Konservativ Udb

Blandede fonde

2,54 %

Pr. 23/05/24 15:33

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060749281

Løbende omk.

0,87 %

Profil

Er du en forsigtig investor, der gerne vil have stor stabilitet i afkastet, er Konservativ noget for dig. Fonden har den største andel obligationer og mindste andel aktier blandt de blandede fonde.

Sydinvest Blandede Fonde er en familie af investeringsprodukter, der er skræddersyet til dig, der gerne vil have forvaltet din formue uden at skulle følge med hele tiden. Investerer du i Sydinvest Blandede Fonde, investerer du i en stærk konstruktion af nøje udvalgte aktier, obligationer og alternativer, som fx guld og ejendomme.


Månedskommentar: Blandede fonde - opdateret 1/5/24
Efter en lang periode med uafbrudte stigninger faldt det globale aktieindeks med 2,3 %, så den samlede stigning i år, målt i danske kr., er på 8,5 %. En stigning i kursen på USD på 1,2 % mindskede månedens kursfald, set for en dansk investor. Udviklingen på aktiemarkederne har været uensartet.
Bjørn Ernst Johannes Schwarz
Bjørn Ernst Johannes Schwarz
Chefporteføljemanager

Læs mere

Hvorfor investere i Konservativ Udb?

 • Til den forsigtige investor
  Er du en forsigtig investor, der gerne vil have stor stabilitet i afkastet, er Konservativ noget for dig. Fonden har den største andel obligationer og mindste andel aktier blandt de Blandede fonde.
 • Professionel forvaltning
  Teamet bag blandede fonde har mange års erfaring med de finansielle markeder, og er din garant for overvågning af markedet - og løbende evaluering af investeringssammensætningen
 • Alt i en portefølje
  Blandede fonde indeholder både aktier, obligationer, og alternativer – tilsammen udgør de en komplet portefølje med spredning over tusindvis af værdipapirer. Du får altså den nødvendige formuepleje med blot en enkelt fondskode.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 23/05/24 15:33

Afkast i dag +0,01 %

Afkast i apr.: -0,97 %

År til dato +2,54 %

Afkast og kurser pr. 23/05/24 15:33

Afkast i dag 0,01 %
Afkast ÅTD, % 2,54 %
Salg 100,40
Køb 100,80
Indre værdi 100,59
Formue (mio.) 3.390 DKK

Afkast - Opdateret 01/05/24

Afkast ÅTD, % 1,42 %
1 år 7,09 %
3 år -0,89 %
5 år 3,65 %
7 år 5,93 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 7,22 % 0,00 0,00 0,00 0,00 98,10
2022 -11,14 % 0,00 0,00 0,00 0,00 91,49
2021 3,25 % 3,40 0,00 3,40 0,00 106,58
2020 2,48 % 1,20 0,00 1,20 0,00 104,19
2019 4,36 % 3,50 0,00 3,50 0,00 105,20
2018 -1,86 % 0,00 0,00 0,00 0,00 100,80
2017 1,92 % 0,60 0,00 0,60 0,00 103,31
2016 1,37 % 0,00 0,00 0,00 0,00 101,37
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Konservativ Udb Afkast i april År til dato
Afkast i fonden -0,97 % 1,42 %
Afkast i fondens benchmark -0,86 % 0,72 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

7 år

10000 kr

Pr. 01-05-2024. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Forhold vedrørende miljø, sociale forhold og god selskabsledelse indgår i udvælgelsen af enkeltselskaber og obligationsudstedelser til og i sammensætningen af fondens investeringer. Det sker bl.a. ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i sammensætningen af aktieinvesteringerne. Obligationsinvesteringerne anvender ligeledes eksklusion og kan fx fremme miljø- og miljømæssige forhold gennem investering i udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Andel
Sydinvest Mellemlange Obligationer W DKK d 17,71 %
Sydinvest Mellemlange Obligationer W DKK Akk 17,63 %
Sydinvest Korte Obligationer W DKK d 12,83 %
Sydinvest Virksomhedsobl. IG Etik W DKK d h 4,70 %
Værdipapirfonden HøjrenteLande ESG W 3,55 %
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY W Acc h 2,90 %
Xtrackers S&P 500 ESG ETF 2,73 %
Nordea 1 SICAV - Alpha 15 MA Fund 1,90 %
1.00% RD SDRO 01.01.2026 1,84 %
Nordea Global Private Credit (Willow 2) 1,80 %
Antal værdipapirer i fonden: 140
Vis alle værdipapirer

Aktivfordeling

Aktier 15,82 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 6,12 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 4,72 %
Informationsteknologi 1,11 %
Finans 0,70 %
Industri 0,68 %
Sundhedspleje og personlig service 0,65 %
Forbrugsgoder 0,53 %
Telekommunikationsservices 0,39 %
Konsumentvarer 0,30 %
Materialer 0,20 %
Ejendomssektoren 0,16 %
Energi 0,15 %
Forsyning 0,11 %
Alternativ inv. 5,06 %
Alternativ inv. 5,06 %
Obligationer 78,74 %
Danske stats- og realkreditobl. 58,91 %
Virksomhedsobl. IG 9,73 %
Virksomhedsobl. HY 5,45 %
Emerging Markets obl. 4,65 %
Kontant 0,39 %
Kontant 0,39 %
I alt 100,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Konservativ Udb 0,87 % 0,09 % 0,20 % 0,20 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/4-24

ISIN DK0060749281
Fondskode 6074928
Introduktionsdato 14.11.2016
Benchmark se benchmark
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 3 år
Porteføljemanager A. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,87 %
Transaktionsomk. 0,09 %
Andelsklasse formue(mio) 3.364 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 98,10 DKK
Indre værdi april 2024 99,49
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 139
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 1,42 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 27/3-24) 3,21
Standardafvigelse 3 år (pr. 27/3-24) 5,30
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24) -0,28