Morningstar Sust. Leaders Index

Sydinvest Morningstar Sustainability Leaders Index

20,17 %

Pr. 27/09/23 13:16

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0061111572

Løbende omk.

0,50 %

Profil

Fonden investerer i 100 selskaber, som er globalt førende inden for bæredygtighed. Investeringerne foretages under hensyntagen til en fornuftig spredning på regioner og sektorer.

Fondens officielle navn er Sydinvest Morningstar Sustainability Leaders Index. Fondens investeringer foretages i overensstemmelse med et indeks udviklet af Morningstar. Fonden er passivt styret.

VIGTIGT: Denne fond er ikke en ”grøn” miljø investeringsfond, som udelukkende investerer i eksempelvis vindenergi eller lignende. Det er istedet en ESG fond.

I fonden benytter vi Morningstars afgrænsninger for bæredygtighed.
I udvælgelsen af selskaber til fonden tager vi udgangspunkt i de såkaldte ESG-faktorer. E står for Environmental, S for Social og G for Governance. På godt dansk betyder det, at miljø, sociale forhold og god selskabsledelse er afgørende faktorer for udvælgelsen af selskaber. Udvælgelsen sker ved, at selskaberne i investeringsuniverset rates på de tre parametre.

Forskellen mellem den nye afdeling og de øvrige aktiefonde er, at den aktuelle afdeling bygger på et ”best in class”-princip.


Hvorfor investere i Morningstar Sust. Leaders Index?

 • Globalt førende selskaber
  Investér i 100 selskaber, som er globalt førende inden for bæredygtighed målt på ESG.
 • En billig investering
  Fonden er en indeksfond, hvor omkostningerne typisk er på et minimum.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 27/09/23 13:16

Afkast i dag +0,33 %

Afkast i aug.: +0,41 %

År til dato +20,17 %

Afkast og kurser pr. 27/09/23 13:16

Afkast i dag 0,33 %
Afkast ÅTD, % 20,17 %
Salg 164,10
Køb 164,80
Indre værdi 164,43
Formue (mio.) 1.413 DKK

Afkast - Opdateret 01/09/23

Afkast ÅTD, % 26,51 %
1 år 22,10 %
3 år 45,08 %
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2022 -21,73 % 7,30 0,00 0,00 0,00 143,74
2021 39,29 % 0,00 0,00 0,00 0,00 185,40
2020 14,17 % 0,00 0,00 0,00 0,00 131,85
2019 27,43 % 4,90 4,90 0,00 0,00 120,22
2018 -5,66 % 0,00 0,00 0,00 0,00 94,34
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Morningstar Sust. Leaders Index Afkast i august År til dato
Afkast i fonden 0,41 % 26,51 %
Afkast i fondens benchmark 0,44 % 26,84 %

Ansvarlighed

Begrebet ”bæredygtighed” har mere end 30 år på bagen. Det optræder hyppigere og hyppigere i samfundsdebatten – ikke mindst når talen falder på ”bæredygtige investeringer”.

VIGTIGT: Denne fond er ikke en ”grøn” miljø investeringsfond, som udelukkende investerer i eksempelvis vindenergi eller lignende.

Fondens investeringer foretages i overensstemmelse med et indeks udviklet af analysebureauet Morningstar. I fonden følger vi derfor Morningstars afgrænsninger for bæredygtighed. I Morningstars udvælgelse af selskaber til afdelingen tages der således udgangspunkt i de såkaldte ESG-faktorer, som er helt afgørende for, hvordan vi håndterer ansvarlige investeringer i alle vores afdelinger. E står for Environmental, S for Social og G for Governance. På godt dansk betyder det, at miljø, sociale forhold og god selskabsledelse er afgørende faktorer for udvælgelsen af selskaber.

Forhold vedrørende ESG indgår i investeringsbeslutningerne i alle vores afdelinger. Forskellen mellem den nye afdeling og de øvrige aktieafdelinger er, at den aktuelle afdeling bygger på et ”Best-in-Class”-princip, hvor Morningstar inden for de enkelte sektorer udvælger de bedste blandt de største selskaber i verden ud fra det aktuelle ESG-stade.

