Morningstar Bæredygtig Indeks

Sydinvest Morningstar Sustainability Leaders Index

10,66 %

Pr. 19/10/20 16:31

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0061111572

ÅOP

0,62 %

Indirekte omk.

0,05 %

Profil

Fonden investerer i 100 selskaber, som er globalt førende inden for bæredygtighed. Investeringerne foretages under hensyntagen til en fornuftig spredning på regioner og sektorer.

Fondens officielle navn er Sydinvest Morningstar Sustainability Leaders Index. Fondens investeringer foretages i overensstemmelse med et indeks udviklet af Morningstar. Fonden er passivt styret.

VIGTIGT: Denne fond er ikke en ”grøn” miljø investeringsfond, som udelukkende investerer i eksempelvis vindenergi eller lignende.

I fonden benytter vi Morningstars afgrænsninger for bæredygtighed.
I udvælgelsen af selskaber til fonden tager vi udgangspunkt i de såkaldte ESG-faktorer. E står for Environmental, S for Social og G for Governance. På godt dansk betyder det, at miljø, sociale forhold og god selskabsledelse er afgørende faktorer for udvælgelsen af selskaber. Udvælgelsen sker ved, at selskaberne i investeringsuniverset rates på de tre parametre.

Forskellen mellem den nye afdeling og de øvrige aktiefonde er, at den aktuelle afdeling bygger på et ”best in class”-princip.


Investeringsprofil for Morningstar Global Bæredygtig
Fonden investerer globalt i aktier. Mindst 90 pct. af formuen skal være investeret i de aktier, der indgår i Morningstars Global Markets Sustainability Leaders Index. Investeringspolitikken baserer sig således på Morningstars regler for konstruktion af indekset (indeks for bæredygtige investeringer). Se prospektet for en nærmere gennemgang.

Investeringsstrategien er passiv og følger Morningstar Global Markets Sustainability Leaders indekset. Det vil sige, at investeringerne er sammensat med det formål at følge afkastudviklingen i indekset bedst muligt. Afkastet vil typisk være lavere end afkastet af indekset på grund af omkostningerne.

Hvem kan investere i fonden?
Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden. Midler i virksomhedsskatteordningen kan IKKE investere i fonden.

 • Porteføljemanager

Afkast

Afkast

Pr. 19/10/20 16:31

Afkast i dag: -1,08 %

Afkast i sep.: -0,20 %

År til dato: +10,66 %

Afkast og kurser pr. 19/10/20 16:31

Afkast i dag -1,08 %
Afkast ÅTD, % 10,66 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 127,80
Formue (mio.) 775 DKK

Afkast - Opdateret 01/10/20

Afkast ÅTD, % 8,31 %
1 år 13,05 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
201927,43 %4,904,900,000,00120,22
2018-5,66 %0,000,000,000,0094,34

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Morningstar Bæredygtig IndeksAfkast i septemberÅr til dato
Afkast i fonden-0,20 %8,31 %
Afkast i fondens benchmark-0,18 %8,91 %

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: Bæredygtig

Begrebet ”bæredygtighed” har mere end 30 år på bagen. Det optræder hyppigere og hyppigere i samfundsdebatten – ikke mindst når talen falder på ”bæredygtige investeringer”.

VIGTIGT: Denne fond er ikke en ”grøn” miljø investeringsfond, som udelukkende investerer i eksempelvis vindenergi eller lignende.

Fondens investeringer foretages i overensstemmelse med et indeks udviklet af analysebureauet Morningstar. I fonden følger vi derfor Morningstars afgrænsninger for bæredygtighed. I Morningstars udvælgelse af selskaber til afdelingen tages der således udgangspunkt i de såkaldte ESG-faktorer, som er helt afgørende for, hvordan vi håndterer ansvarlige investeringer i alle vores afdelinger. E står for Environmental, S for Social og G for Governance. På godt dansk betyder det, at miljø, sociale forhold og god selskabsledelse er afgørende faktorer for udvælgelsen af selskaber.

