Verden Lav Volatilitet Indeks

Globale aktier med lavere afkastudsving

1,76 %

Pr. 02/06/23 16:31

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0061281490

Løbende omk.

0,5 %

Profil

Passiv forvaltet aktiefond

Aktiernes afkastmulighederne - med lidt mindre risiko
Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks investerer i en lang række aktier fra hele verden, der historisk set har haft en lavere risiko end det brede aktiemarked. Dette kaldes også lav volatilitet, og det betyder, at man forventer at se lavere udsving i afkastet end på det brede aktiemarked. At risikoen er lavere, betyder dog ikke, at der ikke kan forekomme store kursudsving, men disse kursudsving forventes at være lavere end på gængse brede globale markedsindeks.

Passiv forvaltet fond
Fonden styres passivt og følger MSCI World Minimum Volatility (EUR) Index. Forvaltningen af fonden tilrettelægges altså med fokus på at afspejle udviklingen i det bagvedliggende indeks så tæt som muligt. Da passive fonde alene skal følge et bestemt indeks, er de som regel billigere end andre aktiefonde. Omkostningerne kan på den måde holdes på et minimum, så man får et afkast så tæt på markedsafkastet som muligt.

Hvad betyder volatilitet?
Volatilitet er et udtryk for udsving i værdien af en investering. Høj volatilitet betyder, at kursen svinger meget op og ned. Lav volatilitet betyder, at kursudviklingen er mere stabil. En volatil aktie er altså en mere risikabel investering end en aktie med lav volatilitet. 

Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks er en nyskabelse på investeringsområdet, hvad angår udbytte og beskatning:

 • Fonden er lagerbeskattet, men udbetaler udbytte
 • Fra 2021 beskattes udbytte som aktieindkomst
 • 70 % af optjent afkast i årets første 11 måneder udbetales som udbytte
 • Ved udbetaling af udbytte vil der blive tilbageholdt 27 % udbytteskat for frie midler
 • Udbetalingen af udbyttet sker i samme år, som det indtjenes
 • Tab eller gevinst beskattes som aktieindkomst (fra 2021)
 • Skatteværdien af tab udgør 27 % op til progressionsgrænsen og 42 % over progressionsgrænsen

 


Hvorfor investere i Verden Lav Volatilitet Indeks?

 • Billig og passiv fond
  Sydinvest Verden Lav Volatilitet er en indeksfond, hvor omkostningerne typisk er på et minimum.
 • Til aktieinvestorer, der ønsker lavere risiko
  Investerer i aktier med lav volatilitet, som forventes at have lavere udsving i afkastet end sammenlignelige aktier.
 • Nyskabelse på skatteområdet
  En lagerbeskattet fond med udbyttebetaling. Udbetaler udbytte i december måned.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 02/06/23 16:31

Afkast i dag: +0,79 %

Afkast i maj.: -0,73 %

År til dato: +1,76 %

Afkast og kurser pr. 02/06/23 16:31

Afkast i dag 0,79 %
Afkast ÅTD, % 1,76 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 106,77
Formue (mio.) 415 DKK

Afkast - Opdateret 01/06/23

Afkast ÅTD, % 1,34 %
1 år -0,47 %
3 år 18,21 %
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2022-4,95 %0,140,000,000,00104,92
202121,76 %11,300,000,000,00111,45
20200,85 %0,600,000,000,00100,24

Seneste udvikling

Verden Lav Volatilitet IndeksAfkast i majÅr til dato
Afkast i fonden-0,73 %1,34 %
Afkast i fondens benchmark-0,76 %1,34 %

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

 

Beholdning

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
PepsicoMineral- & SodavandUSA1,54 %
NestléPakkede Varer & KødSchweiz1,48 %
Waste ManagementYdelser inden for Miljø & AnlægUSA1,48 %
MerckMedicinalindustriUSA1,42 %
Deutsche TelekomTelekommunikationTyskland1,37 %
Hershey/ThePakkede Varer & KødUSA1,32 %
Johnson & JohnsonMedicinalindustriUSA1,30 %
RocheMedicinalindustriSchweiz1,23 %
Republic ServicesYdelser inden for Miljø & AnlægUSA1,18 %
Consolidated EdisonDiverse ForsyningUSA1,17 %
Antal værdipapirer i fonden: 202
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Sundhedspleje og personlig service18,26 %-1,23 %
Informationsteknologi16,57 %1,41 %
Konsumentvarer12,83 %-0,13 %
Telekommunikationsservices11,97 %0,38 %
Finans10,13 %-0,36 %
Industri8,51 %0,38 %
Forsyning7,59 %-0,50 %
Materialer5,97 %0,13 %
Forbrugsgoder5,42 %0,03 %
Øvrige2,75 %-0,45 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
USA61,84 %-1,86 %
Japan11,19 %0,06 %
Schweiz6,93 %0,48 %
Frankrig3,05 %0,24 %
Tyskland2,98 %0,17 %
Canada2,76 %0,22 %
Hongkong2,09 %-0,20 %
Spanien1,54 %0,22 %
Singapore1,39 %-0,07 %
Øvrige6,24 %0,39 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Historiske afkastudsving p.a.

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerLøbende omk.Transaktionsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Verden Lav Volatilitet Indeks0,50 %0,05 %0,23 %0,19 %

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/5-23

ISINDK0061281490
Fondskode6128149
Introduktionsdato27.05.2020
BenchmarkMSCI Minimum Volatility NR
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato27.03.2023
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerThomas Amelung
ValutaDKK
Løbende omkostninger0,5018 %
Transaktionsomk.0,05 %
Andelsklasse formue(mio)416 DKK
Stykstørrelse100
Skattekurs ultimo 2022104,92 DKK
Indre værdi maj 2023106,32
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden202
Udbytte (regnskab 2022)0,14
Afkast i år (ultimo mdr.)1,34 %
Active Share16,2
Tracking Error0,4 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 28/4-23)11,77
Standardafvigelse 3 år (pr. 28/4-23)-
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/4-23)-