HøjrenteLande Akk.

Højrenteobligationer

Nøgletal

Se flere nøgletal

Profil

Udnyt de højere renter på højrenteobligationer
Sydinvest Højrentelande er en interessant investeringsmulighed i lande med høj økonomisk vækst. Sydinvest Højrentelande investerer i statsobligationer fra lande i Østeuropa, Afrika, Latinamerika og Asien. Disse lande betaler ofte en rente, der er højere end renten på nordeuropæiske statsobligationer.


Landenes økonomiske udvikling spår fremgang
Mange af højrentelandene har råstoffer som olie og gas, men også metaller og råvarer som soja, kakao m.v., som er efterspurgt globalt. Desuden er højrentelandenes andel af den globale økonomi steget markant de seneste 10-20 år, og flere økonomer forudser, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for de næste 10 år.

Investeringsprofil for Sydinvest HøjrenteLande
Fonden investerer i statsobligationer fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika og Mellemøsten, der primært er udstedt i dollar eller euro. Valutarisikoen i fonden er begrænset. Porteføljen styres aktivt og afspejler den aktuelle vurdering af hvilke lande og hvilke obligationer, der vurderes til at give det bedste afkast i forhold til risikoen.

Kvartalsforventninger for HøjrenteLande - opdateret 2/10/19

"Centralbankerne har slået paraplyerne ud, hvilket giver forventninger om medvind til obligationer i højrentelandene."

Læs hele kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Hans Christian Bachmann

 • Porteføljemanager
 • Vil du investere i Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende?

Afkast

Pr. 06/12/19 15:35

Afkast i dag: +0,13 %

Afkast i nov.: -0,65 %

År til dato: +8,12 %

Afkast og kurser pr. 06/12/19 15:35

Afkast i dag 0,13 %
Afkast ÅTD, % 8,12 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 190,27
Formue (mio.) 436 DKK

Afkast - Opdateret 01/12/19

Afkast ÅTD, % 8,25 %
1 år 8,95 %
3 år 7,21 %
5 år 8,55 %
7 år 11,12 %
10 år 62,06 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-9,75 %-0,000,000,00175,97
20178,39 %-0,000,000,00194,97
20168,76 %-0,000,000,00179,89
2015-2,79 %-0,000,000,00165,40
20143,86 %-0,000,000,00170,15
2013-5,64 %-0,000,000,00163,82
201217,74 %-0,000,000,00175,30
20116,94 %-0,000,000,00147,45
201016,25 %-0,000,000,00137,88
200941,55 %-0,000,000,00118,60
2008-25,80 %-0,000,000,0083,79
20072,80 %-0,000,000,00112,91
20066,97 %-0,000,000,00109,84
20052,68 %-0,000,000,000,00
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

HøjrenteLande AkkumulerendeAfkast i novemberÅr til dato
Afkast i fonden-0,65 %8,25 %
Afkast i fondens benchmark-0,70 %9,52 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-12-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

 • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
 • korruptionsniveauet
 • miljøet
 • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Rep. of Ghana 14.10.203010,75GhanaUSD4,34 %
Russian Eurobond 23.06.20274,25RuslandUSD3,64 %
IVYCST 5 1/4 03.22.305,25ElfenbenskystenEUR3,36 %
Oman Government International Bond 17.01.20486,75OmanUSD3,28 %
Turkey Government International Bond 26.04.20297,63TyrkietUSD2,46 %
Indonesia 17.02.20376,63IndonesienUSD2,12 %
Qatar Government International Bond 23.04.20485,10QatarUSD2,06 %
Egypt Government International Bond 11.04.20316,38EgyptenEUR2,02 %
Uruguay 18.06.20505,10UruguayUSD2,02 %
Eskom Holdings SOC Ltd 10.08.20286,35SydafrikaUSD2,01 %
Antal værdipapirer i fonden: 121
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Rusland6,79 %2,13 %
Mexico6,44 %1,63 %
Tyrkiet5,41 %-2,59 %
Oman5,18 %2,00 %
Indonesien5,03 %2,17 %
Rumænien4,70 %3,11 %
Ghana4,34 %1,38 %
Qatar3,87 %-0,40 %
Sydafrika3,82 %2,00 %
Øvrige54,42 %-5,18 %

Regionsfordeling

RegionAndel
Latinamerika25,73 %
Afrika23,38 %
Østeuropa21,87 %
Mellemøsten15,01 %
Asien7,33 %
Caribien5,56 %
Øvrige1,12 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Danske kroner (DKK)77,94 %
Euro (EUR)23,08 %
JPY0,00 %
Amerikanske dollar (USD)-1,02 %
Øvrige0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udstederAndel
Realkreditobligationer0,00 %
Statsobligationer85,75 %
100% statsejet virksomhedsobligationer12,98 %
Virksomhedsobligationer0,00 %
Kontant1,27 %

Gns. rating og varighed

Gns. rating og varighedAndel
BBB- og højere30,43 %
BB- til BB+12,31 %
B+ eller lavere21,32 %
Gennemsnitlig ratingBB

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
HøjrenteLande Akk.1,31 %1,44 %0.34 %0,46 %0,46 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060012979
Effektiv rente5,44 %
Gennemsnitlig varighed7,78
Standardafvigelse 1 år5,17
Standardafvigelse 3 år5,87
Fondskode6001297
Sharpe Ratio (3 år)0,24
Indre værdi ultimo 2018175,97 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)8,25 %
Introduktionsdato18.11.2005
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkEMBI Global Diversified
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Andelsklasse formue(mio)436 DKK
Formue i fonden (mio)1.562 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)-
Forv. årlig omk.1,31296 %
ÅOP1,44 %
Indirekte handelsomk.0.34 %
Antal værdipapirer i fonden121
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerThomas Brund
Indre værdi november 2019190,50