Aggressiv Udb

Blandede fonde

Nøgletal

Se mere

Profil

Markedskommentar

Markedskommentar: De globale aktier er samlet faldet 5,1% i oktober, og stort set alle markeder er faldet i måneden. Kursfaldene kom efter, at den amerikanske centralbankchef udtalte, at styringsrenten i USA vil blive forhøjet yderligere i 2019 og måske mere end markedet forventer. Desuden er der fortsat usikkerhed om handelskonflikten mellem USA og Kina samt budgetsituationen i Italien.
Renterne i USA steg som en konsekvens heraf i oktober, mens udviklingen i Italien førte til lavere renter i Tyskland og Danmark, men højere rente i Italien.

Afkast: Afdelingen har klaret på niveau med benchmark i oktober. Vores EM-obligationer har gjort det godt i forhold til benchmark, mens danske realkreditobligationer har underperformet i oktober. Vores aktieinvesteringer har klaret sig som benchmark indenfor måneden, hvor vores globale aktier relativt har trukket lidt op, og vores aktier i Fjernøsten har trukket lidt ned.

Porteføljeudvikling: På obligationssiden har vi reduceret andelen i HY-obligationer i oktober, så vores undervægt er blevet lidt større. Vi har fortsat en lille undervægt i danske obligationer og en lille overvægt i EM-obligationer i forhold til benchmark. På aktiesiden har vi øget vores aktieandel til neutral/lille overvægt ved månedens udgang. Vi er overvægtet europæiske aktier og undervægtet japanske aktier.

Udsigt: Når det amerikanske midtvejsvalg er overstået den 6. november, er der gode muligheder for, at USA og Kina vil gøre en ekstra indsats for at finde en forhandlingsløsning på handelskrigen, inden USA indfører mere told på kinesiske varer. Vi venter derfor bedre aktiemarkeder og let stigende obligationsrenter resten af året.

 


Investeringsprofil
Fonden investerer i aktier, obligationer og afdelinger i danske investeringsforeninger og de såkaldte ETF’er (udenlandske investerings- eller indeksfonde).
Fonden har som udgangspunkt en fordeling på 20 % i obligationer og 80 % i aktier. Aktier kan udgøre 100 % af fonden.

Hvem kan investere i fonden?
Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden.

Generelt anbefaler vi:

 • udbyttebetalende fonde for frie midler
 • akkumulerende fonde for selskaber og for pensionsmidler.
  - midler i virksomhedsskatteordningen kan kun investere i de akkumulerende fonde.

Fonden er udbyttebetalende
Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.

 • Porteføljemanager

Afkast

Pr. 16/11/18 16:05

Afkast i dag: +0,32 %

Afkast i okt.: -4,19 %

År til dato: -1,75 %

Afkast og kurser pr. 16/11/18 16:05

Afkast i dag 0,32 %
Afkast ÅtD, % -1,75 %
Salg -
Køb -
NAV 107,38
Formue (mio.) 36 DKK

Afkast - Opdateret 01/11/18

Afkast ÅtD, % -1,71 %
1 år -1,07 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20175,62 %1,700,001,700,00110,96
20165,06 %0,000,000,000,00105,06

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Aggressiv UdbAfkast i oktoberÅr til dato
Afkast i fonden-4,19 %-1,71 %
Afkast i fondens benchmark-4,27 %1,23 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

1 år

100 kr

Pr. 01-11-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerAndel
Sydinvest Verden Ligevægt & Value W DKK d15,30 %
iShares Core MSCI World13,81 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF11,38 %
BankInvest Globale Aktier KL8,91 %
Sydinvest Verden Ligevægt & Value W DKK Acc8,78 %
Sydinvest USA Ligevægt & Value W DKK d7,39 %
Bankinvest Engros Akk Danske Aktier KL4,14 %
Sydinvest Europa Ligevægt Value Akk W DKK3,97 %
Real Kredit 01.10.20403,45 %
Sydinvest Fjernøsten W DKK Acc3,14 %
Antal værdipapirer i fonden: 24
Vis alle værdipapirer
Fakta om fondene Konservativ Balanceret Vækstorienteret Aggressiv
Investerer i Obligationer, aktier, investeringsbeviser i danske investeringsforeninger og ETF’er
Maksimal andel aktier 20% 50% 75% 100%
Forventet afkast p.a. på 5 års sigt 2,2% 4,0% 5,7% 6,9%
Udbyttebetalende/akkumulerende Findes som både udbyttebetalende og akkumulerende fonde
ÅOP 1,14% 1,56% 1,90% 2,08%
Beløbsgrænser Ingen Ingen Ingen Ingen
Risiko for tab 2 4 4 5
Finanstilsynets risikomærkning Gul Gul Gul Gul

  
   Forventningerne udtrykker de langsigtede afkastforventninger på årsbasis til fondene i Værdipapirfonden Sydinvest set over en investeringshorisont på 5 år.
   Afkastforventningerne er før omkostninger.

 

 

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Sektorfordelingen

Kontant 1,50 %
Kontant 1,50 %
Aktier 79,50 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 53,61 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 25,89 %
Obligationer 17,63 %
Danske stats- og realkreditobl. 7,42 %
Emerging Markets obl. 5,92 %
Virksomhedsobl. IG 2,59 %
Virksomhedsobl. HY 1,70 %
Alternativ inv. 1,37 %
Alternativ inv. 1,37 %
I alt 100,00 %

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Aggressiv Udb1,99 %2,06 %0.12 %0,18 %0,18 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060749521
Standardafvigelse 1 år7,94
Standardafvigelse 3 år-
Fondskode6074952
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2017110,96 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)-1,71 %
Introduktionsdato14.11.2016
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmarkse sydinvest.dk/benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)36 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato22.03.2018
Udbytte (regnskab 2017)1,70
Forv. årlig omk.1,99 %
ÅOP2,06 %
Indirekte handelsomk.0.12 %
Forventet afkast pr. år6,90 % p.a.
Min. 1 års afkast-22,60 %
Max. 1 års afkast36,30 %
Antal værdipapirer i fonden24
InvesteringshorisontMin. 5 år
PorteføljemanagerA. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
IV. oktober 2018107,43