt er risikofyldt. Vi anbefaler derfor altid en lang investeringshorisont.

Investeringsprofil for Sydinvest BRIK
Fonden investerer aktivt i selskaber fra landene Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Porteføljens filosofi er baseret på en omfattende analyse af globale og lokale markedsforhold. Fire idegeneratorer kombineres i form af analyse af makroøkonomi, strukturelle temaer, stilanalyse og en vurdering af de individuelle selskabers forretningsmodel, kvalitet og afkastpotentiale. Processen fokuserer på at identificere en robust portefølje af aktier, som forventes at levere vækst og kvalitet til en attraktiv pris. Typisk består porteføljen af 80 til 120 aktier, der er spredt på tværs af lande, brancher og selskaber.

Kvartalskommentar: Aktier fra de nye markeder - opdateret 12/4/19

"Aftalen mellem Kina og USA om at genoptage de handelspolitiske forhandlinger har endnu en gang henvist investorerne til en venteposition. Det er positivt, at parterne har rakt armen frem og forsøger at imødekomme hinanden igen. ."

Læs kvartalsforventningerne her

Af EM-aktiechef Jesper Engedal

  • Porteføljemanager
  • Skal jeg investere i Sydinvest BRIK Akkumulerende?
  • Ansvarlige investeringer Emerging Markets aktier

Afkast

Pr. 16/07/19 15:38

Afkast i dag: +0,14 %

Afkast i jun.: +4,33 %

År til dato: +20,18 %

Afkast og kurser pr. 16/07/19 15:38

Afkast i dag 0,14 %
Afkast ÅTD, % 20,18 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 313,45
Formue (mio.) 337 DKK

Afkast - Opdateret 01/07/19

Afkast ÅTD, % 16,94 %
1 år 17,93 %
3 år 63,11 %
5 år 67,93 %
7 år 74,29 %
10 år 127,43 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-0,08 %-0,000,000,00260,83
201720,30 %-0,000,000,00261,03
201626,64 %-0,000,000,00216,98
2015-2,52 %-0,000,000,00171,34
20144,37 %-0,000,000,00175,76
2013-10,96 %-0,000,000,00168,39
201214,25 %-0,000,000,00186,90
2011-26,00 %-0,000,000,00165,52
201022,64 %-0,000,000,00223,69
2009112,87 %-0,000,000,00182,39
2008-59,80 %-0,000,000,0085,68
200743,66 %-0,000,000,00213,14
200638,79 %-0,000,000,00148,37
20056,90 %-0,000,000,000,00
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

BRIK AkkumulerendeAfkast i juniÅr til dato
Afkast i fonden4,33 %16,94 %
Afkast i fondens benchmark4,63 %17,96 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-07-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
LUKOIL PJSCTotalleverandør af Olie & GasRusland6,69 %
Gazprom PJSCTotalleverandør af Olie & GasRusland5,43 %
Alibaba Group Holding LtdInternetdetailsalgKina4,73 %
Sberbank-ClsDiversificerede BankerRusland4,60 %
TencentInteraktive medier og tjenesterKina3,67 %
Banco ItauDiversificerede BankerBrasilien3,56 %
Ping An InsuranceLivs- & SygeforsikringerKina3,16 %
Petroleo BrasileiroTotalleverandør af Olie & GasBrasilien3,15 %
Vale Rio DoceJern & StålBrasilien3,04 %
Reliance IndustriesRaffinering & Markedsføring af Olie & GasIndien2,90 %
Antal værdipapirer i fonden: 98
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Finans29,95 %3,21 %
Energi22,26 %-1,25 %
Forbrugsgoder11,72 %1,83 %
Materialer8,30 %-1,05 %
Telekommunikationsservices6,46 %-0,13 %
Informationsteknologi5,47 %-0,18 %
Konsumentvarer4,40 %-1,60 %
Industri4,05 %1,13 %
Forsyning2,29 %-0,19 %
Øvrige5,10 %-1,79 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Rusland25,74 %4,87 %
Kina24,58 %0,92 %
Brasilien23,26 %0,92 %
Indien22,33 %-6,75 %
Hongkong2,41 %0,04 %
Øvrige1,67 %0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
BRIK Akk.1,82 %2,22 %0.31 %0,30 %0,30 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060013001
Active Share40,5
Tracking Error5,0 %
Standardafvigelse 1 år13,93
Standardafvigelse 3 år11,77
Fondskode6001300
Sharpe Ratio (3 år)0,01
Indre værdi ultimo 2018260,82 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)16,94 %
Introduktionsdato18.11.2005
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmark25%MSCI-index: BR, RU, IN, CN
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Andelsklasse formue(mio)337 DKK
Formue i fonden (mio)345 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)-
Forv. årlig omk.1,82 %
ÅOP2,22 %
Indirekte handelsomk.0.31 %
Antal værdipapirer i fonden98
InvesteringshorisontMin. 5 år
PorteføljemanagerJesper Engedal
Indre værdi juni 2019305,00