USA Ligevægt & Value

Basisaktier

-11,3 %

Pr. 19/10/20 16:31

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0010270776

ÅOP

1,51 %

Indirekte omk.

0,04 %

Profil

Få en god spredning på amerikanske aktier
Verdens største aktiemarked ligger i USA, hvilket gør amerikanske aktier til en oplagt del af enhver portefølje. Med Sydinvest USA Ligevægt & Value giver vi let adgang til en bred eksponering på tværs af sektorer og selskaber. Sydinvest USA Ligevægt og Value investerer i ca. 100 aktier fra USA.

Fokus på aktieudvælgelse i investeringsforening
To-mands teamet bag Sydinvest USA Ligevægt & Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen.


Investeringsprofil for Sydinvest USA Ligevægt & Value
Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægts- og valuestrategi. Strategien går i al sin enkelthed ud på to ting. For det første investeres der i aktier, som handler til en lav pris, de såkaldte valueaktier. For det andet vægtes alle porteføljens aktier ens, hvilket medfører, at det meste af formuen investeres i små- og mellemstore aktier. Grunden til, at vi følger en ligevægts- og valuestrategi er, at billige og små aktier historisk set har vist sig at slå aktiemarkedet over tid. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektorrisikoen minimeret i forhold til fondens sammenligningsindeks. Det gøres for ikke at tage unødig risiko på tværs af sektorer.

Kvartalskommentar - opdateret 6/10/20

"Globale aktier steg som helhed i 3. kvartal. Men om opsvinget kan bide sig fast, afhænger af de fortsatte hjælpepakker og en evt. opblussen af COVID-19."

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Michael Dahlwad Thomassen

 • Porteføljemanager
 • Vil du investere i Sydinvest USA Ligevægt & Value?

Afkast

Afkast

Pr. 19/10/20 16:31

Afkast i dag: -0,60 %

Afkast i sep.: -0,75 %

År til dato: -11,30 %

Afkast og kurser pr. 19/10/20 16:31

Afkast i dag -0,60 %
Afkast ÅTD, % -11,30 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 32,66
Formue (mio.) 230 DKK

Afkast - Opdateret 01/10/20

Afkast ÅTD, % -15,03 %
1 år -9,49 %
3 år 6,25 %
5 år 34,72 %
7 år 92,46 %
10 år 190,17 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
201925,27 %2,400,000,000,0039,15
2018-5,03 %3,803,800,000,0034,73
20172,55 %3,103,100,000,0039,59
201620,58 %5,305,300,000,0044,01
201511,48 %2,202,200,000,0038,72
201426,61 %0,000,000,000,0034,73
201327,23 %0,000,000,000,0027,43
20128,88 %0,000,000,000,0021,36
20114,59 %0,000,000,000,0019,80
201028,66 %0,000,000,000,0018,93
200917,91 %0,000,000,000,0014,72
2008-41,25 %0,000,000,000,0012,48
2007-4,95 %0,000,000,000,0021,27
2006-7,78 %0,000,000,000,0022,35
200518,61 %0,000,000,000,0024,23
20048,72 %0,000,000,000,0020,43
200352,67 %0,000,000,000,0018,79
2002-48,95 %0,000,000,000,0012,30
2001-53,31 %0,000,000,000,0024,70
2000-48,36 %0,000,000,000,0055,89
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

USA Ligevægt & ValueAfkast i septemberÅr til dato
Afkast i fonden-0,75 %-15,03 %
Afkast i fondens benchmark-1,86 %1,86 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-10-2020. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

På Emerging Markets screenes yderligere for selskaber med store ESG-risici og et lavt beredskab til at håndtere disse.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
MetroPCS CommunicationsTrådløs TelekommunikationUSA1,52 %
FedexLuftfragt & LogistikUSA1,24 %
Accenture AIT Konsulent- & Andre ServiceydelserUSA1,23 %
Jazz Pharmaceuticals PLCMedicinalindustriUSA1,22 %
BorgWarner IncBiler & MC UdstyrUSA1,22 %
ActivisionInteraktiv hjemmeunderholdningUSA1,22 %
MicrosoftSystemsoftwareUSA1,21 %
PaychexDatabeh. & Outsourcede ServiceUSA1,15 %
Cognizant Tech SolutionsIT Konsulent- & Andre ServiceydelserUSA1,15 %
Lennar-Cl AHusbyggeriUSA1,14 %
Antal værdipapirer i fonden: 101
Vis alle værdipapirer

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Informationsteknologi27,83 %4,92 %
Sundhedspleje og personlig service14,38 %0,73 %
Forbrugsgoder11,39 %1,35 %
Telekommunikationsservices10,38 %0,10 %
Finans9,30 %-3,39 %
Industri8,31 %-0,60 %
Konsumentvarer6,86 %-0,06 %
Materialer3,07 %0,09 %
Forsyning2,82 %-0,19 %
Øvrige5,66 %-2,57 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
USA Ligevægt & Value1,41 %1,51 %0.04 %0,11 %0,11 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/9-20

ISINDK0010270776
Fondskode1027077
Introduktionsdato31.10.2000
BenchmarkMSCI USA Inkl. nettoudbytte
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato01.04.2020
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerM. Thomassen & R. Narusis
ValutaDKK
Forv. årlig omk.1,41 %
ÅOP1,51 %
Indirekte handelsomk.0.04 %
Andelsklasse formue(mio)223 DKK
Formue i fonden (mio)704 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 201939,15 DKK
Indre værdi september 202031,28
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden101
Udbytte (regnskab 2019)2,40
Afkast i år (ultimo mdr.)-15,03 %
Active Share80,0
Tracking Error2,8 %
Standardafvigelse 1 år28,06
Standardafvigelse 3 år20,60
Sharpe Ratio (3 år)0,12