HøjrenteLande

Højrenteobligationer

Nøgletal

 • ISIN

  DK0016039654

 • Startdato

  17.03.2000

 • Type

  Udbyttebetalende

 • Udbytte

 • Risikoklasse

  4

 • Risikomærkning

  Gul

 • Formue (mio.)

  2.227 DKK

 • ÅOP

  1,45 %

 • Indirekte handelsomk.

  0.34 %

 •  
 • Central investorinformation

 • Faktaark

 • Prospekt

Se flere nøgletal

Profil

Udnyt de højere renter på højrenteobligationer
Sydinvest Højrentelande er en interessant investeringsmulighed i lande med høj økonomisk vækst. Sydinvest Højrentelande investerer i statsobligationer fra lande i Østeuropa, Afrika, Latinamerika og Asien. Disse lande betaler ofte en rente, der er højere end renten på nordeuropæiske statsobligationer.


Lande med fremgang
Mange af højrentelandene har råstoffer som olie og gas, men også metaller og råvarer som soja, kakao m.v., som er efterspurgt globalt. Desuden er højrentelandenes andel af den globale økonomi steget markant de seneste 10-20 år, og flere økonomer forudser, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for de næste 10 år

Investeringsprofil for Sydinvest HøjrenteLande
Fonden investerer i statsobligationer fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika og Mellemøsten, der primært er udstedt i dollar eller euro. Valutarisikoen i fonden er begrænset. Porteføljen styres aktivt og afspejler den aktuelle vurdering af hvilke lande og hvilke obligationer, der vurderes til at give det bedste afkast i forhold til risikoen.

Årligt udbytte
Fonden udbetaler som hovedregel et årligt udbytte som består af alle realiserede kursgevinster og modtagne renter minus fondens administrationsomkostninger.

Kvartalsforventninger for HøjrenteLande - opdateret 2/1/20

"Første fase af den længe ventede handelsaftale mellem USA og Kina er stort set klar. En aftale der vil kunne give den globale økonomi et skub og dermed forstærke den positive effekt, som lavere renter i USA og Europa i forvejen giver."

Læs hele kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Hans Christian Bachmann

 • Porteføljemanager
 • Vil du investere i Sydinvest HøjrenteLande?

Afkast

Pr. 21/01/20 15:40

Afkast i dag: -3,67 %

Afkast i dec.: +2,24 %

År til dato: +0,93 %

Afkast og kurser pr. 21/01/20 15:40

Afkast i dag -3,67 %
Afkast ÅTD, % 0,93 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 81,19
Formue (mio.) 2.227 DKK

Afkast - Opdateret 01/01/20

Afkast ÅTD, % 0,00 %
1 år 10,81 %
3 år 8,40 %
5 år 14,69 %
7 år 12,83 %
10 år 66,00 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
201910,81 %-0,000,000,0083,52
2018-9,75 %2,800,002,800,0078,10
20178,39 %14,300,0014,300,00100,81
20169,00 %4,800,004,800,0097,74
2015-2,94 %5,400,005,400,0094,80
20144,00 %5,100,000,000,00102,71
2013-5,41 %5,200,005,200,00103,86
201217,99 %12,250,0012,250,00123,50
20117,19 %5,751,544,210,00108,85
201016,33 %9,750,009,750,00111,12
200941,10 %7,750,007,750,00102,73
2008-26,77 %7,500,007,500,0079,84
20072,64 %8,250,008,250,00117,24
20067,78 %10,000,0010,000,00124,18
200516,01 %12,000,0012,000,00126,78
200415,01 %17,750,0017,750,00126,72
200324,48 %17,000,0017,000,00126,45
200212,00 %9,500,009,500,00111,75
200116,99 %10,250,0010,250,00108,45
20004,54 %12,250,0012,250,00104,35
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

HøjrenteLandeAfkast i decemberÅr til dato
Afkast i fonden2,24 %10,81 %
Afkast i fondens benchmark1,71 %11,39 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-01-2020. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

 • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
 • korruptionsniveauet
 • miljøet
 • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Rep. of Ghana 14.10.203010,75GhanaUSD4,31 %
Russian Eurobond 23.06.20274,25RuslandUSD3,44 %
IVYCST 5 1/4 03.22.305,25ElfenbenskystenEUR3,42 %
Oman Government International Bond 17.01.20486,75OmanUSD3,22 %
Turkey Government International Bond 26.04.20297,63TyrkietUSD2,43 %
Egypt Government International Bond 11.04.20316,38EgyptenEUR2,09 %
Indonesia 17.02.20376,63IndonesienUSD2,04 %
Eskom Holdings SOC Ltd 10.08.20286,35SydafrikaUSD1,99 %
Uruguay 18.06.20505,10UruguayUSD1,97 %
Colombia 26.02.20445,63ColombiaUSD1,89 %
Antal værdipapirer i fonden: 123
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Rusland6,59 %1,84 %
Mexico6,40 %1,51 %
Tyrkiet5,29 %-2,92 %
Oman5,05 %1,76 %
Indonesien5,01 %2,02 %
Rumænien4,67 %3,05 %
Ghana4,31 %1,31 %
Elfenbenskysten3,79 %0,01 %
Sydafrika3,72 %1,82 %
Øvrige55,16 %-7,54 %

Regionsfordeling

RegionAndel
Latinamerika26,38 %
Afrika23,31 %
Østeuropa21,42 %
Mellemøsten14,16 %
Asien8,57 %
Caribien4,50 %
Øvrige1,67 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Danske kroner (DKK)75,25 %
Euro (EUR)23,06 %
Amerikanske dollar (USD)1,70 %
Øvrige0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udstederAndel
Realkreditobligationer0,00 %
Statsobligationer85,48 %
100% statsejet virksomhedsobligationer12,66 %
Virksomhedsobligationer0,00 %
Kontant1,86 %

Gns. rating og varighed

Gns. rating og varighedAndel
BBB- og højere29,79 %
BB- til BB+11,00 %
B+ eller lavere22,40 %
Gennemsnitlig ratingBB

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
HøjrenteLande1,31 %1,45 %0.34 %0,46 %0,46 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0016039654
Effektiv rente5,40 %
Gennemsnitlig varighed7,57
Standardafvigelse 1 år5,03
Standardafvigelse 3 år5,20
Fondskode1603965
Sharpe Ratio (3 år)0,01
Indre værdi ultimo 201983,52 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)0,00 %
Introduktionsdato17.03.2000
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkEMBI Global Diversified
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)2.227 DKK
Formue i fonden (mio)2.781 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2019)-
Forv. årlig omk.1,31 %
ÅOP1,45 %
Indirekte handelsomk.0.34 %
Antal værdipapirer i fonden124
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerThomas Brund
Indre værdi december 201983,52