Konservativ Udb

Blandede fonde

Nøgletal

Se mere

Profil

En nemt og overskuelig investering
Desværre betyder den lave danske rente, at man ikke får noget ud af at have pengene stående på indlånskonti. Priserne stiger fra år til år, og hvis ikke opsparingen også stiger i værdi, så mister man købekraft.

Derfor har vi lanceret denne fond, hvor du kan investere din opsparing lige meget om den er stor eller lille. Formålet er at gøre det nemt og overskueligt for dig at få investeret dine penge, og at investeringen samtidig passer præcist til dig og dit behov.


Investeringsprofil
Fonden investerer i aktier, obligationer og afdelinger i danske investeringsforeninger og de såkaldte ETF’er (udenlandske investerings- eller indeksfonde).
Fonden har som udgangspunkt en fordeling på 90 % i obligationer og 10 % i aktier. Aktier kan maksimalt udgøre 25 % af fonden.

Hvem kan investere i fonden?
Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden.

Generelt anbefaler vi:

 • udbyttebetalende fonde for frie midler
 • akkumulerende fonde for selskaber og for pensionsmidler.
  - midler i virksomhedsskatteordningen kan kun investere i de akkumulerende fonde.

Fonden er udbyttebetalende
Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.

 • Porteføljemanager

Afkast

Afkast i dag: -0,60 %

Afkast i dec.: +0,06 %

År til dato: +1,92 %

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20171,92 %-0,000,000,00103,31
20161,37 %0,000,000,000,00101,37

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Konservativ UdbAfkast i decemberÅr til dato
Afkast i fonden0,06 %1,92 %
Afkast i fondens benchmark-0,09 %1,31 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

1 år

100 kr

Pr. 01-01-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerAndel
RD 10F22 01.04.20228,76 %
Sydinvest Verden Ligevægt & Value W DKK d6,60 %
Nordea Kredit 01.10.20215,73 %
Danmarks Skibskreditforn 01.01.20245,39 %
Sydinvest HøjrenteLande W DKK Acc h5,10 %
DLR Kredit RF 22 01.10.20224,94 %
Nykredit 13HJA 01.01.20214,37 %
iShares Core MSCI World4,22 %
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY W Acc h4,01 %
Nykredit 13HJA 01.01.20223,64 %
Antal værdipapirer i afd.: 51
Vis Alle Positioner
Fakta om fondene Konservativ Balanceret Vækstorienteret Aggressiv
Investerer i Obligationer, aktier, investeringsbeviser i danske investeringsforeninger og ETF’er
Maksimal andel aktier 25% 50% 80% 100%
Forventet afkast p.a. på fem års sigt 2,7% 4,6% 6,2% 7,4%
Udbyttebetalende/akkumulerende Findes som både udbyttebetalende og akkumulerende fonde
Forventet ÅOP 1,11% 1,54% 1,88% 2,09%
Beløbsgrænser Ingen Ingen Ingen Ingen
Risiko for tab 2 4 4 5
Finanstilsynets risikomærkning Gul Gul Gul Gul

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Sektorfordelingen

Kontant -0,10 %
Kontant -0,10 %
Aktier 13,48 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 9,27 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 4,21 %
Obligationer 86,62 %
Danske stats- og realkreditobl. 71,86 %
Emerging Markets obl. 8,29 %
Virksomhedsobl. HY 4,00 %
Virksomhedsobl. IG 2,48 %
I alt 100,00 %

Geografifordelingen

Kontant -0,10 %
Kontant -0,10 %
Aktier 13,48 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 9,27 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 4,21 %
Obligationer 86,62 %
Danske stats- og realkreditobl. 71,86 %
Emerging Markets obl. 8,29 %
Virksomhedsobl. HY 4,00 %
Virksomhedsobl. IG 2,48 %
I alt 100,00 %

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
Konservativ Udb0,94 %1,09 %0,17 %0,17 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060749281
Standardafvigelse 1 år-
Standardafvigelse 3 år-
Fondskode6074928
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2017103,31 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)0,00 %
Introduktionsdato14.11.2016
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmarkse sydinvest.dk/benc
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)1.341 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato28.03.2017
Udbytte (regnskab 2016)
Administrationsomk.0,94 %
ÅOP1,09 %
Forventet afkast pr. år2,70 % p.a.
Min. 1 års afkast-3,00 %
Max. 1 års afkast9,00 %
Antal værdipapirer i afd.51
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerA. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
IV. december 2017103,31