Verden Lav Volatilitet Indeks

Globale aktier med lavere afkastudsving

8,34 %

Pr. 23/05/24 13:45

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0061281490

Løbende omk.

0,50 %

Profil

Passiv forvaltet aktiefond

Aktiernes afkastmulighederne - med lidt mindre risiko
Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks investerer i en lang række aktier fra hele verden, der historisk set har haft en lavere risiko end det brede aktiemarked. Dette kaldes også lav volatilitet, og det betyder, at man forventer at se lavere udsving i afkastet end på det brede aktiemarked. At risikoen er lavere, betyder dog ikke, at der ikke kan forekomme store kursudsving, men disse kursudsving forventes at være lavere end på gængse brede globale markedsindeks.

Passiv forvaltet fond
Fonden styres passivt og følger MSCI World Minimum Volatility (EUR) Index. Forvaltningen af fonden tilrettelægges altså med fokus på at afspejle udviklingen i det bagvedliggende indeks så tæt som muligt. Da passive fonde alene skal følge et bestemt indeks, er de som regel billigere end andre aktiefonde. Omkostningerne kan på den måde holdes på et minimum, så man får et afkast så tæt på markedsafkastet som muligt.

Hvad betyder volatilitet?
Volatilitet er et udtryk for udsving i værdien af en investering. Høj volatilitet betyder, at kursen svinger meget op og ned. Lav volatilitet betyder, at kursudviklingen er mere stabil. En volatil aktie er altså en mere risikabel investering end en aktie med lav volatilitet.

Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks er en nyskabelse på investeringsområdet, hvad angår udbytte og beskatning:

 • Fonden er lagerbeskattet, men udbetaler udbytte
 • Fra 2021 beskattes udbytte som aktieindkomst
 • 70 % af optjent afkast i årets første 11 måneder udbetales som udbytte
 • Ved udbetaling af udbytte vil der blive tilbageholdt 27 % udbytteskat for frie midler
 • Udbetalingen af udbyttet sker i samme år, som det indtjenes
 • Tab eller gevinst beskattes som aktieindkomst (fra 2021)
 • Skatteværdien af tab udgør 27 % op til progressionsgrænsen og 42 % over progressionsgrænsen

Hvorfor investere i Verden Lav Volatilitet Indeks?

 • Billig og passiv fond
  Sydinvest Verden Lav Volatilitet er en indeksfond, hvor omkostningerne typisk er på et minimum.
 • Til aktieinvestorer, der ønsker lavere risiko
  Investerer i aktier med lav volatilitet, som forventes at have lavere udsving i afkastet end sammenlignelige aktier.
 • Nyskabelse på skatteområdet
  En lagerbeskattet fond med udbyttebetaling. Udbetaler udbytte i december måned.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 23/05/24 13:45

Afkast i dag +0,34 %

Afkast i apr.: -1,69 %

År til dato +8,34 %

Afkast og kurser pr. 23/05/24 13:45

Afkast i dag 0,34 %
Afkast ÅTD, % 8,34 %
Salg 116,35
Køb 116,75
Indre værdi 116,55
Formue (mio.) 384 DKK

Afkast - Opdateret 01/05/24

Afkast ÅTD, % 5,83 %
1 år 8,19 %
3 år 21,15 %
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 4,35 % 1,90 1,90 0,00 0,00 107,57
2022 -4,95 % 0,14 0,14 0,00 0,00 104,92
2021 21,76 % 11,30 11,30 0,00 0,00 111,45
2020 0,85 % 0,60 0,00 0,00 0,00 100,24

Seneste udvikling

Verden Lav Volatilitet Indeks Afkast i april År til dato
Afkast i fonden -1,69 % 5,83 %
Afkast i fondens benchmark -1,85 % 5,52 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Merck Medicinalindustri USA 1,60 %
Cisco Systems Kommunikationsudstyr USA 1,43 %
Republic Services Ydelser inden for Miljø & Anlæg USA 1,38 %
Berkshire Hathaway Multisektorholdingselskaber USA 1,38 %
Pepsico Mineral- & Sodavand USA 1,37 %
Deutsche Telekom Telekommunikation Tyskland 1,36 %
Waste Management Ydelser inden for Miljø & Anlæg USA 1,28 %
Roper Industries Softwareprogrammer USA 1,27 %
Johnson & Johnson Medicinalindustri USA 1,24 %
Softbank Corp Trådløs Telekommunikation Japan 1,17 %
Antal værdipapirer i fonden: 202
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Informationsteknologi 17,87 % -0,73 %
Sundhedspleje og personlig service 16,83 % -0,35 %
Finans 14,83 % 0,67 %
Konsumentvarer 12,48 % 0,75 %
Telekommunikationsservices 11,07 % -0,62 %
Industri 7,76 % -0,07 %
Forsyning 6,88 % -0,03 %
Forbrugsgoder 6,42 % 0,06 %
Materialer 4,26 % 0,00 %
Øvrige 1,61 % 0,09 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
USA 66,27 % 0,85 %
Japan 10,34 % -0,59 %
Tyskland 4,90 % 0,01 %
Schweiz 3,90 % -0,62 %
Frankrig 2,75 % -0,15 %
Spanien 2,26 % 0,05 %
Canada 1,89 % 0,09 %
Hongkong 1,59 % 0,08 %
Singapore 1,35 % -0,04 %
Øvrige 4,75 % 0,10 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Forklaringer til afkastudsving

Historiske afkastudsving p.a.

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Verden Lav Volatilitet Indeks 0,50 % 0,03 % 0,19 % 0,16 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/4-24

ISIN DK0061281490
Fondskode 6128149
Introduktionsdato 27.05.2020
Benchmark MSCI Minimum Volatility NR
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager Thomas Amelung
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,50 %
Transaktionsomk. 0,03 %
Andelsklasse formue(mio) 382 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 107,57 DKK
Indre værdi april 2024 113,85
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 201
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Lagerbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 1,90
Afkast i år (ultimo mdr.) 5,83 %
Active Share 10,7
Tracking Error 1,0 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 27/3-24) 5,01
Standardafvigelse 3 år (pr. 27/3-24) 9,57
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24) 0,59