Konservativ Udb

Blandede fonde

Nøgletal

 • ISIN

  DK0060749281

 • Startdato

  14.11.2016

 • Type

  Udbyttebetalende

 • Udbytte

  0,00

 • Risikoklasse

  2

 • Risikomærkning

  Gul

 • Formue (mio.)

  1.668 DKK

 • ÅOP

  0,92 %

 • Indirekte handelsomk.

  0.09 %

 •  
 • Central investorinformation

 • Faktaark

 • Prospekt

Se flere nøgletal

Profil

Hvem kan investere i fonden?
Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden.

Generelt anbefaler vi:

 • udbyttebetalende fonde for frie midler
 • akkumulerende fonde for selskaber og for pensionsmidler.
  - midler i virksomhedsskatteordningen kan kun investere i de akkumulerende fonde.


Fonden er udbyttebetalende
Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.


Investeringsprofil
Fonden investerer i aktier, obligationer og afdelinger i danske investeringsforeninger og de såkaldte ETF’er (udenlandske investerings- eller indeksfonde).
Fonden har som udgangspunkt en fordeling på 90 % i obligationer og 10 % i aktier. Aktier kan maksimalt udgøre 20 % af fonden.

 

 • Porteføljemanager

Afkast

Pr. 19/09/19 12:05

Afkast i dag: -0,07 %

Afkast i aug.: +0,02 %

År til dato: +3,79 %

Afkast og kurser pr. 19/09/19 12:05

Afkast i dag -0,07 %
Afkast ÅTD, % 3,79 %
Salg 104,45
Køb 104,75
Indre værdi 104,62
Formue (mio.) 1.668 DKK

Afkast - Opdateret 01/09/19

Afkast ÅTD, % 3,83 %
1 år 2,31 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-1,86 %0,000,000,000,00100,80
20171,92 %0,600,000,600,00103,31
20161,37 %0,000,000,000,00101,37

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Konservativ UdbAfkast i augustÅr til dato
Afkast i fonden0,02 %3,83 %
Afkast i fondens benchmark0,27 %3,80 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

1 år

100 kr

Pr. 01-09-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Beholdning

Beholdning

10 største positionerAndel
DLR Kredit 01.10.20236,39 %
321Eap24RF 24 093 01.04.20245,78 %
Sydinvest Verden Ligevægt & Value W DKK d4,72 %
DLR Kredit RF 22 01.10.20224,24 %
Danmarks Skibskreditforn 01.01.20243,94 %
BI Erhvervsejendomme A/S3,89 %
Nykredit A35 01.10.20353,77 %
iShares Core MSCI World3,45 %
NDASDROAP24 24 020 01.04.20243,25 %
Nykredit A40 01.10.20403,15 %
Antal værdipapirer i fonden: 72
Vis alle værdipapirer
Fakta om fondene Konservativ Balanceret Vækstorienteret Aggressiv
Investerer i Obligationer, aktier, investeringsbeviser i danske investeringsforeninger og ETF’er
Maksimal andel aktier 20% 50% 75% 100%
Udbyttebetalende/akkumulerende Findes som både udbyttebetalende og akkumulerende fonde
Beløbsgrænser Ingen Ingen Ingen Ingen
Risiko for tab 2 3 4 5
Finanstilsynets risikomærkning Gul Gul Gul Gul

Forventningerne udtrykker de langsigtede afkastforventninger på årsbasis til fondene i Værdipapirfonden Sydinvest set over en investeringshorisont på 5 år.
Afkastforventningerne er før omkostninger.

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Sektorfordelingen

Kontant 0,96 %
Kontant 0,96 %
Aktier 10,28 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 6,47 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 3,81 %
Obligationer 79,79 %
Danske stats- og realkreditobl. 61,61 %
Emerging Markets obl. 7,95 %
Virksomhedsobl. IG 6,68 %
Virksomhedsobl. HY 3,55 %
Alternativ inv. 8,97 %
Alternativ inv. 5,98 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 2,99 %
I alt 100,00 %

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Konservativ Udb0,88 %0,92 %0.09 %0,15 %0,15 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060749281
Standardafvigelse 1 år2,35
Standardafvigelse 3 år-
Fondskode6074928
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2018100,80 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)3,83 %
Introduktionsdato14.11.2016
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmarkse benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)1.668 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)0,00
Forv. årlig omk.0,88 %
ÅOP0,92 %
Indirekte handelsomk.0.09 %
Antal værdipapirer i fonden72
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerA. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
Indre værdi august 2019104,67