HøjrenteLande Korte Obl. Akk.

Højrenteobligationer

-0,13 %

Pr. 22/10/21 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060227908

ÅOP

1,12 %

Indirekte omk.

0,26 %

Profil

Udnyt de højere renter på højrenteobligationer
Sydinvest HøjrenteLande Korte Obligationer Akk. er en interessant investeringsmulighed i lande med høj økonomisk vækst. Sydinvest HøjrenteLande Korte Obligationer Akk. investerer i statsobligationer fra lande i Østeuropa, Afrika, Latinamerika og Asien. Disse lande betaler ofte en rente, der er højere end renten på nordeuropæiske statsobligationer.

Lande med fremgang
Mange af højrentelandene har råstoffer som olie og gas, men også metaller og råvarer som soja, kakao m.v., som er efterspurgt globalt. Desuden er højrentelandenes andel af den globale økonomi steget markant de seneste 10-20 år, og flere økonomer forudser, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for de næste 10 år.


Investeringsprofil for Sydinvest HøjrenteLande Korte Obligationer Akkumulerende
Fonden investerer i statsobligationer med kort løbetid fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika og Mellemøsten, der primært er udstedt i dollar eller euro. Valutarisikoen i fonden er begrænset. Porteføljen styres aktivt og afspejler den aktuelle vurdering af hvilke lande og hvilke obligationer, der vurderes til at give det bedste afkast i forhold til risikoen.

Kvartalskommentar for HøjrenteLande - opdateret 4/10/21

"Tredje kvartal har budt på flere negative faktorer, som får betydning for obligationer fra højrentelande."

Læs hele kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Hans Christian Bachmann

 • Porteføljemanager
 • Hvem kan investere i Sydinvest HøjrenteLande Korte Obligationer Akkumulerende?

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 22/10/21 16:30

Afkast i dag: +0,00 %

Afkast i sep.: -0,66 %

År til dato: -0,13 %

Afkast og kurser pr. 22/10/21 16:30

Afkast i dag 0,00 %
Afkast ÅTD, % -0,13 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 120,49
Formue (mio.) 260 DKK

Afkast - Opdateret 01/10/21

Afkast ÅTD, % 0,47 %
1 år 3,99 %
3 år 4,94 %
5 år 5,12 %
7 år 5,51 %
10 år 19,32 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20200,27 %0,000,000,000,00120,15
20194,74 %0,000,000,000,00120,31
2018-3,37 %0,000,000,000,00114,87
20174,62 %-0,000,000,00118,88
20163,02 %-0,000,000,00113,62
2015-2,13 %-0,000,000,00110,29
20140,28 %-0,000,000,00112,69
20131,13 %-0,000,000,00112,38
20128,42 %-0,000,000,00113,00
20110,20 %-0,000,000,00102,49
20102,29 %-0,000,000,00102,29
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

HøjrenteLande Korte Obligationer AkkumulerendeAfkast i septemberÅr til dato
Afkast i fonden-0,66 %0,47 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-10-2021. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som på relevant vis er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af relevante sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

 • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
 • korruptionsniveauet
 • miljøet
 • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Russian Foreign Bond - Eurobond 04.12.20252,88RuslandEUR7,68 %
Colombia Government International Bond 22.03.20263,88ColombiaEUR5,93 %
Ivory Coast Government International Bo 15.06.20255,13ElfenbenskystenEUR4,41 %
Indonesia Government International Bond 14.06.20232,63IndonesienEUR3,99 %
Turkey 22.03.20245,75TyrkietUSD3,90 %
Romanian Government International Bond 28.10.20242,88RumænienEUR3,79 %
Rep of South Africa Gov 24.07.20263,75SydafrikaEUR3,72 %
Egypt Government International Bond 16.04.20264,75EgyptenEUR3,52 %
Macedonia Government International Bond 26.07.20235,63MakedonienEUR3,40 %
Republic of Paraguay 25.01.20234,63ParaguayUSD3,33 %
Antal værdipapirer i fonden: 42
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Indonesien9,15 %-0,70 %
Rusland7,68 %1,51 %
Colombia5,93 %-0,50 %
Mexico5,15 %-2,57 %
Elfenbenskysten4,41 %0,84 %
Brasilien4,23 %0,47 %
Tyrkiet3,90 %0,86 %
Rumænien3,79 %0,53 %
Sydafrika3,72 %-1,93 %
Øvrige52,03 %3,82 %

Regionsfordeling

RegionAndel
Østeuropa30,87 %
Afrika25,05 %
Latinamerika22,07 %
Asien14,54 %
Mellemøsten4,89 %
Caribien1,24 %
Øvrige1,34 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Euro (EUR)57,66 %
Danske kroner (DKK)42,65 %
Amerikanske dollar (USD)-0,32 %
Øvrige0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udstederAndel
Realkreditobligationer0,00 %
Statsobligationer82,16 %
100% statsejet virksomhedsobligationer17,81 %
Virksomhedsobligationer0,00 %
Kontant0,03 %

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Gns. rating og varighed

Gns. rating og varighedAndel
Gennemsnitlig ratingBB

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
HøjrenteLande Korte Obl. Akk.1,02 %1,12 %0.26 %0,36 %0,36 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/9-21

ISINDK0060227908
Fondskode6022790
Introduktionsdato31.05.2010
Benchmark-
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Generalforsamlingsdato01.04.2021
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerThomas Brund
ValutaDKK
Forv. årlig omk.1,02 %
ÅOP1,12 %
Indirekte handelsomk.0.26 %
Andelsklasse formue(mio)272 DKK
Formue i fonden (mio)304 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 2020120,15 DKK
Indre værdi september 2021121,21
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden43
Udbytte (regnskab 2020)0,00
Afkast i år (ultimo mdr.)0,47 %
Standardafvigelse 1 år2,22
Standardafvigelse 3 år6,38
Sharpe Ratio (3 år)0,31
Effektiv rente2,34 %
Gennemsnitlig varighed2,92