Aggressiv Udb

Blandede fonde

0,67 %

Pr. 20/03/23 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060749521

Løbende omk.

1,49 %

Profil

Har du ikke noget imod en høj risiko, får du med Aggressiv mulighed for at gå efter det højeste afkast. Fonden har den største andel af aktier blandt de blandede fonde og dermed også den største risiko.

Sydinvest Blandede Fonde er en familie af investeringsprodukter, der er skræddersyet til dig, der gerne vil have forvaltet din formue uden at skulle følge med hele tiden. Investerer du i Sydinvest Blandede Fonde, investerer du i en stærk konstruktion af nøje udvalgte aktier, obligationer og alternativer, som fx guld og ejendomme.

Månedskommentar: Blandede fonde - opdateret 2/2/23
"God start på 2023: Den positive udvikling på finansmarkederne har medført, at alle vores porteføljer har leveret positive afkast i januar."
Bjørn Ernst Johannes Schwarz
Bjørn Ernst Johannes Schwarz
Chefporteføljemanager

Læs mere


Hvorfor investere i Aggressiv Udb?

 • Største andel af aktier
  Har du ikke noget imod en høj risiko, får du med Aggressiv mulighed for at gå efter det højeste afkast. Fonden har den største andel af aktier blandt produkterne og dermed også den største risiko.
 • Alt i en portefølje
  Blandede fonde indeholder både aktier, obligationer, og alternativer – tilsammen udgør de en komplet portefølje med spredning over tusindvis af værdipapirer. Du får altså den nødvendige formuepleje med blot en enkelt fondskode.
 • Professionel forvaltning
  Teamet bag blandede fonde har mange års erfaring med de finansielle markeder, og er din garant for overvågning af markedet - og løbende evaluering af investeringssammensætningen.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 20/03/23 16:30

Afkast i dag: +0,44 %

Afkast i feb.: -0,43 %

År til dato: +0,67 %

Afkast og kurser pr. 20/03/23 16:30

Afkast i dag 0,44 %
Afkast ÅTD, % 0,67 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 93,58
Formue (mio.) 265 DKK

Afkast - Opdateret 01/03/23

Afkast ÅTD, % 3,37 %
1 år -3,80 %
3 år 23,62 %
5 år 30,91 %
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2022-13,46 %-0,000,000,0092,96
202123,52 %20,900,000,000,00129,91
20205,19 %6,500,006,500,00110,74
201921,45 %17,100,0017,100,00122,12
2018-8,00 %0,000,000,000,00100,55
20175,62 %1,700,001,700,00110,96
20165,06 %0,000,000,000,00105,06
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Aggressiv UdbAfkast i februarÅr til dato
Afkast i fonden-0,43 %3,37 %
Afkast i fondens benchmark-0,65 %3,99 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

5 år

10000 kr

Pr. 01-03-2023. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Aktier: Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

 • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
 • korruptionsniveauet
 • miljøet
 • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerAndel
Sydinvest Bæredygtige Aktier W DKK d8,81 %
Sydinvest Verden Ligevægt & Value W DKK Acc8,52 %
Sydinvest USA Ligevægt & Value Acc W DKK8,51 %
Xtrackers S&P 500 ESG ETF8,30 %
Xtrackers IE plc - Xtrackers MSCI World ESG UCITS5,98 %
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY ETIK W DKK d4,52 %
Bankinvest BIX Akt ESG Universal KL4,52 %
Sydinvest Fjernøsten W DKK Acc4,36 %
Sydinvest Europa Ligevægt & Value W DKK d3,88 %
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity3,62 %
Antal værdipapirer i fonden: 40
Vis alle værdipapirer

Aktivfordeling

Aktier 80,60 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 52,42 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 28,18 %
Alternativ inv. 7,20 %
Alternativ inv. 7,20 %
Obligationer 11,75 %
Virksomhedsobl. HY 4,52 %
Emerging Markets obl. 3,81 %
Danske stats- og realkreditobl. 3,42 %
Kontant 0,45 %
Kontant 0,45 %
I alt100,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerLøbende omk.Transaktionsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Aggressiv Udb1,49 %0,10 %0,23 %0,23 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 28/2-23

ISINDK0060749521
Fondskode6074952
Introduktionsdato14.11.2016
Benchmarkse benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato27.03.2023
InvesteringshorisontMin. 5 år
PorteføljemanagerA. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
ValutaDKK
Løbende omkostninger1,493 %
Transaktionsomk.0,10 %
Andelsklasse formue(mio)273 DKK
Stykstørrelse100
Skattekurs ultimo 202292,96 DKK
Indre værdi februar 202396,09
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden40
Udbytte (regnskab 2022)-
Afkast i år (ultimo mdr.)3,37 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 31/1-23)15,60
Standardafvigelse 3 år (pr. 31/1-23)14,91
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/1-23)0,35