Konservativ Udb

Blandede fonde

Nøgletal

 • ISIN

  DK0060749281

 • Startdato

  14.11.2016

 • Type

  Udbyttebetalende

 • Udbytte

  0,00

 • Risikoklasse

  2

 • Risikomærkning

  Gul

 • Formue (mio.)

  1.425 DKK

 • ÅOP

  1,13 %

 • Indirekte handelsomk.

  0.11 %

 •  
 • Central investorinformation

 • Faktaark

 • Prospekt

Se mere

Profil

Markedskommentar

I december bredte der sig en rigtig sur stemning på aktiemarkederne med store kursfald til følge. Fx faldt aktiemarkedet i USA med 9,9 % målt i kr., og det globale aktieindeks faldt med 7,9 %.

Investorerne er nervøse for, at verdensøkonomien er på vej ind i en periode med lavere vækst, da flere tillidsindeks på det seneste har vist en svagere udvikling. Samtidig kan handelskrigen mellem USA og Kina trække i langdrag, og i UK frygter man konsekvenserne af en hård Brexit. Renterne er faldet i december, da investorerne har søgt i sikkerhed på obligationsmarkederne. 

Afkast: Afdelingen har klaret sig dårligere end benchmark i december. Vores højrenteobligationer har ikke helt kunnet følge med benchmark, men vores danske realkreditobligationer har gjort det fornuftigt i måneden. Vores aktieinvesteringer har klaret sig lidt dårligere end benchmark indenfor måneden, hvilket primært skyldes vores globale aktier.

Porteføljeudvikling: På obligationssiden har vi en undervægt på HY-obligationer, en lille undervægt i danske obligationer og en lille overvægt i EM-obligationer i forhold til benchmark. På aktiesiden har vi en neutral vægt i forhold til benchmark ved indgangen til 2019. Vi er overvægtet europæiske og Emerging Markets aktier og undervægtet japanske aktier.

Udsigt: Vi forventer, at de internationale aktiemarkeder vil klare sig bedre i 2019 end i 2018. Vi venter kun en mindre tilbagegang i væksten i verdensøkonomien, og USA og Kina finder en forhandlingsløsning på handelskrigen, så krisen ikke bliver yderligere forværret. Vi venter, at obligationsrenterne stiger i 2019.

 


Investeringsprofil
Fonden investerer i aktier, obligationer og afdelinger i danske investeringsforeninger og de såkaldte ETF’er (udenlandske investerings- eller indeksfonde).
Fonden har som udgangspunkt en fordeling på 90 % i obligationer og 10 % i aktier. Aktier kan maksimalt udgøre 20 % af fonden.

 

Hvem kan investere i fonden?
Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden.

Generelt anbefaler vi:

 • udbyttebetalende fonde for frie midler
 • akkumulerende fonde for selskaber og for pensionsmidler.
  - midler i virksomhedsskatteordningen kan kun investere i de akkumulerende fonde.


Fonden er udbyttebetalende
Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.

 • Porteføljemanager

Afkast

Pr. 23/01/19 15:33

Afkast i dag: +0,01 %

Afkast i dec.: -1,02 %

År til dato: 0,00 %

Afkast og kurser pr. 23/01/19 15:33

Afkast i dag 0,01 %
Afkast ÅtD, % 1,12 %
Salg 101,80
Køb 102,00
NAV 101,94
Formue (mio.) 1.425 DKK

Afkast - Opdateret 01/01/19

Afkast ÅtD, % 0,00 %
1 år -1,86 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-1,86 %0,000,000,000,00100,80
20171,92 %0,600,000,600,00103,31
20161,37 %0,000,000,000,00101,37

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Konservativ UdbAfkast i decemberÅr til dato
Afkast i fonden-1,02 %-1,86 %
Afkast i fondens benchmark-0,80 %-0,82 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

1 år

100 kr

Pr. 01-01-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerAndel
RD 10F22 01.04.20226,83 %
Nordea Kredit 01.10.20215,26 %
Sydinvest Verden Ligevægt & Value W DKK d5,17 %
DLR Kredit RF 22 01.10.20224,76 %
Danmarks Skibskreditforn 01.01.20244,57 %
DLR Kredit 01.10.20234,08 %
BI Erhvervsejendomme A/S4,02 %
iShares Core MSCI World3,28 %
Sydinvest HøjrenteLande W DKK Acc h2,72 %
Nykredit A40 01.10.20402,64 %
Antal værdipapirer i fonden: 61
Vis alle værdipapirer
Fakta om fondene Konservativ Balanceret Vækstorienteret Aggressiv
Investerer i Obligationer, aktier, investeringsbeviser i danske investeringsforeninger og ETF’er
Maksimal andel aktier 20% 50% 75% 100%
Forventet afkast p.a. på 5 års sigt 2,2% 4,0% 5,7% 6,9%
Udbyttebetalende/akkumulerende Findes som både udbyttebetalende og akkumulerende fonde
ÅOP 1,14% 1,56% 1,90% 2,08%
Beløbsgrænser Ingen Ingen Ingen Ingen
Risiko for tab 2 4 4 5
Finanstilsynets risikomærkning Gul Gul Gul Gul

  
   Forventningerne udtrykker de langsigtede afkastforventninger på årsbasis til fondene i Værdipapirfonden Sydinvest set over en investeringshorisont på 5 år.
   Afkastforventningerne er før omkostninger.

 

 

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Sektorfordelingen

Kontant 0,00 %
Kontant 0,00 %
Aktier 10,41 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 7,13 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 3,29 %
Obligationer 85,55 %
Danske stats- og realkreditobl. 71,11 %
Emerging Markets obl. 7,65 %
Virksomhedsobl. IG 4,48 %
Virksomhedsobl. HY 2,31 %
Alternativ inv. 4,03 %
Alternativ inv. 4,03 %
I alt 100,00 %

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Konservativ Udb1,07 %1,13 %0.11 %0,15 %0,15 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060749281
Standardafvigelse 1 år1,58
Standardafvigelse 3 år-
Fondskode6074928
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2017100,80 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)0,00 %
Introduktionsdato14.11.2016
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmarkse benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)1.425 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2017)0,00
Forv. årlig omk.1,07 %
ÅOP1,13 %
Indirekte handelsomk.0.11 %
Min. 1 års afkast-3,70 %
Max. 1 års afkast8,00 %
Antal værdipapirer i fonden61
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerA. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
Indre værdi december 2018100,80