Balanceret Udb

Blandede fonde

Nøgletal

 • ISIN

  DK0060749364

 • Startdato

  14.11.2016

 • Type

  Udbyttebetalende

 • Udbytte

  0,00

 • Risikoklasse

  3

 • Risikomærkning

  Gul

 • Formue (mio.)

  1.728 DKK

 • ÅOP

  1,53 %

 • Indirekte handelsomk.

  0.08 %

 •  
 • Central investorinformation

 • Faktaark

 • Prospekt

Se mere

Profil

Den positive udvikling på aktiemarkederne fortsatte i februar. Det globale aktieindeks steg 3,2 % og er nu steget 11,3 % i år målt i kr. Det er gået bedst for amerikanske aktier og især for de mindre og mellemstore aktier. De europæiske aktier kunne næsten følge med de amerikanske aktier, mens de japanske og aktier fra EM-landene generelt steg mindst i februar.
Det er nu meget sandsynligt, at Kina og USA indgår en aftale på handelsområdet, da begge lande melder om positive forhandlinger.  Desuden fører den amerikanske centralbank nu en meget mere tålmodig og markedsvenlig pengepolitik, og det bekommer finansmarkederne godt.
De internationale renter forblev lave i februar, mens renterne på EM- og især kreditobligationer faldt yderligere på grund af de nye bløde pengepolitiske signaler fra USA.

Afkast: Afdelingen har klaret sig bedre end benchmark i februar. Vores danske realkreditobligationer har gjort det godt i måneden, og er den primære årsag til at afdelingen har klaret sig bedre end benchmark. Vores aktieinvesteringer har klaret sig lidt dårligere end benchmark indenfor måneden, hvilket primært skyldes vores globale aktier.

Porteføljeudvikling: På obligationssiden har vi en undervægt på HY-obligationer, en lille undervægt i danske obligationer og en overvægt i EM-obligationer i forhold til benchmark. På aktiesiden har vi en neutral vægt i forhold til benchmark. Vi er overvægtet europæiske og Emerging Markets aktier og undervægtet japanske aktier.

Udsigt: Efter en god start på 2019 venter vi en mere afdæmpet udvikling på finansmarkederne i resten af året. En del økonomiske nøgletal har skuffet på det seneste, så meget afhænger af om USA og Kina indgår en handelsaftale, som lever op til markedets forventninger. Tarifstigninger er sat i bero, men det kan blive svært at opnå enighed om andre punkter fx beskyttelse af patenter og intellektuelle rettigheder, så gnidningerne mellem de to lande vil givetvis fortsætte i lang tid fremover. Vi venter kun et mindre opadgående pres på obligationsrenterne i 2019.


Investeringsprofil
Fonden investerer i aktier, obligationer og afdelinger i danske investeringsforeninger og de såkaldte ETF’er (udenlandske investerings- eller indeksfonde).
Fonden har som udgangspunkt en fordeling på 65 % i obligationer og 35 % i aktier. Aktier kan maksimalt udgøre 50 % af fonden.

 

Hvem kan investere i fonden?
Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden.

Generelt anbefaler vi:

 • udbyttebetalende fonde for frie midler
 • akkumulerende fonde for selskaber og for pensionsmidler.
  - midler i virksomhedsskatteordningen kan kun investere i de akkumulerende fonde.


Fonden er udbyttebetalende
Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.

 • Porteføljemanager

Afkast

Pr. 22/03/19 15:40

Afkast i dag: +0,02 %

Afkast i feb.: +1,32 %

År til dato: +5,61 %

Afkast og kurser pr. 22/03/19 15:40

Afkast i dag 0,02 %
Afkast ÅtD, % 5,61 %
Salg 106,30
Køb 106,50
NAV 106,32
Formue (mio.) 1.728 DKK

Afkast - Opdateret 01/03/19

Afkast ÅtD, % 4,69 %
1 år 1,49 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-3,96 %0,000,000,000,00100,68
20173,31 %1,200,001,200,00106,02
20162,62 %0,000,000,000,00102,62

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Balanceret UdbAfkast i februarÅr til dato
Afkast i fonden1,32 %4,69 %
Afkast i fondens benchmark1,29 %4,43 %

Hvad er 100 kr. blevet til? (ultimo sidste måned)

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

1 år

100 kr

Pr. 01-03-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerAndel
Sydinvest Verden Ligevægt & Value W DKK d9,14 %
iShares Core MSCI World7,63 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF4,77 %
Sydinvest HøjrenteLande W DKK Acc h4,04 %
Danmarks Skibskreditforn 01.01.20243,63 %
Sydinvest USA Ligevægt & Value W DKK d3,57 %
Nykredit Bank 01.07.20223,36 %
BankInvest Globale Aktier KL3,35 %
NDASDROOK23 23 020 01.10.20233,28 %
RD 10F 01.01.20223,11 %
Antal værdipapirer i fonden: 58
Vis alle værdipapirer
Fakta om fondene Konservativ Balanceret Vækstorienteret Aggressiv
Investerer i Obligationer, aktier, investeringsbeviser i danske investeringsforeninger og ETF’er
Maksimal andel aktier 20% 50% 75% 100%
Forventet afkast p.a. på 5 års sigt 2,2% 4,0% 5,7% 6,9%
Udbyttebetalende/akkumulerende Findes som både udbyttebetalende og akkumulerende fonde
ÅOP 1,14% 1,56% 1,90% 2,08%
Beløbsgrænser Ingen Ingen Ingen Ingen
Risiko for tab 2 4 4 5
Finanstilsynets risikomærkning Gul Gul Gul Gul

  
   Forventningerne udtrykker de langsigtede afkastforventninger på årsbasis til fondene i Værdipapirfonden Sydinvest set over en investeringshorisont på 5 år.
   Afkastforventningerne er før omkostninger.

 

 

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Sektorfordelingen

Kontant 0,92 %
Kontant 0,92 %
Aktier 35,88 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 22,45 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 13,44 %
Obligationer 61,79 %
Danske stats- og realkreditobl. 50,46 %
Emerging Markets obl. 7,39 %
Virksomhedsobl. IG 2,35 %
Virksomhedsobl. HY 1,59 %
Alternativ inv. 1,40 %
Alternativ inv. 1,40 %
I alt 100,00 %

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Balanceret Udb1,47 %1,53 %0.08 %0,16 %0,16 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060749364
Standardafvigelse 1 år5,87
Standardafvigelse 3 år-
Fondskode6074936
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2018100,68 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)4,69 %
Introduktionsdato14.11.2016
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmarkse benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)1.728 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)0,00
Forv. årlig omk.1,47 %
ÅOP1,53 %
Indirekte handelsomk.0.08 %
Forventet afkast pr. år4,00 % p.a.
Min. 1 års afkast-9,10 %
Max. 1 års afkast17,00 %
Antal værdipapirer i fonden58
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerA. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
Indre værdi februar 2019105,40