Udvælgelse
For at kunne indgå i fonden skal selskaberne opfylde følgende kriterier:

 • de skal have en ESG-score hos Sustainalytics (se mere nedenfor)
 • de må ikke have indtægter fra produktion af tobak, civile skydevåben, kontroversielle våben eller atomkraft
 • de må ikke have mere end 50 % af indtægterne fra spil, alkoholproduktion eller voksenunderholdning
 • de skal have en kontroversrating på højest 3 (se mere nedenfor)
 • de må ikke producere noget, som medfører alvorlige CO2-risici
 • de skal have en gennemsnitlig daglig omsætning på børsen på minimum 1 mio. USD målt over en periode på tre måneder
 • de skal overholde FN’s Global Compact (FN’s Global Compact er et sæt retningslinjer for virksomheders udøvelse af samfundsansvar. Det bygger på ti principper om forvaltning af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Mål for bæredygtighed
Analysevirksomheden Sustainalytics har udviklet en Sustainability Score – altså et mål for bæredygtighed. Der indgår to elementer i dette mål. Det ene er en ESG-score. ESG scoren måles på en skala fra 0-100. Det andet er en kontroversrating. Kontroversratingen er et mål for, i hvor høj grad et selskab har været involveret i kontroversielle sager i relation til ESG. Skalaen går fra 0-5, hvor 5 er det værste. På baggrund af kontroversratingen beregner Sustainalytics et kontroversfradrag, som fratrækkes ESG-scoren. Herved fremkommer Sustainability Scoren, som er et mål for selskabets bæredygtighed.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Nvidia Halvlederproducenter USA 11,79 %
Home Depot Byggemarkeder USA 5,51 %
ASML Halvlederudstyr Holland 4,39 %
Adobe Systems Softwareprogrammer USA 4,23 %
Cisco Systems Kommunikationsudstyr USA 3,87 %
LVMH Moet Hennessy Beklædning, Tilbehør & Luksusvarer Frankrig 3,65 %
Salesforce.com Softwareprogrammer USA 3,57 %
Accenture A IT Konsulent- & Andre Serviceydelser USA 3,37 %
Danaher Biovidenskab USA 2,90 %
Walt Disney Film og underholdning USA 2,52 %
Antal værdipapirer i fonden: 101
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Informationsteknologi 40,70 % 6,55 %
Forbrugsgoder 19,98 % -0,70 %
Industri 9,74 % 2,74 %
Finans 8,64 % -0,67 %
Ejendomssektoren 6,89 % -1,10 %
Sundhedspleje og personlig service 6,20 % -2,24 %
Materialer 3,43 % -3,19 %
Telekommunikationsservices 3,30 % -0,57 %
Konsumentvarer 0,55 % -0,74 %
Øvrige 0,58 % -0,10 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
USA 61,76 % -0,65 %
Frankrig 9,91 % 2,08 %
Japan 4,78 % 0,07 %
Holland 4,77 % 0,39 %
Tyskland 3,98 % 0,40 %
England 2,25 % -0,49 %
Hongkong 1,95 % -0,85 %
Australien 1,67 % -0,10 %
Canada 1,64 % -0,16 %
Øvrige 7,29 % -0,72 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Morningstar Sust. Leaders Index 0,50 % 0,04 % 0,23 % 0,19 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/8-23

ISIN DK0061111572
Fondskode 6111157
Introduktionsdato 26.11.2018
Benchmark Morningstar GM Sustainab. leaders
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 29.03.2023
Investeringshorisont Min. 5 år
Porteføljemanager Lars Bo Jensen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,50 %
Transaktionsomk. 0,04 %
Andelsklasse formue(mio) 1.499 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2021 143,74 DKK
Indre værdi august 2023 173,10
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 101
Udbytte (regnskab 2022) 7,30
Afkast i år (ultimo mdr.) 26,51 %
Active Share 0,6
Tracking Error 0,1 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 31/7-23) 20,76
Standardafvigelse 3 år (pr. 31/7-23) 19,21
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-23) 0,72