Aggressiv Udb

Blandede fonde

Nøgletal

Se mere

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer i aktier, obligationer og afdelinger i danske investeringsforeninger og de såkaldte ETF’er (udenlandske investerings- eller indeksfonde).
Fonden har som udgangspunkt en fordeling på 20 % i obligationer og 80 % i aktier. Aktier kan udgøre 100 % af fonden.


Markedskommentar

De globale aktier faldt samlet set en smule i juni. De amerikanske aktier steg ca. 0,7 % målt i DKK, hvorimod de europæiske aktier faldt med ca. 0,6 %. Noget hårdere er det gået ud over Emerging Markets-aktierne, som faldt med mere end 5 % i juni.

Risikoen for en eskalerende global handelskonflikt har øget usikkerheden blandt investorerne og været med til at trække aktiemarkederne i Europa og Emerging Markets ned. De amerikanske 10-årige renter steg pænt i starten af måneden, men er her ved udgangen af juni stort set tilbage ved udgangspunktet.

Afkast: Afdelingen har klaret sig lidt dårligere end benchmark i juni. De forskellige obligationstyper har stort set klaret sig som benchmark. Aktieporteføljen har klaret sig dårligere end benchmark i juni, hvilket primært skyldes udviklingen i vores underliggende investeringer i Emerging Markets og USA.

Porteføljeudvikling: På obligationssiden ligger vi fortsat med en overvægt i EM-obligationer og en undervægt i HY-obligationer samt danske obligationer. På aktiesiden har vi en overvægt i aktier fra Europa og Emerging Markets og en undervægt i amerikanske og japanske aktier. Overordnet set har vi nedbragt vores aktieandel i juni, så vi nu har en lille aktieundervægt forhold til afdelingens benchmark.

Udsigt: Vi forventer, at der fortsat til være vis nervøsitet på markederne henover de kommende måneder med rod i den truende handelskonflikt og situationen i Italien. På den økonomiske front synes USA’s økonomi fortsat i fin form, og vi forventer, at opbremsningen i europæisk økonomi er midlertidig. Vi vurderer derfor, at en global vækstnedtur ikke lige er om hjørnet, hvilket i kombination med fortsat pæn indtjening i virksomhederne vil lægge en hånd under aktiemarkederne. Vores bud er derfor, at markederne vil forblive på nuværende niveau uden klar retning, men med fortsat pæne udsving de kommende måneder.

Hvem kan investere i fonden?
Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden.

Generelt anbefaler vi:

 • udbyttebetalende fonde for frie midler
 • akkumulerende fonde for selskaber og for pensionsmidler.
  - midler i virksomhedsskatteordningen kan kun investere i de akkumulerende fonde.

Fonden er udbyttebetalende
Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.

 • Porteføljemanager

Afkast

Pr. 18/07/18 09:32

Afkast i dag: +0,75 %

Afkast i jun.: -0,85 %

År til dato: +1,50 %

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20175,62 %1,700,001,700,00110,96
20165,06 %0,000,000,000,00105,06

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Aggressiv UdbAfkast i juniÅr til dato
Afkast i fonden-0,85 %-0,19 %
Afkast i fondens benchmark-0,47 %1,63 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

1 år

100 kr

Pr. 01-07-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerAndel
iShares Core MSCI World13,98 %
Sydinvest Verden Ligevægt & Value W DKK d13,24 %
BankInvest Globale Aktier KL9,99 %
Sydinvest Verden Ligevægt & Value W DKK Acc8,47 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF7,18 %
Sydinvest USA Ligevægt & Value W DKK d6,12 %
Bankinvest Danske Aktier AKK6,06 %
Real Kredit 01.10.20404,43 %
Sydinvest Europa Ligevægt Value Akk W DKK3,98 %
Sydinvest Globale EM-Aktier W DKK Acc3,81 %
Antal værdipapirer i fonden: 24
Vis alle værdipapirer
Fakta om fondene Konservativ Balanceret Vækstorienteret Aggressiv
Investerer i Obligationer, aktier, investeringsbeviser i danske investeringsforeninger og ETF’er
Maksimal andel aktier 20% 50% 75% 100%
Forventet afkast p.a. på 5 års sigt 2,2% 4,0% 5,7% 6,9%
Udbyttebetalende/akkumulerende Findes som både udbyttebetalende og akkumulerende fonde
ÅOP 1,14% 1,56% 1,90% 2,08%
Beløbsgrænser Ingen Ingen Ingen Ingen
Risiko for tab 2 4 4 5
Finanstilsynets risikomærkning Gul Gul Gul Gul

  
   Forventningerne udtrykker de langsigtede afkastforventninger på årsbasis til fondene i Værdipapirfonden Sydinvest set over en investeringshorisont på 5 år.
   Afkastforventningerne er før omkostninger.

 

 

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Sektorfordelingen

Kontant 0,51 %
Kontant 0,51 %
Aktier 77,70 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 55,27 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 22,43 %
Obligationer 21,79 %
Danske stats- og realkreditobl. 10,58 %
Emerging Markets obl. 10,19 %
Virksomhedsobl. IG 1,02 %
I alt 100,00 %

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Aggressiv Udb1,99 %2,08 %0.12 %0,22 %0,22 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060749521
Standardafvigelse 1 år7,01
Standardafvigelse 3 år-
Fondskode6074952
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2017110,96 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)-0,19 %
Introduktionsdato14.11.2016
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmarkse sydinvest.dk/benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)38 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato22.03.2018
Udbytte (regnskab 2017)1,70
Forv. årlig omk.1,99 %
ÅOP2,08 %
Indirekte handelsomk.0.12 %
Forventet afkast pr. år6,90 % p.a.
Min. 1 års afkast-22,60 %
Max. 1 års afkast36,30 %
Antal værdipapirer i fonden24
InvesteringshorisontMin. 5 år
PorteføljemanagerA. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
IV. juni 2018109,08