Forhold vedrørende ESG indgår i investeringsbeslutningerne i alle vores afdelinger. Forskellen mellem den nye afdeling og de øvrige aktieafdelinger er, at den aktuelle afdeling bygger på et ”Best-in-Class”-princip, hvor Morningstar inden for de enkelte sektorer udvælger de bedste blandt de største selskaber i verden ud fra det aktuelle ESG-stade.

Udvælgelse
For at kunne indgå i fonden skal selskaberne opfylde følgende kriterier:

 • de skal have en ESG-score hos Sustainalytics (se mere nedenfor)
 • de må ikke have indtægter fra produktion af tobak, civile skydevåben, kontroversielle våben eller atomkraft
 • de må ikke have mere end 50 % af indtægterne fra spil, alkoholproduktion eller voksenunderholdning
 • de skal have en kontroversrating på højest 3 (se mere nedenfor)
 • de må ikke producere noget, som medfører alvorlige CO2-risici
 • de skal have en gennemsnitlig daglig omsætning på børsen på minimum 1 mio. USD målt over en periode på tre måneder
 • de skal overholde FN’s Global Compact (FN’s Global Compact er et sæt retningslinjer for virksomheders udøvelse af samfundsansvar. Det bygger på ti principper om forvaltning af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Mål for bæredygtighed
Analysevirksomheden Sustainalytics har udviklet en Sustainability Score – altså et mål for bæredygtighed. Der indgår to elementer i dette mål. Det ene er en ESG-score. ESG scoren måles på en skala fra 0-100. Det andet er en kontroversrating. Kontroversratingen er et mål for, i hvor høj grad et selskab har været involveret i kontroversielle sager i relation til ESG. Skalaen går fra 0-5, hvor 5 er det værste. På baggrund af kontroversratingen beregner Sustainalytics et kontroversfradrag, som fratrækkes ESG-scoren. Herved fremkommer Sustainability Scoren, som er et mål for selskabets bæredygtighed.

Beholdning

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
NvidiaHalvlederproducenterUSA7,43 %
Home DepotByggemarkederUSA6,65 %
Adobe SystemsSoftwareprogrammerUSA5,24 %
Salesforce.comSoftwareprogrammerUSA5,09 %
Walt DisneyFilm og underholdningUSA4,99 %
SAPSoftwareprogrammerTyskland3,79 %
Cisco SystemsKommunikationsudstyrUSA3,71 %
ASMLHalvlederudstyrHolland3,50 %
LVMH Moet HennessyBeklædning, Tilbehør & LuksusvarerFrankrig2,81 %
Lowe'SsByggemarkederUSA2,79 %
Antal værdipapirer i fonden: 101
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Informationsteknologi37,85 %-0,16 %
Forbrugsgoder23,07 %11,94 %
Industri9,38 %-0,49 %
Finans7,53 %-3,61 %
Telekommunikationsservices7,13 %4,83 %
Materialer6,51 %1,52 %
Ejendomssektoren5,06 %-0,79 %
Sundhedspleje og personlig service2,00 %-7,39 %
Konsumentvarer1,15 %-3,64 %
Øvrige0,32 %-0,76 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
USA54,63 %15,57 %
Frankrig8,88 %-3,51 %
Japan8,28 %-0,56 %
Tyskland6,12 %-4,24 %
Holland4,19 %-2,62 %
Hongkong3,07 %2,97 %
England2,57 %-0,71 %
Australien2,31 %-0,57 %
Taiwan1,41 %0,39 %
Øvrige8,54 %-6,51 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Morningstar Bæredygtig Indeks0,50 %0,62 %0.05 %0,18 %0,14 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/9-20

ISINDK0061111572
Fondskode6111157
Introduktionsdato26.11.2018
BenchmarkMorningstar GM Sustainab. leaders
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato01.04.2020
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerLars Bo Jensen
ValutaDKK
Forv. årlig omk.0,5 %
ÅOP0,62 %
Indirekte handelsomk.0.05 %
Andelsklasse formue(mio)716 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 2019120,22 DKK
Indre værdi september 2020125,08
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden101
Udbytte (regnskab 2019)4,90
Afkast i år (ultimo mdr.)8,31 %
Active Share0,6
Tracking Error0,7 %
Standardafvigelse 1 år19,31
Standardafvigelse 3 år-
Sharpe Ratio (3 år)-