Konservativ Udb

Blandede fonde

2,57 %

Pr. 01/12/21 16:31

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0060749281

ÅOP

0,92 %

Indirekte omk.

0,07 %

Profil

Er du en forsigtig investor, der gerne vil have stor stabilitet i afkastet, er Konservativ noget for dig. Fonden har den største andel obligationer og mindste andel aktier blandt de blandede fonde.

Sydinvest Blandede Fonde er en familie af investeringsprodukter, der er skræddersyet til dig, der gerne vil have forvaltet din formue uden at skulle følge med hele tiden. Investerer du i Sydinvest Blandede Fonde, investerer du i en stærk konstruktion af nøje udvalgte aktier, obligationer og alternativer, som fx guld og ejendomme.

Investeringsprofil
Fonden investerer i aktier, obligationer og afdelinger i danske investeringsforeninger og de såkaldte ETF’er (udenlandske investerings- eller indeksfonde). Fonden har som udgangspunkt en fordeling på 77,5 % i obligationer, 15 % i aktier og 7,5 % i alternativer. Aktier kan maksimalt udgøre 20 % af fonden.

 


Læs månedskommentar for Sydinvest Blandede Fonde

 • Porteføljemanager
 • Hvem kan investere i fonden?

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 01/12/21 16:31

Afkast i dag: +0,05 %

Afkast i nov.: +0,32 %

År til dato: +2,57 %

Afkast og kurser pr. 01/12/21 16:31

Afkast i dag 0,05 %
Afkast ÅTD, % 2,57 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 105,71
Formue (mio.) 3.762 DKK

Afkast - Opdateret 01/12/21

Afkast ÅTD, % 2,47 %
1 år 3,22 %
3 år 8,47 %
5 år 10,50 %
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20202,48 %1,200,001,200,00104,19
20194,36 %3,500,003,500,00105,20
2018-1,86 %0,000,000,000,00100,80
20171,92 %0,600,000,600,00103,31
20161,37 %0,000,000,000,00101,37

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Konservativ UdbAfkast i novemberÅr til dato
Afkast i fonden0,32 %2,47 %
Afkast i fondens benchmark0,27 %2,78 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

5 år

10000 kr

Pr. 01-12-2021. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Aktier: Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

 • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
 • korruptionsniveauet
 • miljøet
 • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerAndel
Sydinvest Mellemlange Obligationer W DKK d7,83 %
Nordea 1 SICAV - Alpha 15 MA Fund3,01 %
0.39% DK Skibe St. 01.01.20243,00 %
Xtrackers S&P 500 ESG ETF2,85 %
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY W Acc h2,80 %
0.39% DK Skibe St. 01.01.20252,74 %
1.00% BRF SDO St. 01.04.20242,39 %
1.50% Nykredit SDO Ann. 01.10.20502,03 %
Sydinvest HøjrenteLande W DKK d1,99 %
1.50% RD SDRO Ann. 01.10.20371,95 %
Antal værdipapirer i fonden: 187
Vis alle værdipapirer

Aktivfordeling

Aktier 14,97 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 6,16 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 4,73 %
Informationsteknologi 0,94 %
Forbrugsgoder 0,74 %
Sundhedspleje og personlig service 0,53 %
Industri 0,44 %
Finans 0,39 %
Telekommunikationsservices 0,31 %
Konsumentvarer 0,27 %
Materialer 0,20 %
Energi 0,13 %
Forsyning 0,07 %
Ejendomssektoren 0,06 %
Alternativ inv. 5,57 %
Alternativ inv. 5,57 %
Obligationer 77,78 %
Danske stats- og realkreditobl. 53,47 %
Virksomhedsobl. IG 10,44 %
Virksomhedsobl. HY 6,15 %
Emerging Markets obl. 4,74 %
Udenlandske obligationer 2,99 %
Kontant 1,68 %
Kontant 1,68 %
I alt100,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Konservativ Udb0,87 %0,92 %0.07 %0,15 %0,15 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/11-21

ISINDK0060749281
Fondskode6074928
Introduktionsdato14.11.2016
Benchmarkse benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato01.04.2021
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerA. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
ValutaDKK
Forv. årlig omk.0,87 %
ÅOP0,92 %
Indirekte handelsomk.0.07 %
Andelsklasse formue(mio)3.762 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 2020104,19 DKK
Indre værdi november 2021105,61
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden187
Udbytte (regnskab 2020)1,20
Afkast i år (ultimo mdr.)2,47 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 29/10-21)3,23
Standardafvigelse 3 år (pr. 29/10-21)4,04
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 29/10-21)0,74