USA Ligevægt & Value

Basisaktier

1,95 %

Pr. 27/09/23 13:16

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0010270776

Løbende omk.

1,28 %

Profil

Investering i USA: Få en god spredning på amerikanske aktier
Verdens største aktiemarked ligger i USA, hvilket gør amerikanske aktier til en oplagt del af enhver portefølje. Med Sydinvest USA Ligevægt & Value giver vi let adgang til en bred eksponering på tværs af sektorer og selskaber. Sydinvest USA Ligevægt og Value investerer i ca. 100 aktier fra USA.

Fokus på aktieudvælgelse i investeringsforening
Aktieteamet bag Sydinvest USA Ligevægt & Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen.


Hvorfor investere i USA Ligevægt & Value?

 • Adgang til verdens største aktiemarked
 • Bred investering i amerikanske selskaber

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 27/09/23 13:16

Afkast i dag +0,23 %

Afkast i aug.: -1,71 %

År til dato +1,95 %

Afkast og kurser pr. 27/09/23 13:16

Afkast i dag 0,23 %
Afkast ÅTD, % 1,95 %
Salg 41,02
Køb 41,15
Indre værdi 41,08
Formue (mio.) 214 DKK

Afkast - Opdateret 01/09/23

Afkast ÅTD, % 3,48 %
1 år -0,93 %
3 år 46,27 %
5 år 35,90 %
7 år 71,49 %
10 år 184,00 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2022 -7,83 % 0,40 0,00 0,00 0,00 40,69
2021 37,08 % 4,00 0,00 0,00 0,00 48,84
2020 -4,23 % 0,00 0,00 0,00 0,00 34,90
2019 25,27 % 2,40 2,40 0,00 0,00 39,15
2018 -5,03 % 3,80 3,80 0,00 0,00 34,73
2017 2,55 % 3,10 3,10 0,00 0,00 39,59
2016 20,58 % 5,30 5,30 0,00 0,00 44,01
2015 11,49 % 2,20 2,20 0,00 0,00 38,72
2014 26,62 % 0,00 0,00 0,00 0,00 34,73
2013 27,24 % 0,00 0,00 0,00 0,00 27,43
2012 8,88 % 0,00 0,00 0,00 0,00 21,36
2011 4,59 % 0,00 0,00 0,00 0,00 19,80
2010 28,66 % 0,00 0,00 0,00 0,00 18,93
2009 17,91 % 0,00 0,00 0,00 0,00 14,72
2008 -41,25 % 0,00 0,00 0,00 0,00 12,48
2007 -4,95 % 0,00 0,00 0,00 0,00 21,27
2006 -7,78 % 0,00 0,00 0,00 0,00 22,35
2005 18,61 % 0,00 0,00 0,00 0,00 24,23
2004 8,72 % 0,00 0,00 0,00 0,00 20,43
2003 52,67 % 0,00 0,00 0,00 0,00 18,79
2002 -48,95 % 0,00 0,00 0,00 0,00 12,30
2001 -53,31 % 0,00 0,00 0,00 0,00 24,70
2000 -48,36 % 0,00 0,00 0,00 0,00 55,89
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

USA Ligevægt & Value Afkast i august År til dato
Afkast i fonden -1,71 % 3,48 %
Afkast i fondens benchmark -0,17 % 17,01 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-09-2023. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Facebook Inc Interaktive medier og tjenester USA 2,06 %
Lam Research Halvlederudstyr USA 1,46 %
Applied Materials Halvlederudstyr USA 1,42 %
Oracle Systemsoftware USA 1,41 %
Microsoft Systemsoftware USA 1,37 %
Apple Teknologi Hardware, Harddiske m.v. USA 1,36 %
Avago Technologies Halvlederproducenter USA 1,34 %
Kla-Tencororation Halvlederudstyr USA 1,33 %
Nvidia Halvlederproducenter USA 1,24 %
Comcast A New Kabel og satellit USA 1,24 %
Antal værdipapirer i fonden: 97
Vis alle værdipapirer

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Informationsteknologi 25,42 % -0,02 %
Finans 14,49 % 3,69 %
Sundhedspleje og personlig service 13,85 % -2,85 %
Forbrugsgoder 10,16 % -0,33 %
Industri 9,93 % 2,47 %
Telekommunikationsservices 8,28 % -0,33 %
Konsumentvarer 6,20 % -0,86 %
Energi 5,19 % -0,41 %
Forsyning 2,78 % -0,45 %
Øvrige 3,71 % -1,07 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Forklaringer til afkastudsving

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
USA Ligevægt & Value 1,28 % 0,09 % 0,16 % 0,16 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/8-23

ISIN DK0010270776
Fondskode 1027077
Introduktionsdato 31.10.2000
Benchmark MSCI USA Inkl. nettoudbytte
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 29.03.2023
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager M. Thomassen & R. Narusis
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,28 %
Transaktionsomk. 0,09 %
Andelsklasse formue(mio) 219 DKK
Formue i fonden (mio) 502 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2021 40,69 DKK
Indre værdi august 2023 41,70
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 97
Udbytte (regnskab 2022) 0,40
Afkast i år (ultimo mdr.) 3,48 %
Active Share 73,4
Tracking Error 7,6 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 31/7-23) 16,55
Standardafvigelse 3 år (pr. 31/7-23) 15,56
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-23) 0,86