HøjrenteLande Korte Obl. Akk.

Højrenteobligationer

Nøgletal

Se flere nøgletal

Profil

Udnyt de højere renter på højrenteobligationer
Sydinvest HøjrenteLande Korte Obligationer Akk. er en interessant investeringsmulighed i lande med høj økonomisk vækst. Sydinvest HøjrenteLande Korte Obligationer Akk. investerer i statsobligationer fra lande i Østeuropa, Afrika, Latinamerika og Asien. Disse lande betaler ofte en rente, der er højere end renten på nordeuropæiske statsobligationer.

Lande med fremgang
Mange af højrentelandene har råstoffer som olie og gas, men også metaller og råvarer som soja, kakao m.v., som er efterspurgt globalt. Desuden er højrentelandenes andel af den globale økonomi steget markant de seneste 10-20 år, og flere økonomer forudser, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for de næste 10 år.


Investeringsprofil for Sydinvest HøjrenteLande Korte Obligationer Akkumulerende
Fonden investerer i statsobligationer med kort løbetid fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika og Mellemøsten, der primært er udstedt i dollar eller euro. Valutarisikoen i fonden er begrænset. Porteføljen styres aktivt og afspejler den aktuelle vurdering af hvilke lande og hvilke obligationer, der vurderes til at give det bedste afkast i forhold til risikoen.

Kvartalskommentar for HøjrenteLande - opdateret 6/7/20

"V-vending eller endnu en bølge? Efter et kvartal med nedlukning og genåbning er det for mange langsomt ved at være hverdag. Kurserne på de finansielle markeder har formentlig rettet sig mere, end økonomien har gjort det i 2. kvartal og vil gøre det i 3."

Læs hele kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Hans Christian Bachmann

 • Porteføljemanager
 • Hvem kan investere i Sydinvest HøjrenteLande Korte Obligationer Akkumulerende?

Afkast

Pr. 13/08/20 15:34

Afkast i dag: +0,08 %

Afkast i jul.: +0,87 %

År til dato: -3,18 %

Afkast og kurser pr. 13/08/20 15:34

Afkast i dag 0,08 %
Afkast ÅTD, % -3,18 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 116,48
Formue (mio.) 461 DKK

Afkast - Opdateret 01/08/20

Afkast ÅTD, % -3,81 %
1 år -3,71 %
3 år -1,17 %
5 år 2,58 %
7 år 4,57 %
10 år 14,99 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20194,74 %0,000,000,000,00120,31
2018-3,37 %0,000,000,000,00114,87
20174,62 %-0,000,000,00118,88
20163,02 %-0,000,000,00113,62
2015-2,13 %-0,000,000,00110,29
20140,28 %-0,000,000,00112,69
20131,13 %-0,000,000,00112,38
20128,42 %-0,000,000,00113,00
20110,20 %-0,000,000,00102,49
20102,29 %-0,000,000,00102,29
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

HøjrenteLande Korte Obligationer AkkumulerendeAfkast i juliÅr til dato
Afkast i fonden0,87 %-3,81 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-08-2020. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

 • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
 • korruptionsniveauet
 • miljøet
 • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Indonesia Government International Bond 14.06.20232,63IndonesienEUR6,39 %
Colombia Government International Bond 22.03.20263,88ColombiaEUR6,38 %
Russian Foreign Bond - Eurobond 04.12.20252,88RuslandEUR5,03 %
Rep of South Africa Gov 24.07.20263,75SydafrikaEUR3,23 %
Turkey Govt Bond 11.04.20234,13TyrkietEUR3,20 %
Ivory Coast Government International Bo 15.06.20255,13ElfenbenskystenEUR3,12 %
Namibia Internl Bonds 03.11.20215,50NamibiaUSD3,09 %
Mexico Government International Bond 22.04.20232,75MexicoEUR3,08 %
Romanian Government International Bond 28.10.20242,88RumænienEUR3,07 %
Petroleos Mexicanos 21.08.20212,50MexicoEUR2,94 %
Antal værdipapirer i fonden: 48
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Indonesien10,12 %1,89 %
Colombia6,38 %3,40 %
Mexico6,02 %-1,35 %
Sydafrika5,87 %1,52 %
Makedonien5,30 %-0,14 %
Rusland5,03 %-0,04 %
Tyrkiet3,20 %0,14 %
Elfenbenskysten3,12 %0,08 %
Namibia3,09 %-0,18 %
Øvrige51,87 %-6,94 %

Regionsfordeling

RegionAndel
Østeuropa31,92 %
Afrika24,39 %
Latinamerika20,71 %
Asien14,76 %
Caribien2,11 %
Mellemøsten1,99 %
Øvrige4,11 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Euro (EUR)54,19 %
Danske kroner (DKK)45,86 %
Amerikanske dollar (USD)-0,04 %
Øvrige0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udstederAndel
Realkreditobligationer0,00 %
Statsobligationer75,91 %
100% statsejet virksomhedsobligationer19,99 %
Virksomhedsobligationer0,00 %
Kontant4,10 %

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Gns. rating og varighed

Gns. rating og varighedAndel
Gennemsnitlig ratingBB

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
HøjrenteLande Korte Obl. Akk.1,02 %1,12 %0.31 %0,36 %0,36 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060227908
Effektiv rente3,44 %
Gennemsnitlig varighed2,86
Standardafvigelse 1 år10,61
Standardafvigelse 3 år6,45
Fondskode6022790
Sharpe Ratio (3 år)-0,13
Indre værdi ultimo 2019120,31 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)-3,81 %
Introduktionsdato31.05.2010
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmark-
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Andelsklasse formue(mio)461 DKK
Formue i fonden (mio)564 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato01.04.2020
Udbytte (regnskab 2019)0,00
Forv. årlig omk.1,02 %
ÅOP1,12 %
Indirekte handelsomk.0.31 %
Antal værdipapirer i fonden50
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerThomas Brund
Indre værdi juli 2020115,73