HøjrenteLande Akk.

Højrenteobligationer

-27,79 %

Pr. 06/10/22 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060012979

ÅOP

1,38 %

Indirekte omk.

0,22 %

Profil

Udnyt de højere renter på højrenteobligationer
Sydinvest Højrentelande er en interessant investeringsmulighed i lande med høj økonomisk vækst. Sydinvest Højrentelande investerer i statsobligationer fra lande i Østeuropa, Afrika, Latinamerika og Asien. Disse lande betaler ofte en rente, der er højere end renten på nordeuropæiske statsobligationer.


Landenes økonomiske udvikling spår fremgang
Mange af højrentelandene har råstoffer som olie og gas, men også metaller og råvarer som soja, kakao m.v., som er efterspurgt globalt. Desuden er højrentelandenes andel af den globale økonomi steget markant de seneste 10-20 år, og flere økonomer forudser, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for de næste 10 år.

Hvorfor investere i HøjrenteLande Akk.?

 • Renteforskellen udnyttes
  I højrentelande udnytter vi renteforskellen på de lave renter på de udviklede markeder, og de høje renter i udviklingslandene.
 • Forventeligt merafkast
  Vi forventer, at obligationer fra højrentelande kan give et merafkast i forhold til europæiske obligationer.
 • Yderligere spedning af risiko
  Ved at investere i Sydinvest HøjrenteLande spreder du risikoen yderligere, fordi obligationer fra højrentelande ikke påvirkes af de internationale konjunkturer på samme måde som traditionelle aktier og obligationer.
Kvartalskommentar for HøjrenteLande - opdateret 4/7/22
"I det kommende kvartal bliver det formentlig en kamp mellem inflationsfrygten og recessionsfrygten, der afgør, om renterne skal op eller ned."

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 06/10/22 16:30

Afkast i dag: -0,01 %

Afkast i sep.: -7,13 %

År til dato: -27,79 %

Afkast og kurser pr. 06/10/22 16:30

Afkast i dag -0,01 %
Afkast ÅTD, % -27,79 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 139,53
Formue (mio.) 168 DKK

Afkast - Opdateret 01/10/22

Afkast ÅTD, % -28,91 %
1 år -30,44 %
3 år -28,41 %
5 år -28,85 %
7 år -16,41 %
10 år -18,40 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2021-4,01 %0,000,000,000,00191,95
20203,34 %0,000,000,000,00200,00
201910,69 %0,000,000,000,00194,78
2018-9,75 %0,000,000,000,00175,97
20178,39 %0,000,000,000,00194,97
20168,76 %0,000,000,000,00179,89
2015-2,79 %0,000,000,000,00165,40
20143,86 %0,000,000,000,00170,15
2013-5,64 %0,000,000,000,00163,82
201217,75 %0,000,000,000,00175,30
20116,94 %0,000,000,000,00147,45
201016,25 %0,000,000,000,00137,88
200941,55 %0,000,000,000,00118,60
2008-25,80 %0,000,000,000,0083,79
20072,80 %0,000,000,000,00112,91
20066,97 %0,000,000,000,00109,84
20052,68 %0,000,000,000,000,00
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

HøjrenteLande AkkumulerendeAfkast i septemberÅr til dato
Afkast i fonden-7,13 %-28,91 %
Afkast i fondens benchmark-6,75 %-25,43 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-10-2022. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som på relevant vis er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af relevante sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

 • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
 • korruptionsniveauet
 • miljøet
 • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Colombia 08.09.20377,38ColombiaUSD3,50 %
Egypt Government International Bond 11.04.20316,38EgyptenEUR2,54 %
Indonesia 17.02.20376,63IndonesienUSD2,53 %
Republic of South Africa Government Int 20.04.20527,30SydafrikaUSD2,48 %
Saudi Government International Bond 04.10.20474,63Saudi ArabienUSD2,43 %
Rep. of Ghana 14.10.203010,75GhanaUSD2,06 %
Finance Department Government of Sharja 28.07.20504,00Forenede Arabiske EmiraterUSD1,92 %
Saudi Government International Bond 26.10.20464,50Saudi ArabienUSD1,89 %
Global Investments 09.03.20234,40JomfruøerneUSD1,85 %
PERUEN 02.06.20250,00PeruUSD1,81 %
Antal værdipapirer i fonden: 116
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Mexico8,92 %2,80 %
Colombia6,43 %2,94 %
Peru5,52 %4,38 %
Indonesien4,93 %-2,81 %
Forenede Arabiske Emirater4,67 %3,82 %
Saudi Arabien4,32 %1,84 %
Chile4,01 %0,98 %
Sydafrika3,88 %-0,10 %
Qatar3,86 %-1,52 %
Øvrige53,46 %-13,03 %

Regionsfordeling

RegionAndel
Latinamerika25,65 %
Afrika24,40 %
Østeuropa23,69 %
Mellemøsten13,64 %
Asien9,84 %
Caribien2,60 %
Øvrige0,18 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Danske kroner (DKK)89,68 %
Euro (EUR)17,84 %
Amerikanske dollar (USD)-7,52 %
Øvrige0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udstederAndel
Realkreditobligationer0,00 %
Statsobligationer79,48 %
100% statsejet virksomhedsobligationer16,38 %
Virksomhedsobligationer0,00 %
Kontant4,14 %

Gns. rating og varighed

Gns. rating og varighedAndel
BBB- og højere38,80 %
BB- til BB+22,99 %
B+ eller lavere18,41 %
Gennemsnitlig ratingBB+

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
HøjrenteLande Akk.1,25 %1,38 %0.22 %0,46 %0,46 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/9-22

ISINDK0060012979
Fondskode6001297
Introduktionsdato18.11.2005
BenchmarkEMBI Global Diversified
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Generalforsamlingsdato30.03.2022
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerThomas Brund
ValutaDKK
Forv. årlig omk.1,25 %
ÅOP1,38 %
Indirekte handelsomk.0.22 %
Andelsklasse formue(mio)165 DKK
Formue i fonden (mio)828 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 2021191,95 DKK
Indre værdi september 2022137,38
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden116
Udbytte (regnskab 2020)0,00
Afkast i år (ultimo mdr.)-28,91 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 31/8-22)12,07
Standardafvigelse 3 år (pr. 31/8-22)13,91
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/8-22)-0,61
Effektiv rente9,03 %
Gennemsnitlig varighed6,69