HøjrenteLande ESG

Højrenteobligationer

-2,23 %

Pr. 19/10/20 16:31

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0061271186

ÅOP

1,43 %

Indirekte omk.

0,47 %

Profil

Værdipapirfonden Sydinvest tilbyder en enkelt ESG-afdeling – HøjrenteLande ESG. Denne afdeling inddrager yderligere kriterier i relation til ESG i sammenligning med de øvrige højrentelandeafdelinger. Det betyder, at flere lande er ekskluderet fra investeringsuniverset end i de tradtionelle højrentelandeafdelinger.

Investeringsprofil for Sydinvest HøjrenteLande ESG
FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030, Sustainable Development Goals, indgår som input i sammensætningen af afdelingens investeringer. Det sker ved at inddrage et indeks for landenes bæredygtighed udviklet af tyske Bertelsmann Stiftung og UN Sustainable Development Solutions Network. I vurderingerne inddrages såvel det aktuelle niveau for indekset og bevægelser i indekset i retning mod at indfri FN’s verdensmål. Sydinvest HøjrenteLande ESG er omfattet af denne investeringsprofil.

Fonden investerer i statsobligationer med mellemlang eller lang løbetid fra højrentelande, der primært er udstedt i dollar eller euro. Valutarisikoen i afdelingen er begrænset.


Kvartalskommentar for HøjrenteLande - opdateret 15/10/20

"Ved indgangen til årets sidste kvartal er COVID-19 desværre igen tilbage på dagsordenen. De stigende smittetal i især Europa truer økonomiernes comeback."

Læs hele kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Hans Christian Bachmann

 • Porteføljemanager

Afkast

Afkast

Pr. 19/10/20 16:31

Afkast i dag: -0,06 %

Afkast i sep.: -1,64 %

År til dato: -2,23 %

Afkast og kurser pr. 19/10/20 16:31

Afkast i dag -0,06 %
Afkast ÅTD, % -2,23 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 97,77
Formue (mio.) 14 DKK

Afkast - Opdateret 01/10/20

Afkast ÅTD, % -3,61 %
1 år -
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Seneste udvikling

HøjrenteLande ESGAfkast i septemberÅr til dato
Afkast i fonden-1,64 %-3,61 %
Afkast i fondens benchmark-1,93 %-2,30 %

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden en udvidet analyse ift. de almindelige HøjrenteLande-fonde af både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG+) i arbejdet med porteføljen.

ESG+: En udvidet ESG analyse på statsobligationer med bl.a. FN’s Verdensmål
Sydinvest HøjrenteLande ESG investerer med en udvidet ESG analyse på statsobligationer, og vi stiller flere og skrappere krav til landenes ansvarlighed og arbejde med at fremme en bæredygtig udvikling.

Blandt andet supplerer vi analysen med et indeks over landenes arbejde med at opfylde FN’s Verdensmål for en bæredygtig global udvikling i 2030. Vi forsøger også at inkludere investeringsmuligheder inden for grønne statsobligationer, hvor det er muligt, og vi fravælger aktivt investeringer i statsejede selskaber med fossile brændsler. Vi går målrettet efter at investere i lande, der både har et vist minimumsniveau af ansvarlighed, og hvor vi samtidig vurderer, at de har et potentiale for at udvikle sig positivt.

Vi har ikke samme mulighed for direkte at påvirke landenes ledere, som man eksempelvis kan forvente at kunne påvirke virksomhedsledere ved aktieinvesteringer. Her arbejder vi med en udvidet eksklusionsmodel, hvor vi eksempelvis ikke investerer i lande, der er pålagt våbensanktioner. Øvrige lande, som er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er også udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som rådgiver på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

I den udvidede ESG-analyse anvendes en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. Processen starter med at fjerne lande omfattet af sanktioner og selskaber med aktiviteter inden for fossile brændsler. Dette kombineres med en dybere analyse af landenes ESG-faktorer og deres arbejde med målsætningerne i FN’s Verdensmål.

