HøjrenteLande ESG

Højrenteobligationer

3,26 %

Pr. 08/02/23 10:46

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0061271186

Løbende omk.

1,32 %

Profil

Værdipapirfonden Sydinvest tilbyder en enkelt ESG-afdeling – HøjrenteLande ESG. Denne afdeling inddrager yderligere kriterier i relation til ESG i sammenligning med de øvrige højrentelandeafdelinger. Det betyder, at flere lande er ekskluderet fra investeringsuniverset end i de tradtionelle højrentelandeafdelinger.


Hvorfor investere i HøjrenteLande ESG?

 • Renteforskellen udnyttes
  I højrentelande udnytter vi renteforskellen på de lave renter på de udviklede markeder, og de høje renter i udviklingslandene.
 • Fokus på ESG faktorer
  HøjrenteLande ESG giver dig det høje renteafkast fra udviklingslandene, og understøtter samtidigt de lande som udvikler sig i den rigtige retning, målt på ESG faktorer.
 • Eksklusion af lande
  Vi ekskluderer flere lande fra investeringsuniverset end i de traditionelle højrentelandeafdelinger.
Kvartalskommentar for HøjrenteLande - opdateret 4/1/23
"Inflation og renteforhøjelser har for alvor domineret de finansielle overskrifter de seneste seks måneder. Inflationen er kommet ned fra toppen, og nu bliver det interessant at se, om den kommer langt nok ned i 2023."
Hans Christian Bachmann
Hans Christian Bachmann
Senioranalytiker

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 08/02/23 10:46

Afkast i dag: +0,04 %

Afkast i jan.: +3,53 %

År til dato: +3,26 %

Afkast og kurser pr. 08/02/23 10:46

Afkast i dag 0,04 %
Afkast ÅTD, % 3,26 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 74,34
Formue (mio.) 23 DKK

Afkast - Opdateret 01/02/23

Afkast ÅTD, % 3,53 %
1 år -17,01 %
3 år -22,27 %
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2022-22,57 %-0,000,000,0072,00
2021-4,51 %0,000,000,000,0092,87
20202,04 %4,600,004,600,00101,91

Seneste udvikling

HøjrenteLande ESGAfkast i januarÅr til dato
Afkast i fonden3,53 %3,53 %
Afkast i fondens benchmark2,90 %2,90 %

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden en udvidet analyse ift. de almindelige HøjrenteLande-fonde af både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG+) i arbejdet med porteføljen.

ESG+: En udvidet ESG analyse på statsobligationer med bl.a. FN’s Verdensmål
Sydinvest HøjrenteLande ESG investerer med en udvidet ESG analyse på statsobligationer, og vi stiller flere og skrappere krav til landenes ansvarlighed og arbejde med at fremme en bæredygtig udvikling.

Blandt andet supplerer vi analysen med et indeks over landenes arbejde med at opfylde FN’s Verdensmål for en bæredygtig global udvikling i 2030. Vi forsøger også at inkludere investeringsmuligheder inden for grønne statsobligationer, hvor det er muligt, og vi fravælger aktivt investeringer i statsejede selskaber med fossile brændsler. Vi går målrettet efter at investere i lande, der både har et vist minimumsniveau af ansvarlighed, og hvor vi samtidig vurderer, at de har et potentiale for at udvikle sig positivt.

Vi har ikke samme mulighed for direkte at påvirke landenes ledere, som man eksempelvis kan forvente at kunne påvirke virksomhedsledere ved aktieinvesteringer. Her arbejder vi med en udvidet eksklusionsmodel, hvor vi eksempelvis ikke investerer i lande, der er pålagt våbensanktioner. Øvrige lande, som er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er også udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som rådgiver på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

I den udvidede ESG-analyse anvendes en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. Processen starter med at fjerne lande omfattet af sanktioner og selskaber med aktiviteter inden for fossile brændsler. Dette kombineres med en dybere analyse af landenes ESG-faktorer og deres arbejde med målsætningerne i FN’s Verdensmål.

