USA Ligevægt & Value

Basisaktier

28,29 %

Pr. 22/10/21 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0010270776

ÅOP

1,49 %

Indirekte omk.

0,04 %

Profil

Investering i USA: Få en god spredning på amerikanske aktier
Verdens største aktiemarked ligger i USA, hvilket gør amerikanske aktier til en oplagt del af enhver portefølje. Med Sydinvest USA Ligevægt & Value giver vi let adgang til en bred eksponering på tværs af sektorer og selskaber. Sydinvest USA Ligevægt og Value investerer i ca. 100 aktier fra USA.

Fokus på aktieudvælgelse i investeringsforening
To-mands teamet bag Sydinvest USA Ligevægt & Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen.


Investeringsprofil
Fonden investerer i nordamerikanske aktier og er spredt på brancher og selskaber. Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægtet valuestrategi. Tanken bag ligevægt er, at der investeres omtrent lige meget i hvert selskab (ca. 100 aktier). Når vi investerer efter en valuestrategi, udvælger vi selskaber, der vurderet ud fra en række nøgletal er billigt prisfastsat i forhold til selskabernes aktiekurs. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektorrisikoen minimeret i forhold til fondens sammenligningsindeks.

Kvartalskommentar - opdateret 7/7/21

"Aktiemarkederne fortsatte de store stigninger i 2. kvartal. Vi ser en stadig høj forbrugertillid og fortsat vækst i horisonten, hvilket gavner valueaktier. Men kan aktiemarkedet fortsætte stigningerne?"

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Michael Dahlwad Thomassen

 • Porteføljemanager
 • Vil du investere i Sydinvest USA Ligevægt & Value?

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 22/10/21 16:30

Afkast i dag: +0,86 %

Afkast i sep.: -2,33 %

År til dato: +28,29 %

Afkast og kurser pr. 22/10/21 16:30

Afkast i dag 0,86 %
Afkast ÅTD, % 28,29 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 45,23
Formue (mio.) 271 DKK

Afkast - Opdateret 01/10/21

Afkast ÅTD, % 21,37 %
1 år 36,80 %
3 år 26,23 %
5 år 60,18 %
7 år 108,41 %
10 år 284,36 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2020-4,23 %0,000,000,000,0034,90
201925,27 %2,402,400,000,0039,15
2018-5,03 %3,803,800,000,0034,73
20172,55 %3,103,100,000,0039,59
201620,58 %5,305,300,000,0044,01
201511,48 %2,202,200,000,0038,72
201426,61 %0,000,000,000,0034,73
201327,23 %0,000,000,000,0027,43
20128,88 %0,000,000,000,0021,36
20114,59 %0,000,000,000,0019,80
201028,66 %0,000,000,000,0018,93
200917,91 %0,000,000,000,0014,72
2008-41,25 %0,000,000,000,0012,48
2007-4,95 %0,000,000,000,0021,27
2006-7,78 %0,000,000,000,0022,35
200518,61 %0,000,000,000,0024,23
20048,72 %0,000,000,000,0020,43
200352,67 %0,000,000,000,0018,79
2002-48,95 %0,000,000,000,0012,30
2001-53,31 %0,000,000,000,0024,70
2000-48,36 %0,000,000,000,0055,89
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

USA Ligevægt & ValueAfkast i septemberÅr til dato
Afkast i fonden-2,33 %21,37 %
Afkast i fondens benchmark-2,99 %21,27 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-10-2021. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
GoogleInteraktive medier og tjenesterUSA1,28 %
XilinxHalvlederproducenterUSA1,22 %
OracleSystemsoftwareUSA1,21 %
EbayInternetdetailsalgUSA1,18 %
NvidiaHalvlederproducenterUSA1,18 %
MicrosoftSystemsoftwareUSA1,18 %
Hartford Financial ServicesDiversificeret ForsikringUSA1,16 %
PerkinelmerBiovidenskabUSA1,15 %
Network ApplianceTeknologi Hardware, Harddiske m.v.USA1,15 %
ConocophillipsUdvinding & Produktion af Olie & GasUSA1,15 %
Antal værdipapirer i fonden: 101
Vis alle værdipapirer

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Informationsteknologi28,27 %-0,18 %
Sundhedspleje og personlig service13,23 %-0,22 %
Forbrugsgoder11,72 %-0,02 %
Finans11,50 %1,42 %
Telekommunikationsservices10,99 %0,33 %
Industri7,61 %-0,28 %
Konsumentvarer5,67 %-0,80 %
Energi3,20 %1,41 %
Ejendomssektoren2,69 %-0,24 %
Øvrige5,12 %-2,10 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
USA Ligevægt & Value1,39 %1,49 %0.04 %0,11 %0,11 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/9-21

ISINDK0010270776
Fondskode1027077
Introduktionsdato31.10.2000
BenchmarkMSCI USA Inkl. nettoudbytte
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato01.04.2021
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerM. Thomassen & R. Narusis
ValutaDKK
Forv. årlig omk.1,39 %
ÅOP1,49 %
Indirekte handelsomk.0.04 %
Andelsklasse formue(mio)258 DKK
Formue i fonden (mio)911 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 202034,90 DKK
Indre værdi september 202142,79
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden101
Udbytte (regnskab 2020)0,00
Afkast i år (ultimo mdr.)21,37 %
Active Share55,7
Tracking Error1,8 %
Standardafvigelse 1 år14,34
Standardafvigelse 3 år21,98
Sharpe Ratio (3 år)0,37