Den dybere ESG-analyse anvendes både til at udvælge lande til investering og til at fravælge lande ud fra andet end blot sanktioner. Processen inkluderer bl.a. følgende:

 • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
 • vurdering af landenes arbejde med FN’s Verdensmål 2030
 • korruptionsniveauet
 • niveauet for politisk og civil frihed.
 • miljøets sundhed og udvikling
 • vurdering af hvorvidt tendensen og det forventede udviklingspotentiale i ESG-faktorerne er positiv.

Grønne statsobligationer
Stater kan vælge at udstede særlige obligationer til at finansiere den grønne omstilling. En statsobligation kan betegnes som grøn, hvis salget af obligationerne finansierer konkrete projekter, der ligger inden for FN’s klimamålsætning om en temperaturstigning på maksimalt 2 grader Celsius inden år 2100. I modsætning til en almindelig statsobligation, der indgår i statens samlede budget, skal midlerne fra den grønne statsobligation holdes skarpt adskilt fra statens øvrige indtægter og udgifter. Kravene til en grøn obligation indebærer, at en uafhængig part godkender og efterfølgende verificerer, at projektet er tilstrækkeligt bæredygtigt. Dette er også investorernes garanti for, at de opnår en reel klima- eller miljømæssig påvirkning gennem deres investering.

Se lande som er ekskluderet fra vores ESG+ investeringsunivers

Se selskaber som er ekskluderet fra vores ESG+ investeringsunivers

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Qatar Government International Bond 23.04.20485,10QatarUSD5,32 %
Indonesia 17.02.20376,63IndonesienUSD4,69 %
Rep. of Ghana 14.10.203010,75GhanaUSD4,57 %
Senegal Bond 13.03.20284,75SenegalEUR3,53 %
Egypt Government International Bond 11.04.20316,38EgyptenEUR3,52 %
Rep of South Africa Gov 24.07.20263,75SydafrikaEUR3,40 %
Mexico Government International Bond 18.09.20271,35MexicoEUR3,32 %
Uruguay 18.06.20505,10UruguayUSD3,12 %
Corp Nacional del Cobre de Chile 30.09.20293,00ChileUSD2,58 %
DOMREP 25.01.20275,95Dominikanske Rep.USD2,57 %
Antal værdipapirer i fonden: 71
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Indonesien8,43 %8,43 %
Mexico7,77 %7,77 %
Qatar7,70 %7,70 %
Uruguay6,10 %6,10 %
Sydafrika5,44 %5,44 %
Rumænien5,14 %5,14 %
Ukraine5,06 %5,06 %
Dominikanske Rep.4,68 %4,68 %
Ghana4,57 %4,57 %
Øvrige45,13 %40,18 %

Regionsfordeling

RegionAndel
Latinamerika34,78 %
Afrika21,41 %
Asien12,74 %
Østeuropa12,28 %
Mellemøsten10,07 %
Caribien4,68 %
Øvrige4,04 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
HøjrenteLande ESG1,30 %1,43 %0.47 %0,46 %0,46 %

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/9-20

ISINDK0061271186
Fondskode6127118
Introduktionsdato27.01.2020
BenchmarkJP Morgan EM Bond Index Gl DKK
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato-
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerThomas Brund
ValutaDKK
Forv. årlig omk.1,3 %
ÅOP1,43 %
Indirekte handelsomk.0.47 %
Andelsklasse formue(mio)11 DKK
Formue i fonden (mio)938 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 2019 DKK
Indre værdi september 202096,39
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden72
Udbytte (regnskab 2019)-
Afkast i år (ultimo mdr.)-3,61 %
Standardafvigelse 1 år-
Standardafvigelse 3 år-
Sharpe Ratio (3 år)-
Effektiv rente4,56 %
Gennemsnitlig varighed8,09