Konservativ Udb

Blandede fonde

Nøgletal

 • ISIN

  DK0060749281

 • Startdato

  14.11.2016

 • Type

  Udbyttebetalende

 • Udbytte

  3,50 DKK

 • Risikoklasse

  3

 • Risikomærkning

  Gul

 • Formue (mio.)

  3.194 DKK

 • ÅOP

  0,96 %

 • Indirekte handelsomk.

  0.05 %

 •  
 • Central investorinformation

 • Faktaark

 • Prospekt

Se flere nøgletal

Profil

Hvem kan investere i fonden?
Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden.

Generelt anbefaler vi:

 • udbyttebetalende fonde for frie midler
 • akkumulerende fonde for selskaber og for pensionsmidler.
  - midler i virksomhedsskatteordningen kan kun investere i de akkumulerende fonde.


Fonden er udbyttebetalende
Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.


Investeringsprofil
Fonden investerer i aktier, obligationer og afdelinger i danske investeringsforeninger og de såkaldte ETF’er (udenlandske investerings- eller indeksfonde). Fonden har som udgangspunkt en fordeling på 75 % i obligationer, 15 % i aktier og 10 % i alternativer. Aktier kan maksimalt udgøre 20 % af fonden.

 

 • Porteføljemanager

Afkast

Pr. 25/09/20 16:29

Afkast i dag: +0,00 %

Afkast i aug.: +0,97 %

År til dato: -0,70 %

Afkast og kurser pr. 25/09/20 16:29

Afkast i dag 0,00 %
Afkast ÅTD, % -0,70 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 101,02
Formue (mio.) 3.194 DKK

Afkast - Opdateret 01/09/20

Afkast ÅTD, % 0,01 %
1 år 0,52 %
3 år 3,38 %
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20194,36 %3,500,003,500,00105,20
2018-1,86 %0,000,000,000,00100,80
20171,92 %0,600,000,600,00103,31
20161,37 %0,000,000,000,00101,37

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Konservativ UdbAfkast i augustÅr til dato
Afkast i fonden0,97 %0,01 %
Afkast i fondens benchmark0,60 %0,10 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

3 år

100 kr

Pr. 01-09-2020. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Aktier: Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

På Emerging Markets screenes yderligere for selskaber med store ESG-risici og et lavt beredskab til at håndtere disse.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

 • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
 • korruptionsniveauet
 • miljøet
 • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerAndel
Sydinvest Mellemlange Obligationer W DKK d4,73 %
Danmarks Skibskreditforn 01.01.20243,72 %
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY W Acc h3,45 %
Danmarks Skibskreditforn 01.01.20253,39 %
NYK01EDA50 50 095 01.10.20503,39 %
iShares Core MSCI World3,03 %
321Eap24RF 24 093 01.04.20242,94 %
iShares Core Euro Corporate Bond2,94 %
Nykredit A35 01.10.20352,90 %
Nordea 1 SICAV - Alpha 10 MA Fund2,31 %
Antal værdipapirer i fonden: 164
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Sektorfordelingen

Kontant 0,37 %
Kontant 0,37 %
Aktier 16,18 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 7,56 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 5,30 %
Informationsteknologi 0,63 %
Forbrugsgoder 0,59 %
Industri 0,48 %
Sundhedspleje og personlig service 0,40 %
Finans 0,34 %
Konsumentvarer 0,26 %
Materialer 0,19 %
Telekommunikationsservices 0,17 %
Ejendomssektoren 0,13 %
Forsyning 0,06 %
Energi 0,06 %
Obligationer 76,67 %
Danske stats- og realkreditobl. 59,26 %
Virksomhedsobl. IG 7,81 %
Emerging Markets obl. 5,56 %
Virksomhedsobl. HY 4,05 %
Alternativ inv. 6,78 %
Alternativ inv. 5,21 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 1,58 %
I alt 100,00 %

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Konservativ Udb0,91 %0,96 %0.05 %0,15 %0,15 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal pr. 31/8-20

ISINDK0060749281
Fondskode6074928
Introduktionsdato14.11.2016
Benchmarkse benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato01.04.2020
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerA. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
ValutaDKK
Forv. årlig omk.0,91 %
ÅOP0,96 %
Indirekte handelsomk.0.05 %
Andelsklasse formue(mio)3.039 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 2019105,20 DKK
Indre værdi august 2020101,74
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden164
Udbytte (regnskab 2019)3,50
Afkast i år (ultimo mdr.)0,01 %
Standardafvigelse 1 år5,93
Standardafvigelse 3 år3,65
Sharpe Ratio (3 år)0,41