HøjrenteLande Akk.

Højrenteobligationer

Nøgletal

Se flere nøgletal

Profil

Udnyt de højere renter på højrenteobligationer
Sydinvest Højrentelande er en interessant investeringsmulighed i lande med høj økonomisk vækst. Sydinvest Højrentelande investerer i statsobligationer fra lande i Østeuropa, Afrika, Latinamerika og Asien. Disse lande betaler ofte en rente, der er højere end renten på nordeuropæiske statsobligationer.


Landenes økonomiske udvikling spår fremgang
Mange af højrentelandene har råstoffer som olie og gas, men også metaller og råvarer som soja, kakao m.v., som er efterspurgt globalt. Desuden er højrentelandenes andel af den globale økonomi steget markant de seneste 10-20 år, og flere økonomer forudser, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for de næste 10 år.

Investeringsprofil for Sydinvest HøjrenteLande
FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030, Sustainable Development Goals, indgår som input i sammensætningen af afdelingens investeringer. Det sker ved at inddrage et indeks for landenes bæredygtighed udviklet af tyske Bertelsmann Stiftung og UN Sustainable Development Solutions Network. I vurderingerne inddrages såvel det aktuelle niveau for indekset og bevægelser i indekset i retning mod at indfri FN’s verdensmål. Sydinvest HøjrenteLande ESG er omfattet af denne investeringsprofil.

Fonden investerer i statsobligationer med mellemlang eller lang løbetid fra højrentelande, der primært er udstedt i dollar eller euro. Valutarisikoen i afdelingen er begrænset.

Kvartalsforventninger for HøjrenteLande - opdateret 2/1/20

"Første fase af den længe ventede handelsaftale mellem USA og Kina er stort set klar. En aftale der vil kunne give den globale økonomi et skub og dermed forstærke den positive effekt, som lavere renter i USA og Europa i forvejen giver."

Læs hele kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Hans Christian Bachmann

 • Porteføljemanager
 • Vil du investere i Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende?

Afkast

Pr. 30/03/20 12:10

Afkast i dag: -1,07 %

Afkast i feb.: -1,13 %

År til dato: -14,62 %

Afkast og kurser pr. 30/03/20 12:10

Afkast i dag -1,07 %
Afkast ÅTD, % -14,62 %
Salg 163,55
Køb 164,55
Indre værdi 166,30
Formue (mio.) 370 DKK

Afkast - Opdateret 01/03/20

Afkast ÅTD, % 0,16 %
1 år 6,05 %
3 år 5,17 %
5 år 12,46 %
7 år 13,70 %
10 år 59,63 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
201910,69 %0,000,000,000,00194,78
2018-9,75 %0,000,000,000,00175,97
20178,39 %-0,000,000,00194,97
20168,76 %-0,000,000,00179,89
2015-2,79 %-0,000,000,00165,40
20143,86 %-0,000,000,00170,15
2013-5,64 %-0,000,000,00163,82
201217,74 %-0,000,000,00175,30
20116,94 %-0,000,000,00147,45
201016,25 %-0,000,000,00137,88
200941,55 %-0,000,000,00118,60
2008-25,80 %-0,000,000,0083,79
20072,80 %-0,000,000,00112,91
20066,97 %-0,000,000,00109,84
20052,68 %-0,000,000,000,00
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

HøjrenteLande AkkumulerendeAfkast i februarÅr til dato
Afkast i fonden-1,13 %0,16 %
Afkast i fondens benchmark-1,17 %0,13 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-03-2020. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

 • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
 • korruptionsniveauet
 • miljøet
 • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Rep. of Ghana 14.10.203010,75GhanaUSD4,34 %
Russian Eurobond 23.06.20274,25RuslandUSD3,74 %
IVYCST 5 1/4 03.22.305,25ElfenbenskystenEUR3,32 %
Oman Government International Bond 17.01.20486,75OmanUSD3,08 %
Turkey Government International Bond 26.04.20297,63TyrkietUSD2,40 %
Uruguay 18.06.20505,10UruguayUSD2,15 %
Qatar Government International Bond 23.04.20485,10QatarUSD2,10 %
Indonesia 17.02.20376,63IndonesienUSD2,06 %
Corp Nacional del Cobre de Chile 30.09.20293,00ChileUSD2,01 %
Egypt Government International Bond 11.04.20316,38EgyptenEUR1,98 %
Antal værdipapirer i fonden: 116
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Rusland6,99 %0,37 %
Mexico6,28 %0,00 %
Indonesien6,18 %1,23 %
Oman4,84 %-0,19 %
Rumænien4,59 %-0,06 %
Ghana4,34 %0,00 %
Saudi Arabien3,88 %0,23 %
Qatar3,86 %0,18 %
Sydafrika3,68 %-0,09 %
Øvrige55,34 %-5,04 %

Regionsfordeling

RegionAndel
Latinamerika25,50 %
Afrika22,11 %
Østeuropa18,44 %
Mellemøsten14,63 %
Asien10,41 %
Caribien4,25 %
Øvrige4,65 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Danske kroner (DKK)78,72 %
Euro (EUR)22,05 %
Amerikanske dollar (USD)-0,77 %
Øvrige0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udstederAndel
Realkreditobligationer0,00 %
Statsobligationer81,19 %
100% statsejet virksomhedsobligationer13,87 %
Virksomhedsobligationer0,00 %
Kontant4,94 %

Gns. rating og varighed

Gns. rating og varighedAndel
BBB- og højere30,53 %
BB- til BB+10,74 %
B+ eller lavere20,58 %
Gennemsnitlig ratingBB+

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
HøjrenteLande Akk.1,27 %1,40 %0.47 %1,46 %1,96 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060012979
Effektiv rente5,28 %
Gennemsnitlig varighed7,66
Standardafvigelse 1 år4,59
Standardafvigelse 3 år5,29
Fondskode6001297
Sharpe Ratio (3 år)0,39
Indre værdi ultimo 2019194,78 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)0,16 %
Introduktionsdato18.11.2005
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkEMBI Global Diversified
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Andelsklasse formue(mio)370 DKK
Formue i fonden (mio)1.381 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2019)0,00
Forv. årlig omk.1,27 %
ÅOP1,4 %
Indirekte handelsomk.0.47 %
Antal værdipapirer i fonden117
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerThomas Brund
Indre værdi februar 2020195,10