Den dybere ESG-analyse anvendes både til at udvælge lande til investering og til at fravælge lande ud fra andet end blot sanktioner. Processen inkluderer bl.a. følgende:

 • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
 • vurdering af landenes arbejde med FN’s Verdensmål 2030
 • korruptionsniveauet
 • niveauet for politisk og civil frihed.
 • miljøets sundhed og udvikling
 • vurdering af hvorvidt tendensen og det forventede udviklingspotentiale i ESG-faktorerne er positiv.

Grønne statsobligationer
Stater kan vælge at udstede særlige obligationer til at finansiere den grønne omstilling. En statsobligation kan betegnes som grøn, hvis salget af obligationerne finansierer konkrete projekter, der ligger inden for FN’s klimamålsætning om en temperaturstigning på maksimalt 2 grader Celsius inden år 2100. I modsætning til en almindelig statsobligation, der indgår i statens samlede budget, skal midlerne fra den grønne statsobligation holdes skarpt adskilt fra statens øvrige indtægter og udgifter. Kravene til en grøn obligation indebærer, at en uafhængig part godkender og efterfølgende verificerer, at projektet er tilstrækkeligt bæredygtigt. Dette er også investorernes garanti for, at de opnår en reel klima- eller miljømæssig påvirkning gennem deres investering.

Se lande som er ekskluderet fra vores investeringsunivers

Se selskaber som er ekskluderet fra vores investeringsunivers

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Indonesia 17.02.20376,63IndonesienUSD5,87 %
Colombia Government International Bond 15.05.20495,20ColombiaUSD4,34 %
Peruvian Government International Bond 15.01.20343,00PeruUSD4,06 %
Senegal Bond 13.03.20284,75SenegalEUR3,95 %
Republic of South Africa Government Int 20.04.20527,30SydafrikaUSD3,64 %
Mexico Government International Bond 18.09.20271,35MexicoEUR3,49 %
Romanian Government International Bond 03.04.20343,50RumænienEUR2,51 %
Egypt Government International Bond 11.04.20316,38EgyptenEUR2,44 %
Rep. of Ghana 14.10.203010,75GhanaUSD2,32 %
Chile Government International Bond 31.01.20343,50ChileUSD2,18 %
Antal værdipapirer i fonden: 86
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Mexico9,66 %1,76 %
Chile7,66 %3,23 %
Sydafrika7,28 %1,14 %
Indonesien6,84 %-1,02 %
Peru6,45 %5,35 %
Colombia6,29 %1,94 %
Ungarn5,82 %4,91 %
Rumænien4,66 %-0,20 %
Senegal3,95 %-0,40 %
Øvrige41,40 %-19,67 %

Regionsfordeling

RegionAndel
Latinamerika39,30 %
Afrika22,13 %
Østeuropa18,21 %
Asien9,64 %
Caribien2,68 %
Mellemøsten0,46 %
Øvrige7,59 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerLøbende omk.Transaktionsomk.IndtrædelseUdtrædelse
HøjrenteLande ESG1,32 %0,13 %0,51 %0,51 %

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/1-23

ISINDK0061271186
Fondskode6127118
Introduktionsdato27.01.2020
BenchmarkJP Morgan EM Bond Index Gl DKK
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato27.03.2023
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerThomas Brund
ValutaDKK
Løbende omkostninger1,32 %
Transaktionsomk.0,13 %
Andelsklasse formue(mio)24 DKK
Formue i fonden (mio)1.479 DKK
Stykstørrelse100
Skattekurs ultimo 202272,00 DKK
Indre værdi januar 202374,54
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden87
Udbytte (regnskab 2022)-
Afkast i år (ultimo mdr.)3,53 %
Standardafvigelse 1 år18,14
Standardafvigelse 3 år15,15
Sharpe Ratio (3 år)-0,56